ARŞ.GÖR. FURKAN SOYSAL    
Adı : FURKAN
Soyadı : SOYSAL
E-posta : fsoysal@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20/1317
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
LinkedIn

Yüksek Lisans Konusu:
Kimyasal Buhar Çökeltimi ve Buhar Fazı Sentezi Yöntemleri ile Karbon Nanotüp Üretiminin İncelenmesi

Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Tandoğan, 06100 Ankara-TÜRKİYE
Tel: +90-312-212 6720/1317 – Fax: +90-312-212 15 46

2007- Araş.Gör. Ankara Üniversitesi Kimya Müh. Böl.

Makaleler
• Soysal, F., Yalın, M., Çiçek, B., Kenar, A., Özbelge, Ö. 2014. Multivariate analysis for carbon nanotube production by floating catalyst. Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures, In Press
• Mutlay, İ., Soysal, F., Çiçek, B. 2008. Düşük Maliyetli bir Raman Spektrometresinin Karbon Nanotüp Analizi için Modifikasyonu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Dergisi, Cilt XXI, Sayı 2, sayfa 27-38

Uluslararası Tebliğler
• F. Soysal, B. Erkmen, B. Çiçek, "Effect of Magnetron Sputtering Parameters on the Coating Thickness of Iron and Aluminum", 2nd International Surface Treatment Symposium (ISTS 2014), 25-27 June 2014, Istanbul Technical University, İstanbul
• S. Yaglikci, B. Salgara, F. Soysal, B. Cicek, 2011. Investigation of Gas Phase Composition During Carbon Nanotube Production. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59, 2107-2112

Ulusal Tebliğler
•
Soysal, F., Erkmen, B., Çiçek, B., "Karbon Nanotüplerin Oluşum Mekanizmaları", 1. Ulusal Karbon Konferansı, 12-13 Mart 2015, İTÜ, İstanbul
• Erkmen, B., Soysal, F., Çiçek, B., “Soğuk Duvarlı CVD Yöntemi ile Karbon Nanotüp Üretimi”, UKMK-11, 2-5 Eylül 2014, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir
• Yağlıkçı, S., Soysal, F., Erkmen, B., Çiçek, B., "Comparison of carbon nanotubes by hot wall and cold wall chemical vapor deposition", NanoTR IX, 24-28 Haziran 2013, Atatürk Üniversitesi, Erzurum
• Soysal, F., Yalın, M., Çiçek, B., Özbelge, Ö., “Chemometric Analysis of Carbon Nanotube Production by Floating Catalyst Chemical Vapor Deposition”, NanoTR VII, 27 Haziran – 1 Temmuz 2011, Sabancı Üniversitesi, İstanbul
• Soysal, F., Çiçek, B., “Kimyasal Buhar Çökeltimi ile Karbon Nanotüp Üretimi”, UKMK-8, 26-29 Ağustos 2008, İnönü Üniversitesi, Malatya

Çalışma Konuları:
• Karbon Nanotüpler
• İnce Filmler
• Kimyasal Buhar Biriktirme ve Buhar Fazı Sentezi


Uygulamalar:

CHE 309 Engineering Thermodynamics
CHE 332 Chemical Engineering Mathematics
KYM 135/136 Teknik Resim (AutoCAD)
KYM 212 Akışkanlar Mekaniği
KYM 306 Reaksiyon Mühendisliği
KYM 332 Kimya Mühendisliği Matematiği
KYM 342 Enstrümental Analiz
KYM 351 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I
KYM 411 Ayırma İşlemleri
KYM 415 Proses Tasarımı I
KYM 416 Proses Tasarımı II
KYM 442 Kimyasal Teknolojiler
KYM 453 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II
KYM 454 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı III