PROF.DR. FEHRULLAH TERKAN    
Adı : FEHRULLAH
Soyadı : TERKAN
E-posta : fterkan@ankara.edu.tr, fterkan@gmail.com
Tel : 212-6800 dah.1398
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü / İSLAM FELSEFESİ Ana Bilim Dalı
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/fehrullah-terkan
Kişisel Akademik Bilgiler