DOÇ.DR. FİLİZ YILDIRIM    
Adı : FİLİZ
Soyadı : YILDIRIM
E-posta : fyildirim@ankara.edu.tr, filiz06yildirim@gmail.com
Tel : 03123191450 / 1146
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : SOSYAL HİZMET
Kişisel Akademik Bilgiler
Adı Soyadı : Filiz YILDIRIM

Ünvanı : Doç.Dr.

Adres : Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü,   Plevne Cad. Şükriye Mh. No: 5, 06340, Altındağ, Ankara.

 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans (1)

Ev Ekonomisi Yüksekokulu / Ev Ekonomisi

Hacettepe Üniversitesi

1999-2004

Lisans (2)

İşletme Fakültesi İşletme Bölümü

Anadolu Üniversitesi

2001-2005

Yüksek Lisans

Ev Ekonomisi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi

2004-2007

Doktora/S.Yeterlik / Tıpta Uzmanlık (1)

Ev Ekonomisi Anabilim Dalı

Ankara Üniversitesi 

2007-2011

Doktora/S.Yeterlik / Tıpta Uzmanlık (2) (Devam ediyor)

Edebiyat Fakültesi / Sosyoloji Anabilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi 

2011-……


Dil Eğitimi:

Yıldırım, F. (2010). Dil Eğitimi (İngilizce). Londra/İngiltere: Wimbledon Language Academy.


Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Dr.Arş.Gör.

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

2011-2012

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

2012-2015

Yrd.Doç.Dr    -

Davetli Misafir Araştırmacı/Visiting Research Associate

University of London Department of Childhood,

Families and Health

London / England

2014

Yrd.Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

2015-2016

Doç.Dr.

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü

2016 (Nisan)

-…………..


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

üABUKAN, Bilge. (2014). Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına Göre Kendini Gerçekleştirme ve Bilgelik İlişkisi: Yaşlılar Üzerinde Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üÜRGÜN, S. (2019). Sosyal Hizmet Eğitiminin Sağlık Okuryazarlığı Düzeyi Üzerine Etkisi: Erzincan Üniversitesi Örneği. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.


Yönetilen Yüksek Lisans Seminerleri

üABUKAN, Bilge. (2013). Bilgece Yaşlanmak: Kavramsal ve Kuramsal Temeller Bağlamında Bir Değerlendirme. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üÜRGÜN, S. (2015). Hizmet Sağlama Yönelimine Göre Kuşaklararası Dayanışma Modelleri: Kanıt Temelli Uygulama Örnekleri Üzerinden Önemli Çıkarımlar. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.


 Görevler:

 

Görev

                      Görev Yeri                                               

           Yıl

Danışma Kurulu Üyesi

Özel Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

2018-…

Merkez Kurul Üyeliği

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

2014-…

Dış İlişkiler Danışma Komisyonu Üyesi

Ankara Üniversitesi Dış İlişkiler ve Uluslararasılaşma Koordinatörlüğü

2013-…

Fakülte Kurulu Üyeliği 

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

2012-2015

 Ödüller:

Ödülün Adı/Yıl

Destekleyen Kurum(lar)

Ev Sahibi Kurum/Üniversite

Ülke

1.   1. Uluslararası Genç Akademisyen Programına Katılım Ödülü / 2012

*Society for Research on Adolescence/SRA

*Jacobs Foundation

Society for Research on Adolescence/SRA

Vancouver/Kanada

2. 2. 2214-Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (Doktora Öğrencileri İçin) /

27.09.2010-27.12.2010

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/TÜBİTAK

Florida University, Department of Sociology, Criminology and Law

Amerika

ESERLER

 

A. Uluslararası hakemlİ dergİlerde yayımlanan makaleler :

A.1 Köktan, M. ve Yıldırım, F. (2018). Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete ve Ayrımcılığa Karşı Sosyal Hizmet Perspektifinden Kadınların Güçlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 717-723.

A.2 Yıldırım, F. ve Eker, H. (2018). Türkiye'de İnsani Gelişmenin Göstergesi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: "Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 507-517.

A.3 Yıldırım, F., Purutçuoğlu, E., Abukan, B., Öztaş, D. ve Arıkan, E.S. (2018). Türkiye'de Kırsal Alanda Aktif Yaşlanmanın Belirleyicisi Olarak "Sosyal Hizmetler". Social Sciences Studies Journal (SSS Journal), 4(21), 3141-3151

A.4 Yıldırım, F., Öztaş, D. ve Purutçuoğlu, E. (2018). Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet ve Sosyal Sermaye İlişkisi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(55), 543-548. 

A.5 Abukan, B. ve Yıldırım, F. (2017). Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetin Bir Biçimi Olarak Erken Evlilikleri Önlemek İçin Kadınların Güçlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 425-432.

A.6 Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, Ç.S. ve Sanıyaman, S. (2015). Çiçeklerin Kaderi: Türkiye'de Kadınların Erken Evliliği Üzerine Nitel Bir Araştırma. bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (73), 63-98 (SSCI).

A.7 Yıldırım, F. ve Abukan, B. (2015). Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme. Türk Psikoloji Yazıları, 18(35), 1-9 (Psyc Info/Psychological Abstracts, Tübitak Sosyal Bilimler Veri Tabanı).

A.8 Yıldırım, F., Hablemitoğlu, S. & Barnett, R. (2014). Reliability and Validity of a Turkish Version of the Passionate Love Scale. Social Behavior and Personality an international Journal, 42(4), 673-684 (SSCI).

A.9 Yıldırım, F., Hablemitoğlu, Ş. ve Abukan, B. (2014). Bir Grup Yaşlı Birey Üzerinde Thunder Bay Ölçeği'nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 25(2), 21-36 (Ebsco Host, Index  Copernicus, Asos Index, Türkiye Atıf Dizini, Tübitak Ulakbim).

A.10 Hablemitoğlu, Ş. & Yıldırım, F. (2008). The Relationship Between Perception of Risk and Decision Making Styles of Turkish University Students: A Descriptive Study of Individual Differences. World Applied Sciences Journal, 4(2), 214-224 (ISC, EBSCO Inc., CABI, ERA, CSA, FSTA, DOAJ, e-Journals Database, Index Copernicus) (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir).

A.11 Hablemitoğlu, Ş. & Yıldırım, F. (2008). Gender Differences in the Influence of Egocentrism and Focalism on Turkish Young People's Optimism: Are Young Men More Optimistic or Young Women More Realistic. World Applied Sciences Journal , 5(1), 42-53 (ISC, EBSCO Inc., CABI, ERA, CSA, FSTA, DOAJ, e-Journals Database, Index Copernicus) (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir).


B. Uluslararası Bİlİmsel Toplantılarda Sunulan ve Bİldİrİ Kitabında (ProceedIngs) Basılan Bİldİrİler


B.1 Abukan, B., Arıkan, E.S.ve Yıldırım, F. (2018). Z Kuşağının Psiko-Sosyal Sorunları. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, 6-9 Aralık, Ankara, Sözlü Sunum. 

B.2 Arıkan, E.S., Abukan, B. ve Yıldırım, F. (2018). Sürdürülebilir Kentlerin Ekolojik Sosyal Hizmet Bağlamında Önemi. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 25-27 Ekim, İstanbul, Sözlü Sunum. 

B.3 Tahta, M. ve Yıldırım, F. (2018). Yaşlıların Huzurevine Uyum Sağlamalarında Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü. 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, 25-27 Ekim, İstanbul, Sözlü Sunum (Tam metin basım aşamasında). 

B.4 Oztas, D. Yildirim, F., Arikan, E.S. & Purutcuoglu, E. (2018). Gender-Sensitive Health Literacy in Reducing Gender Inequalities at the Health in Turkey. 8th RSEP International Multidisciplinary Conference, September 4-6, Barcelona, Spain, p. 17, Oral presentation (Abstract). 

B.5 Yıldırım, F., Arikan, E.S. & Boyraz-Turhan, S. (2018). Increasing Importance of Cultural Competence among Social Workers” in refuge from Syria to Turkey Context. 15th International Conference on Education, Economics, Humanities and Interdisciplinary Studies (EEHIS-18), June 20-21, Paris, France, p. 168, Oral presentation (Özet).

B.6 Yıldırım, F., Arikan, E.S. & Boyraz-Turhan, S. (2018). The Need of Employee Assistance Programs (EAPs)” in Turkey from Social Work Perspective. 15th International Conference on Education, Economics, Humanities and Interdisciplinary Studies (EEHIS-18), June 20-21, Paris, France, p. 169, Oral presentation (Özet). 

B.7 Arıkan, E.S. ve Yıldırım, F. (2018). Savunmasız Gruplarla Sosyal Hizmet Araştırmasında Etiğin Önemi. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, s. 131, 11-13 Mayıs, Sözlü Sunum (Özet).

B.8 Arıkan, E.S. ve Yıldırım, F. (2018). Kırsal Alanda Aktif Yaşlanmanın Belirleyicisi Olarak Toplum Kalkınmasını Sağlamada Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü. Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, Antalya, s. 97, 11-13 Mayıs, Sözlü Sunum (Özet).

B.9 Karakuş-İleri, İ. ve Yıldırım, F. (2018). Sosyal Hizmet Perspektifinden Yaşlı Çalışanlara Yönelik Yaş Ayrımcılığı İle Mücadele. 1st International Congresses on New Horizons in Education and Social Science (ICES - 2018), İstanbul, s. 195, 9-11 Nisan, Sözlü Sunum (Özet).

B.10 Akbulut, B. ve Yıldırım, F. (2018). Sosyal Hizmet Perspektifinden Mobbingle Mücadele. 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, s. 75-76, 4-7 Nisan, Sözlü Sunum (Özet).

B.11 Akbulut, B. ve Yıldırım, F. (2018). Çalışma Yaşamında Mobbingle Mücadelede Bireysel ve Örgütsel Başa Çıkma Teknikleri. 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, Antalya, s. 81-82, 4-7 Nisan, Sözlü Sunum (Özet).

B.12 Sarı, A. ve Yıldırım, F. (2017). Engelliler Üzerinde Yürütülen Sosyal Hizmet Araştırmalarında Etiğin Önemi. III. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), s. 29, 10-11 Kasım, Ankara, Türkiye (Sözlü Sunum).

B.13 Yıldırım, F. ve Abukan, B. (2017). Erken Evliliklerin Önlenmesi İçin "Kız Çocukların Güçlendirilmesi". II. Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi, s., 176, 25-29 Ekim, Muğla, Türkiye (Sözlü Sunum).

B.14 Yıldırım, F. & Abukan, B. (2017). Early Marriages as a Form of Gender-Based Violence. 12th International Conference on Social Sciences, Amsterdam, Netherlands, p.592, 19-20 May, 2017, Poster (Özet).  

B.15 Şahin-Gökçe, H. & Yıldırım, F. (2017). Yapabilirlikten Yoksunluk Bağlamında Yaşlı Yoksulluğu. II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, s. 1279, 18-20 Mayıs, Alanya, Antalya, Türkiye, Poster (Özet). 

B.16 Yıldırım, F. (2017). Erken Evliliklerin Eğitim Üzerindeki Etkisinin Kadınlar Açısından Değerlendirilmesi. International Congress of Eurasian Social Sciences (ICOESS), s. 156, 6-8 Nisan, Alanya, Antalya, Türkiye, Sözlü Sunum (Özet).

B.17 Abukan, B., Yıldırım, F. & Önkal, F. (2016). Community Mobilising to Prevent Early Marriage among Women in Turkey. 1st International Women's Congress, p. 102, November 14-16, Ankara, Turkey, Sözlü Sunum (Özet). 

B.18 Yıldırım, F. (2015). “Engaging Men and Boys” to Prevent Male Violence against Woman in Turkey: Community Mobilization Approach. International Conference on Studies in Humanities and Social Sciences (SHSS-2015), pp. 249-256, November 25-26, Paris, France, Poster (Tam metin).

B.19 Yıldırım, F. & Öztaş, D. (2015). A Comparative Research on the Health Literacy of Women and Men Working in Public Sector. 2nd World Conference on Health Sciences, p. 91, 30 April-2 May, İzmir, Turkey, Sözlü sunum, (Özet).

B.20 Burcu, E., Yıldırım, F., Sırma, Ç.S. ve Sanıyaman, S. (2015). Erken Evliliği Deneyimleyen Kadınların Gözünden "Erken Evliliğin Nedenleri". 1. Uluslararası Çukurova Kadın Çalışmaları Kongresi, s.106, 9-11 Nisan, Adana, Türkiye, Sözlü sunum, (Özet).

B.21 Yıldırım, F. & Hablemitoğlu, S. (2013). Ecological Literacy for a Sustainable Future: Proposal of an “Eco-Sociological Model”. 6th International Scientific Conference, Rural Environment, Education, Personality, s. 46-50,  20-21 March, Jelgava, Latvia (Tam metin).

B.22 Yıldırım, F. ve Hablemitoğlu, Ş. (2012). Erken Ergenlik Döneminde Risk Algılama ve Riskten Korunma Tutumları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin İncelenmesi: Ekolojik Bir Model Önerisi. Uluslararası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu, s. 12-19, 5-7 Aralık, Ankara, Türkiye, Sözlü sunum (Tam metin).

B.23 Hablemitoğlu, Ş. ve Yıldırım, F. (2012). İlköğretim Çağındaki Çocuklar Arasında İnternet Kullanımı ve Benlik Saygısı. 4. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, s. 137-148, 24-25 Nisan, Ankara, Türkiye, Sözlü sunum (Tam metin).

B.24 Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E. ve Yıldırım, F. (2011). Sosyal Savunmasızlık ve Bağımlılık Riskine Karşı Sosyal Kontrol: Ekolojik Yaklaşım. 3. Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Uluslararası Sempozyumu, s. 377-392, 20-22 Nisan, Ankara, Türkiye, Sözlü sunum (Tam metin).

B.25 Hablemitoğlu, Ş. ve Yıldırım, F. (2009). Küreselleşme ve Toplumsal Dönüşümün Bedeli: Türkiye’de Çocuk Kimliğinin Belirsizleşmesi. II. Uluslararası Katılımlı Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi: Sağlık, Gelişim ve Eğitimde Çocuk, s.14-20, 7-9 Ekim, Ankara, Türkiye, Sözlü sunum (Tam metin).

B.26 Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y. ve Yıldırım, F. (2009). Meme Kanserinden Sonra Yaşam: Fiziksel, Sosyal ve Duygusal Refaha Tedavi Sürecinin Etkisi. Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, s. 576, 13-16 Ekim, İzmir, Türkiye, Sözlü sunum (Özet).


B. Uluslararası Bİlİmsel Toplantılarda Sunulan Bİldİrİler

B.27 Er, F. ve Yıldırım, F. (2017). (Kronik) Ruhsal Hastalıklar Bağlamında Ayrımcılık Temelli Sorunlarla Başa Çıkmada Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü. Uluslararası Sosyal Hizmet Kongresi, 29-31 Mayıs, Ankara, Türkiye, (Poster).

B.28 Özdemir, B.Yıldırım, F. Hablemitoğlu, Ş. (2015). Health Literacy as a Potential Indicator for the Active Ageing Index: A Conceptual Analysis. Active Ageing Index International Seminar, Poster, 16-17 April, Brussels, Belgium (Poster).

B.29 Yıldırım, F., Barnett, R. V. & Hablemitoğlu, S. (2012). Love Types and Subjective Well-Being among Young Peoples: What is the Impact of Culture? Society for Research on Adolescence, 14th Biennial Meeting, Poster, 8-10 March, Vancouver, Canada (Poster).

B.30 Hablemitoğlu, Ş.,  Özmete, E. ve Yıldırım, F. (2011). Evde Bakım Modelleri ve Örnek Uygulamaları. Uluslararası Yaşlanma ve Yaşlılık Kongresi, 29 Eylül-2 Ekim, Bursa, Türkiye, (Sözlü sunum).


C.  Yazılan Ulusal / Uluslararası Kİtaplar veya Kİtaplardakİ Bölümler

C1. Yazılan Ulusal/Uluslararası Kitaplar

C1.1  Hablemitoğlu, Ş., ve Yıldırım, F. (2009). Risk Çağı ve Gençler. Ankara: Eflatun Yayınevi (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir).


C2. Yazılan Uusal/Uluslararası Kitaplardaki Bölümler


Ulusal

C2.1 Özdemir, B., Yıldırım, F. ve Hablemitoğlu, Ş. (2015). Aktif Yaşlanma İçin Sağlık Okuryazarlığı. İçinde, Sağlık Okuryazarlığı (Editörler: Filiz Yıldırım, Alev Keser), s. 75-90, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

C2.2 Hablemitoğlu, Ş. ve Yıldırım, F. (2012). Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Gözüyle “Subjektif Refah”. İçinde, “Aile ve Çocuk” Prof. Dr. Mine Mangır’ın Anısına (Edt. Prof.Dr.Neriman Aral), s. 201-215, Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

 

Uluslararası

 C2.3 Yıldırım, F., Abukan, B. & Öztaş, D. (2019). From Early Marriage to “Adolescent Pregnancy” in Turkey: A Review Study in Socio-Cultural Context. In Socio-Cultural Influences on Teenage Pregnancy and Contemporary Prevention Measures (Ed. Devi Akella), pp. 77-94, United States of America: IGI Global Information Science Reference (SCOPUS).

C2.4. Yıldırım, F., & Barnett, R. V. (2017). Comparing the Effects of Spesific Variables on Passionate Love among Young People: A Cross-Cultural Study. In Family Dynamics and Romantic Relationships in a Changing Society (Ed. Nava R. Silton), pp. 62-84, United States of America: IGI Global Information Science Reference (Scopus).

C.2.5 Keser, A. & Yıldırım, F. (2017). Evaluation of the Relationship Between Nutritional Status and Quality of Life Among Nursing Home Residents with Alzheimer’s Disease. In Improving the Quality of Life for Dementia Patients through Progressive Detection, Treatment, and Care (Edt. Jinglong Wu), pp. 42-73, United States of America: IGI Global Medical Information Science Reference (Scopus).

C2.6 Yıldırım, F., Abukan, B. & Öztaş, D. (2017). Determining the Needs for Employee Assistance Programs (EAPs): A Comparative Study on Public and Private Sector Employees. In Handbook of Research on Human Resources Strategies for the New Millennial Workforce  (Eds. Patricia Ordóñez de Pablos & Robert D. Tennyson), pp. 65-89, United States of America: IGI Global Information Science Reference (Scopus).

C2.7 Yıldırım, F. & Çakir, M. (2016). Are Adult Women or Men Who Use the Internet as a Health Information Resource More Health Literate? In Handbook of Research on Advancing Health Education through Tecnology (Ed. Victor C.X. Wang), pp. 114-138, United States of America: IGI Global Medical Information Science Reference (Scopus).

C2.8 Yıldırım, F. & Akpolat, N. (2015). The Relationship Between Financial Planning for Retirement and Some Socio-Economic Variables: A Quantitative Study on Middle-Aged Women and Men. In Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies: Decision Making in the Financial Industry (Ed. Zeynep COPUR), pp. 54-68, United States of America: IGI Global Business Science Reference (Scopus).


D. Ulusal hakemlİ dergİlerde yayımlanan makaleler 


D.1 Diyapoğlu, M. Yıldırım, F. ve Purutçuoğlu, E. (2017). Kız Çocuklarının Erken Evliliklerini Önlemede Erkeklerin Rolü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi, 38, 95-114, (Tübitak Ulakbim). 

D.2 Yıldırım, F. ve Keser, A. (2015). Kuşaklararası Dayanışma Modelleri: “Çocukluk Çağı Obezitesinin Önlenmesi İçin Bir Çözüm Önerisi”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3), 217-236 (Tübitak Ulakbim).

D.3 Yıldırım, F. (2015). Çocukların Dünyasına Yaşlıları Dahil Etmek: “Okul Temelli Kuşaklararası Dayanışma Modelleri”. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(1), 275-296 (Tübitak Ulakbim).

D.4 Hablemitoğlu, Ş. ve Yıldırım, F. (2012). Gençlerin Gözünden Sanal Bir Sosyal Kapital Olarak “Facebook". Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1),1-20.

D.5 Yıldırım, F. (2012). Gençlerin Yaşamında Bir Sosyal Savunmasızlık Olarak “Sosyal Adaletsizlik”: Yaşam Dönemi Yaklaşımı. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(1), 21-34 (Bir Bölümü Doktora Tezinden Üretilmiştir).

D.6 Yıldırım, F. (2011). Üniversite Gençliği “Sosyal Adalet”ten Ne Anlıyor? Sosyal Adalet İlkelerinin Sosyal Adalet Algısı Üzerindeki Etkisi. Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 7(25), 113-124 (Doktora Tezinden Üretilmiştir).

D.7 Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E., Bayoğlu, S. ve Yıldırım, F. (2011). Evde Yaşlı Bakımı Hizmetlerinde Gönüllü Olmanın Gençlerin Yaşamlarına Katkısı. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 147-163.

D.8 Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y. ve Yıldırım, F.  (2010). Bir Fedakarlık Örneği Olarak ‘’Kan Bağışı’’. Aile ve Toplum: Eğitim, Kültür ve Araştırma Dergisi, 5(20), 67-77.

D.9 Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E. ve Yıldırım, F. (2010). Hamilelikte İnsan Kapitalinin Sürdürülebilirliği: Ergonomik Bir Bakış Açısı. Verimlilik Dergisi, (2010/2), 109-121.

D.10 Özmete, E. ve Yıldırım, F. (2010). Sosyal Kapital Kavramına Ekosistem Yaklaşımı: Sosyal Refaha Yatırım. Verimlilik Dergisi, (2010/3), 49-63.

D.11 Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E., Bayoğlu, S. ve Yıldırım, F. (2010). Gönüllü Gençlere Göre Yaşlılara Yönelik Toplumsal Temelli Bakım ve Destek Hizmetlerindeki Öncelik Alanları. Yardım ve Dayanışma Hakemli Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi, 1(2), 33-44.

D.12 Hablemitoğlu, Ş. ve Yıldırım, F. (2007). Küresel Toplumda Ailenin Güçlenmesi ve Aile ve Tüketici Bilimleri Eğitiminin Önemi. Mesleki Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(3), 59-73.


E. Ulusal bİlİmsel toplantılarda sunulan ve bİldİrİ kİtaplarında basılan bİldİrİler:

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


E.1 Ürgün, S. ve Yıldırım, F. (2017). Türkiye’de Yaşlıların Topluma Aktif Katılımı İçin “Hizmet Sağlama Yönelimine Göre Kuşaklararası Dayanışma Modelleri”. 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi, s. 544-563, 15-16 Nisan, Ankara, Sözlü sunum (Tam metin).

E.2 Yıldırım, F. ve Öztaş, D. (2014). İnsani Gelişme Sorunu Olarak Kadına Yönelik Şiddete Karşı “Toplumu Harekete Geçirmek”. Dezavantajlı Gruplar Eğitim ve İstihdam Sempozyumu, s. 213-226, 6-7 Kasım, Kocaeli, Sözlü sunum (Tam metin).

E.3 Yıldırım, F., Öztaş, D. ve Hablemitoğlu, Ş. (2014). Yaşlıların Güçlendirilmesi İçin "Yapabilirliklerinin Genişletilmesi". 7. Akademik Geriatri Kongresi 2014, s.124, 28-31 Mayıs, Antalya, Sözlü sunum (Özet).

E.4 Yıldırım, F. ve Öztaş, D. ve Hablemitoğlu, Ş. (2013). Bir Sağlık Sorunu Olarak Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde “Ekolojik Yaklaşım”. Aile İçi Çatışma, Şiddet ve Farkındalık Sempozyumu,  s. 77-87, 27-28 Haziran, İstanbul, Sözlü sunum (Tam Metin).

E.5  Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E., Bayoğlu, S. ve Yıldırım, F. (2009). Ankara Büyükşehir Belediyesi “Yaşlılara Hizmet Merkezi”nde Bir Proje: “Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı". V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, s. 172-180, 7-8 Mayıs, Sivas, Sözlü sunum (Tam metin).

E.6 Hablemitoğlu, Ş. ve Yıldırım, F. (2009). Yaşlı Sağlığı ve Bir Sosyal Ekoloji Yorumu. V. Ulusal Yaşlılık Kongresi, s. 215-226, 7-8 Mayıs, Sivas, Sözlü sunum (Tam metin).

E.7 Hablemitoğlu, Ş., Özmete, E. ve Yıldırım, F. (2008). Hamilelikte İnsan Kapitali ve Ergonomi. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Cilt 1, s. 296-304, 30 Ekim-1 Kasım, Trabzon, Sözlü sunum (Tam metin).

E.8 Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y. ve Yıldırım, F. (2008). Yaşlılığa Bağlı Görme Kusurları ve Günlük Yaşamın Sürdürülmesinde Ergonominin Desteği. 14. Ulusal Ergonomi Kongresi, Cilt 2, s. 447-454, Trabzon, Sözlü sunum (Tam metin).

E.9 Hablemitoğlu, Ş., Özkan, Y. ve Yıldırım, F. (2008). 12-15 Yaş Grubundaki Çocukların Gözüyle Aile Kapitali: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, s. 471-488, 13-15 Ekim, Ankara, Sözlü sunum (Tam metin).


F. EDİTÖRLÜK


Tanınmış Ulusal Yayınevleri Tarafından Yayımlanan Kitap (Ders Kitabı Hariç) Editörlüğü

F.1 Keser, A., Yıldırım, F. ve Kaplan, M. (Editörler) (2016). Hastalıkta Sağlıkta Kadın Olmak. Ankara: Ankara Nobel Tıp Kitabevleri.

F.2 Yıldırım, F. ve Keser A. (Editörler) (2015). Sağlık Okuryazarlığı. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.


Ders Kitaplarında Editörlük

F.3. Yıldırım, F. (Editör) (2018). Yoksulluk ve Sosyal Hizmet. Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF. 

Editörlü Ders Kitaplarında Bölümler

F.4 Yıldırım, F. (2014). İnsan Hakları ve İhtiyaçlar. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-17, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.5 Yıldırım, F. (2014). Savunmasız Gruplar: Engelliler. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-18, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.6 Yıldırım, F. (2014). Savunmasız Gruplar: Yoksullar. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-20, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.7 Yıldırım, F. (2014). Savunmasız Gruplar: Madde Bağımlıları. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-18, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.8 Yıldırım, F. (2014). İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetin Rolü 3: Sosyal Refah. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-18, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.9 Yıldırım, F. (2014). İnsan Hakları ve Sosyal Savunmasızlık. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-9, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.10 Yıldırım, F. (2014). Savunmasız Gruplar: Çocuklar ve Gençler. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-20, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.11 Yıldırım, F. (2014). İnsan Hakları Açısından Sosyal Hizmetin Rolü 2: Sosyal Adalet. İçinde, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-18, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.12 Yıldırım, F. (2013). Sosyal Hizmet Etiğinin Temeli I: Sosyal Adalet İlkeleri. İçinde, Sosyal Hizmet Etiği (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-22, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.13 Yıldırım, F. (2013). Meslek Elemanı Olarak ve Mesleğe Yönelik Etik Sorumluluklar. İçinde, Sosyal Hizmet Etiği (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-16, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.14 Yıldırım, F. (2013). Meslektaşlara ve Diğer Meslek Elemanlarına Yönelik Etik Sorumluluklar. İçinde, Sosyal Hizmet Etiği (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-18, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.15 Yıldırım, F. (2013). Sosyal Hizmet Etiğinin Temeli III: Sosyal Yardım Etiği. İçinde, Sosyal Hizmet Etiği (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-24, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.

F.16 Yıldırım, F. (2013). Müracaatçılara Yönelik Etik Sorumluluklar. İçinde, Sosyal Hizmet Etiği (Editör. Prof.Dr.Şengül Hablemitoğlu), s. 1-21, Erzurum: Atatürk Üniversitesi ATA-AÖF.


G. PROJELERDE YAPTIĞI GÖREVLER        


G.1 Ankara Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, Araştırma Projesi

Proje adı: Ankara'da Yaşlı Yoksulluğu: Ekonomik, Sosyal, Kültürel İhtiyaçların Analizi

Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2012

Projenin Yürütücüsü: Prof.Dr. Emine Özmete

Projedeki Görev: Yardımcı Araştırmacı

G.2 Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi

Proje adı: Ergenlerin Risk Algılama ve Riskten Korunma Tutumları Üzerinde Toplumsal Cinsiyet Etkisinin Ekolojik Model ile İncelenmesi

Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2009-2010

Projenin Yürütücüsü: Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu

Projedeki Görev: Yardımcı Araştırmacı

G.3 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı, Tübitak Projesi

Proje adı: Ankara Büyükşehir Belediyesi Yaşlılara Hizmet Merkezi’nde Yalnız Yaşayan Yaşlılar İçin Toplumsal Temelli Bir Bakım Hizmeti Önerisi: Sürdürülebilir Günlük Yaşam Destek Gönüllüleri Ağı

Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2008-2011

Projenin Yürütücüsü: Prof.Dr. Şengül Hablemitoğlu

Projedeki Görev: Doktora Düzeyinde Bursiyer

G.4 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu/TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı, Tübitak Projesi

Proje adı: Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Eğitimi Programının Geliştirilmesi ve Uygulanması

Projenin Başlangıç ve Bitiş Yılı: 2005-2009

Projenin Yürütücüsü: Prof.Dr. Emine Özmete

Projedeki Görev: Doktora Düzeyinde Bursiyer


H. ULUSLARARASI/ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYIN HAKEMLİĞİ

 

Dergi Adı

 Hakemlik Sayısı

Uluslararası

Journal of Youth Studies (SSCI)

4

International Social Work (SSCI)

2

Sexual and Relationship Theraphy (CINAHL)

1

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

4

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

1

Kastamonu Eğitim Dergisi

2

Toplum ve Sosyal Hizmet

3

Ulusal

Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi

2

Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

1

Osmangazi Tıp Dergisi

1

 J. YÜKSEK LİSANS TEZLERİNDE JÜRİ ÜYELİĞİ


      

Sıra

Tarih

Öğrenci Adı

Birim

J.1

2015

Ayşe Mancılık

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.2

2014

Emel Dölek Ulutaş

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.3

2014

Bilge Abukan

 Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.4

2016

Serdarhan Duru

 Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.5

2017

Asime Şabanova

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.6

2017

Ferhat Toper

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.7

2018

Ayşe Şeyma Turgut

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.8

2018

Rukiye İnekçi

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.9

2018

Dilem Özdal

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

J.10

2018

Emre Özdal

Lefke Avrupa Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

K. DOKTORA TEZ İZLEME KOMİTESİ ÜYELİĞİ


K.1

2017 - ……

Murat Erkoyuncu

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

K.2

2018 - ……

Semih Sütçü

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

K.3

2018 - ……

Ecren Aydın

Ankara Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı

K.4

2018

Ozan Selçuk

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalı


K. TEZSİZ YÜKSEK LİSANS (UZAKTAN EĞİTİM-İKİNCİ ÖĞRETİM) PROGRAMI KAPSAMINDA YÖNETİLEN DÖNEM PROJELERİ

 üüArslan, Zehra. (2018). Kırsal Alandaki Yaşlıların Sosyal Hizmet Gereksinimleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara

  üPekeren, Öznur. (2018). Yaşlı Dostu Kentler: Aktif Yaşlanma Bağlamında Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetlerin Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara

   üTahta, Merve. (2018). Yaşlıların Huzurevine ve Bakımevine Uyum Sağlamalarında Sosyal Hizmet Uzmanının Rolleri. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara

     üUslu, Hasan. (2018). Suriye’den Türkiye’ye Göç Eden Ailelere Yapılan Sosyal Yardımlar. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

    üUyar-Yetkin, Ayla. (2018). Sosyal Sorunların Kavramsal ve Kuramsal Temelleri İle  Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

     üAçıkel, Görkem. (2018). Çocuk Sahibi Olamayan (İnfertil) Kadınların Psiko-Sosyal Sorunları. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

   üAkbulut, Burcu. (2018). Sosyal Hizmet Perspektifinden Psiko-Sosyal Boyutlarıyla Mobbing. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. 

üKarakuş-İleri, İlknur. (2018). Sosyal Hizmet Perspektifinden Çalışma Yaşamında Yaşa Dayalı Ayrımcılık. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. 

üKöktan-Kurtulget, Meltem. (2018). Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddete Maruz Kalan Kadınların Sosyal Hizmet Perspektifinden Güçlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. 

üSafkalp, Gül. (2018). Eşitlik ve Çeşitliliğin Sosyal Hizmet Alanındaki Yeri ve Önemi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üÇelik, Filiz. (2018). Sosyal Politika Hedeflerinin Gerçekleştirilmesinde “Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü”. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üSezer, Özlem. (2018). Suriye’den Türkiye’ye Göç Eden Kadınların Sosyal Hizmet Perspektifinden Güçlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üAslan, Engin (2017). Çocuk Koruma Sistemi İçinde Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinin Yeri ve Önemi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üAslan-Coşkun, Saadet (2017). Sağlık Okuryazarlığı Düzeyinin Önemli Bir Belirleyicisi Olarak "İnternet Kullanımı". Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. 

üGüneş, Rüya (2017). İstismar Mağduru Çocuklar Üzerinde Yürütülen Sosyal Hizmet Araştırmalarında Etiğin Önemi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üSarı, Ayşe. (2017). Engelliler Üzerinde Yürütülen Sosyal Hizmet Araştırmalarında Etiğin Önemi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üDiyapoğlu, Melda. (2016). Türkiye’de Erken Yaşta Evlilikleri Önlemede “Erkekleri/Erkek Çocukları” Dahil Etmek: Toplumu Harekete Geçirme Yaklaşımı. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üŞahin-Gökçe, Hicran. (2016). Türkiye'de Yaşlı Yoksulluğunun "Yapabilirlik Yaklaşımı" Bağlamında Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üÖztürk, Yaşar Mine. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi Eğitim İhtiyaçlarını Tartışmak: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Önemli Çıkarımlar. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üEr, Filiz. (2016) (Kronik) Ruhsal Hastalıklar Bağlamında Ayrımcılık Temelli Sorun Alanları.  Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üYarıcı, Bahar. (2015). Çalışan Destek Hizmetlerinde Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üSoyak-Eroğlu, Gülden (2015). Hastaların Sağlık Okuryazarlığı Düzeyini Artırmada Sosyal Hizmet Uzmanlarının Rolü. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üUçar, Menşure (2015). Sosyal Hizmet Literatüründe “Örgütsel Kültürel Yetkinliğin” Kavramsal Temelleri ile Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.

üÇakır, Metin (2015). Kadınların ve Erkeklerin Sağlık Okuryazarlığı Üzerinde Bir Araştırma: Bursa Örneği. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara. 

üAkpolat, Nuray (2014). Orta Yaşlı Kadınların ve Erkeklerin Emekliliği Planlama Davranışları Üzerinde Bir Araştırma: Nevşehir Örneği. Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara.


L. KONGRELERDE BİLİMSEL DANIŞMA/BİLİM KURULU ÜYELİĞİ

Uluslararası

L.1 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences (2018), 4-7 April, 2018, Side, Antalya, Turkey.

L.2 International Conference on Disciplines in Humanities and Social Sciences (2016), October 4-5, 2016, Bali, Indonesia.

L.3 International Conference on Issues in BusinessAdministration and Economics (2016), July 28-29, 2016, London, UK.

L.4 Uluslararası Katılımlı Sosyal Hizmet Sempozyumu (2013), “Türkiye’de Çocuğun Refahı ve Korunması” Kapsayıcı Bir Yaklaşım Arayışı, 28-30 Kasım, Kocaeli, Türkiye.

Ulusal

L.5 8. Ulusal Sosyal Hizmetler Kongresi (2016), “Türkiye’de Sosyal Politikaların Dönüşümü: Yerelleşme ve Sosyal Hizmetler”, 15-16 Nisan 2016, Ankara, Türkiye.


Danışmanlığı Yapılan Lisansüstü Eğitim Programına Kayıtlı Öğrenciler

Doktora                                       :   5

Tezli Yüksek Lisans                    :   6

Tezsiz Yüksek Lisans                 :    -

Uzaktan Eğitim                           :   2