ARŞ.GÖR. GÜLİZAR AYDOĞDU    
Adı : GÜLİZAR
Soyadı : AYDOĞDU
E-posta : gaydogdu@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

1985

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Tandoğan/Ankara

Telefon :

0 312 222 58 17

Faks :

-

e-posta :

gulizaraydogdu@yahoo.com

web-adresi:

-EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2009

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoloji

Yüksek Lisans

 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

 

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 


 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 

 

 

 

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

 

 

 

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

 

 

 

 

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

 

 

 

 

 

Kitaplar

 

 

 

Düzenlenme tarihi: 01.03.2013