DOÇ.DR. GÖKŞEN ÇAPAR    
Adı : GÖKŞEN
Soyadı : ÇAPAR
E-posta : gcapar@ankara.edu.tr, goksencapar@yahoo.co.uk
Tel : 312 600 0162/2761
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : SU YÖNETİMİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm : Su Yönetimi Enstitüsü
Kişisel Akademik Bilgiler

1.      Adı Soyadı: Gökşen ÇAPAR

2.      Doğum Tarihi: 16.03.1972

3.      Unvanı: Doç. Dr.

4.      Öğrenim Durumu:

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Çevre Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1994

Yüksek Lisans

Çevre Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

1998

Doktora

Çevre Mühendisliği

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

2005

     

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçentlik Tarihi:  2012

Doçentlik Tarihi: 2014

Profesörlük Tarihi: -     

6.     Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

        6.1.  Yüksek Lisans Tezleri

                Tamamlanan YL tezleri: 1

Saniye Seylan Aygün. Recovery of Sericin Protein from Silk Processing Wastewaters by Membrane Technology. Yüksek Lisans Tezi, Mühendislik Bilimleri Bölümü, ODTÜ, Ankara, 2008 (Tez Yöneticileri: Prof. Dr. M. Ruşen Geçit, Dr. Gökşen Çapar).

                6.2.  Doktora Tezleri

                              

7.     Yayınlar

        7.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI)

1.       Capar G. (2012). Separation of silkworm proteins in cocoon cooking wastewaters via nanofiltration: effect of solution pH on enrichment of sericin, Journal of Membrane Science (SCI-CORE), 389, 509-521.

2.       Capar G., Aygun S. S., Gecit M. R. (2009). Separation of sericin from fatty acids towards its recovery from silk degumming wastewaters, Journal of Membrane Science (SCI-CORE), 342 (1-2), 179-189.

3.       Capar G., Aygun S. S., Gecit M. R. (2008).Treatment of silk production wastewaters by membrane processes for sericin recovery, Journal of Membrane Science (SCI-CORE), 325 (2), 920-931.

4.       Capar G., Yilmaz L., Yetis U. (2008). A membrane based co-treatment strategy for the recovery of print-and beck-dyeing wastewaters, Journal of Hazardous Materials (SCI-CORE), 152, 316-323. 

5.       Capar G., Yetis U., Yilmaz L. (2007). The most effective pre-treatment to nanofiltration for the recovery of print dyeing wastewaters, Desalination (SCI-CORE), 212, 103-113.

6.       Capar G., Yetis U., Yilmaz L. (2006). Membrane based strategies for the pre-treatment of acid dye bath wastewaters, Journal of Hazardous Materials (SCI-CORE), B135, 423-430.

7.       Capar G., Yetis U., Yilmaz L. (2006). Reclamation of printing effluents of a carpet manufacturing industry by membrane processes, Journal of Membrane Science (SCI-CORE), 277, 120-128.

8.       Capar G., Yetis U., Olceroglu A. H., Yilmaz L. (2006). Effect of color and surfactants on nanofiltration for the recovery of printing wastewaters, Separation Science and Technology (SCI-CORE), 41, 2771-2784.   

9.       Capar G., Yilmaz L., Yetis U. (2006). Reclamation of acid dye bath wastewaters: effect of pH on nanofiltration performance, Journal of Membrane Science (SCI-CORE), 281, 560-569.

10.   Tan X., Capar G., Li K. (2005). Analysis of dissolved oxygen removal in hollow fibre membrane modules: effect of water vapour, Journal of Membrane Science (SCI-CORE), 251, 111-119.

11.   Tokmak B., Capar G., Dilek F.B., Yetis U. (2004). Trihalomethanes and associated potential cancer risks in water supply in Ankara, Turkey, Environmental Research (SCI-CORE), 96, 345-352.

12.   Capar G., Yetis U. (2002). Removal of THM precursors by GAC: Ankara case study (Technical Note), Water Research (SCI-CORE), 36, 1379-1384.

13.   Capar G., Demirer G.N., Dilek F.B., Yetis U. (2001). Removal of trihalomethane precursors by granular activated carbon, Fresenius Environmental Bulletin (SCI-EXPANDED), 10 (2), 197-202.

       

        7.2. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Capar G., Yetis U. (2001). Removal of natural organic matter and trihalomethanes from the drinking water of Ankara city, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, 25, 527-535.

 

        7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

1.       Capar G. (2012). Türkiye’de Su Yönetimindeki Gelişmeler ve Endüstriyel Su Yönetimine Yönelik Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme, 1. Uluslararası Endüstriyel Su Teknolojileri Sempozyumu ve Fuarı, 6-9 Aralık 2012, TÜYAP Fuar Merkezi, Bursa, Türkiye.

2.       Capar G., Yetis U., Yilmaz L. (2003). Wastewater reuse by nanofiltration in carpet manufacturing industry: determination of the pre-treatment stages, 9th IWA Specialized Conference on Design, Operation and Economics of Large Wastewater Treatment Plants, 1-4 Eylül, Prag, Çek Cumhuriyeti.

3.       Capar G., Yetis U., Yilmaz L. (2003). Reclamation of carpet dyeing wastewaters by nanofiltration, EMCC-3 Conference on Nanoscience in Chemical Engineering, 13-16 Mayıs, Selanik, Yunanistan.

4.       Capar G., Yetis U., Yilmaz L. (2004). Treatment of acid dye bath wastewaters via membrane processes, Euromembrane 2004, 28 Eylül-1 Ekim, Hamburg, Almanya.

5.       Capar G., Yetis U., Yilmaz L. (2004). Treatment of textile wastewaters by nanofiltration, 7th CST Workshop, Fouling and Critical Flux: Theory and Applications, 16-18 Haziran, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finlandiya. 

6.       Capar G., Yetis U., Demirer G.N., Dilek F.B. (1999). Removal of THM precursors by GAC treatment, 10th International Symposium on Environmental Pollution and Its Impact on Life in the Mediterranean Region, Mediterranean Scientific Association of Environmental Protection –MESAEP-, Ekim 4-6, Alicante, İspanya.

 

        7.4.  Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler

 

        7.5.  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

1.       Çapar G., Yetiş Ü., Yılmaz L. (2004). Halı Boyama Atıksularının Membran Prosesleri ile Arıtımı, Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, 14(2), 9-15 (İTÜ 9. Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Sempozyumu’nda sunulduktan sonra basıma kabul edilmiştir).

2.       Tokmak Cangir B., Çapar G., Dilek F.B., Yetiş Ü. (2003). Ankara İçme Suyu Dağıtım Şebekesinde Trihalometanlar, Çevre Bilim ve Teknoloji, 1(3), 39-46.

3.       Ülkü Yetiş ve Gökşen Çapar (2002). Klorlu Organik Bileşikler ve Giderimleri-Ankara Örnek Çalışması, Çevre Bilimleri, Hacettepe Üniversitesi, Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi, Prof. Dr. Muzaffer M. Evirgen Özel Sayısı, 5, 29-38 (Davetli makale).

 

7.6.    Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

 

1.         Capar G., Uzal N., Unlu M., Varol C., Yılmaz L., Yetis U. Tekstil endüstrisinde membran teknolojisi ile proses suyu geri kazanımı, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Kongresi (MEMTEK 2009), 2-3 Kasım 2009, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

2.         Capar G., Aygun S. S., Gecit M. R. Membran teknolojisi ile ipek işleme atıksularından serisin geri kazanımı, Membran Teknolojileri ve Uygulamaları Kongresi (MEMTEK 2009), 2-3 Kasım 2009, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

3.       Şahinkaya E., Ateş N., Atlı E., Tokmak B., Çapar G., Sanin F. D., Celtemen P., Baltacı F., Yetiş Ü., Dilek F. B. Içme Suyu Amaçlı Baraj Göllerinde Trihalometan Oluşum Potansiyeli, Çevre Mühendisleri Odası, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Kasım 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

4.       Ateş N., Şahinkaya E., Atlı E., Çapar G., Tokmak B., Sanin F. D., Onur A. K., Baltacı F., Kitiş M., Yetiş Ü., Dilek F. B, İçme Suyu Arıtma Tesislerinde Trihalometan (THM) Oluşumu, Çevre Mühendisleri Odası, VI. Ulusal Çevre Mühendisliği Sempozyumu, 24-26 Kasım 2005, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul.

5.       Çapar G., Yetiş Ü., Yılmaz L. Halı Boyama Atıksularının Membran Prosesleri ile Arıtımı, 9. Endüstriyel Kirlilik Kontrolü Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, 2-4 Haziran 2004, İstanbul.

6.       Çapar G., Yetiş Ü., Yılmaz L. Membran Prosesler ile Halı Boyama Atıksuyunda Renk Giderimi ve Atıksu Geri Kazanımı, 2. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 22-24 Ekim 2003, Ankara.

7.       Çapar G. ve Yetiş Ü. İçme Suyunda Aktif Karbon ile Organik Madde ve Trihalometan Giderimi, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 4-6 Ekim 2000, Ankara.

8.       Tokmak B., Çapar G., Dilek F.B., Yetiş Ü. Ankara İçme Suyunda Trihalometanlar, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 4-6 Ekim 2000, Ankara.

9.       Çapar G., Tokmak B., Baydar Z., Demirer G. N., Dilek F. B., Yetiş Ü. Ankara İçme Suyu Dağıtım Şebekesinde Oluşan Dezenfeksiyon Yan-Ürünleri, Su ve Kanalizasyon Sempozyumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, 10-11 Şubat 1999, Ankara.

 

7.7.                          Diğer yayınlar

 

1.         Geçit M. R., Keskin D., Tezcaner A., Çapar G., Tekstil Atıksularından Serisin Proteininin Geri Kazanılması ve Serisinin Yeniden Kullanım Olanaklarının Araştırılması, TÜBİTAK MAG 106 M 062 No’lu Proje, Sonuç Raporu, Nisan 2007-Ağustos 2008, ODTÜ, Ankara.

2.         Yetiş Ü., Yılmaz L., Çapar G., Tekstil Atıksularından Renk Giderimi ve Atıksu Geri Kazanımı için Membran Esaslı bir Arıtma Süreci Geliştirilmesi, TÜBİTAK MİSAG 214 No’lu Proje Sonuç Raporu, Temmuz 2004, ODTÜ, Ankara.

3.         F.B. Dilek, N. Ateş, M. Artuğ, E. Atlı, F. Baltacı, P. Celtemen, G. Çapar, A.K. Onur, F.D. Sanin, E. Şahinkaya, B. Tokmak, Ü. Yetiş, DSİ Yönetimindeki İçme Suyu Kaynaklarının Klorlu Organik Yan-Ürünleri (THM-Trihalometanlar) Oluşturma Potansiyelinin Belirlenmesi, TÜBİTAK İÇTAG Ç019 No’lu Proje, Sonuç Raporu, 2005, ODTÜ, Ankara.

4.         Dilek F.B., Yetiş Ü., Çapar G., Tokmak B., Ankara Dağıtım Sisteminde Trihalometan Seviyelerinin İncelenmesi, ODTÜ AFP Projesi Sonuç Raporu (AFP-99.03.11.03), 2001, ODTÜ, Ankara.

5.         Yetiş Ü., Dilek F.B., Demirer G.N., Çapar G., Tokmak B., Gür O., İçme Sularından Klorlu Organiklerin Giderimi-Ankara Örnek Çalışması, DPT Projesi Sonuç Raporu (AFP-03-11-DPT-97K-122140), Şubat 2000, ODTÜ, Ankara.

 

8.         Ulusal & Uluslararası Projeler

8.1. Uluslararası Projeler

1. TÜRKİYE-İNGİLTERE BİLİM İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

o   Destekleyen Kuruluşlar: TÜBİTAK ve British Council (2006 yılı Bilim İşbirliği Programı)

o   İşbirliği Yapan Bölümler: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Bölümü ve Imperial College, London, Kimya Mühendisliği Bölümü

o   Araştırma Konusu: Biyo-bazlı malzeme üretimi için atık bir proteinin yenilenebilir bir kaynak olarak değerlendirilmesi (Utilization of a waste protein as a renewable resource for the development of bio-based materials).

o   Destek Miktarı: 7000 GBP

o   İşbirliği Süresi: 18 ay (2007-2008)

o   Görevi: Araştırmacı (Imperial College, London’a toplam 3 aylık 2 adet akademik ziyaret)

 

2.    TÜRKİYE-İNGİLTERE BİLGİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI

o   Destekleyen Kuruluş: British Council (2012 UK-Turkey Knowledge Partnership Programı)

o   Partner Yüksek Eğitim Kurumları-Türkiye: Ankara Üniversitesi Su Yönetimi Enstitüsü, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Kimya Mühendisliği Bölümü

o   Partner Yüksek Eğitim Kurumları-İngiltere: Imperial College London, Kimya Mühendisliği Bölümü, Newcastle University School of Agriculture, Food and Rural Development

o   Partner Kurum-Türkiye: Gölbaşı Kaymakamlığı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

o   Araştırma Konusu: Türkiye’de tarımsal su yönetimi üzerine pilot bir proje: Gölbaşı Özel Çevre Koruma Bölgesi (A Pilot Project on agricultural water management in Turkey: Gölbaşı Special Environmental Protection Area)

o   Destek Miktarı: 20000 GBP 

o   İşbirliği Süresi: 30 ay (2012-2014) 

o   Görevi: Türkiye Takım Lideri

 

8.2. Ulusal Projeler

 

1)      Tekstil Atıksularından Serisin Proteininin Geri Kazanılması ve Serisinin Yeniden Kullanım Olanaklarının Araştırılması (2006-2008)

·   Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (Proje no. MAG 106-M-062)

·   Proje Yöneticisi: Prof. Dr. M. Ruşen Geçit

·   Görevi: Araştırmacı

 

2)      Tekstil Atıksularından Renk Giderimi ve Atıksu Geri Kazanımı için Membran Esaslı bir Arıtma Süreci Geliştirilmesi (2002-2004)

·   Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK (Proje no. MISAG-214)

·   Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ülkü Yetiş

·   Görevi: Araştırmacı

 

3)      DSİ Yönetimindeki İçmesuyu Kaynaklarının Klorlu Organik Yan-Ürünleri (THM – Trihalometanlar) Oluşturma Potansiyelinin Belirlenmesi (2001-2003)

·   Destekleyen Kuruluş: TÜBİTAK ve DSİ (Proje no. İÇTAG Ç 019)

·   Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Filiz B. Dilek 

·   Görevi: Araştırmacı

 

4)      İçme Sularında Klorlama Sonucu Ortaya Çıkan Klorlu Organiklerin Giderimi-Ankara Örnek Çalışması (1998-2000)

·   Destekleyen Kuruluş: Devlet Planlama Teşkilatı (AFP 03 11 DPT 97K 122140)

·   Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ülkü Yetiş 

·   Görevi: Araştırmacı

 

5)      Ankara Dağıtım Şebekesinde Trihalometan Seviyelerinin İncelenmesi (1999-2000)

·   Destekleyen Kuruluş: ODTÜ (AFP-99.03.11.03)

·   Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Filiz B. Dilek 

·   Görevi: Araştırmacı

 

9.  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler

    • Çevre Mühendisleri Odası
    • International Water Association (IWA)

 

10.      Ödüller

Avrupa Membran Topluluğu (European Membrane Society) En İyi Genç Bilim İnsanı Poster Sunumu, 7. CST Çalıştayı: Fouling and Critical Flux’ 04, Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta, Finlandiya, 16-18 Haziran, 2004 (500 AVRO).

11.      Hakemlik

1.       Desalination

2.       Chemical Engineering Communications

3.       Chemical Engineering Journal

4.       International Journal of Environment and Waste Management

5.       Journal of Hazardous Materials

6.       Journal of Membrane Science

7.       Desalination and Water Treatment

 

12.      Bilimsel Toplantı Düzenleme/Editörlük

1.       Yetiş Ü., Dilek F. B., Çapar G., Demirekler E., Ghandour E., Tokcaer E., Tokmak B., Yüncü B., Organizasyon Komitesi Üyeliği, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Çevre Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 4-6 Ekim, 2000.

2.       Çapar G., Girgin S., Tokcaer E., Tokmak B., Yüncü B., Bildiriler Kitabı Editörlüğü, Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, Çevre Mühendisliği Bölümü, ODTÜ, 4-6 Ekim, 2000.

 

13.  Ders Tecrübesi

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

2005-2006

Güz

 

İlkbahar

ES 303 Statistical Methods for Engineers 

(ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine)

2006-2007

Güz

ES 303 Statistical Methods for Engineers

(ODTÜ Petrol Mühendisliği Bölümü öğrencilerine)

İlkbahar

ES 303 Statistical Methods for Engineers

(ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine)

2007-2008

Güz

ES 303 Statistical Methods for Engineers

(ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencilerine)

İlkbahar

ES 303 Statistical Methods for Engineers

(ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine)