PROF.DR. GÖKHAN ÇAYCI    
Adı : GÖKHAN
Soyadı : ÇAYCI
E-posta : gcayci@ankara.edu.tr
Tel : (312) 5961195
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yeri  ve Yılı             :              İstanbul, 02. 08. 1961

 

Eğitimi                       

 

İlkokul                                   :              1967-1972     Katip Kasım İlkokulu, İstanbul

Ortaokul                               :              1972-1975     Mimar Kemal Lisesi, Ankara

Lise                                        :              1975-1978     Mimar Kemal Lisesi, Ankara

Üniversite                             :              1978-1982     Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak

 

Akademik Süreç        

 

Profesör                :              08.05.2001

Doçent                  :              04.10.1995

Yardımcı Doçent  :              20.05.1993

Araştırma Görevlisi :          29.07.1985

Doktora                 :              1984-1989    Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü

Yüksek Lisans       :              1982-1984    Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bölümü

 Devlet Hizmetleri

 

Askerlik                 :              Nisan 1990-Aralık 1990

 

 

Mesleki Dernek Üyelikleri

 

Turkish Soil Science Society

International Union of Soil Science

International of Peat Society