PROF.DR. GÜLFEM ELİF ÇELİK    
Adı : GÜLFEM ELİF
Soyadı : ÇELİK
E-posta : gcelik@medicine.ankara.edu.tr, gulfemcelik@gmail.com
Tel : 5957155
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gulfem-elif-celik
Kişisel Akademik Bilgiler

ANKARA ÜNİVERSİTESİ  TIP  FAKÜLTESİ

ADI SOYADI:

Gülfem Elif Çelik

DİPLOMA DERECESİ:

Tıp Doktoru, MD

AKADEMİK ÜNVANI :

Profesör Doktor

YABANCI DİL BİLGİSİ:

İyi düzeyde ingilizce

DOĞUM TARİHİ ve YERİ:

1966/ Havza, Samsun


AKADEMİK BİRİMİ :

Göğüs Hastalıkları ABD,

İmmünoloji ve Allerji BD

YERLEŞKE :

Cebeci

İŞ ADRESİ:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

İŞ TEL :

0 312 5957155 (oda) /0 312 5957296 (sekreterlik)

FAKS NO:

0 312 3190046

CEP TELEFONU :

-

E-MAİL :

gulfemcelik@gmail.com

KİŞİSEL WEB SAYFASI  :

-

KISA ÖZGEÇMİŞ:

 

 

 

 

 

12 Mart 1966 tarihinda Havza/Samsun’da doğdu. İlk ve orta öğretimini Antalya da tamamladı. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Ankara üniversitesinde tamamladığı uzmanlık eğitimleri ile 1996 yılında Göğüs hastalıkları, 1999 yılında Allerjik hastalıklar uzmanı oldu. 2002 yılında doçent, 2008 yılında profesör  oldu. Halen AÜTF Göğüs Hastalıkları ABD/İmmünoloji ve Allerji bilim dalında öğetim üyesi olarak çalışmaktadır. 

TEMEL EĞİTİM VE AKADEMİK

GELİŞİM :

 

Araştırma Görevlisi:       1991-1996            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı

Yandal Araştırma Görevlisi:        1997-1999            Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Allerjik Hastalıklar Bilim Dalı

Doçent olma: 1 Nisan 2002

Profesörlüğe atanma: Şubat 2008

DİPLOMALAR :

 

 

 

Tıp Fakültesi:    1983-1990 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

 

Ulusal dernekler:

Türk Toraks Derneği

Tüberküloz ve Toraks Derneği

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği

 Uluslar arası dernekler:

European Academy of Allergy and Clinical Immunology

American Academy of Allergy and Clinical Immunology

 

BİLİMSEL DERGİLERDE

 HAKEMLİK:

 

Ulusal Dergiler:

Astım Allerji İmmünoloji

Tüberküloz ve Toraks dergisi

Toraks dergisi

Turkish respiratory Journal

Ankara Tıp Fakültesi Mecmuası

Akciğer Arşivi

 

Uluslararası dergiler:

Journal of  Allergy Clinical Immunology

Allergy
Pediatric Allergy

Expert Opinion

J allergy Clin Immunology

Clinical Experimental Allergy

 

ARAŞTIRMA ALANLARI:

İlaç allerjisi, ilaç desensitizasyonu, aspirin desensitizasyonu, ağır astım, eozinofilik akciğer hastalıkları,allerjik rinit

 

KATILDIĞI VEYA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELER:

ilaç allerjisi, astım epidemiyolojisi, rinit,a llerjenler gibi konularda TÜBİTAK, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri tarafından desteklenmiş ve tamamlanmış çeşitli projelerde yer almıştır.

 

ULUSLARARASI YAYINLAR :

 

Gulfem  Celik (Celik G, Celik GE)

 

ULUSAL YAYINLAR :

 

Gülfem Çelik  (Celik G, Celik GE)

MEDİKAL KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI:

Ulusal alanda İlaç allerjisi, astım, allerjik rinit, allerjenler üzerine yazılı 20’nin üstünde kitap bölümü yazarlığı bulunmaktadır .

2012 yılında “astım” konulu bir kitabı yayınlanmıştır.

 

Uluslararası kitap bölümü:

1.    Çelik G, Pichler WJ, Adkinson NF. Drug Allergy. In : Middleton’s Allergy textbook of Allergy. Eds: Adkinson, Bochner, Busse, Holgate, Lemanske, Simons; 8th edition:2014; 1205-1223.

2.    Çelik G, Adkinson F. Hypersensitivity to antibiotics.In: Clinical Infectious Disease in eds: David Schlossberg: 2013; 1445-1456.

 


 

 

 

ÖDÜLLER

İlaç allerjileri konusunda yaptığı araştırmalar ile;

 

2002 yılında TÜBİTAK en iyi araştırma ödülü  

2004 yılında TÜBA-GEBİ ödülü,

2006 yılında Eczacıbaşı Tıp Teşvik ödülü

 

Çeşitli sayıda ulusal poster ödüllerinin yanısıra 2 adet uluslar arası kongrelerde alınmış poster ödülleri bulunmaktadır.

 

GEREKLİ GÖRDÜĞÜNÜZ DİĞER BİLGİLER:

 

Uluslar arası akademik deneyim ve uygulamalar:

2006 Polonya: Aspirin duyarlılığı ve ilaç alerjisi üzerine çalışmalar
2006-2007: ABD, Baltimore’da Johns Hopkins Üniversitesi Astım ve Allerji merkezinde Prof. Dr. N. Franklin Adkinson ile “ilaç allerjilerinin tanısı ve tedavisi” üzerinde çalışmalar
2011 ABD: Boston Harward Üniversitesinde ilaç desensitizasyonu üzerine çalışmalar
Avrupa Allerji derneği (EAACI) nin ilaç allerjisi çekirdek grubunun (ENDA)’nın ve Avrupa aspirin allerjisi grubunun (HANNA)  üyeliği
Aspirin duyarlılığı üzerine EAACI task force üyeliği

 

 

Eğitim kurulları görevleri:

2004-2006          Dönem 3; Alt Modül 13 Başkan Yardımcılığı

2005-2006          Dönem 3, Modül 4 Başkanlığı

2005-    Kanıta Dayalı Tıp Grubu Komisyon üyeliği

2007-Dönem III, Modül 2 Başkan Yardımcılığı

2007- Mesleki Beceriler Eğitim Komisyonu Üyeliği

2007- İletişim Becerileri Eğitim grubu üyeliği

2008- Mesleksel ve İletişim becerileri Koordinatörü

2008- Müfredatı Geliştirme komisyonu üyesi

2009-Tıp Eğitimi ABD öğretim üyeliği

2011- Mezuniyet öncesi tıp eğitimi akreditasyon grubu üyesi

2012- 2017 Eğitimden sorumlu Dekan yardımcısı

2017   Tıp FAkültesi Dekanı

Diğer görevler

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik immünoloji derneği yönetim kurulu üyeliği (2008-2012)

Astım Allerji immünoloji Dergisi Editörü (2008-2012)

TÜBİTAK Ulakbim Türk Tıp Dizini Komite üyeliği (2010-2014)

 Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Yürütme Kurulu üyeliği (2011-2013)

Türkiye Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği İlaç Allerjisi Çalışma Grubu Başkanlığı (2012-2016)

 Türk Toraks Derneği Astım ve Allerji Çalışma Grubu Başkanlığı (2016-