PROF.DR. GÜRSEL DELLAL    
Adı : GÜRSEL
Soyadı : DELLAL
E-posta : gdellal@agri.ankara.edu.tr
Tel : 0 312 596 13 71
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gursel-dellal
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                 : Prof. Dr. Gürsel DELLAL

Doğum Yeri               : Ankara

Doğum Tarihi             : 04.06.1961

Medeni Hali               : Evli, bir çocuk babası

Adres       : Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Dışkapı-
                        ANKARA

Telefon                       : 0 312 596 13 71

e-posta                        : gdellal@agri.ankara.edu.tr

EĞİTİM

 Eylül      1968 - Haziran 1973            İlkokul, Kırşehir

Eylül      1973 - Haziran 1976            Ortaokul, Kırşehir

Eylül      1976 - Haziran 1979            Lise, Ankara

Eylül      1982 - Haziran 1986            Lisans, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni 
                                             Bölümü

AKADEMİK SÜREÇ

Ekim      1986 - Mart 1989                Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri 
                                             Enstitüsü, Zootekni Anabilim Dalı

Ekim      1989 - Temmuz 1990          Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Hazırlık 
                                             Okulu

Ekim      1990 - Ekim 1994                Doktora, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 
                                             Zootekni Anabilim Dalı

Ekim      1996                                     Doçentlik ünvanı aldı.

Haziran 2003                                     Profesörlük ünvanı aldı.

YURTDIŞI GÖREVLERİ

14.09-25.09.1992       I.A.M.Z. tarafından Valencia (İspanya)'da düzenlenen "Rabbit 
                     Production" adlı kursa katıldı.

02.02-13.02.1998       CIHEM tarafından Murcia (İspanya)'da düzenlenen "Goat Production" 
                     isimli kursa katıldı.

04.08-08.09.1999       D.S.E tarafından Münih (Almanya)'da düzenlenen "Urban and Peri - 
                     urban Animal Production in the Tropics and Subtropics" isimli kursa 
                     katıldı.

2003-2004                  TEXAS A&M Üniversitesi’nde(Collage Station-Huston-Texas-USA) Animal Science Bölümünde 1 yıl süreyle ziyaretçi-araştırıcı profesör olarak bulundu.

VERDİĞİ LİSANS DERSLER

-          Küçükbaş Hayvan Yetiştirme (Keçi Yetiştirme)

-          Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama

-          Fizyoloji

-          Hayvan Yetiştirme ve Besleme (Koyun ve Keçi Yetiştirme, Çiftlik Hayvanlarında Üreme)

-          Mesleki Uygulama

VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLER

-          Hayvansal Lifler ve Analiz Teknikleri

-          Organik Hayvansal Üretim

-          İklim Değişikliği ve Hayvansal Üretim

-          Üreme Endokrinolojisi,

-          Çiftlik Hayvanlarında Üremenin Genetiği

ÇALIŞTIĞI BİLİMSEL ALANLAR

-          Sürdürülebilir hayvansal üretim,

-          Çiftlik hayvanları üretim sistemleri,

-          Hayvan genetik kaynakları,

-          Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği,

-          Çiftlik hayvanlarında üreme,

-          Hayvansal lifler,

-          Organik Hayvansal Üretim

YÜRÜTTÜĞÜ VE KATILDIĞI PROJELER

1.             Ile de France x Akkaraman (G1) melez koyun populasyonunda et üretimi ve karkas kalitesine ilişkin bazı genetik ve fenotipik parametrelerin saptanması (Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Müdürlüğü, 1998-11-11-01)

2.             Kıl keçilerinden elde edilen üst-alt kılların bazı fiziksel özellikleri ile kullanım şekilleri (Proje no: VHAG-1307)

3.             GAP bölgesinde küçükbaş hayvan yetiştiren işletmelerin yapısal özellikleri, ekonomik analizi ve hayvansal ürünlerin pazara arzı (Proje No: TARP-2092)

4.             GAP bölgesi Siirt ili hayvancılık bölgesi kurulması etüd projesi (T.C. Başbakanlık GAP Kalkınma İdaresi Başkanlığı)

5.             Koçu baba Beldesi Kırsal kalkınma ve Agro turizm projesi (Hayvansal üretim) (T.C. Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresi)

6.             Ankara keçisi yetiştiriciliğine yer veren tarım işletmelerinin yapısal özellikleri (BAPB-2006-07-11-098)

7.             Akkeçilerde tiroit uyarıcı hormon, tiroksin(T4), triiyodotronin (T3) ve testosteron hormonlarının değişimi. (2006-07-11-099).

8.             Ankara keçilerinde yıllık hormonal, hematolojik ve biyokimyasal kan parametrelerinin değişimi (09B4347010, 2009-2013).

9.             Akkeçilerde İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1’in (IGF-1) Laktasyon Dönemindeki Değişimi (16L0447003, 2016-2017)

ÜYELİKLER

1.             Ankara Zootekni Derneği (Yönetim Kurulu Başkanı, 2009 – devam)

2.             Zootekni Federasyonu (Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2015)

3.             Zootekni Federasyonu (Yönetim Kurulu Başkanı, 2015-2016)

4.             A.Ü. Kök Hücre Enstitüsü (Yönetim Kurulu Üyesi, 2009-devam)

5.             A.Ü. Gıda Güvenliği Enstitüsü (Bilim Kurulu Üyesi, 2014-devam)

6.             Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma Ulusal Komitesi (Üye, 2014-devam)

7.             Ulusal Süt Konseyi (Bilim Kurulu Üyesi, 2012-devam)

8.             International Dairy Federation (Bilim Kurulu Üyesi, 2012-devam)

9.             ASÜD (Bilim Kurulu Üyesi, 2012-devam)

10.         A.Ü. Ziraat Fakültesi (Fakülte Kurulu Üyeliği Profesör Üye, 2013-2015)

11.         A.Ü. Senato Üyeliği, (2014-devam).

DOKTORA TEZİ

DELLAL, G. 1994. Akkaraman ve Anadolu Merinosu Koyunlarında Transferrin Tipleri İle Kimi Döl Verimi Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

YAYINLAR

A. ARAŞTIRMA MAKALELERİ

1.ELİÇİN, A., ERTUĞRUL, M., CENGİZ, F., AŞKIN, Y., DELLAL, G. 1989. Karayaka ve Border Leicester x Karayaka  Melezi (F1) Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 1123. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 613. Ankara.

2.CENGİZ, F., ELİÇİN, A., ERTUĞRUL, M., AŞKIN, Y., DELLAL, G. 1989. Anadolu Merinosu ve  Ile De France x Anadolu  Merinosu (F1) Melezi Erkek Kuzularında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Üniv. Zir.Fak. Yayınları: 1127. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler. 616. Ankara.

3.ERTUĞRUL, M., ELİÇİN, A., CENGİZ, F., DELLAL, G. 1989. Akkaraman, Border Leicester x Akkaraman  (F1) Dorset Down x Akkaraman (F1) ve Ile  De France x  Akkaraman (F1) Melezi Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 1143. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler. 631. Ankara.

4.YARGICI, M. Ş., AKMAN, N., ARIK, İ.Z., DELLAL, G. 1991. Ak Keçilerde Erken ve  Yarı Erken Sütten Kesimin Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Ak. Üniv. Zir. Fak. Derg., 4 (1-2) 139-151. Antalya.

5.BAKOĞLU, Ş., ARIL, M., KAVUNCU, O., YAZICIOĞLU, Y., DELLAL, G., KARA, M., ÖZELER, A.H., AKSOY, E., OĞUZ, B., 1992. İpekböceği (Bombyx Mori L.) Larvalarının Büyüme ve Gelişmesi İle Koza Kalitesi Üzerine Farklı Besleme ve Bakım Koşullarının Etkisi. Ank. Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı: Cilt: 41, Fasikül 1-2'den Ayrı Basım.

6.CENGİZ, F., DELLAL, G., KARAYAKA, A. 1995. Akkeçi Oğlaklarında Büyüme ve Gelişme. Tr.J. of Veterinary and Animal Science 19 (1995)  429-434. TÜBİTAK. Ankara.

7.ASAL, S., KOCABAŞ, Ş., YOLCU, E., DELLAL, G. 1995. Akkaraman, ve Anadolu Merinosu Koyunlarında Genetik Varyasyon.  Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, TÜBİTAK-MAM, İ.Ü. Biyogem ve TÜBİTAK. Workshop,  “Biyoteknoloji ve Bitki Islahı”, Bildiriler, 105-110. Can Ofset. İzmir.

8.ASAL, S., DELLAL, G., KOCABAŞ, Ş.1996. Akkaraman ve Anadolu Merinoslarında Hemoglobin ve Arilesteraz Tipleri. Tr. J. of Veterinary and Animal Science 20 (1996) 215-217. TÜBİTAK. Ankara.

9.DELLAL, G., ASAL, S., AŞKIN, Y. 1996. Akkaraman ve Anadolu Merinosu Koyunlarında Transferrin Tipleri ile Kimi Döl Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Ak.Üniv.Zir.Fak. Zootekni Bölümü. I. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-7 Şubat. Antalya.

10.DELLAL, G., YILDIZ, M. A., ELMACI, C. 1997. Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunlarında Transferrin (Beta-Globülin) Polimorfizmi. Tr.J.of Veterinary and Animal Science. 21: 283-286.

11.BAŞARAN, A.D. ve DELLAL, G. 1997. Akkaraman Koyunlarında Progestagen ve PMSG Kullanarak Kızgınlığın Denetimi ve Döl Verimini Araştırma Olanakları.  Tr. J. of Veterinary and Animal Science. 21: 201-204.

12.BİLGİÇ, N., KARAKAYA, A., BAŞARAN, A.D., DELLAL, G. 1997. Akkeçilerde Bazı Makro Çevre Faktörlerinin Gebelik Süresi Üzerine Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7,2:87-89.

13.BAŞARAN, A.D., KARAKAYA, A., DELLAL, G. 1997. İvesi Koyunlarında Bazı Makro Çevre Faktörlerinin Gebelik Süresi Üzerine Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi 7,2:90-92.

14.DELLAL, G., BAŞARAN, A.D., KARAKAYA, A., ÖZYURT, A. 1997. Türkiye Koyun Irklarında Cinsiyet Oranı. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7, 1:18-20.

15.DELLAL, G., BAŞPINAR, E., ELMACI, C., YILDIZ, M.A.,  ARIK, İ.Z.1997. Tranferrin (Tf) Polimorfizmi ve Bazı Çevre Faktörlerinin Akkaraman ve  Anadolu Merinosu Koyunlarında Doğum ve Sütten Kesim Ağırlığına Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7, 1:7-10.

16.KARAKAYA, A., BAŞARAN, A.D., DELLAL, G. 1997. İvesi Kuzularında Bazı Makro Çevre Faktörlerinin Doğum ve Sütten Kesim Ağırlıkları Üzerine  Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7,2:84-86.

17.ÖZTÜRK, A.K. ve DELLAL, G. 1999. Border Leicester x Booroola (ff) x Merinos Melezi Koyunlarda Anestrus Dönemi Esnasında Farklı Dozlarda PMSG Uygulamasının Döl Verimi Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 5(3): 35-39.

18.DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ETİKAN, S. ve ERDOĞAN, Z. 2000. Anadolu Merinosu Koyunlarının Bazı Yapağı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(2): 48-53.

19.ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., ETİKAN, S. ve SÖYLEMEZOĞLU, F. 1999. Akkaraman Koyunlarının Yapağı Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 5(3): 93-98.

20.ELMACI, C., DELLAL, G., ASAL, S. ve AKMAN, N. 1999. Ankara Keçisi Oğlaklarının Büyüme Özelliklerine Bazı Çevre Faktörleri ile Amilaz ve Transferrin Tiplerinin Etkisi. Hayvansal Üretim. 39-40: 49-53.

21.DELLAL, G., ELİÇİN, A., TATAR, A.M. 2000. Ile de France x Akkaraman (G1) Melezi Erkek Kuzularda Kesim ve Karkas Özelliklerine İlişkin Fenotipik ve Genetik Parametreler. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(3): 149-152.

22.DELLAL, G. 2000. Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri. I. İş Gücü Durumu, Üretim Sistemleri. Kaba Yem Kaynağı ve Barınak Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(3): 153-158.

23.DELLAL, G., ELİÇİN, A., TATAR, A.M., EMSEN, E. 2000. Border Leicester (BL) x Booroola (Bo) x Avusturalya Merinosu (AM) Melezi Koyunların Bazı Yapağı Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(4): 130-134.

24.BAŞARAN,D.A.,ASLAN,S.,DELLAL,G.2000.Ultrasonographic study of ovarian follicular in superovulated and non superovulated White Goats.7.International Conference on Goats,France,15-21 May 2000.

25.DELLAL, G. 2000. Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri. II. Bazı Üreme Özellikleri, Sağım ve Kırkım Dönemi Uygulamaları. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(4): 124-129.

26.ÖLMEZ, F.N., DELLAL G. 2002. Some wool characteristics of German orginated Angora rabbits breeding in Turkey.Indian Journal of Animal Science 72(1):107-109,January.

27. DELLAL, G. 2001. Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunlarında Transferrin (Tf) Tipleri ile Bazı Yapağı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 135-138.

28.AYDIN, S., DELLAL, G. 2001. Artvin İlinin Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları. Yayın No: 222. Ankara.

29.DELLAL, G., EMSEN, E., TATAR, A.M. 2001. Suffolk Koyunlarının Bazı Yapağı Özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 32 (4), 437-441.

30.ELİÇİN, A., DELLAL, G., TATAR, A.M., ZOONOOZ, M.C.C. 2001. Ile de France x Akkaraman (G1) Melez Kuzularda Besi Özelliklerine İlişkin Fenotipik ve Genetik Parametreler. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 313-318.

31.DELLAL, G., ELİÇİN, A., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., ARIK, İ.Z. 2001. Kıl Keçilerinden Elde Edilen Üst Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 581-587.

32.DELLAL, G., ELİÇİN, A., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., ARIK, İ.Z. 2001. Kıl Keçilerinden Elde Edilen Alt Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 589-596.

33.DELLAL, G. 2001. Antalya İlinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinden Elde Edilen Alt Liflerin Tekstil Sanayi Açısından Uygunluklarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(2): 131-134.

34.DELLAL, G. 2001. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) Birinci Geriye Melez (G1) Erkek Kuzularda Bazı Yapağı Özellikleri (İncelik ve Lif Tipleri) Üzerine Genetik ve Çevre Faktörlerinin Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(3): 66-69.

35.DELLAL, G. 2001. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularına Ait Yapağıların Tekstil Sanayinde Kullanım Yönünden Bazı Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(4): 48-51.

36.ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2001. Kıl x Ankara (G1) Melezi Keçilerden Elde Edilen Üst Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(4): 106-108.

37.DELLAL, G. 2001. Ankara Keçilerinde Bazı Tiftik Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 11, 1: 13-15.

38.DELLAL, G. 2002. Türkiye’de Yetiştirilen Kıl Keçilerinden Elde Edilen Üst ve Alt Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Türk J. Vet. Anim. Sci. 26(2002): 189-192.

39.DELLAL, G. 2002. Akkaraman ve Anadolu Merinosu Koyunlarında Çevre ve Kalıtım Faktörlerinin Kuzu Verimi Özelliklerine Etkileri. Türk J. Vet. Anim.Sci. 26(2002): 581-586.

40.DELLAL, G. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularda Testis Özellikleri. Türk J. Vet. Anim. Sci. 26(2002): 1297-1302.

41.SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., TATAR, A.M. 2002. Türkiye Kıl Keçilerinden Elde Edilen Alt ve Üst Liflerde Renklilik ile Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişkiler. Türk J. Vet. Anim. Sci. 26(2002): 1395-1400.

42.ARIK, İ.Z., DELLAL, G., CENGİZ, F., CEDDEN, F. 2002. Anadolu Merinosu, Akkaraman, Ile de France x Anadolu Merinosu (F1) ve Ile de France x Akkaraman (F1) Melezi Koyunlarda İlk Kırkım Canlı Ağırlığı ve Kirli Yapağı Verimi. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 12(2): 69-72.

43.DELLAL, G. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularının Testis Özellikleri İle Besi ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (1): 59-61.

45.DELLAL, G., TATAR, A.M. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularının Testis Özelliklerine Ait Kalıtım Dereceleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (2): 119-121.

46.DELLAL, G., KOSER, M., TATAR, A.M., TEKEL, N., BARITCI, İ. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Dişi Toklularda İlk Kırkımda Vücut Ağırlığı ve Bazı Yapağı Fiziksel Özelliklerine İlişkin Fenotipik Parametreler. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (4): 306-309.

47.DELLAL, G. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Melezi Erkek Kuzuların Vücut Ölçüleriyle Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 129-131.

48.DELLAL, G., ELİÇİN, M., TATAR, A.M., TEKEL, N., BARITCI, İ. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Dişi Tokluların Kırkımda Vücut Ağırlığı ve Bazı Yapağı Fiziksel Özelliklerine İlişkin Genetik Parametreler. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 133-135.

49.ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., TATAR, A.M. 2003. Kıl x Ankara (G1) Melezi Keçilerden Elde Edilen Alt Liflerin Fiziksel Özellikleri. Türk J. Vet. Anim.Sci. 27: 525-528.

50.ARIK, İ.Z., DELLAL, G., CENGİZ, F. 2003. Anadolu Merinosu, Akkaraman, Ile de France x Anadolu Merinosu (F1) ve Ile de France x Akkaraman (F1) Melezi Koyunlarda Bazı Yapağı Fiziksel Özellikleri. Türk J. Vet. Anim.Sci. 27: 651-656.

51.DELLAL, G., TATAR, A.M., CEDDEN, F. 2003. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Tarım Bilimleri Dergisi. 9(1): 40-42.

52.KAYABAŞI, N., DELLAL, G. 2004. Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile Verdikleri Renklerin Işık Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 14(2): 79-83.

53.KAYABAŞI, N., DELLAL, G. 2006. Türkiye’de Farklı Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya ile Verdikleri Renklerin Subjektif ve Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006), 334-340.

54.DELLAL, I., KESKİN, G., TEKEL, N., DELLAL, G. 2008. Economic Assesment of Small Ruminant Farms in GAP Region of Turkey. J. Anim. Vet. Adv., 7 (9): 1128-1133.

55.POLAT, H., DELLAL, G. 2008. Ankara Keçisi Oğlaklarında Tiroit Hormonlarının Serum Düzeylerinin Değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (1): 70-73.

56.DELLAL, G., POLAT, H. 2008. Ankara Keçisi Oğlaklarında Serum Testosteron Düzeyinin Değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (1): 74-77.

57.POLAT, H., DELLAL, G. 2008. Ankara Keçisi Oğlaklarında Serum Kalsiyum (Ca) ve Fosfor (P) Seviyelerinin Değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (2): 139-142.

58.KESKİN, G., DELLAL,İ., TALIDİL, F., DELLAL,G. 2008. A.Case Study on Economic Clasification of Small Ruminant Farms in Turkey. J. Anim. Vet. Adv., 7 (12): 1583-1588.

59.TATAR, A. M., TEKEL. N., ÖZKAN, M., BARITÇI, İ., DELLAL, G. 2009. The Determination of Growth Function in Young Hair Goat. J. Anim. Vet. Adv.8 (2): 213-216.

60. ÖZDEMİR,H., DELLAL,G. 2009. Determination of Growth Curves in Young Angora Goats. Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (4): 358-362.

61. GÜN, S., CEYLAN, C., DELLAL, İ., KESKIN, G., OLHAN, E., DELLAL, G. 2010. Dairy sector in the crises: The case of Turkey. J. Anim. Vet. Adv.9 (2): 429-435.

62.SAVRAN. F., AKTÜRK, D., DELLAL. İ., TATLIDİL, F., DELLAL, G., PEHLİVAN, E. 2011. Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimine Etkili Faktörler.Kafkas Univ Vet Fak Derg.17(2):251-256.

63.POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E. 2011.Annual Change of the Testosteron Hormone in Male White Goats. Agricultural Science in Chine.10(2):312-316.

64.NİHAT TEKEL, İLKAY DELLAL, GÜRSEL DELLAL.2011.Some of the Structural and Technical Features of Sheep Breeding in the GAP Region of Turkey(I.Land Asset,Population and Educaiton,Workforce,Production Systems, Shelters, Downland and Pasture). Journal of Animal and Veterinary Advances 10(19):2479-2486,2011,ISSN:1680-5593.

66.GHADER. N, .CEDDEN. F, HAMİD. K, NESRİN. S, DELLAL. G., SHAHRAM. B. 2012.Effect of various of PMSG administratios on reproductive performance in Ghezel Sheep İran. Annals of biological research, 2,3(7) :3300-3304.

67.POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E. 2014Changes of Thyroid Hormones in Different Physiological Periods in White Goats. J. Anim. Plant Sci. 24 (2); 445-449.

68.PEHLİVAN, E., POLAT, H., DELLAL, G. 2017. Annual change of reproductive hormones in female Angora Goats. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 5(4): 343-348.

69. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2017. Annual Changes of Thyroid Stimulating Hormone, Thyroxine, Triiodothyronine and Cortisol Hormones in Angora Goats. J. Anim. Plant Sci., 27 (3); 819-824.

70. PEHLİVAN, E., POLAT, H., DELLAL, G. 2017. Ankara Keçisi Tekelerinde Reprodüktif Hormonların Yıllık Değişimi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 57(1); 18-24.

B. DERLEME MAKALELERİ

1.DELLAL, G. ve ASAL, S. 1993. Sığırlarda Rekombinant Sığır Somototropini (Rbst) Uygulaması ve Süt Üretimi. TİGEM, Yıl: 8, Sayı: 45, s. 9-12, Mayıs-Haziran, Ankara.

2.DELLAL, G. 1994. Dişi Mandalarda Üreme. Hayvancılık Araştırma Dergisi.  Cilt 4, 1, s.54-55. Konya.

3.DELLAL, G., YILDIZ, M.A., ARIK, İ.Z., ELMACI, C., BALCIOĞLU, S. 1995. Koyunlarda Hemoglobin Tipleri ile Döl Verimi Özellikleri Arasındaki  İlişkiler. TİGEM, Yıl 10, Sayı 55, s. 19-24, Kasım-Aralık, Ankara.

4.DELLAL, G. ve BAŞARAN, A.D. 1996. Koyunlarda Süperovulasyon ve Süperovulasyon, Irk, Hormon İlişkileri. International Animal, Yıl 10, Sayı 118, s. 116-124, Şubat, İstanbul.

5.DELLAL, G. ve BİLGİÇ, N. 1996. Koyunlarda Eksogen Büyüme Hormonu (GH) = Somototropin (STH) Uygulamaları. International Animal, Yıl 10, Sayı 118, s. 109-113, Şubat, İstanbul.

6.YENER, S.M., BİLGİÇ, N., DELLAL, G. 1995. Süt Sığırcılığında Bovine Somatotropini Uygulamalarının İnsan ve  Hayvan Sağlığı Üzerindeki Etkileri.  Hayvancılık Araştırma Dergisi. 5, 1-2: 91-92.

7.DELLAL, İ., ERKUŞ, A., ELİÇİN A., DELLAL, G. 1997. Türkiye’de Kıl Keçisi Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7(11): 31-34.

8.DELLAL, G., AKMAN, N., 1998. Koyun Islahı ve Yapay Tohumlama. Veteriner Sağlık Teknisyenleri Dergisi. Sayı: 35, 20-22.

9.ÖZTÜRK, A.K. ve DELLAL, G. 2000. Keçi Lifleri, Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları. OMÜ. Zir. Fak.Dergisi 15(1): 88-96.

10.DELLAL, G. 2001. Koç ve Koyunların Aşım Mevsimine Hazırlanmaları. Tigem.16 (80): 52-57.

11.DELLAL, G. 2001. Keşmir Lifi ve Türkiye’de Keşmir Üretim Potansiyeli. Türk-Koop Ekin Dergisi, 5 (15): 66-71.

12.CEDDEN, F., DELLAL, G. 2001. Koyun ve Keçilerde Yapay Tohumlama Yöntemleri. Türk-Koop Ekin Dergisi, 5 (17): 20-25.

13.DELLAL, G., CEDDEN, F. 2002. Türkiye’de Manda Yetiştiriciliği. Türk-Koop Ekin Dergisi, 6 (19): 82-86.

14.DELLAL, G., CEDDEN, F. 2002. Koyun ve Keçide Üremenin Mevsime Bağlılığı ve Üreme ve Fotoperiyot İlişkileri. Hayvansal Üretim. 43(1): 64-73.

15.ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., AKMAN, N., BARITÇI, İ. 2006. Hayvan gen kaynaklarının korunması. Türktarım Dergisi. Kasım-Aralık, 172: 23-32.

16. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., SOYSAL, İ., ELMACI, C., AKIN, O., ARAT, S., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E., YILMAZ, O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. U. Ü. Ziraat Fakültesi Derg., 23: (2), 97-119.

17DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2012. The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. Journal of Life Sciences, 6 (7); 826-831.

18. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2012. Türkiye’de Keçi Sütü Üretimi. Tarım Gündem Dergisi, Kasım-Aralık 2012, Yıl: 2, Sayı: 11.

19DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., KOKSAL, Ö., TUNCER, S.S. 2014. Present Situation and Future of Animal Fiber Production in Turkey: A Review. Journal of Life Sciences, 8 (2); 192-200.

20. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2014. Memeli Çiftlik Hayvanlarında Stres, Fizyoloji ve Üretim İlişkileri. Hayvansal Üretim, 55 (1); 25-34.

21. DELLAL, İ., KOLSARICI, N., DELLAL, G., TATLIDİL, F., AKTÜRK, D., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., ÜNÜVAR, İ. 2015. Türkiye’de Koyun Eti Tüketim Durumu ve Etkili Faktörler. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, 5: 36-40.

22. DELLAL, İ., KOLSARICI, N., DELLAL, G., TATLIDİL, F., AKTÜRK, D., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., ÜNÜVAR, İ. 2015. Türkiye’de Keçi Eti Tüketimine Etkili Olan Faktörler. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, 7: 34-37.

23. YANAR, A., DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E. 2017. Hayvansal Lifleri Endüstriyel ve Geleneksel Üretim Olarak Değerlendirmede Coğrafi İşaretlemenin Önemi: Tiftik Örneği. TÜBA-KED 15: 211-221.

C. ULUSAL SÖZLÜ VE POSTER BİLDİRİLER

1.DELLAL, G., ARSOY BAŞARAN, D. ve KARAKAYA, A., 1996. Koyunlarda Döl Verimini Arttırmak Amacı İle Uygulanan Çevresel Yöntemler ve Bunların Türkiye’de Sahaya Aktarılabilme Olanakları.  Hayvancılık’96 Ulusal Kongresi 18-20 Eylül.  İzmir.

2.DELLAL, G.,  KARAKAYA, A., BAŞARAN,A.D. 1997. Koyun ve Keçide Üremenin Fotoperiyodik Kontrolü. Trakya Bölgesi. II. Hayvancılık Sempozyumu. 9-10 Ocak, Tekirdağ.

3.ELİÇİN, A., DELLAL, G. 1998. Koyun Yetiştiriciliğinde Major  Genlerden Yararlanma Olanakları. Doğu Anadolu Tarım Kongresi. 14-18 Eylül. Erzurum.

4.DELLAL, G., DELLAL, İ. 1998. Kırşehir Ekonomisinde Tarım ve Hayvancılığın Yeri ve Önemi. Kırşehir İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri. İktisadi Araştırmalar Vakfı. 31-51.

5.ELİÇİN, A., DELLAL, G., KARAKAYA, A. 1998. Koyunculuğumuzun Et Üretimini Artırmada Yeni Gen Kaynakları ve Yeni Yetiştirme Sistemleri. Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu. TMMOB. 7-9 Ocak, Ankara.

6.ERTUĞRUL, M., AKMAN, N., DELLAL, G., GONCAGÜL, T. 2000. Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Türkiye Hayvan Gen Kaynakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 17-21 Ocak-Ankara.

7.DELLAL, G. 2001. Isparta İlinde Sürdürülebilir Keçi Yetiştiriciliği. Isparta Yöresi Keçi ve Koyun Yetiştiriciliği Sempozyumu. 26 Aralık, Isparta.

8.YAZICI, A.C., KOCABAŞ, Z., DELLAL, G. 2002. Uygunluk (Corrrespondence) Analizinin Transferin Genotipleri ile Kuzu Verim Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmasında Kullanımı. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Ekim, Ankara.

9.KOCABAŞ, Z., KESİCİ, T., DELLAL, G. 2002. Yapağıların Fiziksel Özellikleri Kullanılarak Sınıflandırılmasında Discriminant Analizinin Kullanılması. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Ekim, Ankara.

10.ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., ELMACI, C., AKIN, O., KARACA, O., ALTIN, T., CEMAL, İ. 2005. Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma ve Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 3-7 Ocak-Ankara.

11.DELLAL, İ., DELLAL, G. 2005. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. 26-27 Mayıs, İzmir.

12.ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., AKMAN,N.,  BARITÇI,İ. 2006. Hayvansal Üretim. Dünya Günü Kongresi, 3-14. Ekim, Milli Kütüphane, Ankara.

13.ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., SOYSAL.İ, ELMACI, C., AKIN, O, ARAT, BARITÇI. İ, PEHLİVAN, E ve YILMAZ. O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. Türkiye Koyunculuk Kongresi. 12-13 Şubat 2009. İzmir.

14.DELLAL, G., TAŞKIN, T., DEMİRÖREN, E., POLAT, H., BARITÇI, İ., KOSER ELİÇİN, M., ATAÇ. F.E. 2009. Türkiye’de Bazı Keçi Irklarında T4(Tiroksin), T3(Triiyodotironin), Kortisol ve Testosteron Hormonlarının Değişimi ve Bu Hormonlar İle Sıcaklık Nem İndeksi Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran 2009, Erzurum.

15.DELLAL, G., ELİÇİN, A., TUNCEL, E., ERDOĞAN, Z., TAŞKIN, T., CENGİZ, F., ERTUĞRUL, M., SÖYLEMEZOĞLU, F., DAĞ, B., ÖZDER, M., PEHLİVAN, E., TUNCER, S.S., KOR, A., AYTAÇ, M., KOYUNCU, M. 2010. Türkiye’de Hayvansal Lif Üretiminin Durumu ve Geleceği. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 735-757. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

16.ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., ELMACI, C., AKIN, A.O., PEHLİVAN, E., SOYSAL, M.İ.., ARAT, S. 2010. Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 179-198. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

17.ERTUĞRUL, M., SAVAŞ, T., DELLAL, G., TAŞKIN, T., KOYUNCU, M., CENGİZ, F., DAĞ, B., KONCAGÜL, S., PEHLİVAN, E. 2010. Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının İyileştirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 667-685. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

18.CEDDEN, F., DELLAL, G., YAZGAN, K. 2010. Memeli çiftlik hayvanlarında immünolojik yöntemlerin üreme amaçlı kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 727-734. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

19.TAŞKIN,T.,KAYMAKÇI,M.,KOŞUM,N.,DELLAL,G.,SAVAŞ.T.,KONYALI,A.,SAVRAN,F.,TÖLÜ,C.,TUNCEL,E.,KOYUNCU,M.,GÜNEY,O.,OCAK,S.,DARCAN,N.,BİÇER,O.,KESKİN,M.,İ.ZAFER,A.,AYHAN,V.,DAŞKIRAN,İ.2010.Üniversitelerde keçi Konulu Araştırmalar ve Bunların Sahaya Yansımaları.Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiriler  Kitabı,26-37.

20.DELLAL,G., ERTUĞRUL,M., TEKEL,N.,PEHLİVAN,E.2010.Türkiye’de dağlık-ormanlık alanlarda keçi yetiştiriciliği: mevcut durum ve gelecek. Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiriler  Kitabı,26-37

21. TEKEL,N.,DELLAL,G.2010.Türkiye’de GAP Bölgesinde Keçi yetiştiriciliğine ilişkin bazı yapısal ve teknik özellikler. Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiriler  Kitabı,198-202, (Poster Bildiri)

 

22.DELLAL,G.,ERDOĞAN,Z.,KOYUNCU,M.,SÖYLEMEZOĞLU,F.,PEHLİVAN,E.,TUNCER,S.2010.Türkiye’de keçi lifleri üretim potansiyeli ve bundan yararlanma olanakları. Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiriler  Kitabı,431-438, (Poster Bildiri)

23.ELMACI C., M. İ. SOYSAL, M. ERTUGRUL, G. DELLAL, A. O. AKIN, E. PEHLİVAN, S. ARAT. 2010. Dünya’da ve Türkiye’de Evcil Yerel Çiftlik Hayvan Genetik Kaynaklar Çeşitliliği. Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi 1-4 Temmuz 2010 Kelkit.

24. DELLAL, G., PEHLİVAN, E., ÖNAL, A.R. 2013. Dünyada ve Türkiye’de Memeli Çiftlik Hayvanları Üretiminde İklim Değişikliği ve Sıcaklık Stresi Konulu Araştırmaların Mevcut Durumu ve Geleceği. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale.

25. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., ÖNAL, A.R., TUNCER, S.S. 2013. Türkiye İçin Sürdürülebilir Hayvansal Lif Üretimi Neden Önemlidir? 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale.

26. ERTUĞRUL, M., AKIN, A.O., YILDIRIR, M., DELLAL, G., TOGAN, İ., PABUÇCUOĞLU, S., KOYUNCU, M., ÖNER, Y., YILMAZ, O., KONCAGÜL, S., PEHLİVAN, E., KİRAZ, S., ELMACI, C., DAĞ, B., ÖZDER, M. 2015. Türkiye Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 212-236. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

27. DELLAL, G., ÖZTÜRK, A.K., AKSAKAL, V., HAŞİMOĞLU, S., UZUNÇAM, R., PEHLİVAN, E., KOŞUM, N. 2015. Türkiye’de Organik Hayvansal Üretim. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 880-912. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

28.ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., KAYABAŞI, N., DELLAL, G., YANAR, A. 2015. Türkiye’de Hayvansal Liflerin Geleneksel ve Endüstriyel Alanda Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 913-928. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

29. AKSAKAL, V., KARAALP, M., BAYRAM, B., PEHLİVAN, E., ÖZTÜRK, A.K., DELLAL, G., HAŞİMOĞLU, S. 2015. Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri: Sorunlar-Çözüm Önerileri. Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Ekim 2015, Rize, Türkiye.

30. DELLAL, G., PEHLIVAN, E. 2017. İklim Değişikliği ve Hayvansal Üretim. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durumu ve Geleceği) Sempozyumu, 10-11 Ocak 2017, Ankara.

31. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., PEHLİVAN, E. 2017. Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının Et ve Süt Üretimine Katkısı ve Geleceği. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durumu ve Geleceği) Sempozyumu, 10-11 Ocak 2017, Ankara.

D. ULUSLARARASI SÖZLÜ/ POSTER BİLDİRİLER VE  ÖZETLER

1.CENGİZ, F., DELLAL, G., KARAKAYA, A. 1994. Growth and Development in Akkeçi Kids. Sheep and Goat Production V, S5.35, EAAP 45 th Annual Meeting. Edinburg, UK. 5-8 September.(Özet)

2.DELLAL, G., ASAL, S., AŞKIN, Y. 1995. Relationship Between Transferrin Types and Some  Reproductive Traits in White  Karaman and Anatolian Merino Ewes. Poster G5.31.EAAP 46 th Annual Meeting. Prague, Czech Republic. 4-7 September(Özet)

3.ARSOY, D ve DELLAL G. 1996. Synchronization of Oestrus and the Possibilites of Improving Reproductive Performance by Using Progestagen and PMSG in White Karaman Ewess.  Poster 54.9. EAAP-47 th Annual Meeting, Lillehammer(Özet)

4.BAŞARAN, D.A., ASLAN, S. ve DELLAL, G. 2000. UH rasonographic study of ovarian follicular dynamics in superovulated and nonsuperovulated White Goats. 7th International Conference on Goats, France, 15-21 May. 2000.

5.DELLAL, G., DELLAL, I., TEKEL, N., BARITCI, I. 2005. Some Structural Characteristics of Goat Breeding in Mediterranean Mountins of Turkey. EAAP Publication No. 115, Greece.

6.DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E. 2008. Animal fiber production in Mediterrranean region of Turkey and its contribution to the rural life. Mediterranean Syposium:New Trends for İnnovation in the Mediterranean Animal Production.Poster- X th  Mediterranean Syposium –Corte-Corsica(France) 6-8 November 2008.

7.SÖYLEMEZOĞLU,F.,ERDOĞAN,Z.,DELLAL,G.2008. Handicraft Products for Children in Urban Areas:Turkey(Mediterranean Region)Sample.Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı Kongresi.Qafaz Univesitesi.Bakü,13-15 Kasım.2008.

8.DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F. & PEHLİVAN, E. 2009. Animal Fiber Production in the Trakia region of Turkey and its contribution to the rural life. International Scientific Conference:Challenges of The Balkan Animals Industry and the Role of Science and Cooperation,May 14-16 2009 Stara Zagora Bulgaria.

9.POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., ELIÇIN, K.M. 2009. Relations between temperature-humudity index and thyroid hormones (T3,T4) in White Goats.Scientific Papers. Vol .LII, Page:156-161.The 38 th International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science,Bucharest,Romania.4-6, November, 2009.

10.SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., Pehlivan, E. 2009. Animal fibers in Turkey. Scientific Papers.Vol .LII, Page:210-2174.The 38 th International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science,Bucharest,Romania.4-6, November,2009

11.DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F. & PEHLIVAN, E. 2008. Animal Fiber Production in the Mediterranean region of Turkey and its contribution to the rural life. EAAP’s Mediterranean Symposium 2008, November 6-8, 2008, Corte,Corsica (France)(Poster).

12.SÖYLEMEZOĞLU,F.,ERDOĞAN,Z.DELLAL.G.2010.Recent Stituation of Silk Production and Its using Areas Thrugh Handicrafts in Turkey.Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu.26-31 Temmuz 2010. Kiev.

13. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, İ., PEHLİVAN, E. 2010. Animal fiber production in Turkey: Present situation and future. International Conference of Applied Research in Textile, CIRAT-4, December 02-05 2010, Monastir, Tunusia.

14. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2011. The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. RBI 8st Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, 4-8 October 2011, Tekirdağ, Turkey.

15. DELLAL, G., YANAR, A., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., TUNCER, S.S. 2012. The Economic and Cultural Importance of Animal Fibers Production in Turkey. Third International Scientific Symposium, “Agrosym 2012”, 15-17 November 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

16. DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö. 2013. Animal fiber production in Turkey: Present situation and future. 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August 2013, Nantes, France.

17DELLAL, G., KOKSAL, O., DELLAL, I., UNUVAR, I., PEHLIVAN, E., ERDEN, F.F., AKTURK, D., KOLSARICI, N. 2016. Goat’s Meat Consumption in Turkey. 12th International Conference on Goats, 25-30 September 2016, Antalya, Turkey.

18. DELLAL, G., McGREGOR, B., KOLUMAN, N., PEHLIVAN, E. 2016. Strategies for Increasing of Contribution of Goat Fibers Production to Economy and Socio-Cultural Structure in Turkey. 12th International Conference on Goats, 25-30 September 2016, Antalya, Turkey.

19. PEHLİVAN, E., HAŞİMOĞLU, S., BAYRAM, B., AKSAKAL, V., ÖZTÜRK, A.K., DELLAL, G., ŞEN, A. 2017. Organic Animal Production in Turkey: Problems and Solution Proposals. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdag, Turkey.

E.DİĞER ÇALIŞMALAR

1.DELLAL,G. Şinşilla Yetiştiriciliği.Kümes Hayvancılığı.Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.YAYÇEP.

2.DELLAL,İ.,KESKİN,G.,DELLAL,G.,2002.Gap Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Hayvansal Ürünlerin Pazara Arzı. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı.AERI.Yayın No:83.

3. DELLAL,G.,ELİCİN,A.,TEKEL,N.,DELLAL,İ.,2002. Gap Bölgesinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı. AERI.Yayın No:82.

4.DELLAL, G., CEDDEN, F., YENER, S.M., BARITÇI, İ. 2006. Animal Breeding and Production in Turkey. Edited by Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Animal Science.06110 Dışkapi-Ankara.