PROF.DR. GÜRSEL DELLAL    
Name : GÜRSEL
Surname : DELLAL
E-Mail : gdellal@agri.ankara.edu.tr
Phone Number : 0 312 596 13 71
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF AGRICULTURE
Department : Animal Science
ABS Url:https://abs.ankara.edu.tr/gursel-dellal
Personal Information

Gürsel Dellal (Ph.D.)

Professor

 

phone:

+90 (312) 596 13 71

e-mail :

gdellal@agri.ankara.edu.tr

address :

Ankara University Agricultural Faculty
Department of Animal Science

06110 Dışkapı-ANKARA-TÜRKİYE

     

1982-1986: B.Sc., Ankara University. Faculty of Agriculture, Department of Animal Science

1986-1989: M.Sc. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Animal Science.

1989-1994: Ph.D. Ankara University Graduate School of Natural and Applied Sciences, Department of Animal Science. (Thesis title: Relations Between Transferrin Types and Some Characteristics of Reproductive Performance in Akkaraman and Anatolian Merino Sheep)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1996 – 2003      Associate Professor

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ankara University

2003 –              Professor

Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Ankara University

2003 –  2004     Visiting Professor

Department of Animal Science, Agriculture,& Life Science, TEXAS A&M University

 RESEARCHING TOPICS

- Sheep and Goat Production

- Environmental Physiology of Livestock

- Sustainable Animal Production

- Animal Genetic Resources

- Reproduction

- Animal Fibers

- Organic Animal Production

 LANGUAGE            

 - TURKISH: Native Language

-  ENGLISH: Good

 SCIENTIFIC PROJECTS (Latest Projects)

 1) The Annual Change of Hormonal, Hematologic and Biochemical Blood Parameters in Angora Goats. (2009-2012), Principal Investigator.

 2) Determination of the Socio-Economic Characteristics Affecting Consumption of Sheep and Goat Meat in Turkey. (2011-2012), Principal Investigator.

3) The Change of Insulin-Like Growth Factor-1 in Lactation Period in White Goats. (2016-2017), Principal Investigator.

 4) The Annual Change of Some Hormonal, Hematologic and Biochemical Blood Parameters in Hair Goats. (2016-2018), Researcher.

PUBLICATIONS

A. International Publications

 

1. ÖLMEZ, F.N., DELLAL G. 2002. Some wool characteristics of German orginated Angora rabbits breeding in Turkey.Indian Journal of Animal Science 72(1):107-109,January.

2. DELLAL, I., KESKİN, G., TEKEL, N., DELLAL, G. 2008. Economic Assesment of Small Ruminant Farms in GAP Region of Turkey. J. Anim. Vet. Adv., 7 (9): 1128-1133.

3. KESKİN, G., DELLAL,İ., TALIDİL, F., DELLAL,G. 2008. A Case Study on Economic Clasification of Small Ruminant Farms in Turkey. J. Anim. Vet. Adv., 7 (12): 1583-1588.

4. TATAR, A. M., TEKEL. N., ÖZKAN, M., BARITÇI, İ., DELLAL, G. 2009. The Determination of Growth Function in Young Hair Goat. J. Anim. Vet. Adv.8 (2): 213-216.

5. ÖZDEMİR,H., DELLAL,G. 2009. Determination of Growth Curves in Young Angora Goats. Tarım Bilimleri Dergisi. 15 (4): 358-362.

6. GÜN, S., CEYLAN, C., DELLAL, İ., KESKIN, G., OLHAN, E., DELLAL, G. 2010. Dairy sector in the crises: The case of Turkey. J. Anim. Vet. Adv.9 (2): 429-435.

7. SAVRAN, F., AKTÜRK, D., DELLAL, İ., TATLIDİL, F., DELLAL, G., PEHLİVAN, E. 2011. Türkiye’de Seçilmiş Bazı İllerde Keçi Sütü ve Ürünleri Tüketimine Etkili Faktörler (The Factors Effected on Consumption of Goat Milk and Its Products in Some Selected Cities in Turkey). Kafkas Üniv. Vet. Fak. Derg. 17 (2); 251-256.

8. POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E. 2011. Annual Change of the Testosterone Hormone in Male White Goats. Agricultures Sciences in China. 10 (2); 312-316.

9. NİHAT TEKEL, İLKAY DELLAL, GÜRSEL DELLAL.2011.Some of the Structural and Technical Features of Sheep Breeding in the GAP Region of Turkey(I.Land Asset,Population and Educaiton,Workforce,Production Systems, Shelters, Downland and Pasture). Journal of Animal and Veterinary Advances 10(19):2479-2486,2011,ISSN:1680-5593.

10. GHADER. N, .CEDDEN. F, HAMİD. K, NESRİN. S, DELLAL. G., SHAHRAM. B. 2012.Effect of various of PMSG administratios on reproductive performance in Ghezel Sheep İran. Annals of biological research, 2,3(7) :3300-3304.

11. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2012. The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. Journal of Life Sciences, 6 (7); 826-831.

12. POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E. 2014. Changes of Thyroid Hormones in Different Physiological Periods in White Goats. J. Anim. Plant Sci. 24 (2); 445-449.

13. DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., KOKSAL, Ö., TUNCER, S.S. 2014. Present Situation and Future of Animal Fiber Production in Turkey: A Review. Journal of Life Sciences, 8 (2); 192-200.

14. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2017. Annual Changes of Thyroid Stimulating Hormone, Thyroxine, Triiodothyronine and Cortisol Hormones in Angora Goats. J. Anim. Plant Sci., 27 (3); 819-824.

15. PEHLİVAN, E., POLAT, H., DELLAL, G. 2017. Annual change of reproductive hormones in female Angora Goats. Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 5(4): 343-348.

 

B. National Publications (In Turkish)

 

1. ELİÇİN, A., ERTUĞRUL, M., CENGİZ, F., AŞKIN, Y., DELLAL, G. 1989. Karayaka ve Border Leicester x Karayaka  Melezi (F1) Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 1123. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler: 613. Ankara.

2. CENGİZ, F., ELİÇİN, A., ERTUĞRUL, M., AŞKIN, Y., DELLAL, G. 1989. Anadolu Merinosu ve  Ile De France x Anadolu  Merinosu (F1) Melezi Erkek Kuzularında Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Üniv. Zir.Fak. Yayınları: 1127. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler. 616. Ankara.

3. ERTUĞRUL, M., ELİÇİN, A., CENGİZ, F., DELLAL, G. 1989. Akkaraman, Border Leicester x Akkaraman  (F1) Dorset Down x Akkaraman (F1) ve Ile  De France x  Akkaraman (F1) Melezi Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri. Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 1143. Bilimsel Araştırma ve İncelemeler. 631. Ankara.

4. YARGICI, M. Ş., AKMAN, N., ARIK, İ.Z., DELLAL, G. 1991. Ak Keçilerde Erken ve  Yarı Erken Sütten Kesimin Etkileri Üzerinde Bir Araştırma. Ak. Üniv. Zir. Fak. Derg., 4 (1-2) 139-151. Antalya.

5. BAKOĞLU, Ş., ARIL, M., KAVUNCU, O., YAZICIOĞLU, Y., DELLAL, G., KARA, M., ÖZELER, A.H., AKSOY, E., OĞUZ, B., 1992. İpekböceği (Bombyx Mori L.) Larvalarının Büyüme ve Gelişmesi İle Koza Kalitesi Üzerine Farklı Besleme ve Bakım Koşullarının Etkisi. Ank. Üniv. Ziraat Fak. Yıllığı: Cilt: 41, Fasikül 1-2'den Ayrı Basım.

6. CENGİZ, F., DELLAL, G., KARAYAKA, A. 1995. Akkeçi Oğlaklarında Büyüme ve Gelişme. Tr.J. of Veterinary and Animal Science 19 (1995)  429-434. TÜBİTAK. Ankara.

7. ASAL, S., KOCABAŞ, Ş., YOLCU, E., DELLAL, G. 1995. Akkaraman, ve Anadolu Merinosu Koyunlarında Genetik Varyasyon.  Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, TÜBİTAK-MAM, İ.Ü. Biyogem ve TÜBİTAK. Workshop,  “Biyoteknoloji ve Bitki Islahı”, Bildiriler, 105-110. Can Ofset. İzmir.

8. ASAL, S., DELLAL, G., KOCABAŞ, Ş.1996. Akkaraman ve Anadolu Merinoslarında Hemoglobin ve Arilesteraz Tipleri. Tr. J. of Veterinary and Animal Science 20 (1996) 215-217. TÜBİTAK. Ankara.

9. DELLAL, G., ASAL, S., AŞKIN, Y. 1996. Akkaraman ve Anadolu Merinosu Koyunlarında Transferrin Tipleri ile Kimi Döl Verim Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Ak.Üniv.Zir.Fak. Zootekni Bölümü. I. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-7 Şubat. Antalya.

10. DELLAL, G., YILDIZ, M. A., ELMACI, C. 1997. Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunlarında Transferrin (Beta-Globülin) Polimorfizmi. Tr.J.of Veterinary and Animal Science. 21: 283-286.

11. BAŞARAN, A.D. ve DELLAL, G. 1997. Akkaraman Koyunlarında Progestagen ve PMSG Kullanarak Kızgınlığın Denetimi ve Döl Verimini Araştırma Olanakları.  Tr. J. of Veterinary and Animal Science. 21: 201-204.

12. BİLGİÇ, N., KARAKAYA, A., BAŞARAN, A.D., DELLAL, G. 1997. Akkeçilerde Bazı Makro Çevre Faktörlerinin Gebelik Süresi Üzerine Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7,2:87-89.

13. BAŞARAN, A.D., KARAKAYA, A., DELLAL, G. 1997. İvesi Koyunlarında Bazı Makro Çevre Faktörlerinin Gebelik Süresi Üzerine Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi 7,2:90-92.

14. DELLAL, G., BAŞARAN, A.D., KARAKAYA, A., ÖZYURT, A. 1997. Türkiye Koyun Irklarında Cinsiyet Oranı. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7, 1:18-20.

15. DELLAL, G., BAŞPINAR, E., ELMACI, C., YILDIZ, M.A.,  ARIK, İ.Z.1997. Tranferrin (Tf) Polimorfizmi ve Bazı Çevre Faktörlerinin Akkaraman ve  Anadolu Merinosu Koyunlarında Doğum ve Sütten Kesim Ağırlığına Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7, 1:7-10.

16. KARAKAYA, A., BAŞARAN, A.D., DELLAL, G. 1997. İvesi Kuzularında Bazı Makro Çevre Faktörlerinin Doğum ve Sütten Kesim Ağırlıkları Üzerine  Etkileri. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7,2:84-86.

17. DELLAL, İ., ERKUŞ, A., ELİÇİN A., DELLAL, G. 1997. Türkiye’de Kıl Keçisi Yetiştiriciliği ve Ekonomik Önemi. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 7(11): 31-34.

18. DELLAL, G., AKMAN, N., 1998. Koyun Islahı ve Yapay Tohumlama. Veteriner Sağlık Teknisyenleri Dergisi. Sayı: 35, 20-22.

19. ÖZTÜRK, A.K. ve DELLAL, G. 1999. Border Leicester x Booroola (ff) x Merinos Melezi Koyunlarda Anestrus Dönemi Esnasında Farklı Dozlarda PMSG Uygulamasının Döl Verimi Üzerine Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 5(3): 35-39.

20. ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., ETİKAN, S. ve SÖYLEMEZOĞLU, F. 1999. Akkaraman Koyunlarının Yapağı Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 5(3): 93-98.

21. ELMACI, C., DELLAL, G., ASAL, S. ve AKMAN, N. 1999. Ankara Keçisi Oğlaklarının Büyüme Özelliklerine Bazı Çevre Faktörleri ile Amilaz ve Transferrin Tiplerinin Etkisi. Hayvansal Üretim. 39-40: 49-53.

22. DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ETİKAN, S. ve ERDOĞAN, Z. 2000. Anadolu Merinosu Koyunlarının Bazı Yapağı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(2): 48-53.

23. DELLAL, G., ELİÇİN, A., TATAR, A.M. 2000. Ile de France x Akkaraman (G1) Melezi Erkek Kuzularda Kesim ve Karkas Özelliklerine İlişkin Fenotipik ve Genetik Parametreler. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(3): 149-152.

24. DELLAL, G. 2000. Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri. I. İş Gücü Durumu, Üretim Sistemleri. Kaba Yem Kaynağı ve Barınak Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(3): 153-158.

25. DELLAL, G., ELİÇİN, A., TATAR, A.M., EMSEN, E. 2000. Border Leicester (BL) x Booroola (Bo) x Avusturalya Merinosu (AM) Melezi Koyunların Bazı Yapağı Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(4): 130-134.

26. BAŞARAN,D.A.,ASLAN,S.,DELLAL,G.2000.Ultrasonographic study of ovarian follicular in superovulated and non superovulated White Goats.7.International Conference on Goats,France,15-21 May 2000.

27. DELLAL, G. 2000. Antalya İlinde Kıl Keçisi Yetiştiriciliğinin Bazı Yapısal Özellikleri. II. Bazı Üreme Özellikleri, Sağım ve Kırkım Dönemi Uygulamaları. Tarım Bilimleri Dergisi. 6(4): 124-129.

28. ÖZTÜRK, A.K. ve DELLAL, G. 2000. Keçi Lifleri, Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları. OMÜ. Zir. Fak.Dergisi 15(1): 88-96.

29. DELLAL, G. 2001. Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunlarında Transferrin (Tf) Tipleri ile Bazı Yapağı Özellikleri Arasındaki İlişkiler. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 135-138.

30. AYDIN, S., DELLAL, G. 2001. Artvin İlinin Koyun Yetiştiriciliğinin Yapısal Özellikleri. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yayınları. Yayın No: 222. Ankara.

31. DELLAL, G., EMSEN, E., TATAR, A.M. 2001. Suffolk Koyunlarının Bazı Yapağı Özellikleri. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Derg. 32 (4), 437-441.

32. ELİÇİN, A., DELLAL, G., TATAR, A.M., ZOONOOZ, M.C.C. 2001. Ile de France x Akkaraman (G1) Melez Kuzularda Besi Özelliklerine İlişkin Fenotipik ve Genetik Parametreler. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 313-318.

33. DELLAL, G., ELİÇİN, A., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., ARIK, İ.Z. 2001. Kıl Keçilerinden Elde Edilen Üst Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 581-587.

34. DELLAL, G., ELİÇİN, A., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., ARIK, İ.Z. 2001. Kıl Keçilerinden Elde Edilen Alt Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri ve Kullanım Alanları. Türk J. Vet. Anim.Sci. 25(2001): 589-596.

35. DELLAL, G. 2001. Antalya İlinde Yetiştirilen Kıl Keçilerinden Elde Edilen Alt Liflerin Tekstil Sanayi Açısından Uygunluklarının Belirlenmesi. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(2): 131-134.

36. DELLAL, G. 2001. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) Birinci Geriye Melez (G1) Erkek Kuzularda Bazı Yapağı Özellikleri (İncelik ve Lif Tipleri) Üzerine Genetik ve Çevre Faktörlerinin Etkileri. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(3): 66-69.

37. DELLAL, G. 2001. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularına Ait Yapağıların Tekstil Sanayinde Kullanım Yönünden Bazı Özellikleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(4): 48-51.

38. ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F. 2001. Kıl x Ankara (G1) Melezi Keçilerden Elde Edilen Üst Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma. Tarım Bilimleri Dergisi. 7(4): 106-108.

39. DELLAL, G. 2001. Ankara Keçilerinde Bazı Tiftik Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Hayvancılık Araştırma Dergisi. 11, 1: 13-15.

40. DELLAL, G. 2001. Koç ve Koyunların Aşım Mevsimine Hazırlanmaları. Tigem.16 (80): 52-57.

41. DELLAL, G. 2001. Keşmir Lifi ve Türkiye’de Keşmir Üretim Potansiyeli. Türk-Koop Ekin Dergisi, 5 (15): 66-71.

42. CEDDEN, F., DELLAL, G. 2001. Koyun ve Keçilerde Yapay Tohumlama Yöntemleri. Türk-Koop Ekin Dergisi, 5 (17): 20-25.

43. DELLAL, G., CEDDEN, F. 2002. Türkiye’de Manda Yetiştiriciliği. Türk-Koop Ekin Dergisi, 6 (19): 82-86.

44. DELLAL, G., CEDDEN, F. 2002. Koyun ve Keçide Üremenin Mevsime Bağlılığı ve Üreme ve Fotoperiyot İlişkileri. Hayvansal Üretim. 43(1): 64-73.

45. DELLAL, G. 2002. Türkiye’de Yetiştirilen Kıl Keçilerinden Elde Edilen Üst ve Alt Liflerin Bazı Fiziksel Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Türk J. Vet. Anim. Sci. 26(2002): 189-192.

46. DELLAL, G. 2002. Akkaraman ve Anadolu Merinosu Koyunlarında Çevre ve Kalıtım Faktörlerinin Kuzu Verimi Özelliklerine Etkileri. Türk J. Vet. Anim.Sci. 26(2002): 581-586.

47. DELLAL, G. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularda Testis Özellikleri. Türk J. Vet. Anim. Sci. 26(2002): 1297-1302.

48. SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., TATAR, A.M. 2002. Türkiye Kıl Keçilerinden Elde Edilen Alt ve Üst Liflerde Renklilik ile Fiziksel Özellikler Arasındaki İlişkiler. Türk J. Vet. Anim. Sci. 26(2002): 1395-1400.

49. ARIK, İ.Z., DELLAL, G., CENGİZ, F., CEDDEN, F. 2002. Anadolu Merinosu, Akkaraman, Ile de France x Anadolu Merinosu (F1) ve Ile de France x Akkaraman (F1) Melezi Koyunlarda İlk Kırkım Canlı Ağırlığı ve Kirli Yapağı Verimi. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 12(2): 69-72.

50. DELLAL, G. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularının Testis Özellikleri İle Besi ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (1): 59-61.

51. DELLAL, G., TATAR, A.M. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Erkek Kuzularının Testis Özelliklerine Ait Kalıtım Dereceleri. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (2): 119-121.

52. DELLAL, G., KOSER, M., TATAR, A.M., TEKEL, N., BARITCI, İ. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Dişi Toklularda İlk Kırkımda Vücut Ağırlığı ve Bazı Yapağı Fiziksel Özelliklerine İlişkin Fenotipik Parametreler. Tarım Bilimleri Dergisi. 8 (4): 306-309.

53. DELLAL, G. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Melezi Erkek Kuzuların Vücut Ölçüleriyle Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 129-131.

54. DELLAL, G., ELİÇİN, M., TATAR, A.M., TEKEL, N., BARITCI, İ. 2002. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Dişi Tokluların Kırkımda Vücut Ağırlığı ve Bazı Yapağı Fiziksel Özelliklerine İlişkin Genetik Parametreler. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (1), 133-135.

55. ERDOĞAN, Z., DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., TATAR, A.M. 2003. Kıl x Ankara (G1) Melezi Keçilerden Elde Edilen Alt Liflerin Fiziksel Özellikleri. Türk J. Vet. Anim.Sci. 27: 525-528.

56. ARIK, İ.Z., DELLAL, G., CENGİZ, F. 2003. Anadolu Merinosu, Akkaraman, Ile de France x Anadolu Merinosu (F1) ve Ile de France x Akkaraman (F1) Melezi Koyunlarda Bazı Yapağı Fiziksel Özellikleri. Türk J. Vet. Anim.Sci. 27: 651-656.

57. DELLAL, G., TATAR, A.M., CEDDEN, F. 2003. Ile de France (IF) x Akkaraman (AK) (G1) Melezi Erkek Kuzularda Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Korelasyonlar. Tarım Bilimleri Dergisi. 9(1): 40-42.

58. KAYABAŞI, N., DELLAL, G. 2004. Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya (Rubia tinctorum L.) ile Verdikleri Renklerin Işık Haslık Değerleri Üzerine Bir Araştırma. Y.Y.Ü. Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi. 14(2): 79-83.

59. KAYABAŞI, N., DELLAL, G. 2006. Türkiye’de Farklı Koyun Irklarından Elde Edilen Yünlerin Kökboya ile Verdikleri Renklerin Subjektif ve Objektif Yöntemlerle Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-3 (2006), 334-340.

60. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., AKMAN, N., BARITÇI, İ. 2006. Hayvan gen kaynaklarının korunması. Türktarım Dergisi. Kasım-Aralık, 172: 23-32.

61. POLAT, H., DELLAL, G. 2008. Ankara Keçisi Oğlaklarında Tiroit Hormonlarının Serum Düzeylerinin Değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (1): 70-73.

62. DELLAL, G., POLAT, H. 2008. Ankara Keçisi Oğlaklarında Serum Testosteron Düzeyinin Değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (1): 74-77.

63. POLAT, H., DELLAL, G. 2008. Ankara Keçisi Oğlaklarında Serum Kalsiyum (Ca) ve Fosfor (P) Seviyelerinin Değişimi. Tarım Bilimleri Dergisi. 14 (2): 139-142.

64. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., SOYSAL, İ., ELMACI, C., AKIN, O., ARAT, S., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E., YILMAZ, O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. U. Ü. Ziraat Fakültesi Derg., 23: (2), 97-119.

65. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2012. Türkiye’de Keçi Sütü Üretimi. Tarım Gündem Dergisi, Kasım-Aralık 2012, Yıl: 2, Sayı: 11.

66. PEHLİVAN, E., DELLAL, G. 2014. Memeli Çiftlik Hayvanlarında Stres, Fizyoloji ve Üretim İlişkileri. Hayvansal Üretim, 55 (1); 25-34.

67. DELLAL, İ., KOLSARICI, N., DELLAL, G., TATLIDİL, F., AKTÜRK, D., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., ÜNÜVAR, İ. 2015. Türkiye’de Koyun Eti Tüketim Durumu ve Etkili Faktörler. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, 5: 36-40.

68. DELLAL, İ., KOLSARICI, N., DELLAL, G., TATLIDİL, F., AKTÜRK, D., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., ÜNÜVAR, İ. 2015. Türkiye’de Keçi Eti Tüketimine Etkili Olan Faktörler. Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Dergisi, 7: 34-37.

69. PEHLİVAN, E., POLAT, H., DELLAL, G. 2017. Ankara Keçisi Tekelerinde Reprodüktif Hormonların Yıllık Değişimi. Lalahan Hay. Araşt. Enst. Derg., 57(1); 18-24.

70. YANAR, A., DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E. 2017. Hayvansal Lifleri Endüstriyel ve Geleneksel Üretim Olarak Değerlendirmede Coğrafi İşaretlemenin Önemi: Tiftik Örneği. TÜBA-KED 15: 211-221.

C. International Conference Proceedings Abstracts & Symposium Publications

1. CENGİZ, F., DELLAL, G., KARAKAYA, A. 1994. Growth and Development in Akkeçi Kids. Sheep and Goat Production V, S5.35, EAAP 45 th Annual Meeting. Edinburg, UK. 5-8 September.(Özet)

2. DELLAL, G., ASAL, S., AŞKIN, Y. 1995. Relationship Between Transferrin Types and Some  Reproductive Traits in White  Karaman and Anatolian Merino Ewes. Poster G5.31.EAAP 46 th Annual Meeting. Prague, Czech Republic. 4-7 September(Özet)

3. ARSOY, D ve DELLAL G. 1996. Synchronization of Oestrus and the Possibilites of Improving Reproductive Performance by Using Progestagen and PMSG in White Karaman Ewess.  Poster 54.9. EAAP-47 th Annual Meeting, Lillehammer(Özet)

4. BAŞARAN, D.A., ASLAN, S. ve DELLAL, G. 2000. UH rasonographic study of ovarian follicular dynamics in superovulated and nonsuperovulated White Goats. 7th International Conference on Goats, France, 15-21 May. 2000.

5. DELLAL, G., DELLAL, I., TEKEL, N., BARITCI, I. 2005. Some Structural Characteristics of Goat Breeding in Mediterranean Mountins of Turkey. EAAP Publication No. 115, Greece.

6. SÖYLEMEZOĞLU,F.,ERDOĞAN,Z.,DELLAL,G.2008. Handicraft Products for Children in Urban Areas:Turkey(Mediterranean Region)Sample.Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı Kongresi.Qafaz Univesitesi.Bakü,13-15 Kasım.2008.

7. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E. 2008. Animal Fiber Production in Mediterranean Region of Turkey and Its Contribution to The Rural Life. Poster - Xth EAAP Mediterranean Symposium – Corte – 6 to 8 November.

8. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E. 2009. Animal Fiber Production in The Trakia Region of Turkey and Its Contribution to The Rural Life. IV Balkan Conference of Animal Science Proceedings Balnimalcon 14-16 May Bulgaria.

9. SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., KAYABAŞI, N., PEHLİVAN, E. 2009. Animal Fiber Production in Turkey. The 38th International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science, Scientific Papers (Seria D; Vol. LII), 04-06 November, Bucharest-Romania.

10. POLAT, H., DELLAL, G., BARITÇI, İ., ELIÇIN, K.M. 2009. Relations between temperature-humudity index and thyroid hormones (T3,T4) in White Goats.Scientific Papers. Vol .LII, Page:156-161.The 38 th International Session of Scientific Communications of the Faculty of Animal Science,Bucharest,Romania.4-6, November, 2009.

11. SÖYLEMEZOĞLU,F.,ERDOĞAN,Z.DELLAL.G.2010.Recent Stituation of Silk Production and Its using Areas Thrugh Handicrafts in Turkey.Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu.26-31 Temmuz 2010. Kiev.

12. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., DELLAL, İ., PEHLİVAN, E. 2010. Animal fiber production in Turkey: Present situation and future. International Conference of Applied Research in Textile, CIRAT-4, December 02-05 2010, Monastir, Tunusia.

13. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., SÖYLEMEZOĞLU, F., YANAR, A. 2011. The Importance of Fiber Production for Conservation of Native Sheep and Goat Breeds and Silkworm Lines in Turkey. RBI 8st Global Conference on the Conservation of Animal Genetic Resources, 4-8 October 2011, Tekirdağ, Turkey.

14. DELLAL, G., YANAR, A., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., TUNCER, S.S. 2012. The Economic and Cultural Importance of Animal Fibers Production in Turkey. Third International Scientific Symposium, “Agrosym 2012”, 15-17 November 2012, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

15. DELLAL, G., SÖYLEMEZOĞLU, F., ERDOĞAN, Z., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö. 2013. Animal fiber production in Turkey: Present situation and future. 64th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August 2013, Nantes, France.

16DELLAL, G., KOKSAL, O., DELLAL, I., UNUVAR, I., PEHLIVAN, E., ERDEN, F.F., AKTURK, D., KOLSARICI, N. 2016. Goat’s Meat Consumption in Turkey. 12th International Conference on Goats, 25-30 September 2016, Antalya, Turkey.

17. DELLAL, G., McGREGOR, B., KOLUMAN, N., PEHLIVAN, E. 2016. Strategies for Increasing of Contribution of Goat Fibers Production to Economy and Socio-Cultural Structure in Turkey. 12th International Conference on Goats, 25-30 September 2016, Antalya, Turkey.

18. PEHLİVAN, E., HAŞİMOĞLU, S., BAYRAM, B., AKSAKAL, V., ÖZTÜRK, A.K., DELLAL, G., ŞEN, A. 2017. Organic Animal Production in Turkey: Problems and Solution Proposals. 2nd International Balkan Agriculture Congress, 16-18 May 2017, Tekirdag, Turkey.

D. National Conference Proceedings Abstracts & Symposium Publications (In Turkish)

1. DELLAL, G., ARSOY BAŞARAN, D. ve KARAKAYA, A., 1996. Koyunlarda Döl Verimini Arttırmak Amacı İle Uygulanan Çevresel Yöntemler ve Bunların Türkiye’de Sahaya Aktarılabilme Olanakları.  Hayvancılık’96 Ulusal Kongresi 18-20 Eylül.  İzmir.

2. DELLAL, G.,  KARAKAYA, A., BAŞARAN,A.D. 1997. Koyun ve Keçide Üremenin Fotoperiyodik Kontrolü. Trakya Bölgesi. II. Hayvancılık Sempozyumu. 9-10 Ocak, Tekirdağ.

3. ELİÇİN, A., DELLAL, G. 1998. Koyun Yetiştiriciliğinde Major  Genlerden Yararlanma Olanakları. Doğu Anadolu Tarım Kongresi. 14-18 Eylül. Erzurum.

4. DELLAL, G., DELLAL, İ. 1998. Kırşehir Ekonomisinde Tarım ve Hayvancılığın Yeri ve Önemi. Kırşehir İlinin Ekonomik Kalkınması Semineri. İktisadi Araştırmalar Vakfı. 31-51.

5. ELİÇİN, A., DELLAL, G., KARAKAYA, A. 1998. Koyunculuğumuzun Et Üretimini Artırmada Yeni Gen Kaynakları ve Yeni Yetiştirme Sistemleri. Hayvansal Üretimi Artırmada Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu. TMMOB. 7-9 Ocak, Ankara.

6. ERTUĞRUL, M., AKMAN, N., DELLAL, G., GONCAGÜL, T. 2000. Hayvan Gen Kaynaklarının Korunması ve Türkiye Hayvan Gen Kaynakları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. V. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 17-21 Ocak-Ankara.

7. DELLAL, G. 2001. Isparta İlinde Sürdürülebilir Keçi Yetiştiriciliği. Isparta Yöresi Keçi ve Koyun Yetiştiriciliği Sempozyumu. 26 Aralık, Isparta.

8. YAZICI, A.C., KOCABAŞ, Z., DELLAL, G. 2002. Uygunluk (Corrrespondence) Analizinin Transferin Genotipleri ile Kuzu Verim Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılmasında Kullanımı. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Ekim, Ankara.

9. KOCABAŞ, Z., KESİCİ, T., DELLAL, G. 2002. Yapağıların Fiziksel Özellikleri Kullanılarak Sınıflandırılmasında Discriminant Analizinin Kullanılması. III. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 14-16 Ekim, Ankara.

10. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., ELMACI, C., AKIN, O., KARACA, O., ALTIN, T., CEMAL, İ. 2005. Hayvan Gen Kaynaklarını Koruma ve Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası. VI. Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi. 3-7 Ocak-Ankara.

11. DELLAL, İ., DELLAL, G. 2005. Türkiye Keçi Yetiştiriciliğinin Ekonomisi. Süt Keçiciliği Ulusal Kongresi. 26-27 Mayıs, İzmir.

12. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., AKMAN,N.,  BARITÇI,İ. 2006. Hayvansal Üretim. Dünya Günü Kongresi, 3-14. Ekim, Milli Kütüphane, Ankara.

13. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., SOYSAL, İ., ELMACI, C., AKIN, O., ARAT, S., BARITÇI, İ., PEHLİVAN, E., YILMAZ, O. 2009. Türkiye Yerli Koyun Irklarının Korunması. Türkiye Koyunculuk Kongresi. 12-13 Şubat 2009. İzmir.

14. DELLAL, G., TAŞKIN, T., DEMİRÖREN, E., POLAT, H., BARITÇI, İ., KOSER ELİÇİN, M., ATAÇ. F.E. 2009. Türkiye’de Bazı Keçi Irklarında T4(Tiroksin), T3(Triiyodotironin), Kortisol ve Testosteron Hormonlarının Değişimi ve Bu Hormonlar İle Sıcaklık Nem İndeksi Arasındaki İlişkiler. 6.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran 2009, Erzurum.

15. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., ELMACI, C., AKIN, A.O., PEHLİVAN, E., SOYSAL, M.İ.., ARAT, S. 2010. Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 179-198. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

16. ERTUĞRUL, M., SAVAŞ, T., DELLAL, G., TAŞKIN, T., KOYUNCU, M., CENGİZ, F., DAĞ, B., KONCAGÜL, S., PEHLİVAN, E. 2010. Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının İyileştirilmesi. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 667-685. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

17. DELLAL, G., ELİÇİN, A., TUNCEL, E., ERDOĞAN, Z., TAŞKIN, T., CENGİZ, F., ERTUĞRUL, M., SÖYLEMEZOĞLU, F., DAĞ, B., ÖZDER, M., PEHLİVAN, E., TUNCER, S.S., KOR, A., AYTAÇ, M., KOYUNCU, M. 2010. Türkiye’de Hayvansal Lif Üretiminin Durumu ve Geleceği. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 735-757. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

18. DELLAL, G., ERTUĞRUL, M., TEKEL, N., PEHLİVAN, E. 2010. Türkiye’de Dağlık-Ormanlık Alanlarda Keçi Yetiştiriciliği: Mevcut Durum ve Gelecek. Ulusal Keçicilik Kongresi. Bildiriler Kitabı, 42-59. 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.

19. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., KOYUNCU, M., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E., TUNCER, S.S. 2010. Türkiye’de Keçi Lifleri Üretim Potansiyeli ve Bundan Yararlanma Olanakları. Ulusal Keçicilik Kongresi. Bildiriler Kitabı, 431-437. 24-26 Haziran 2010, Çanakkale.

20. ELMACI, C., SOYSAL, M.İ., ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., AKIN, A.O., PEHLİVAN, E., ARAT, S. 2010. Organik Hayvansal Üretim ile Dünya’da ve Türkiye’de Evcil Yerel Çiftlik Hayvan Genetik Kaynaklar Çeşitliliği. Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, 1-4 Temmuz 2010, Kelkit.

21. CEDDEN, F., DELLAL, G., YAZGAN, K. 2010. Memeli çiftlik hayvanlarında immünolojik yöntemlerin üreme amaçlı kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 727-734. 11-15 Ocak 2010. Ankara.

22.TAŞKIN,T.,KAYMAKÇI,M.,KOŞUM,N.,DELLAL,G.,SAVAŞ.T.,KONYALI,A.,SAVRAN,F.,TÖLÜ,C.,TUNCEL,E.,KOYUNCU,M.,GÜNEY,O.,OCAK,S.,DARCAN,N.,BİÇER,O.,KESKİN,M.,İ.ZAFER,A.,AYHAN,V.,DAŞKIRAN,İ.2010.Üniversitelerde keçi Konulu Araştırmalar ve Bunların Sahaya Yansımaları.Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiriler  Kitabı,26-37.

23. TEKEL,N.,DELLAL,G.2010.Türkiye’de GAP Bölgesinde Keçi yetiştiriciliğine ilişkin bazı yapısal ve teknik özellikler. Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiriler  Kitabı,198-202, (Poster Bildiri)

24. DELLAL, G., ÖZDER, M., AKSAKAL, V., ÖZKAN, F. Z., KÖKSAL, Ö., PEHLİVAN, E., TAŞKIN, T., KOYUNCU, M., KESKİN, M., SAVAŞ, T., YILMAZ, M., ÖNAL, A.R. 2013. Organik Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği. Doğu Karadeniz 1. Organik Tarım Kongresi, 26-28 Haziran 2013, Kelkit.

25. DELLAL, G., PEHLİVAN, E., ÖNAL, A.R. 2013. Dünyada ve Türkiye’de Memeli Çiftlik Hayvanları Üretiminde İklim Değişikliği ve Sıcaklık Stresi Konulu Araştırmaların Mevcut Durumu ve Geleceği. 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale.

26. DELLAL, G., ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., PEHLİVAN, E., KÖKSAL, Ö., ÖNAL, A.R., TUNCER, S.S. 2013. Türkiye İçin Sürdürülebilir Hayvansal Lif Üretimi Neden Önemlidir? 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, 5-7 Eylül 2013, Çanakkale.

27. ERTUĞRUL, M., AKIN, A.O., YILDIRIR, M., DELLAL, G., TOGAN, İ., PABUÇCUOĞLU, S., KOYUNCU, M., ÖNER, Y., YILMAZ, O., KONCAGÜL, S., PEHLİVAN, E., KİRAZ, S., ELMACI, C., DAĞ, B., ÖZDER, M. 2015. Türkiye Çiftlik Hayvanları Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 212-236. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

28. DELLAL, G., ÖZTÜRK, A.K., AKSAKAL, V., HAŞİMOĞLU, S., UZUNÇAM, R., PEHLİVAN, E., KOŞUM, N. 2015. Türkiye’de Organik Hayvansal Üretim. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 880-912. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

29. ERDOĞAN, Z., SÖYLEMEZOĞLU, F., KAYABAŞI, N., DELLAL, G., YANAR, A. 2015. Türkiye’de Hayvansal Liflerin Geleneksel ve Endüstriyel Alanda Kullanımı. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-2, 913-928. 12-16 Ocak 2015. Ankara.

30. AKSAKAL, V., KARAALP, M., BAYRAM, B., PEHLİVAN, E., ÖZTÜRK, A.K., DELLAL, G., HAŞİMOĞLU, S. 2015. Organik Hayvancılık Geliştirme Stratejileri: Sorunlar-Çözüm Önerileri. Doğu Karadeniz 2. Organik Tarım Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 6-9 Ekim 2015, Rize, Türkiye.

31. DELLAL, G., PEHLIVAN, E. 2017. İklim Değişikliği ve Hayvansal Üretim. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durumu ve Geleceği) Sempozyumu, 10-11 Ocak 2017, Ankara.

32. ERTUĞRUL, M., DELLAL, G., PEHLİVAN, E. 2017. Türkiye Küçükbaş Hayvancılığının Et ve Süt Üretimine Katkısı ve Geleceği. Türkiye’nin Hayvansal Üretimi (Mevcut Durumu ve Geleceği) Sempozyumu, 10-11 Ocak 2017, Ankara.