PROF.DR. GÖNÜL DÖNMEZ    
Adı : GÖNÜL
Soyadı : DÖNMEZ
E-posta : gdonmez@ankara.edu.tr
Tel : 03122126720-1137
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. GÖNÜL DÖNMEZ

 

 

Doğum Yılı:

1959

Yazışma Adresi :

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ BEŞEVLER ANKARA    06100   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-2126720 1137

Faks :

312-2232395

e-posta :

gdonmez@ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Doktora

1990

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Yüksek Lisans

1985

Türkiye

Ankara Üniversitesi

FEN FAKÜLTESİ

Biyoloji

Lisans

1982AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Prof. Dr.

2002-

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Doç. Dr.

2000-2002

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr.

1997-2000

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

1989-1997

 

 

 

UZMANLIK ALANLARI

Endüstriyel Biyoteknoloji , Biyoteknoloji

çevre biyoteknolojisi, biyobirikim, biyosorpsiyon biyodegredasyon, enzim

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

B-209 Genel Mikrobiyoloji I

804570 Anaerobik Bakteriler

B-259 Genel Mikrobiyoloji Lab I

804588 Mikroalg Biyoteknolojisi

B-210 Genel Mikrobiyoloji II

 

B-260 Genel Mikrobiyoloji Lab II

 

B-482 Çevre Mikrobiyolojisi   

 

B-481 Viroloji  

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

18

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

3

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

1390

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

13

7

Doktora

10

1

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

Proje Adı

Kurum

Bütçe

Tarih

Görev

Proje Türü

Bacillus Thuringiensis e Protoplast Füzyonu Yolu İle Yeni Karakterlerin Kazandırılması, TÜBİTAK-TARMİK 13.

Ankara Üniversitesi

2000

01.01.1986-01.01.1989

Yürütücü

Ulusal

Farklı çevre şartlarının Bacillus thuringiensis suşlarının canlılığı ve kristali üzerine etkisi. Proje no: TÜBİTAK-TBGAG 12

Ankara Üniversitesi

5000

01.01.1990-01.01.1993

Yürütücü

Ulusal

Akşehir (Konya) Gölü fotosentetik bakteri populasyonunun incelenmesi. Proje no: TÜBİTAK-DPT-TBAG 29

Ankara Üniversitesi

7000

01.01.1993-01.01.1995

Yürütücü

Ulusal

Mogan Gölü sivrisinek beslenme alanlarından izole edilen Cyanobacterlerin teşhisi

Ankara Üniversitesi

5000

01.01.1994-01.01.1996

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Ağır metal iyonlarının adsorpsiyonunda mikroalg kullanım olanaklarının araştırılması

Ankara Üniversitesi

7000

01.01.1997-01.01.1999

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Halofil aerob ve anaerob Fotosentetik Mikroorganizmaların İzolasyonları, İdentifikasyonları ve Ağır Metal İyon Adsorpsiyon Kapasitelerinin Belirlenmesi.

Ankara Üniversitesi

20000

01.01.2000-01.01.2002

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Deri endüsrtisi atık sularının arıtımında kullanım kapasitesine sahip mikrobiyel biyokütle eldesi

Ankara Üniversitesi

15000

01.01.2001-01.01.2003

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Sürekli sistemle üretilen Dunaliella türlerinin beta karoten üretimine etkili faktörlerin belirlenmesi.

Ankara Üniversitesi

200000

01.01.2003-01.01.2005

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Halofil Dunaliella Türlerinin Beta-Karoten ve Gliserol Üretiminde Kullanım Kapasitelerinin Belirlenmesi

30000

01.04.2004-01.04.2006

Yürütücü

Ulusal

Pb(Ii) Seçici Mikrobiyal Sensör Yapımında Kullanmak Üzere Farklı Mikroorganizmaların Elektrokimyasal Özelliklerinin Karakterizasyonu Ve Karşılaştırılması

24990

15.09.2010-15.09.2011

Yürütücü

Ulusal

Çelik Üretim Alanlarından İzole Edilen Siyanobakterlerin Özelliklerinin Belirlenmesi

5500

15.07.1999-15.07.2001

Yürütücü

Ulusal

Tekstil atıksularının renginin gideriminde fotosentetik, aerobik ve anaerobik mikroorganizmaların kullanımı.

Ankara Üniversitesi

19000

01.01.2004-01.01.2006

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Yüksek kapasitede lipaz enzimi üreten mikroorganizmaların yağlı atıklardan izolasyonu.

Ankara Üniversitesi

25000

01.01.2005-01.01.2007

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Sülfat indirgeyen bakterilerin çeşitli biyositlere karşı duyarlılığının belirlenmesi.

Ankara Üniversitesi

25000

01.01.2005-01.01.2007

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Atıksulardan izole edilen mikroorganizmaların arıtım tesislerindeki kullanım etkinliklerinin belirlenmesi

Ankara Üniversitesi

7000

01.01.2006-01.01.2007

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

Mikrobiyel Hücrelerde Biriktirilen Yağlar ve Enzimlerin Biyodizel Üretiminde Kullanımları

Ankara Üniversitesi

57000

01.01.2009-01.01.2011

Yürütücü

Kurumsal (BAP v.b.)

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler


 

71. Karatay S. E. and Dönmez G. 2014. An economical phenol bioremoval method using Aspergillus versicolor and agricultural wastes as a carbon source. Ecological Engineering. 32:244-248.

70. Karatay S. E. Gül Ü. D. and Dönmez G. 2014. Stimulation of Phenol Removal Efficiency of Aspergillus versicolor by Surfactants, a Promising Way to Treat Phenol-Containing Waste Waters. Journal of Surfactants and Detergents. 17(6):1223-1228. 

69. Boduroglu, G., Kılıç N.K. and Dönmez G. 2014. Bioremoval of Reactive Blue 220 by Gonium sp. Biomass. Environmental Technology. 35(19):2410-2415.

68. Karatay S. E., Gül Ü. D. and Dönmez G. 2014. Determination of Methylene Blue biosorption by Rhizopus arrhizus in the presence of surfactants with different chemical structures. Preparative Biochemistry & Biotechnology. 44(7):653-662.

67. Çelekli, A., Bozkurt, H. and Dönmez G. 2014. Predictive modeling of β-carotene accumulation by Dunaliella salina as a function of pH, NaCI, and irradiance. Russian Journal of Plant Physiology, 61(2):215-223.

66. Karatay S. E. and Dönmez G. 2014. Evaluation of biotechnological potentials of some industrial fungi in economical lipid accumulation and biofuel production as a field of use. Preparative Biochemistry & Biotechnology, 44(4):332-341.

65. Avcı, A., Kılıç, N.K., Dönmez G., Dönmez S. 2014. Evaluation of Hydrogen production by Clostridium strains on beet molasses. Environmental Technology 35(3)278-285.

64. San N. O. Nazır, H. and Dönmez G. 2014. Microbially influenced corrosion and inhibition of Nickel-Zinc and Nickel-Copper coatings by Pseudomonas aeruginosa. Corrosion Science 79:177-183.

63. Gül Ü. D. and Dönmez G. 2014. Influence of surfactants on dye removal and growth of Aspergillus versicolor-an effective way to decolorize textile dye. CLEAN- Soil, Air, Water 42(7):917-922

62. Kılıç N.K. and Dönmez G. 2013. Phenol biodegradation by different mixed cultures and the optimization of efficiency of the degradation. Environmental Technology 34(15):2251-2258

61. Gül Ü. D. and Dönmez G. 2013. Application of mixed fungal biomass for effective reactive dye removal from textile effluents. Desalination and Water Treatment. 51:3597-3603

60. Taştan, B. E., Duygu, E., İlbaş M. and Dönmez G. 2013. Utilization of LPG and gasoline engine exhaust emissions by microalgae. Journal of Hazardous Materials, 246-47:173-180.

59. San N. O. Nazır, H. and Dönmez G. 2013. The effect of Aeromonas eucrenophila on microbiologically induced corrosion of the Nickel-Zinc Alloy. International Biodeterioration & Biodegradation, 80:34-40.

58. San N. O. Nazır, H. and Dönmez G. 2012. Evaluation of microbiologically influenced corrosion inhibition on Ni-Co alloy coatings by Aeromonas salmonicida and Clavibacter michiganensis, Corrosion Science, 65:113-118.

57. Gül Ü. D. and Dönmez G. 2012. Effect of Dodecyl Trimethyl Ammonium bromide surfactant on decolorization of Remazol Blue by living Aspergillus versicolor strain. Journal of Surfactants and Detergents. 15(6):797-803.

56. San N. O. Nazır, H. and Dönmez G. 2012. Microbiologically influenced corrosion failure analysis of Nickel-Copper alloy coatings by Aeromonas salmonicida and Delftia acidovorans bacterium isolated from pipe system. Engineering Failure Analysis, 25:63-70.

55. San N. O. Nazır, H. and Dönmez G. 2012. Microbiologically influenced corrosion of NiZn alloy coatings by Delftia acidovorans bacterium, Corrosion Science. 64:198-203.

54. Taştan B.E., Duygu E., Atakol O and Dönmez G. 2012. SO2 and NO2 tolerance of microalgae with the help of some growth stimulators. Energy Conversion and Management. 64:28-34.

53. Taştan B.E., Karatay S. E. and Dönmez G. 2012. Bioremoval of textile dyes with different chemical structures by Aspergillus versicolor in molasses medium. Water Science and Technology, 66(10):2177-2184.

52. Gül Ü. D. and Dönmez G. 2012. Comparison the dye removal activity of systems contained surfactants and fungus. Journal of the Chilean Chemical Society, 57(2):1170-73.

51. San N. O. and Dönmez G. 2012. Biosorption Of Chromium(VI), Nickel(II) And Remazol Blue By Rhodotorula muciloginosa Biomass. Water Science and Technology, 65(3):471-477.

50. Kılıç N.K., Karacakaya P., Duygu E. and Dönmez G. 2012. Biodegradation of phenol by Synechocystis sp. in media including triacontanol hormone. Water and Environment Journal, 26:94-9.

49. Kılıç N.K. and Dönmez, G. 2012. Remazol Blue Removal and EPS production by Pseudomonas aeruginosa and Ochrobactrum sp. Polish Journal of Environmental Studies, 21:123-128.

48. Taştan B.E., Duygu E. and Dönmez G. 2012. Boron bioremoval by a newly isolated Chlorella sp. and its stimulation by growth stimulators. Water Research, 46:167-175.

47. Kılıç N.K., Karatay S. E., Duygu E., and Dönmez G. 2011. Potential of Gonium spp. in Synthetic Reactive Dye Removal, Possible Role of Laccases and Stimulation by Triacontanol Hormone. Water, Air, & Soil Pollution, 222:297-303.

46. Gül Ü. D. and Dönmez G. 2011. Effect of surfactants on Remazol blue bioremoval capacity of growing Rhizopus arrhizus strain in molasses medium. Fresenius Environmental Bulletin. 20:2677-2683.

45. Karatay S. E. and Dönmez G. 2011. Microbial oil production from thermophile cyanobacteria for biodiesel production. Applied Energy, 88:3632-35.

44. San N. O. Nazır, H. and Dönmez G. 2011. Microbial Corrosion of Ni-Cu Alloys by Aeromonas eucrenophila bacterium. Corrosion Science 53:2216-2221.

43. Yuce, M., Nazır, H. and Dönmez, G., 2011. Utilization of heat-dried Pseudomonas aeruginosa biomass for voltammetric determination of Pb(II). New Biotechnology, 28(4):356-61.

42. Yuce, M., Nazır, H. and Dönmez, G., 2010. An Advanced Investıgatıon on a New Algal Sensor Determınıng Pb(II) Ions from Aqueous Medıa. Biosensors and Bioelectronics. 26:321-326.

41. Kılıç N.K., Duygu E. and Dönmez G., 2010. Triacontanol hormone stimulates Brilliant Blue R dye removal by common duckweed from culture media. Journal of Hazardous Materials, 182:525-530.

40. Karatay S. E. and Dönmez G., 2010. Improving the lipid accumulation properties of the yeast cells for biodiesel production using molasses. Bioresource Technology, 101:7988-7990.

39. Yuce, M., Nazır, H. and Dönmez, G., 2010. Using of Rhizopus arrhizus as a sensor modifying component for determination of Lead(II) in aqueous media by voltammetry. Bioresource Technology, 101:7551-7555.

38. Yuce, M., Nazır, H. and Dönmez, G., 2010. A voltammetric Rhodotorula mucilaginosa modified microbial biosensor for Cu (II) determination. Bioelectrochemistry, 79:66-70.

37. Aksu Z., Ertuğrul S. and Dönmez G. 2010. Methylene Blue biosorption by Rhizopus arrhizus: Effect of SDS (sodium dodecylsulfate) surfactant on biosorption properties. Chemical Engineering Journal, 158(3):474-481.

36. Onat T. A., Gümüşdere H.T., Güvenç, A., Dönmez G. and Mehmetoğlu Ü. 2010. Decolourization of Textile Azo Dyes by Ultrasonication and Microbial Removal. Desalination, 255(1-3):154-158.

35. Kılıç N.K. Stensballe A., Otzen, D.E. and Dönmez, G. 2010. Proteomic changes in response to Cr(VI) toxicity in Pseudomonas aeruginosa. Bioresource Technology, 101:2134-2140.

34. Taştan B.E., Ertuğrul S. and Dönmez G. 2010. Effective bioremoval of reactive dye and heavy metal by Aspergillus versicolor. Bioresource Technology, 101:870-876.

33. Karacakaya P., Kılıç N.K., Duygu E. and Dönmez G. 2009. Stimulation of Reactive Dye Removal by Cyanobacteria in Media Containing Triacontanol Hormone. Journal of Hazardous Materials. 172:1635-1639.

32. Aksu Z., Ertuğrul S. and Dönmez G. 2009. Single and binary chromium(VI) and Remazol Black B biosorption properties of Phormidium sp. Journal of Hazardous Materials. 168:310-318.

Ertuğrul S., San N. O. and Dönmez G. 2009. Treatment of dye (Remazol Blue) and heavy metals using yeast cells with the purpose of managing polluted textile wastewaters. Ecological Engineering. 35:128-134.

30. Kaçka A. and Dönmez G. 2008. Isolation of Dunaliella spp. from a hypersaline lake and their ability to accumulate glycerol. Bioresource Technology, 99:8348-8352.

29. Kılıç N.K. and Dönmez, G. 2008. Environmental conditions effecting of exopolysaccharide production of Pseudomonas aeruginosa, Micrococcus sp. and Ochrobactrum sp. Journal of Hazardous Materials. 154:1019-1024.

28. Çetin, D. Dönmez, S. and Dönmez, G. 2008. The treatment of textile wastewater including chromium(VI) and reactive dye by sulfate-reducing bacterial enrichment. Journal of Environmental Management. 88:76-82.

27. Ertuğrul S. Bakır M. and Dönmez G. 2008. Treatment of dye rich wastewater by an immobilized thermophilic cyanobacterial strain: Phormidium sp. Ecological Engineering. 32:244-248.

26. Ertuğrul S. Dönmez G. and Takaç S. 2007. Isolation of lipase producing Bacillus sp. from olive mill wastewater and improving its enzyme activity. Journal of Hazardous Materials. 149:720-724.

25. Çetin, D. Bilgic S. and Dönmez, G. 2007. Biocorrosion of low alloy steel by Desulfotomaculum sp. and effect of biocides on corrosion control. The Iron and Steel Institute of Japan (ISIJ International) 47(7):1023-1028.

24. Ökmen G. Dönmez G. and Dönmez S. 2007. Influence of osmotic and metal stresses on nitrogenase activity of cyanobacteria isolated from paddy fields. African Journal of Biotechnology 6(15):1828-1832.

23. Çetin, D. Bilgic S. Dönmez, S. and Dönmez, G. 2007. Determination of biocorrosion of low alloy steel by sulfate-reducing Desulfotomaculum sp. isolated from crude oil field. Materials and Corrosion-Werkstoffe und Korrosion 58 (11): 841-847.

22. Kılıç N.K. and Dönmez, G. 2007. Hexavalent chromium bioaccumulation by Micrococcus sp. isolated from tannery wastewaters. Fresenius Environmental Bulletin. 16:1571-1577.

21. Sadettin, S. and Dönmez, G. 2007. Simultaneous bioaccumulation of reactive dye and chromium(VI) by using thermophil Phormidium sp. Enzyme and Microbial Technology 41:175-180.

20. Aksu Z. Kılıç N.K. Ertugrul S. and Dönmez G. 2007. Inhibitory effects of chromium(VI) and Remazol Black B on chromium(VI) and dyestuff removals by Trametes versicolor. Enzyme and Microbial Technology, 40(5):1167-1174.

19. Kılıç N.K., Nielsen J.L., Yüce M. and Dönmez G. 2007. Characterization of a simple bacterial consortium for effective treatment of wastewaters with reactive dyes and Cr(VI). Chemosphere, 67:826-831.

18. Koçberber N. and Dönmez, G. 2007. Chromium(VI) bioaccumulation capacities of adapted mixed cultures isolated from industrial saline wastewaters. Bioresource Technology, 98:2178-2183.

17. Çetin, D. and Dönmez, G. 2006. Decolorization of reactive dyes by mixed cultures isolated from textile effluent under anaerobic conditions. Enzyme and Microbial Technology, 38:926-930.

16. Aksu, Z. and Dönmez, G. 2006. Binary biosorption of cadmium(II) and nickel(II) onto dried Chlorella vulgaris: Co-ion effect on mono-component isoterm parameters. Process Biochemistry, 41:860-868.

15. Sadettin, S. and Dönmez, G. 2006. Bioaccumulation of reactive dyes by thermophilic cyanobacteria. Process Biochemistry, 41:836-841.

14. Çelekli, A. and Dönmez, G. 2006. Effect of pH, light intensity, salt and nitrogen concentrations on growth and beta-carotene accumulation by a new isolate of Dunaliella sp. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 22:183-189.

13. Aksu, Z. and Dönmez, G. 2005. Combined effects of molasses sucrose and reactive dye on the growth and dye bioaccumulation properties of Candida tropicalis. Process Biochemistry, 40(7): 2443-2454.

12. Dönmez, G. and Koçberber N. 2005. Bioaccumulation of hexavalent chromium by enriched microbial cultures in molasses and salt contained media. Process Biochemistry, 40(7): 2493-2498.

11. Dönmez, G. and Koçberber N. 2005. Isolation of hexavalent chromium resistant bacteria from industrial saline effluents and their ability of bioaccumulation. Enzyme and Microbial Technology, 36:700-705.

10. Aksu, Z. and Dönmez, G. 2003. A comparative study on the biosorption characteristics of some yeasts for Remazol Blue Reactive dye. Chemospher, 50(8): 1075-1083.

9. Dönmez, G. and Aksu, Z. 2002. Removal of chromium(VI) from saline wastewaters by Dunaliella species. Process Biochemistry, 38(5): 751-762.

8. Dönmez, G., 2002. Bioaccumulation of the reactive textile dyes by Candida tropicalis growing in molasses medium. Enzyme and Microbial Technology. 30 (3): 363-366.

7. Aksu, Z. and Dönmez, G. 2001. Comparison of copper(II) biosoptive properties of live and treated Candida sp. J. Environ. Sci. Health A 36 (3): 367-381.

6. Dönmez, G. and Aksu, Z. 2001. Bioaccumulation of copper(II) and nickel(II) by the non-adapted and adapted growing Candida sp., Water Research, 35(6):1425-1434.

5. Aksu, Z. and Dönmez, G. 2000. The use of molasses in copper(II) containing wastewaters: effects on growth and copper(II) bioaccumulation properties of Kluyveromyces marxianus. Process Biochemistry, 36(5): 451-458.

4. Aksu, Z. and Dönmez, G. 2000. Combined effects of sucrose and copper(II) ions on the growth and copper(II) bioaccumulation properties of Candida sp, J. Chem. Technol. Biotechnol, 75:847-853.

3. Dönmez, G. Ç. and Aksu, Z. 1999. The effect of copper (II) ions on the growth and bioaccumulation properties of some yeasts, Process Biochemistry, 35:135-142.

2. Dönmez, G. Ç., Aksu, Z., Öztürk, A. and Kutsal, T. 1999. A comparative study on heavy metal biosorption characteristics of procaryotic and eucaryotic algae, Process Biochemistry, 34:885-892.

1. Çetinkaya, G., Öztürk, A. ve Çakmakçı, L. 1995. The persistence time of Bacillus thuringiensis spores and crystals on the leaf surfaces. Acta Microbiologica Polonica 44 (1): 91-97.

 

 

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

17. Tabrizi, A.P.F., Nazır, H., San N. O. and Dönmez G. 2012. Monitoring of corrosion of Aeromonas eucrenohila in the first steps of biofilm formation on Nickel, Journal of Engineering and Applied Sciences 7(5):372-378.

16. Dönmez, G., Taban, S., Varol, F. ve Dönmez, S. 2002. Çeltik Tarlalarından İzole Edilen Siyanobakterilerin Çeltik Gelişmesi Üzerine Etkileri. Ege Üniversitesi Su ürünleri Dergisi.

15. Dönmez, G., Obtaining pure cultures of facultative anoxygenic Oscillatoria species. Ot Sistematik Botanik Dergisi. 7(2):251-255.

14. Çetinkaya Dönmez, G., Aslım, B. and Beyatlı, Y. 1999. Formation of Poly-B-hydroxybutyrate (PHB) by Photosynthetic Bacteria. G. Ü. Fen Bil. Ens. Dergisi, 12(3):605-611.

13. Çetinkaya Dönmez, G., Öztürk, A., Elmacı, A. and Obalı, O. 1998. Isolation of some microalgae from lake Mogan (Ankara-Turkey). Ot Sistematik Botanik Dergisi, 5(1):103-106.

12. Çetinkaya Dönmez, G., and Öztürk, A. 1999. Biodegradation of homocyclic and heterocyclic aromatic compounds by Rhodopseudomonas palustris strains, Doğa, Biyoloji Dergisi, 23, 507-511

11. Çetinkaya Dönmez, G., Öztürk, A., and Çakmakçı, L. 1999. Properties of the Rhodopseudomonas palustris strains, isolated from an alkaline lake in Turkey, Doğa, Biyoloji Dergisi, 23, 457-463

10. Çetinkaya Dönmez, G., Öztürk, A., Elmacı, A., Obalı, O. and Çakmakçı, L., 1999. Isolation of unicellular Cyanobacteria in mosquito development sites. Doğa Biyoloji Dergisi, 23, 451-456

9. Çetinkaya Dönmez, G. and Öztürk, A. 1997. Response of some microalgae to herbicides. Doğa, Botanik Dergisi 21, 81-83

8. Çetinkaya Dönmez, G., Öztürk, A. and Obalı, O. 1997. Isolation of some diatoms from Akşehir Lake (Konya-Türkey) and Kurşunlu waterfall (Antalya-Turkey). Doğa, Botanik Dergisi 21, 59-61.

7. Çetinkaya, G. ve Çakmakçı, L. 1996. Toprak ve ölü larvalardan izole edilen Bacillus thuringiensis izolatlarının patojenitesinin araştırılması. Doğa Tarım Ormancılık Dergisi 20: 63-65.

6. Çetinkaya, G., Öztürk, A. ve Çakmakçı, L. 1995. Kristal serolojisi yöntemiyle Bacillus thuringiensis var. tenebrionis suşlarının tanısı. Doğa Türk Biyoloji Dergisi 19 (1): 29-35.

5. Çetinkaya, G., Alten, B., Molu, O., Özer, N., Boşgelmez, A. and Çakmakçı, L. 1995. Pathogenicity of mutant Bacillus thuringiensis strains on Aedes aegypti larvae. Doğa Biyoloji Dergisi 19: 137-142.

4. Çetinkaya, G. ve Çakmakçı, L. 1994. Etil metan sülfonat uygulaması ile Bacillus thuringiensis mutantlarının elde edilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni 28: 271-278.

3. Suludere, Z., Kalender, Y., Çakmakçı, L., Alten, B., Ayvalı, C. ve Çetinkaya, G., 1992. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden izole edilen bazı Bacillus sphaericus ve Bacillus thuringiensis suşlarının spor ve parasporal kristallerinin elektron mikroskobuyla incelenmesi. Doğa Tarım Ormancılık Dergisi 16: 1-14.

2. Çetinkaya, G. ve Çakmakçı L. 1991. Bacillus thuringiensis suşlarında protoplast oluşumu ve rejenerasyonu. Doğa Biyoloji Dergisi, 15: 210-221.

1. Boşgelmez, A., Çakmakçı, L., Gürkan, B., Gürkan, F., ve Çetinkaya, G., 1983. Büyük mum güvesi Galleria mellonella (L) (Lepidoptera Galleriae) üzerine Bacillus thuringiensis'in etkisi, Mikrobiyoloji Bülteni 4: 233-242.

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

6. Açıkel, Ü., Dönmez, G. ve Aksu, Z. 2001. Bakır (II) İçeren Melas Ortamında Candida tropicalis’un Üreme Kinetiğinin ve Bakır (II) Biyobirikiminin İncelenmesi. 17-21 Eylül XII. Biyoteknoloji Kongresi Bildiriler Kitabı, 178-183.

5. Çetinkaya Dönmez, G., Öztürk, A., Aksu, Z. ve Kutsal, T. 1998. Çeşitli alg türlerinin biyosorbent olarak bakır (ll) adsorpsiyonunda kullanılabilirliğinin araştırılması. 1-4 Eylül Üçüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi Kitabı.

4. Çetinkaya Dönmez, G. ve Öztürk, A. 1997. Rhodopseudomonas palustris suşları tarafından 2, 4 diklorfenoksiasetik asidin karbon kaynağı olarak kullanımı. 1-5 Eylül Daha Temiz Bir Çevre İçin Teknoloji Sempozyumu Kitabı. 233-237.

3. Çetinkaya Dönmez, G. ve Öztürk, A. 1996. Bazı Rhodopseudomonas türlerince aromatik bileşiklerin kullanımı. 13-15 Mayıs Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu Kitabı. 542-549.

2. Çakmakçı, L., Boşgelmez, A., Gürkan, B., Çetinkaya, G. ve Gürkan, F., 1984. Yüksük kelebeği Malacosoma neustria L. (Lepidoptera Lasiocampidae) üzerine B. thuringiensis var. thuringiensis ‘in etkisi. 12-15 Kasım TÜBİTAK Ulusal Çevre Simpozyumu Kitabı, 836-845.

1. Boşgelmez, A., Çakmakçı, L., Gürkan, B., Gürkan, F. ve Çetinkaya, G., 1984. Amorphogynia necesseria L. (Lepidoptera Geometridae) üzerine B. thuringiensis var. thuringiensis ‘in etkisi. 12-15 Kasım TÜBİTAK Ulusal Çevre Simpozyumu Kitabı, 825-835.

 

Düzenlenme tarihi: 22.01.2015