PROF.DR. ALİ GENÇER    
Adı : ALİ
Soyadı : GENÇER
E-posta : gencer@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312 212 67 20/1161
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : FİZİK BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ali-gencer
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

1.         GENEL

DÜZENLEME TARİHİ                      :23.05.2013

T.C. KİMLİK NO                             

ÜNVANI ADI SOYADI                    : Prof. Dr. Ali GENCER

YAZIŞMA ADRESİ                            : Ankara Üniversitesi, Fen Fakultesi,  Fizik Bölümü, Ankara

DOĞUM TARİHİ ve YERİ              : Burdur, 16 Aralık 1965

TEL : 0312 2126720/1161

GSM: 

E-POSTA : gencer@science.ankara.edu.tr

FAKS : 0312 223 23 95

2.         EĞİTİM (Son aldığınız dereceden / diplomadan başlayarak yazınız)

ÖĞRENİM DÖNEMİ

DERECE (*)

ÜNİVERSİTE

ÖĞRENİM ALANI

1989-1993

Doktora

Birmingham University (UK)

Fizik

1988-1989

Yüksek Lisans

Sussex University (UK)

Fizik

1982-1986

Lisans

Karadeniz Teknik Üniversitesi

Fizik

(*) Diploma Türü (Lisans, Y.Lisans, vb.)

3.         AKADEMİK ve MESLEKİ DENEYİM

GÖREV DÖNEMİ

UNVAN

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

2005-Devam ediyor

Prof.Dr

Ankara Universitesi

Fizik Bölümü

1996- 2005

Doç. Dr

Ankara Universitesi

Fizik Bölümü

1994-1996

Yard.Doç.Dr

Ankara Üniversitesi

Fizik Bölümü

4.         YAYIN BİLGİLERİ

ISI indexine kayıtlı dergilerde yayınlanan

60

Diğer indexlere kayıtlı / Hakemli dergilerde yayınlanan

2

Indexlere kayıtlı / Hakemli konferans kitaplarında yayınlanan

 

Diğer yayınlar

 

TOPLAM

62

 5.         YAYINLARINIZA ALDIĞINIZ TOPLAM ATIF SAYISI (Web of Science‘a göre) : 300

6.         PROJE DENEYİMİ

YER ALDIĞINIZ PROJE SAYISI

Proje yürütücüsü olarak

Araştırmacı olarak 

Kurumsal (BAP vb.)

2 adet BAP projesi

 

Ulusal

1 adet DPT/TÜBİTAK

2 adet TÜBİTAK

1 BOREN tarafından desteklenen ve devam etmekte olan 1 proje

1 adet DPT/TÜBİTAK

Uluslararası

 

 

7.         DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER ( Hakemlik/Danışmanlık/Editörlük Deneyimi)

Son bir yılda uluslararası indekslere kayıtlı makale/

derleme için yaptığınız danışmanlık sayısı

3

Son bir yılda projeler için yaptığınız danışmanlık sayısı

4

Danışmanlığını yaptığınız öğrenci sayısı

 

 

Tamamlanan

Devam Eden

Y.Lisans

10

1

Doktora

5

5

Uzmanlık

 

 

Editör/Yardımcı Editör olduğunuz dergiler

 

1-The Open Electrical and Electronic Engineering Journal

2- Journal of  Novel and Magnetism

3-

8.         SEÇİLMİŞ YAYINLAR (Proje konusuyla ilgili en önemli 5 yayınınız)

YAZAR(LAR)

MAKALE/BİLDİRİ BAŞLIĞI

DERGİ/TOPLANTI ADI

CİLT/SAYI/SAYFA

TARİH

Safran, S. , Šouc, J., Rostila, L., Brisigotti, S., Gömöry, F., Gencer, A.

AC losses of monofilament Ti-clad MgB2 wire

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

24/437

2011

Bumin, D.http://www.scopus.com/static/images/s.gif, Yanmaz, E. , Basoglu,M. , Gencer, A.

Magnetic characterization of SiC doped bulk MgB2 superconductor

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

23/8/1493

2011

Çiçek, Ö. , Gömöry, F., Gencer, A.

“Transport AC loss measurements and simulations in Bi-2223/Ag tape with Ni cover at the edges

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

24/391

2011

Babaoğlu, M. G. , Safran, S. , Çiçek, Ö. , Ağıl, H. , Ertekin, E., Hossain, M.S.A., Yanmaz, E., Gencer, A.

Microstructural and superconducting propertiesof C6H6 added bulk MgB2 superconductor

Journal of Superconductivity and Novel Magnetism

324/3455-

2012

Yucel, E. , Terzioglu, C. , Varilci, A. , Gencer, A. , Belenli, İ.

Fabrication and transport critical current densities of MgB2/Fe/Cu multifilament tapes without any intermediate annealing

Acta Physica Polonica A

121/3/660

2012

 


YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1.

A.Gencer, C.E.Gough, T.C.Shields and J.S.Abell
“Frequency Dependent Magnetisation and Susceptibility
of YBCO Thick Film Rings” Physica C. (1991), C185-189, 1823-1824.

2.

C.E.Gough, A.Gencer, G.Yang, M.Z.Shoustari, A.I.M.
Rae and J.S.Abell “Transport Critical Currents, Flux
Dynamics and AC Magnetisation of YBCO and BSCCO
Single Crystal Rings”Cryogenics 33. (1993), 3, 339-346.

3.

A.Gencer and C.E.Gough “Flux Dynamics and Current
Diffusion in High Temperature Superconductors, HTSC”
Physica C. (1994), C235-240, 3169-3170.

4.

A.Gencer, I.H.Mutlu, I.Belenli, Ö.Özoğul and A.Aydınuraz
“A Study of the Nonlinearity in Magnetic Response of
Bi2Sr2CaCu2O8” Supercond.Sci. and Technol. (1996),9, 284-289.

5.

A.Gencer, S.Nezir, M.Altunbaş and A.Aydinuraz “AC
Susceptibility of BiPbSrCaCuO-(2223) Superconductors”
Supercond.Sci. and Technol. (1996),9, 467-473.

6.

S.Çelebi, S.Nezir, A.Gencer, E.Yanmaz and M.Altunbaş “AC
Losses and Irreversibility Line of Bi-(Pb)-Sr-Ca-Cu-O High Tc
Superconductors”Journal of Alloys and Compounds. (1997),255, 5-10.

7.

D.Ülkü, F.Ercan, O.Atakol, I.Ercan and A.Gencer
“Bis-(1{((2-hydroxybenzyl) iminoethyl)benzen-2-olatocarbaldehyde, O ,O}
copper(II)” Acta Cryst. C. (1997), C53, 179-181.

8.

S.Aktürk, A.Gencer and T.N.Durlu “Studies on the
Magnetic Properties
of Martensitic Phase in an Fe-Cr-C Alloy” Journal of
Material Science Letters. (1997),16, 389-391.

9.

A.Gencer, A.Ateş, E.Aksu, S.Nezir, S.Çelebi and E.Yanmaz
“Microstructural and Physical Properties of YBCO(123)
Superconductors Prepared by Flame-Quench-Melt-Growth
(FQMG) Method” Physica C. (1997),279, 165-172.

10.

S.Çelebi, A.Gencer and A.Öztürk “Flux Trapping Properties of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O
Superconducting Hollow Cylinder: The Effect of Azimuthal flux on Flux Trapping
in the Cavity” Journal of Alloys and Compounds. (1997),257, 14-18.

11.

A.Gencer, İ.Ercan and B.Özçelik “Harmonic Susceptibilities of an alloy of Ni77Mn23”IOP
Journal of Physics: Condensed Matter. (1998),10, 191-203.

12.

A.Gencer and İ.Ercan “AC Magnetic Response of an Ni81Mn19 Alloy”Int.Journal
of Modern Physics B. (1998), 12, 143-154.

13.

S.Bolat, S.Çelebi, A.Gencer, H.Cömert and E. Yanmaz “Effect of Ag-doping on the
Magnetic Behaviour of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O Ceramic Superconductors, Journal of
Alloys and Compounds. (1998),269, 1-6.

14.

S.Çelebi, I.Karaca, E.Aksu and A.Gencer “Frequency Dependence
of the Intergranular
AC Loss peak in a High Tc of Bi(Pb)-Sr-Ca-Cu-O
Bulk Superconductor”Physica C. (1998),309, 131-137.

15.

A.Gencer " Harmonic Susceptibilities of a Bulk
Superconductor MgB2 at Low Magnetic
Fields" Supercond. Sci. Technol. 15 (2002) 247-253.

16.

I.N.Askerzade, A.Gencer and N.Güçlü "On the
Ginzburg-Landau Analysis of the Upper
Critical Field Hc2 in MgB2" Supercond. Sci.
Technol. 15 (2002) L13-L16.

17.

A.Gencer, E.Aksu, H.Yılmaz and A.Aydınuraz “The Influence of
Low Magnetic Fields on
AC Losses of BPSCCO-2223 Bulk Superconductors.
Supercond. Sci. Technol. 15 (2002) 592-597.

18.

I.N.Askerzade, A.Gencer, N.Güçlü and A.Kılıç “Two-Band
Ginzburg-Landau Theory For the
Lower Critical Field Hc1 in MgB2” Supercond. Sci.and
Technol. 15 (2002) L17-L20.

19.

I.N. Askerzade and A.Gencer “Thermodynamic Magnetic
Field and Specific Heat Jump
of Two-Band Superconductors in Ginzburg-Landau
Theory”J. PHYS. SOC. JPN. 71 (7): (2002) 1637-1639.

20.

I.N.Askerzade and A.Gencer “London Penetration
Depth l (T) in Two-Band Ginzburg-Landau
Theory: Application to MgB2” Solid State
Communications 123 (2002) 63-67.

21.

M.E.Yakıncı, Y. Balcı, M.A. Aksan, H.İ. Adıgüzel and
A. Gencer “ Degradation of Superconducting Properties
in MgB2 by Formation of the
MgB4 Phase” Journal of Superconductivity:
Incorporating Novel Magnetism, vol.15. No:6 (2002) 607-611.

22.

A. Gencer, N.Güçlü, H.Yılmaz, A.Kılıç, I.N.Askerzade,
E.Aksu and Y.S. Hasçicek “ Investigation of Even-
Order Harmonic Susceptibilities for a bulk MgB2
Superconductor Using Critical State Approach” IEEE TRANSACTIONS ON APPLIED
SUPERCONDUCTIVITY, Vol.13, No.2, June (2003) 3514-3517.

23.

E. Aksu, A. Gencer, H. Yılmaz and S. Nezir
“Fundamental and High-Order
Harmonic Susceptibilities of a BSCCO-2223
Bulk Superconductor” Physica C 391 (2003) 67-74.

24.

N.Güçlü, A. Kılıç, I.N.Askerzade and A.
Gencer “Harmonic Response of
a Bulk Superconductor MgB2” Modern
Physics Letters B. (2003), Vol. 10, 11,12, 691-695.

25.

Ö.Özoğul, N.Güçlü and A. Gencer “AC
Magnetic Response of MgB2
Superconductors based on Anderson-Kim
Model “ Physica C. (2004),402, 209-215.

26.

S.Kervan, A.Kılıç and A. Gencer “AC susceptibility, XRD and
DSC studies of Sm1-xGdxMn2Si2 silicides “ Physica B. (2004), 344, 195-200.

27.

S.Kervan, A.Kılıç, Ş.Özcan and A. Gencer “Magnetic phase transitions
in LaMn2-xFexSi2 silicides “ Solid State Communications (2004) 130, 101-105.

28.

A.Kılıç, S.Kervan and A. Gencer “Structural and magnetic properties
of Gd1-xPrxMn2Si2 silicides” Journal of Alloys and Compounds. (2004) 372, 25-29.

29.

A.Kılıç, S.Kervan, Ş.Özcan and A. Gencer “Magnetic properties of
Pr1-xGdxMn2Ge2 compounds”Journal of Alloys and Compounds. (2004) 370, 47-51.

30.

A.Kılıç, S.Kervan and A. Gencer “Magnetic phase diagram of the
intermetallic LaMn2-xCuxSi2 silicides” Journal of Alloys and Compounds. (2004) 379, 31-35.

31.

N.Güçlü, A. Kılıç, I.N.Askerzade and A. Gencer “Harmonic Generations
of a Bulk BSCCO (Ag-Clad)” Physica Status Solidi (A) . (2004) 201, 995-1000.

32.

S.Kervan, A.Kılıç and A. Gencer “A Magnetic Study of LaMn2-xCoxSi2
silicides silicides” Physica B. (2004) 349, 384-389.

33.

A. Kılıç, S. Okur, N. Güçlü, U. Kölemen, O. Uzun, L. Özyüzer and A. Gencer
“Structural and low-field magnetic characterization of superconducting
MgB2 wires” Physica C. (2004) 415, 51-56.

34.

S.Kervan, A.Kılıç and A. Gencer “Magnetic characterization of intermetallic
PrMn2Ge2-xSix compounds by AC susceptibility, x-ray diffraction and
differential scanning calorimetry studies” J. Phys.: Condens. Matter (2004) 16, 4955-4962.

35.

A. Gencer, S.Kervan and A.Kılıç “Low-field magnetic behavior of LaMn2-xNixSi2
silicides”PHYSICA STATUS SOLIDI B-BASIC RESEARCH 241 (15): 3645-3649 DEC 2004.

36.

A.Kılıç, S.Kervan, Ş.Özcan and A. Gencer “Magnetism on the Tb1-xNdxMn2Si2
silicides” JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS 288: 244-249 MAR 2005

37.

A. Gencer, A.Kılıç, S.Okur, N.Güçlü, L.Özyüzer and İ.Belenli “Low-Field Behavior
of Ti-Added MgB2/Cu Superconducting Wires” IEEE TRANSACTIONS
ON APPLIED SUPERCONDUCTIVITY, (2005) Vol.15, pp.3352.

38.

S.Kervan, A.Kılıç, E.Aksu and A. Gencer “Magnetic properties of Ce1-xTbxMn2Si2
silicides” Physica Status Solidi B, (2005) 242(15):3195-3200.

39.

E.Aksu, A.Gencer, N.Calınlı et al “Investigation of of odd order harmonic
 susceptibilities of a bulk Tl2Ba2Ca2Cu3O10 Superconductor using Bean
Critical State" Physica B-Condensed Matter (2005) 363 (1-4): 55-60

40.

A.Kılıç, S.Kervan and A.Gencer “Magnetic properties of
Tb1-xSmxMn2Si2 silicides" Physica B-Condensed Matter
 (2005) 363 (1-4) 55-60.

41.

C. Terzioğlu, Ö. Öztürk, A. Kılıç, A. Gencer and İ. Belenli“Effect of Cooling
Rates on Bare Bulk and Silver Wrapped Pellets of Bi-2223 Superconductor”
 Physica C, (2006) 434(2):153-156

42.

A.Gencer, E.Aksu, Ö.Özoğul, M.E.Yakıncı “Ac Susceptibility study of a
multi-filamentary Bi-2212/Ag Superconducting Tape" Physica C,
(2006) 445:772-776.

43.

N.Kervan, A.Kılıç, S.Kervan and A.Gencer “Influence of Ho substitution for Nd on
Magnetic properties of the Nd1-xHoxMn2Ge2 germanides" Solid State
Communications, (2006) 138(2):55-59.

44.

Kiliç, A. , Kervan, N. , Kervan, S. , Gencer, A. , Özkan, H. “Low-field AC
susceptibility in Pr1-xHoxMn2Ge2” Solid State Communications(2007)
141 (4), pp. 223-227

45.

Ghazanfari, N. , Kiliç, A. , Gencer, A. , Özkan, H. “Effects of Nb2O5
addition on superconducting properties of BSCCO” Solid State
Communications(2007) 144 (5-6), pp. 210-214

46.

Ghazanfari, N. , Kiliç, A. , Özcan, Ş. , Sözeri, H. , Özkan, H. , Gencer, A.”
Preparation of nano-scale magnetite Fe3O4 and its effects on the
bulk Bi-2223 superconductors”  AIP Conference Proceedings(2007) 929, pp. 133-137

47.

Gencer, H. , Kervan, N. , Gencer, A. , Gunes, M., Atalay, S. “Magnetocaloric
effect in CeCo4B compound” Journal of Alloys and Compounds(2008) 466 (1-2), pp. 1-4

48.

Kervan, N. , Kervan, S. , Gencer, A.  “Magnetic properties of the Pr1-xGdxCo4B
compounds” Journal of Magnetism and Magnetic Materials(2008) 320 (21),
pp. 2839-2843

49.

Kervan, N. , Kervan, S. , Gencer, A. “Effects of the substitution of
gadolinium for neodymium on the crystal and magnetic properties
of the Nd1-xGdxCo4B compounds”  Journal of Physics and Chemistry
of Solids (2008) 69 (11), pp. 2791-2795

50.

Aǧil, H. , Kervan, N. , Kervan, S. , Sözeri, H. , Gencer, A. “Magnetic
properties of the PrCo4 - x Ni x B borides” Journal of Alloys and
Compounds (2009)

51.

Kervan, N. , Kervan, S. , Sozeri, H. , Gencer, A. “Magnetic properties
and Magnetocaloric effect of Ce2GdCo11B4 boride” Materials
Chemistry and Physics (2009)

52.

Kervan, N. , Kervan, S. , Sozeri, H. , Gencer, A. “Magnetic properties
of Ce3-xGdxCo11B4 borides” Journal of Alloys and Compounds (2009)

53.

Safran, S., Gömöry, F., Gencer, A. “AC loss in stacks of Bi-2223/Ag
tapes modified with ferromagnetic covers at the edges”
Superconductor Science and Technology (2010)

54.

Safran, S. , Vojenciak, M. , Gencer, A. , Gömöry, F. “Critical
current and AC loss of DI-BSCCO tape modified by the deposition
of ferromagnetic layer on edges” IEEE Transactions on Applied Superconductivity (2010)
http://www.scopus.com/static/images/s.gifhttp://www.scopus.com/static/images/s.gifhttp://www.scopus.com/static/images/s.gif

55.

Yucel, E. , Terzioglu, C. , Varilci, A. , Gencer, A. ,
Belenli, İ. “Fabrication and superconducting properties
of ex-situ processed MgB2/Fe monofilament tapes without
 any intermediate annealing” Chinese Journal of Physics (2011).

56.

Güçlü, N. , Yesilkanat, C.M., Ağıl, H., Doğan, F.,
Gencer, A., Kölemen, U. “Low field AC susceptibility
study of YBCO prepared by top seeded melt growth”
Journal of Superconductivity and Novel Magnetism (2011).

57.

Safran, S. , Šouc, J., Rostila, L., Brisigotti, S., Gömöry, F., Gencer, A.
“AC losses of monofilament Ti-clad MgB2 wire” Journal of
Superconductivity and Novel Magnetism (2011).

58.

 Bumin, D. , Yanmaz, E., Basoglu, M., Gencer, A. “Magnetic characterization
of SiC doped bulk MgB2 superconductor” Journal of Superconductivity and
Novel Magnetism (2011).

59.

Çiçek, Ö. , Gömöry, F., Gencer, A. “Transport AC loss
 measurements and simulations
in Bi-2223/Ag tape with Ni cover at the edges” Journal of
Superconductivity and Novel Magnetism (2011)

60.

Babaoğlu, M. G. , Safran, S. , Çiçek, Ö. , Ağıl, H. , Ertekin,
E., Hossain, M.S.A., Yanmaz, E., Gencer, A.
“Microstructural and superconducting propertiesof
C6H6 added bulk MgB2 superconductor” Journal of Magnetism and Magnetic Materials (2012)

61.

Yucel, E. , Terzioglu, C. , Varilci, A. ,
Gencer, A. , Belenli, İ.
“Fabrication and transport
 critical current densities of
MgB2/Fe/Cu multifilament tapes
without any intermediate annealing”
Acta Physica Polonica A (2012).

62.

Hossain, M.S.A. , Motaman, A. , Çiçek, Ö. , Ağıl, H. , Ertekin, E , Gencer, A. ,
Wang, X.L. , Dou, S.X. “The effects of annealing temperature
on the in-field Jc and surface pinning in silicone oil doped
MgB2 bulks and wires” Cryogenics (2012) in Press.