PROF.DR. FATMAGÜL GEVEN    
Adı : FATMAGÜL
Soyadı : GEVEN
E-posta : geven@science.ankara.edu.tr
Tel : 3212126720/1092
Ünvan : PROF.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Doğum Yılı:

-

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü C Blok Beşevler /ANKARA

Telefon :

0312 2126720

Faks :

-

e-posta :

geven@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

-

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

1988

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Biyoloji

Y. Lisans

1992

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Bilimleri

Biyoloji

Doktora

1999

 AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Ar. Gör.

1988-1999

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Dr. Ar. Gör.

1999-2011

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji

Doç. Dr.

2011-2016

Ankara Üniversitesi 

Türkiye 

Ankara 

Biyoloji 

Prof. Dr.

2016- 

 

UZMANLIK ALANLARI

Ekoloji

 

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

BİY113 Botanik

B507 Türkiye'de Vejetasyon Serileri

BİY407 Bitki Coğrafyası

B509 Türkiye'de Orman Ekosistemleri

BİY408 Tıbbi Bitkiler

B537 Çevre Biyolojisi

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

2

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

82

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

12

Doktora

 

1

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü (ANK) Herbaryumunun Revizyonu (Proje No: TBAG-DPT/16-1996). Yardımcı Araştırıcı, 1996-1998.

2. Haymana Platosu Vejetasyonunun Sintaksonomik Analizi (Proje No: 1993-25-00-13) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. Yardımcı Araştırıcı, 1993-1996.

3. Sivrihisar Dağları’nda (Eskişehir) Vejetasyonun Sintaksonomik Analizi (Proje No: 2004-07-05-085) Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü. Yardımcı Araştırıcı, 2004-2007.

4. Sakarat Dağı (Amasya)’nın Bitki Ekolojisi ve Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması (Proje No: TOVAG-HD/105O018). Yardımcı Araştırıcı, 2005-2006.

5. Ankara İli Ruderal Vejetasyonunun Sintaksonomik Analizi (Proje No: TBAG-HD/  105T031). Yürütücü, 2005-2006.

6. Kastamonu İli Ruderal Vejetasyonunun Sintaksonomik Analizi (Proje No: TOVAG-HD/105O022). Yardımcı Araştırıcı, 2005-2006.

7. Karyatağı Dağı (Kastamonu/Azdavay)’nın Florası ve Endemik Bitkilerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin Analizi (Proje No: TBAG-HD/107(105T542) ). Yardımcı Araştırıcı, 2006-2007.

8. ANK Herbaryumu Polygonaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması [Proje No: 106T225(TBAG-HD/155) ] .Yürütücü, 2006-2007.

9. Ekonomik Önemi Olan Bazı Adaçayı (Salvia sp.) Türlerinin Kültüre Alınması ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Belirlenmesi (Proje No: TOVAG -106O477). Yardımcı Araştırıcı, 2006-2009.

10. Türkiye’deki Jipsli Topraklarının Sinekolojik Yönden Araştırılması (Proje No: TBAG 107 T 171-144). Yardımcı Araştırıcı, 2006-2010

11. Küre Dağları Milli Parkı ve Tampon Zon Hızlı Alan Değerlendirmesi (Proje No: UNDP-TUR-PROJ-PSC09/04). Yardımcı Araştırıcı, 2010-2011

12. Kızılcahamam - Çamlıdere Jeopark ve Jeoturizm Projesi (KÇJJP). Yardımcı Araştırıcı, 2010, (Devam ediyor)

13. Karapınar “Çölleşme Modeli’’ Doğa Okulu (Bilim ve Toplum Projesi, Proje No:111B037 ), Uzman Personel, 2011

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

1. İpek A., Gürbüz B, Bingöl Ü, Geven F, Akgül G, Afshar Pour Rezaeieh K,Coşge B, “Comparison of essential oil components of wild and field grown Salvia cryptantha Montbert & Aucher ex Benthan, in Turkey”. Turk J Agric For. 36 (2012) 668-672. doi:10.3906/tar-1201-41

2. Geven F., Adıgüzel N ve Vural M, “İç Anadolu’dan (Ereğli-Karaman-Konya) Onobrychido armeni-Thymetalia leucostomi Akman, Ketenoğlu, Quezel 1985 Ordosu İçin Yeni Bir Alyans”. Ekoloji Dergisi, 19, 74, 89-101, (2010)

3. Geven F., Ketenoğlu O, Bingöl Ü ve Güney K, “Astragalo karamasici-Gypsophillion eriocalycis Ketenoğlu, Quezel, Akman, Aydoğdu, 1983 İçin Yeni Sintaksonlar (Polatlı-Haymana)”. Ekoloji Dergisi, 18, 71, 32-48, ( 2009)

4. Ketenoğlu O., Tuğ G, Bingöl Ü, Geven F, Kurt L and Güney K, “Syntaxonomy of  Turkish forests”. J. Environ. Biology, 31, 71-80, (2010)

5. Bingöl Ü., Coşge B. İpek A, Gürbüz B and Geven F, “ Identification of Essential Oil of Salvia cryptantha Montbret & Aucher ex Bentham, Growing Wild in Turkey”. Asian Journal of Chemistry, 21, 3836-3840, (2009)

6. Benli M., Yiğit N, Geven F, Güney K and Bingöl Ü, “ Antimicrobial Activity of Endemic Digitalis lamarckii Ivan From Turkey”. Indian Journal of Experimental Biology,  47, 218-221, (2009)

7. Benli M., Yiğit N, Geven F, Güney K and Bingöl Ü, “ Antimicrobial activity of endemic Crataegus tanacetifolia (Lam.) Pers and observation of inhibition effecton bacterial cells”. Cell Biochemistry and Function, 26(8): 844-851, (2008)

8. Benli M., Bingöl Ü, Geven F, Güney K and Yiğit N, “An Investigation on the antimicrobial activity of some endemic plant species from Turkey”. African Journal of Biotechnology, 7(1): 001-0015,(2008)

9. Benli M., Güney K, Bingöl M, Geven F and Yiğit N, “ Antimicrobial Activity of Some Endemic Plant Species from Turkey. African Journal of Biotechnology”. 6(15): 1774-1778, (2007)

10. Pınar N. M., Adıgüzel  N and Geven  F, “Seed Coat Microsculpturing In Some Turkish Aethionema R. Br. (Brassicaceae)”  Pakistan Journal of Botany 39(4): 1025-1036, (2007)

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

1. Erdoğan N, Ketenoğlu O, Bingöl Ü., Geven F ve Arslan M, “Sivrihisar Dağları (Eskişehir / Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Ens. Der. 4: 1-11, (2011)

2. Bingöl Ü., Ketenoğlu O, Geven F, Güney K, İlarslan R ve Erdoğan N, “Deveci Dağları (Yozgat-Tokat) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Der. 3 (2): 65-71, (2010)

3. Bingöl Ü., Geven F, Güney K, Ketenoğlu O ve Erdoğan N, “Egzoz Gazlarının Bitkilere Etkileri ve Koruma Önerileri”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Der. 3 (2): 63-67, (2010)

4. Güney K., Ketenoğlu O, Geven F ve Bingöl Ü, “Batı Menteşe Dağları’nda (Muğla) Quercion ilicis Alyansı İçin Yeni Bir Birlik”. Biyoloji Bilimleri Araştırma Der. 3 (2): 59-63, (2010)

5. Cansaran A., Bingöl Ü, Geven F, Güney K, Erdoğan N ve Kaya Ö F, “Sakarat Dağı Florasına Katkılar (Amasya-Türkiye) ”. Biyolojik Çeşitlilik ve Koruma. 3/1, 103-120, (2010)

6. Geven F., Bingöl Ü, Güney K ve Ketenoğlu O, “Vejetasyon Analizinde Polar Ordinasyona Dayalı Yeni Bir Bilgisayar Programı (FG-ORD, Versiyon 0.2)”. Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 86-92, (2008)

7. Geven F., Bingöl Ü ve Güney K, “ANK Herbaryumu Polygonaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması”. Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 67-85, (2008)

8. Güney K., Bingöl Ü ve Geven F, “Akdeniz Çevresindeki Sklerofil Matoral Toplulukların Floristik Kompozisyonu ve Fitososyolojik Yapısı”. Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 47-58, (2008)

9. Bingöl Ü., Geven F  ve Güney K, “Heavy Metal (Pb and Ni) Accumulation in the Branch and Bark Tissues of Street Tree Sophora japonica L.”. Kastamonu Ü. Orman Fak.Der. 8 (1): 93-96, (2008)

10. Muratgeldiyev Y., Rahmanova O, Bingöl Ü, Güney K and Geven F, “The Floristic Structure of Sundukli Desert (Türkmenistan) and Its Protection”. Kastamonu Ü. Orman Fak. Der. 8 (1): 59-61, (2008)

11. Varol Ö., Ketenoğlu O, Bingöl Ü, Geven F and Güney K, “A phytosociological research on the coniferous forests of Başkonuş Mountain, Anti-Taurus, Turkey”. Acta Botanica Hungarica. 48(1-2): 195-211, (2006)

12. Pınar N M., Ketenoğlu O, Geven F ve Tuğ G, “Ankara atmosferindeki Gramineae polenlerinin meteorolojik faktörler ile ilişkisi (1999-2002)”. Astım Allerji İmmünoloji 2(2):65-70, (2004)

13. Muratgeldiyev Y., Küçüködük M, Bingöl Ü, Güney K ve Geven F, “Iran-Turan Floristik Bölgesi”. S. Ü. F. E. Fak. Fen Der. No: 16/1, 119-124, (2000)

14. Ketenoğlu O., Güney K, Bingöl Ü, Geven F, “Internet Directory for Botany (Botanical museums, Herbaria, Natural History Museums)”. F. Ü. Fen ve Müh. Der. 12/1: 83-100, (2000)

15. Muratgeldiyev Y., Rahmanova O, Evren H, Bingöl Ü, Güney K ve Geven F, “Türkmenistan Eğrelti Florasına Katkılar”. F. Ü. Fen ve Müh. Bil. Der.12/1, (2000)

16. Hamzaoğlu E ve Geven F, “Quercion Anatolicae Akman, Barbéro ve Quézel 1977 için yeni bir Sintakson (Kırşehir)”. G. Ü. Gazi Eğitim Fak. Der. Cilt 19, Sayı 2, 15-24, (1999)

17. Ketenoğlu O., Muratgeldiyev Y, Bingöl Ü, Güney K ve Geven F, “Türkmenistan Bitki Örtüsünün Floristik Analizi”. S. Ü. F. E. Fak. Fen Der. No: 14, 1-9, (1997)

 

 

Ulusararası Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Geven F., Ketenoğlu O., Bingöl Ü., Güney K., 2012  Convolvulo holosericei – Ajugion salicifolia Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984 Alyansı İçin Yeni Bir Sintakson (Haymana-Türkiye) I. International Biology Congress, September 24-26, Kyrgyzstan.

2. Geven F., Adıgüzel N., 2012  Halimione verrucifera (M. Bieb.) Aellen Komunitesinin Floristik ve Ekolojik Özellikleri (Ereğli-Akgöl) I. International Biology Congress, September 24-26, Kyrgyzstan.

3. Akdeniz Şafak S., Ketenoğlu O., Geven F., 2012 Ruderal Vejetasyon. I.International Biology Congress, September 24-26,  Kyrgyzstan.

4. Güney K., Benli M., Geven F., Bingöl Ü., Çeter T., Altuner E.M., Aydın M., Sıvacıoğlu A., 2012 Türkiye’nin İlk Pan Parkı Küre Dağları Milli Parkında Korunan Bitki Türleri ve Tehlike Kategorileri.  I.International Biology Congress, September 24-26, Kyrgyzstan.

5. Özdeniz E., Kurt L., Geven F., 2012 Türkiye’nin Riparian Vejetasyonu Üzerine Sintaksonomik Gözlemler. I.International Biology Congress, September 24-26, Kyrgyzstan

6. Geven F., Ketenoğlu O., Bingöl Ü., Güney K.,  2012 Işık Mountain Subalpine Vegetation of  the Analysis and the Effects of Global Warming on Plant communities. SEE more Conferans-Mountain Resources and Their Response to Global Change 5-7 July, Ankara University, Turkey.

7. Güney K., Benli M., Geven F., Bingöl Ü.,  2012 Climate Change Impacts on Karyatağı Mountain of Floristic Characteristic. SEE more Conferans-Mountain Resources and Their Response to Global Change 5-7 July, Ankara University, Turkey.

8. Erdoğan N., Ketenoğlu O, Bingöl Ü, Geven F  and Arslan M, “Evaluation of Threat Categories of The Endemic Plants of Sivrihisar Mountains (Eskişehir/Turkey), XIII. Optima Meeting, Page: 149, Antalya-Turkey, (2010)

9. Bingöl Ü., Ketenoğlu O, Geven F, Güney K, Erdoğan N and Arslan M, “Evaluation of Threat Categories of The Endemic Plants of Deveci Mountains (Yozgat-Tokat/Turkey) XIII. Optima Meeting, Page: 137, Antalya-Turkey, (2010)

10. Bingöl Ü., Cansaran A, Geven F, Güney K, Erdoğan N and Kaya Ö F, “Evaluation of Threat Categories of The Endemic Plants of Sakarat Mountains (Amasya/Turkey) XIII. Optima Meeting, Page: 136-137, Antalya-Turkey, (2010)

11. Geven F and Adıgüzel N, “The Ecological and Floristic Properties of Holocnemum strobilaceum (Pallas) M. Bieb.  community (Akgöl, Ereğli, Konya)”. International Workshop on Urbanisation, Land Use, Land Degradation, and Environment, Pamukkale Üniversity. Denizli-Turkey. (2009)

12. Geven F and Adıgüzel N, “The Ecological Properties of Artemisia santonicum L. (facultative halophyte plant) community and disadvantages of Bioremediation Technologies for salinity of alkaline soils (Ereğli-Karaman)”. International Conferance on Plants & Environmental Pollution, Erciyes Üniversity. Kayseri-Turkey. (2009)

13. Gürbüz B., İpek A, Bingöl Ü, Geven F, Akgül G and Cosge B, “ Essential oil compositions of natural and culture materials of Salvia tomentosa Mill”. Physiologia Plantarum, 133:3 Page: 64, (2008)

14. Pınar N M., Doğan D, Akgül G and Geven F, “ The Polen morphology of the wild Primula L. (Primulaceae) Species in Turkey”. XVII International Botanical Congress, Page: 326, Vienna, Austria, (2005)

15. Ketenoğlu O., Kurt L, Tuğ G and Geven F, “Syntaxonomic Analysis of the Stepe Vegetation of Central Anatolia (Turkey)”. Third International Balkan Botanical Congress, Page: 64, Sarajevo, Bosnia Herzegovia, (2003)

16. Pınar N M., Tuğ G and Geven F, “The Relationships Between Airborne Polen Grains and Unusual Weather Conditions in Ankara (Turkey) in 2002”. Third International Balkan Botanical Congress, Page: 410, Sarajevo, Bosnia Herzegovia, (2003)

 

Ulusal Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

1. Güney K., Geven F., Bingöl Ü., Çeter T., Altuner E.M., Aydın M., Sıvacıoğlu A 2012 Küre Dağları Milli Parkı Biyoçeşitliliği: Ekosistem ve Flora. Çevre Bak.

2. Geven F., Adıgüzel, N., Bani B. 2011 Akgöl (Ereğli Sazlığı) Üzerine Floristik Bir Araştırma. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale.

3. Geven F., Bingöl Ü., Güney K., Kurt F., Ketenoğlu O., 2011 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi (ANK) Herbaryumu Boraginaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale.

4. Benli M., Geven F., Bingöl Ü., Güney K., Yiğit N., 2011 Türkiye’de Endemik Bazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktivite Bakımından Araştırılması ve  İnhibisyon Mekanizmasının Aydınlatılması. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale.

5. Güney K., Benli M., Geven F., Bingöl Ü., Yiğit N., 2011  Karyatağı Dağı’nın (Kastamonu / Azdavay) Endemik Bitkileri ve Tehlike Kategorileri. X. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Çanakkale.

6. Güney K., Geven F., Bingöl Ü., Çeter T., Altuner E.M., Aydın M., Sıvacıoğlu A 2012 Küre Dağları Milli Parkı Biyoçeşitliliği: Ekosistem ve Flora. Çevre Bak.

7. Bingöl Ü., Ketenoğlu O, Geven F, Güney K, Erdoğan N ve Arslan M, “Ankara Cadde Ağaçlarından Aesculus hippocastanum L.’ nin Yaprak, Dal ve Kabuklarında Kurşun (Pb) Birikimi’nin Aylık ve Mevsimsel Olarak Araştırılması”. Ekoloji Sempozyumu, 5-7 Mayıs, Aksaray, (2010)

8. Bingöl Ü., Geven F,  Cansaran A, Güney K, Erdoğan N and Kaya Ö F, “Sakarat Dağı (Amasya-Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa: 467-468, Pamukkale Üniversitesi. Denizli-Türkiye, (2010)

9. Erdoğan N., Ketenoğlu O, Bingöl Ü, Geven F  and Arslan M, “Sivrihisar Dağları (Eskişehir-Türkiye) Vejetasyon Tiplerinin Floristik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma”. 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa: 468-469, Pamukkale Üniversitesi. Denizli- Türkiye, (2010)

10. Geven F., Ketenoğlu O, Bingöl Ü ve Güney K, “İç Anadolu’dan (Haymana) Salvio tchihatcheffii-Hedysarion varii  Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs, 1984 Alyansı İçin Yeni Bir Sintakson”. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Nevşehir, (2009)

11. Geven F., Güney K, Bingöl Ü ve Ketenoğlu O, “ANK Herbaryum’u Convolvulaceae Familyasının Revizyonu ve Veritabanının Hazırlanması”. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Nevşehir, (2009)

12. Geven F., Ketenoğlu O, Bingöl Ü ve Güney K, “Işık Dağı (Çankırı) Subalpin Vejetasyonunun Endemik Bitkileri”. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Nevşehir, (2009)

13. Bingöl Ü., Ketenoğlu O, Geven F, Güney K, İlarslan R ve Erdoğan N, “İç Anadolu’dan (Yozgat-Tokat) Phlomido armeniacae-Astragalion microcephali Akman, Ketenoğlu, Quezel, Demirörs 1984 Alyansı İçin Yeni Bir Sintakson”. IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Nevşehir, (2009)

14. Gürbüz B., İpek A, Coşge B, Bingöl Ü, Geven F ve Akgül G, “Doğal Ve Kültür Ortamlarından Elde Edilen Salvia verticillata ssp. verticillata Herba Uçucu Yağının Kimyasal Bileşenleri”. Türkiye VIII. Tarla Bitkileri Kongresi. Hatay, (2009)

 

 

Kitaplar

1. Ketenoğlu O., Obalı O, Güney K ve Geven F, “Ekonomik Bitkiler”. Kaynak Kitap, 172 sayfa, Ankara, (2003)

2. Akman Y., Ketenoğlu O ve Geven F, “ Vejetasyon Ekolojisi ve Araştırma metodları”. Kaynak Kitap, 283 sayfa, Ankara, (2000)

3. Akman Y., Düzenli A ve Geven F, “Çevre Kirliliği ve Ekolojik Etkiler”. Kaynak Kitap, 286 sayfa, Ankara, (1996)

4. Ketenoğlu O., Güney K, Geven F., Bingöl Ü M, Özen C E, Filiz Z ve Güney K. B.. “Gymnospermler”. Uygulama Kılavuzu, 112 sayfa,  Kastamonu, (2006)

5. Ketenoğlu O., Güney K, Geven F, Bingöl Ü M, Özen C E, Filiz Z ve Güney K. B, “Odunlu Angiospermler”. Uygulama Kılavuzu, 104 sayfa, Kastamonu, (2006)

6. Ketenoğlu O., Bingöl Ü, Güney K, Geven F ve Körüklü T, “ Tohumlu Bitkiler”. Uygulama Kılavuzu, 122 sayfa, Ankara, (1999)