PROF.DR. GÜLİN GÜNGÖR    
Adı : GÜLİN
Soyadı : GÜNGÖR
E-posta : ggungor@law.ankara.edu.tr
Tel : 03125955028/2201
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ- MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ANA BİLİM DALI
Kişisel Akademik Bilgiler

                                           

ÖĞRENCİ GÖRÜŞME GÜN VE SAATİ: SALI 10:00- 12:00

  

            Güncel Akademik ve İdari Görevler

 

               Milletlerarası Özel Hukuk ABD Başkanı, Hukuk Fakültesi

Milletlerarası Özel Hukuk ABD Öğretim Üyesi, Hukuk Fakültesi

A.Ü. Etik Kurul Üyesi, Ankara Üniversitesi

A.Ü.H.F. Yönetim Kurulu Üyesi

A.Ü. Yayınevi Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi

Yayın Kurulu Başkanı, Ankara Law Review

Yayın Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

Danışma Kurulu Üyesi, Ankara Bar Review, Ankara Barosu

Merkez Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (FİSAUM)

 

 

Özgeçmiş

 

 

Mayıs 2005’ten Bugüne Görev, Faaliyet, Ziyaretler

 

Profesör, Milletlerarası Özel Hukuk ABD, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mayıs 2005 - )

 

Dekan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ocak- Eylül 2013 )

 

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi (2014, II. Yarıyıl)

Ankara Üniversitesi Etik Kurul Üyesi (Ekim 2012 - )

 

Yayınevi Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi (2012 -  )

 

Daimi Yönetmelik Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi (2012 - 2013)

 

Yayın Kurulu Başkanı, Ankara Law Review (2007 -  )

 

Yayın Komisyonu Üyesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2010 -    )

                                                                                                      

Danışma Kurulu Üyesi, Ankara Bar Review (2010 -   )

 

FİSAUM Merkez Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi (2003-     )

 

Anabilim Dalı Başkanı, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı (Ekim 2008 - Ekim 2011)

 

Çalışma Ziyareti-  Temmuz 2011, Institute of Advanced Legal Studies, Londra, İngiltere

 

Çalışma Ziyareti-  Temmuz 2010, Institute of Advanced Legal Studies, Londra, İngiltere

 

Çalışma Ziyareti-  Temmuz 2009, Institute of Advanced Legal Studies, Londra, İngiltere

 

Dekan Yardımcısı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Mart 2007 - Ağustos 2008)

 

Erasmus Değişim Programı Fakülte Koordinatörü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Şubat 2005-Mayıs 2010 )

 

Çalışma Ziyareti-  Almanya- Münih, Erasmus Kapsamında Ziyaret

 

Fakülte Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2006 – 2006)

 

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi,  Ufuk Üniversitesi, Hukuk Fakültesi (2005 - 2013 )

 

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi,  ODTÜ, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü (1996 - 2009) 

 

 

Mayıs 2000 - Mayıs 2005 Görev, Faaliyet, Ziyaretler

 

Doçent,  Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Çalışma Ziyareti-  Temmuz 2003, Institute of Advanced Legal Studies, Londra, İngiltere

 

FİSAUM Müdür Yardımcısı (2004–2007)

 

Giysi Bankası Fakülte Temsilcisi (2004–2007)

 

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi,  ODTÜ, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü (1996-2009 )

 

Mayıs 1996 - Mayıs 2000

 

Y. Doçent, 1996,  Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi, Polis Akademisi (1 yıl)

 

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek lisans, çeşitli zamanlar)

 

Kısmi Zamanlı Öğretim Üyesi,  ODTÜ, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü

 

Çalışma Ziyareti, Ağustos 1997, Institute of Advanced Legal Studies, Londra, İngiltere

 

  

Eylül 1983 - Mayıs 1996 Görev, Faaliyet, Ziyaretler

 

TED Ankara Koleji Özel Lisesi , 1976- 1983

 

Lisans, 1983-1987, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Araştırma Görevlisi1990,  Özel Hukuk Bölümü, Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Araştırma Görevlisi1988-1990,  Özel Hukuk Bölümü, Uluslararası Özel Hukuk Ana Bilim Dalı, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Yüksek Lisans, 1987-1989, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, “Milletlerarası Özel Hukukta Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukuki Sorumluluk”

 

Jean Monnet Bursiyeri, 28 Eylül 1990 – 28 Haziran 1991, Essex Üniversitesi, Colchester, İngiltere

 

Çalışma Ziyareti, Temmuz 1992,  Essex Üniversitesi, Colchester, İngiltere

 

Doktora1989-1995, Ankara Üniversitesi SBE,  “Milletlerarası Özel Hukukta İflâs”

 

 

Y A Y I N L A R

 

A. KİTAP

 

4. "Tabiiyet Hukuku", Ankara 2014, B.2, Yetkin Yayınevi, XVIII+236 sayfa, ISBN. 978 - 975 - 464 - 852-2.

 

3. "Temel Milletlerarası Özel Hukuk Metinlerinin Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Konusunda Yakınlık Yaklaşımı", Ankara 2007, Yetkin Yayınevi, 317 sayfa, ISBN. 978–975–464–314–5.

 

2. "Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması",  Ankara 2000, Yetkin Yayınevi, 271 sayfa, ISBN.  975–464–173–0.

 

1. "Milletlerarası Özel Hukukta İflâs", Ankara 1997, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, No.514, Döner Sermaye Yayınları No.29, XX + 236 sayfa, ISBN. 975–482–379–0.

 

 

B. MAKALE

23. "Research Handbook on EU Private International Law, Bölüm adı:(Article 4 of the Rome I Regulation on the Applicable Law in the Absence of Choice - Methodological Analysis, Considerations (Chp. 6) (2015), s.170-196, Edward Elgar Publishing Ltd., (Editör:Peter Stone, Youseph Farah). 


22. "Vatansızlıgın Azaltılmasına Dair Birlesmis Milletler Sözlesmesinin Bazı Hükümlerinin 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu Üzerindeki Etkisi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 63(3), 479-507.

21.“The New Turkish Act on Private International Law and International Civil Procedure”, Specificitate şi complementaritate ȋn dreptul privat european, Conflictele de legi şi de jurisdictii şi integrarea juridicã europeanã, Bucureşti 2012, Editura Hamangiu, s.528-558 (Coord. Dan Andrei Popescu). 

20. "Avrupa Birliği Hukukunda Kredi Kurumlarının Yeniden Yapılandırılması ve İflası Hakkında 2001/24/EC Direktifi," Prof. Dr. Tuğrul Arat’a Armağan, Yetkin Yayınevi, Ankara 2012, s.561-592.

19. “The Principle of Proximity in Contractual Obligations: The New Turkish Law on Private International Law and International Civil Procedure”, 2008 Ankara Law Review, Vol.5 No.1 (Summer 2008), pp.1-21. [ICFAI University Journal of International Business Law’da eğitim materyali olarak kullanılmak üzere ve yazarın izniyle yeniden yayınlanmıştır, Vol.VIII Nos.3&4, July & October 2009].

 

18.  “Tüketicinin Mutad Meskeni Hukuku: Düşünsel Temeller”, 57 AÜHFD, S.2, 2008, s.115-132.

 

17. “The Ankara University Research Center on Intellectual Property Rights: FİSAUM”, 2006/3 European Lawyer Journal, s.161-166   (Prof. Dr. Arzu Oğuz ile birlikte)

 

16. “Contract Conflicts in Turkish Law”, 2006/1 IPRax, s.61-67.

 

15. “The Intra Community Effects of Cross-Border Reorganisation and Winding up of Credit Institutions”, 26/9 The Company Lawyer, s.258-274 (2005).


14. “The Acquisition of Turkish Nationality By Way of Marriage Following the June 2003 Amendment”, 1 Ankara Law Review, 2004/1, s.29-49.

 

13.“Avrupa Birliği Hukukunda Sınır Aşıcı Aciz Usulleri Hakkında Hukuki Düzenlemeler”, Türkiye'nin Mali Alanda Topluluk Kazanımına Uyumu (30 Ocak - 16 Nisan 2002),  Merkez Bankası Yayını, Ankara 2004, s.217–257.

 

12. “Avrupa Birliği Aciz Usulleri Tüzüğü”, Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, 22 MHB, S.2 (2002 Özel Sayı), İstanbul 2003, s.251–259.

 

11. “Yeni Düzenleme Çalışmalarında Elektronik Akitlerin Kuruluşu ve Click-Wrap Yazılım Lisansı Sözleşmelerinde Hukuk Seçimi Kaydı”, 51/1 AÜHFD, s.19–42.

 

10. “Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (SİDAS)”, Prof. Dr. Aysel Çelikel’e Armağan, 19–20 MHB, S.1–2 (1999–2000), İstanbul 2001, s.359–382.

 

9. “Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi”, Prof. Dr. Yılmaz Altuğ’a Armağan, 17–18 MHB, S.1–2 (1997–1998), s.229–250 (1999).

 

8. "Avrupa Birliği İflâs Sözleşmesi 1995 Tasarısı ve Milletlerarası İflâs", 47 AÜHFD, S.1–4 (1998), s.85–107.

 

7. "Internet Yoluyla Girişilen Elektronik Tüketici Akitleri ve Milletlerarası Özel Hukukta Tüketicinin Korunması", 46 AÜHFD, S.1–4 (1997), s.101–121.

 

6. "İstanbul Sözleşmesi Modelinde Milletlerarası İflâsın Düzenleniş Biçimi", Prof. Dr. Nihal Uluocak'a Armağan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Yardımlaşma Vakfı Yayını No.7, İstanbul 1999, s.113–134.

 

5."UNCITRAL Model Kanun Tasarısı ve Milletlerarası İflâs", 19/2 Batider (Aralık 1997), s.65–83.

 

4. "Milletlerarası Özel Hukukta İflâs İçi Konkordato (Vade ve Tenzilat Konkordatosu İtibariyle)", 44 AÜHFD, 1995, s.293–312.

           

3. "İngiliz Hukukunda Haksız Fiilden Doğan Kanunlar İhtilafı", 42 AÜHFD, S.1–4 (1991–1992), s.181–200.

 

2. "The New European Bankruptcy Convention", 11 Yearbook of European Law, 1991, Clarendon Press- Oxford University, s.295-311.

 

1. "Nükleer Reaktörlerin Yol Açtığı Zararlardan Doğan Hukukî Sorumluluk", 41 AÜHFD, S.1–4 (1989–1990), s.207–223.