PROF.DR. HATİCE GÖKALP    
Adı : HATİCE
Soyadı : GÖKALP
E-posta : gokalp@ankara.edu.tr, haticegokalp@yahoo.com
Tel : +90312296 56 52
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Bölümü
Kişisel Akademik Bilgiler

Özgeçmiş

 

 

Ad-soyad

 

Prof. Dr. Hatice Gökalp

 

Doğum tarihi,yeri

 

26.02.1968, Ankara

 

Anabilim Dalı

 

Ortodonti

 

Telefon:

 

+9003122965652

 

e-posta adresi:

 

haticegokalp@yahoo.com

 

Mezun olduğu Üniversite adı ve yılı

 

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 1990

 

 

Doktora unvanı aldığı Üniversite adı ve yılı

 

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı, 1998

 

 

Doktora Tezi

 

 

İskeletsel Klas lll Düzensizliğin Çenelik ile Tedavisi sonrasında Temporomandibuler Eklem Bölgesinde ve Kraniofasiyal yapıda meydana gelen değişikliklerin Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemi ve Lateral Sefalometrik Yöntem ile İncelenmesi,1998

 

 

Doçentlik unvan aldığı Üniversite adı ve yılı

 

Ankara Üniversitesi, Mart 2003

 

Eğitim

 

1982-1985, Ankara Başkent Lisesi

1985-1990, A.Ü. Diş Hekimliği 


Fakültesi, Dönem birincisi olarak mezun

1990-1998, A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı Doktora Eğitimi

 

Mesleki Görevler/Kadrolar

 

1990-1998, Araştırma Görevlisi (Doktora Öğrencisi), A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

1999-2002, Uzman, A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim  Dalı 

2003-2009, Doçent, A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

2010, Profesör, A.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

 

 

 

 

Uzmanlık alanları

 

Class II malokluzyon (Alt çene geriliği) 

tedavisi 

Class III malokluzyon (Alt çene ileriliği) , open bite (Açık kapanış) tedavisi, Ortognatik cerrahi, 

Distraksiyon osteogenezis

TME hastalıkları ve tedavisi

 

Tez Danışmanlığı

 

1.    Maksilla kaynaklı İskeletsel Sınıf III malokluzyonun Maksiller Ekspansiyon-konstriksiyon protokolü ve mandibular mini vida ile tedavisi

2.    Maksilla kaynaklı İskeletsel Sınıf III malokluzyonun Protraksiyon spring - Maksiller Ekspansiyon-konstriksiyon protokolü kombinasyonu ile tedavisi

3.    Fonksiyonel Sınıf III malokluzyonun Maksiller Ekspansiyon-konstriksiyon protokolü ile tedavisi

 

Araştırma projeleri

 

Doç. Dr. Ali Bilgili, Yrd. Doç. Dr. Aydın Berki, Doç. Dr. Erhan Özdiler, Dr. Hasan Bilgili, Dr. Hatice Gökalp, Doç. Dr. Hüseyin Koru, Dr. Okan Akçam. Temporo-Mandibuler eklemdeki osteoblastik faaliyetin elektromanyetik alan altındaki kobaylarda incelenmesi. 13.2.1998-13.2.1999. Ankara Üniversitesi Araştırma Fon Müdürlüğü: Proje No:97020011.

 

Burs, Ödül

 

 

2-6 Haziran 2000, 76. Avrupa Ortodonti Kongresi Yunanistan-Girit’ (76th European Orthodontic Society) W.J.B Houston Memorial Research en iyi poster ödülü.

 

Yabancı Diller

İngilizce

 

İdari Görevler

 

Ankara Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Etik Kurulu Üyesi (2010-2015)

 

Görev Aldığı Faaliyetler

 

2014- 2015, Ölçme ve Değerlendirme komisyonu