DOÇ.DR. CENKER GÖKER    
Adı : CENKER
Soyadı : GÖKER
E-posta : goker@law.ankara.edu.tr
Tel : 0312 - 5955000
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU - MALİ HUKUK ABD
Kişisel Akademik Bilgiler

Öğrenci Görüşme Saati: Salı 15:00


ÖZGEÇMİŞ

Doç.Dr. Cenker GÖKER


Lisans                  

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1996-2001)

Yüksek Lisans

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

(Kamu Hukuku - Vergi Hukuku) (2001-2004)

Doktora 

 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

(Kamu Hukuku - Vergi Hukuku) (2004-2011)

Avukatlık Stajı

 Ankara Barosu (2001-2002)

Askerlik Hizmeti

2009 – 2000

Görevler

2002 – 2011     - Ar. Gör.  AÜHF Vergi Hukuku Anabilim Dalı.              

 

2011 – 2014     - Yrd. Doç.Dr.

 

2011 - …          - Anabilim Dalı Başkanı

 

2013 – 2014     - Dekan Yardımcısı

2014- .....          - Doçent

Kitaplar

 

 

Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitabevi, 2011. 

 

Yürütme ve Yargı Organlarının İlişkileri Açısından Katma Değer Vergisinin Konusu, Seçkin Yayıncılık, 2013.

Makaleler

 

2015

 

 

“Perakende Satışlarda Kdv’nin Fiyata Dahil Edilmesi Uygulamasının Değiştirilmesi Önerisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Mayıs 2015, s.114-118.

 

“Nüfus Planlaması ve Vergilendirme İlişkisi Üzerine Bir Deneme” Prof.Dr. Metin Taş’a Armağan, Gazi Kitabevi, 2015, s.223-230.

2013

 

 

“Vergilendirme ile Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Arasındaki İlişki Üzerine”, Prof.Dr. Erdal ONAR’a Armağan, I. Cilt, Ankara, 2013. (Yrd.Doç.Dr. Cihat Öner ile birlikte) 

 

"Vergi Kanunlarında Maliye Bakanlığı’na Verilen “Usul ve Esasları” Düzenleme Yetkisinin Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Kapsamında Değerlendirilmesi", Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 299, Ağustos 2013. 

 

"Tobin Vergisi Üzerine Bir Deneme" Prof.Dr. İsmail TÜRK'e Armağan, Mülkiyeliler Birliği Yayını, Mayıs, 2013. 

 

"Dış Ticaret İşlemlerine Konulan Ek Mali Yükümlülüklerde Öngörülebilirlik İlkesi Üzerine Bir Deneme" Ankara Barosu Dergisi, 2013-1. 

 

"Menkul Sermaye İratlarındaki Vergi Tevkifatı Oranlarında Yapılan Değişikliklerin Amaçları Bakımından Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Nisan 2013, Sayı: 295.  

 

“Kontrol Edilen Yabancı Kurum Düzenlemesinin Yurt Dışına Yapılan Ödemeler ve Vergilerin Yasallığı İlkesi Yönünden Değerlendirilmesi”, Vergi Sorunları Dergisi, Şubat 2013, Sayı: 293, (Doç.Dr. N.Semih Öz ile birlikte). 

 

“Yeni Anayasa Yapım Çalışmaları Kapsamında Vergilendirme Yetkisinin Düzenlenişi Üzerine”, Vergi Sorunları Dergisi, Ocak 2013, Sayı: 292.

2012

 

 

“Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesinde İktisadi İşletme Kavramı”, MESS Sicil Dergisi, Eylül 2012, Sayı: 27. 

 

“Vergilendirmenin Sosyolojik Etkilerini Araştırma Kurulu Önerisi”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 288. 

2011

 

 

“Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin Vergilendirilmesine İmkân Sağlayan Düzenlemeye İlişkin Bir Eleştiri”, MESS Sicil Dergisi, Haziran 2011, Sayı:22. 

 

“Vergi Hukuku ve Mimari Yapıların Etkileşimi”, 23. Uluslararası Yapı&Yaşam Kongresi, Mart 2011. 

2010

 

 

“Rosetta Taşı Kapsamında Siyasal İktidar ve Vergilendirme İlişkisi Üzerine Bir Deneme”, Güncel Hukuk Dergisi, Kasım 2010. 

2009

 

 

“Vergilerin Yasallığı İlkesi Kapsamında Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Üzerine”, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan II. Cilt. 

 

“Azınlık Vakıflarının Vergilendirilmesine Bir Bakış”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 67, Sayı: 2. 

 

“Pencere Vergisinin Mimariye Yansımaları”, Arkitekt Dergisi, Sayı:2008/6 – 2009/1. (Yrd.Doç.Dr. Damla ALTUNCU ile birlikte) 

2007

 

 

“5604 ve 5615 Sayılı Yasalarla Getirilen Yeni Mali Düzenlemelerin Düşündürdükleri”, Vergi Sorunları Dergisi, Sayı: 226. (Prof. Dr. Mualla ÖNCEL ve Ar.Gör. İnci SOLAK AKMAN ile birlikte) 

Bilimsel Etkinlikler

 

 

2015 - Antalya

"Danıştay Kararları ve Özelgelerde KDV'ye İlişkin Görüş Farklılıkları" KDV Uygulamaları Semineri, Antalya.

2015 - Boston

“Competition Between Green Engines and Fossil Fuel Vehicles In Light Of Taxation Policies” International Conference for Academic Disciplines, Harvard, Boston, ABD.

2015 – Washington D.C.

“Tax Intervention on Family Planning”, International Conference on Humanities and Social Sciences, Washington D.C. ABD.

2015 – New York

“Examples of Steering Taxation”, The Institute for Public Policy and Economic Analysis Internaitonal Conference, New York, ABD.

2014 – Ankara

“AB ve Türkiye’de Karşılaştırmalı Olarak Enerjinin Vergilendirilmesi” Enerji Hukuku Sempozyumu

2014 – Antalya

“Fiscal Sovereignty and Protection of Property Rights under view of the ECHR Decisions” Multilevel Protection of Human Rights Uluslararası Sempozyumu

2013 - Ankara

“Yabancı Hava Ulaştırma Kurumlarının Vergilendirilmesinde Türkiye Uygulaması” Uluslararası Hava Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu.

2011 - Madrid

“A Proposal to Use Taxation as an Instrument in Giving Priority to the Green Engines over Fossil Fuel Vehicles”, 12th Global Conference on Environmental Taxation. 

2011 - İstanbul

“Yönlendirici Vergilendirme”, Marmara Üniversitesi Vergi Hukuku Toplantısı.

2011 - Bursa

“Vergi Hukuku ve Mimari Yapıların Etkileşimi”, 23. Uluslararası Yapı & Yaşam Kongresi. 

2008 - Passau

“Geschichte und System des türkischen Steuerrechts”, Universitaet Passau. 

2007 - Ankara - Manavgat

“Is It Probable For The European Union To Write A New Fiscal Magna Carta” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Yaz Kursu. 

Yurtdışı Araştırmaları

 

 

2004 - International Sommer Kurse - Universitaet Freiburg

 

2006 - Gastwissenschaftler - Universitaet Freiburg

 

2007 - 2008 - Gastwissenschaftler - Universitaet Passau

 

2010 - Gastwissenschaftler - Universitaet Freiburg

 

2014 – 2015 – Visiting Scholar - Michigan State University

Verdiği Dersler

 

 

Kamu Maliyesi, AÜHF, 2011-2012.

 

Mali Sosyoloji I – Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2011-2012.

 

Mali Sosyoloji II – Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2011-2012.

 

Vergi Hukuku II – Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2011-2012.

 

Mali Sosyoloji I – Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2012-2013.

 

Vergi Hukuku, AÜHF, 2012-2013.

 

Vergi Yargılama Hukuku ve Uygulama Problemleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı, 2012-2013.

 

Vergi Usul-İcra Hukuku ve Uygulama Problemleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı, 2012-2013.

 

Vergi Hukuku II, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2012-2013.

 

Kamu Harcamaları Hukuku, AÜHF, 2012-2013.

 

Kamu Maliyesi, AÜHF, 2013-2014.

 

Mali Sosyoloji I, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2013-2014.

 

Vergi Yargılama Hukuku ve Uygulama Problemleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı, 2013-2014.

Public Finance, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2013 – 2014  

 

Fiscal Sovereignty & Taxation Policy, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Programı, 2015 – 2016.

 

Public Finance, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2015 – 2016 

 

Mali Sosyoloji,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı, 2015-2016.

 

Vergi Yargılama Hukuku ve Uygulama Problemleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı, 2015-2016.

 

Vergi Usul-İcra Hukuku ve Uygulama Problemleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı, 2015-2016.

 

Vergi Ceza Hukuku Sorunları, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü, Doktora Programı, 2015-2016.

 

Kamu Maliyesi, AÜHF, 2015-2016.

 

Vergi Usul-İcra Hukuku ve Uygulama Problemleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Doktora Programı, 2015-2016