PROF.DR. FATMA GÜL ÖZAKTÜRK    
Adı : FATMA GÜL
Soyadı : ÖZAKTÜRK
E-posta : gozakturk@ankara.edu.tr, fgozakturk@yahoo.com
Tel : (0312) 310 32 80 / 1193
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ESKİ ÇAĞ DİLLERİ KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1959 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini sırasıyla Adana ve Kütahya’da tamamladı. Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalına 1977 / 78 ders yılında başlayıp 1981 yılı yaz döneminde mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünün açtığı Latince asistanlığı sınavını kazanarak, 19 Ekim 1981 de göreve başladı. 1983 yılının Ağustos ayında ise D.T.C.F. Latin Dili ve Edebiyatı Biriminde açılan sınavda başarılı olduktan sonra araştırma görevlisi olarak atandı. 1985 yılında “Cicero’nun Pro Sestio’daki Amacı”   adlı tezini, 1993 yılında ise “Cicero’nun Mektupları ve Philippicae Söylevleri Işığında İ.Ö. 44-43 Yılı Olaylarına ve İleri Gelenlerine (Antonius, Octavianus) Karşı Tutumu” başlıklı teziyle doktor sanını aldı. 1994 yılının Nisan ayında Yardımcı Doçentliğe atandı. Kasım 1998 de gerekli sınavları vererek Doçent  olup 2000 yılında kadroya atandı. 2008 yılında profesör oldu. Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Latin Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında görevini sürdürmektedir.

Yayınlar  

Kitaplar

F.Gül Özaktürk, Marcus Tullius Cicero ve Philippicae Söylevleri I,  Öteki Yayınevi, Ankara 1998

F.Gül Özaktürk,Petronius, Satiricon,  Dost Yayınevi, Ankara, 2001

F.Gül Özaktürk, Ü.Fafo Telatar, M.T.Cicero, Tanrıların Doğası, Dost Yayınevi, Ankara, 2006

F.Gül Özaktürk, Ü.Fafo Telatar, Gaius Suetonius Tranquillus, On iki Caesar’ın Yaşamı Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2008.

Makaleler

Güzellik Gereçleri ve Gizleri, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, cilt XXXVII, sayı 1-2, Ankara, 1995

Cicero ve Philippicae Söylevleri, A.Ü. Batı Dil ve Edebiyatları Dergisi, cilt III, sayı 3 Ankara 1998

Cicero'nun Genç Pompeius ile Sulla Konusundaki Tutum ve Düşünceleri I (İ.Ö.89-79 yılları arası), A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, cilt XXXIX, sayı 1-2, Ankara, 1999

Recitatio, Anadolu Ekini, sayı:27, Ankara, 1999

Eski Yunan ve Roma'da Söz Söyleme Sanatının Üç Biçemi: Attike, Asia ve Rodos, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, Cilt 40 - sayı. 1-2, Ankara, 2000

M.T.Cicero'nun Yedinci Philippica Söylevi, A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, cilt 40, sayı 3-4, Ankara 2000

Yazınsal Mektubun Tarihçesi, Archivum Anatolicum, Yayın No: 381, sayı 4, Ankara 2000

M.Tullius Cicero'nun Sekizinci Philippica Söylevi,A.Ü. D.T.C.F. Dergisi, cilt 40 sayı 2-4, Ankara 2000

F.Gül Özaktürk, Ü.Fafo Telatar, M.Tullius Cicero, Academica, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Belleten, LXXII, 264,Ankara, 2008  

Yard.Doç.Dr.Ahmet Acıduman, Prof.Dr.Berna Arda, Prof.Dr.F.Gül Özaktürk,Prof.Dr.Ü.Fafo Telatar, What DoesAl-Qanun Fi Al Tıbb (The Canon of Medicine) say on head injuries? Surgical Neurology, 2009, 32; 255-263

F.Gül Özaktürk, Cicero, Tarihin Akışını Değiştiren Söylevler, Doğu Batı Düşünce Dergisi, sayı 49, sayfa 125-157, Ankara, 2009

Sempozyum

Prof.Dr.Ü.Fafo Telatar, Prof.Dr.F.Gül Özaktürk, Kıbrıslı Tanrıça Venus ve Bahar, Doğu Akdeniz Ve Girne Amerikan Üniversiteleri, Kıbrıs, 2013