PROF.DR. YASEMİN GÜLBAHAR GÜVEN    
Adı : YASEMİN
Soyadı : GÜLBAHAR GÜVEN
E-posta : gulbahar@ankara.edu.tr
Tel : 3633350/7108
Ünvan : PROF.DR.
Birim : EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/yasemin-gulbahar-guven
Kişisel Akademik Bilgiler


EĞİTİM DURUMU

Doktora         Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE,

Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (1999-2002).

Y. Lisans       Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE,

                  Eğitim Fakültesi, Fen Bilimleri Eğitimi (1995-1999).

Lisans            Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE,

Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik (1988-1992).

 

 

İŞ DENEYİMİ

 

Kasım 2016- 2018

Prof. Dr. (Müdür)

Uzaktan Eğitim Merkezi, Ankara Üniversitesi

Kasım 2011-2017

Prof. Dr. (Bölüm Başkanı)

Enformatik Bölümü, Ankara Üniversitesi

Mart 2013- 2016

Doç. Dr. (Müdür Yardımcısı)

Uzaktan Eğitim Merkezi, Ankara Üniversitesi

2009 - 2011

Doç. Dr. (Bölüm Başkanı)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Başkent Üniversitesi

2004 - 2009

Yrd. Doç. Dr. (Bölüm Başkan Yrd.)

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Başkent Üniversitesi

2002 - 2004

Öğretim Görevlisi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Başkent Üniversitesi

1998 – 2002

Araştırma Görevlisi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Başkent Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

1995 – 1998

Kullanıcı Destek Grubu Yöneticisi & Enformatik Grubu Yöneticisi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – ODTÜ

1992 – 1995

Kullanıcı Destek Grubu Üyesi

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı – ODTÜ

 


YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

·         Küçükçoban, A. E. "Web Tabanlı Eğitim Sistemlerinde Tekrar Kullanılabilir İçerik Oluşturma", Başkent Üniversitesi, 2008.

·         Köse, F. (2007). Moving the WebQuest Process from Static to Dynamic: Preservice Teachers' Experience with the Dynamic WebQuest Environment, Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, the Graduate School of Natural and Applied Sciences. Yardımcı Danışman olarak:

 

 

PROJELER

1.        Social Media as Catalyser for Cross-National Learning (Ülkeler Arası Öğrenme için Katalizör olarak Sosyal Medya). ERANET.RUS TÜBİTAK Projesi. 112K362. 2012. (Yürütücü).

2.        Teknoloji Destekli Öğretim Portalı. BAP Projesi. 2011. (Yürütücü)

3.        Kriminal Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması Projesi. KAMAG 1007. 107G037 (Alt Proje No: 107G262). 2007. (Araştırmacı).

4.        Yüksek öğretim için Web destekli, dinamik bir değerlendirme yöntemi: Web Macerası. TÜBİTAK Projesi. SOBAG-106K385. 2007. (Yürütücü).

5.        E-Öğrenme ortamlarında kullanılmak üzere bir içerik yönetim sistemi (CMS) geliştirilmesi ve etkinliğinin değerlendirilmesi. TÜBİTAK Projesi. SOBAG-104 K 108. 2006. (Araştırmacı).

 

 


ÖĞRETİM DENEYİMİ

 

Lisans Dersleri

·         Programlama Dilleri (C ve Visual Basic)

·         Web Tabanlı Programlama (HTML5, CSS3, JavaScript)

·         Web Tabanlı Öğretim Uygulamaları

·         Internet Ortamında Yazarlık Dilleri Uygulamaları

·         Eğitim Yazılımlarının Tasarım, Geliştirme ve Değerlendirilmesi

·         Bilgisayar Destekli Eğitim

·         Uzaktan Eğitim

·         Eğitimde Materyal Kullanımı

·         Bilgisayara Giriş

·         Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı   

·         Özel Öğretim Yöntemleri I – II

·         Bilimsel Araştırma Yöntemleri

·         Ölçme ve Değerlendirme

·         Veritabanı Yönetim Sistemleri

·         Bilgi Teknolojileri Yönetimi

·         Eğitimde Sosyal Ağlar

 

Yüksek Lisans Dersleri

·         Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

·         Bilimsel Araştırma Yöntemleri

·         Teknoloji Destekli Ölçme ve Değerlendirme

·         Teknolojinin Sosyal Bilgiler Öğretimine Entegrasyonu

 

 

ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

 

Haziran-Eylül 2010 tarihleri arasında Berlin Teknik Üniversitesi Toplum ve Teknoloji Araştırma Merkezi’nde “Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımı” konusunda araştırma çalışması yürütmüştür.

 

Özellikle e-öğrenme, mobil öğrenme, uzaktan eğitim, bilgisayar destekli eğitim, eğitimde sosyal medya kullanımı, öğretim tasarımı, öğretmen eğitimi, teknoloji entegrasyonu, insan-bilgisayar etkileşimi, eğitim-öğretim sürecinde bireysel farklılıkların önemi ve öğrenme analitikleri gibi konularda araştırmaları sürmektedir.

 

 


YAYINLAR

 

A - Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Gülbahar, Y., Rapp, C., Kilis, S. & Sitnikova, A. (2017). Enriching Higher Education with Social Media: Development and Evaluation of a Social Media Toolkit. The International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL), 18(1), 23-39. URL: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2656/4009
 2. Adnan, M., Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2017). Assessment of a Multinational Online Faculty Development Program on Online Teaching: Reflections of Candidate e-Tutors. The Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE. 18(1), 22-38. URL: http://tojde.anadolu.edu.tr/upload/files/tojde_18_1_2017.pdf       
 3. Rapp, C., Gülbahar, Y. & Adnan, M. (2016). e-Tutor: A Multilingual Open Educational Resource for Faculty Development to Teach Online. International Review of Research in Open and Distributed Learning (IRRODL). 17(5), 284-289. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2783/3939
 4. Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. & Kukul, V. (2016). A Framework for Computational Thinking Based on a Systematic Research Review. Baltic Journal of Modern Computing, 4(3), 583-596. URL: http://www.bjmc.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/bjmc/Contents/4_3_15_Kalelioglu.pdf
 5. Kilis, S., Gülbahar, Y. & Rapp, C. (2016). Exploration of Teaching Preferences of Instructors’ use of Social Media. The European Journal of Open, Distance and E-Learning – EURODL,
 6. Gülbahar, Y. (2015). Online Socialization through Social Software and Networks from an Educational Perspective. International Journal on E-Learning, 14(2), 199-222. Chesapeake, VA: Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved June 2, 2015 from http://www.editlib.org/p/41338.
 7. Ilgaz, H. & Gülbahar, Y. (2015). A Snapshot of Online Learners: e-Readiness, e-Satisfaction and Expectations. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(2), 171-187. URL: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/2117/3321
 8. Gülbahar, Y. (2014). Current State of Usage of Social Media for Education: Case of Turkey. Journal of Social Media Studies, 1(1), 53–69.
 9. Kalelioğlu, F., & Gülbahar, Y. (2014). The Effect of Instructional Techniques on Critical Thinking and Critical Thinking Dispositions in Online Discussion. Educational Technology & Society, 17 (1), 248–258. URL: http://ifets.info/journals/17_1/21.pdf   
 10. Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2014). The Effect of Teaching Programming via Scratch on Problem Solving Skills: A Discussion from Learners’ Perspective. Informatics in Education, 13(1), 33-50. URL: http://www.mii.lt/informatics_in_education/htm/INFE232.htm
 11. Gülbahar, Y. & Alper, A. (2014).  Elektronik Ortamlar için e-Öğrenme Stilleri Ölçeğinin Geliştirilmesi (Development of e-Learning Styles Scale for Electronic Environments). Eğitim ve Bilim (Education and Science), 39 (171), 421-435. URL: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2078/654
 12. Gülbahar, Y., Avci, Ü. & Kalayci, E. (2012). Yaparak Öğrenme: Schank’ın “Amaca-Dayalı Senaryo” Kuramının Uygulamasına Bir Örnek. Eğitim & Bilim, 37(165), 274-291. URL: http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/1312/429
 13. Büyüköztürk, Ş. & Gülbahar, Y. (2010). Assessment preferences of higher education students. Egitim Arastirmalari - Eurosian Journal of Educational Research, 41, 55-72.
 14. Yalcinalp, S. & Gulbahar, Y. Ontology and taxonomy design and development for personalised web-based learning systems. British Journal of Educational Technology (2010). doi:10.1111/j.1467-8535.2009.01049.x
 15. Gülbahar, Y., Madran, R. O. & Kalelioglu, F. (2010). Development and Evaluation of an Interactive WebQuest Environment: "Web Macerasi". Educational Technology & Society, 13 (3), 139-150. URL: http://www.ifets.info/journals/13_3/13.pdf 
 16. Gulbahar, Y. & Kalelioglu, F. (2010). Active Learning through Online Instruction. Educational Technology. 50(3), 13-15.
 17. Gulbahar, Y. & Guven, I. (2008). A Survey on ICT Usage and the Perceptions of Social Studies Teachers in Turkey. Educational Technology & Society, 11 (3), 37-51. http://www.ifets.info/journals/11_3/4.pdf
 18. Gülbahar, Y. (2007). Technology planning: A roadmap to successful technology integration in schools. Computers & Education, 49(4), 943-956.
 19. Gülbahar, Y. & Tinmaz, H. (2006). Implementing Project-Based Learning and E-Portfolio Assessment in an Undergraduate Course. Journal of Research on Technology in Education, 38(3), 309-327.
 20. Gulbahar, Y. & Yildirim, S. (2006). Assessment of Web-Based Courses: A Discussion and Analysis of Learners' Individual Differences and Teaching-Learning Process. International Journal of Instructional Media, 33(4), p. 367-378.
 21.  Tulunay, Y., Baykal, S. A., Yigit, Y. G., Stanislawska, I., Rokicki, A., Zbyszynski, Z., Özgüc, A., Atac, T., Altas, L. & Barlas, O. (1997). Spectral analysis of the f0F2 data obtained at five PRIME sites during a 15 minute campaign in June 1993. Annali Di Geofisica, 39(4), p. 863-875

 

 

B-Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan  Bildiriler

 1. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2017). Competencies of High School Teachers and Training Issues for Computer Science Education. The 6th Computer Science Education Research Conference: Helsinki / Finland; 13/11/2017 – 15/11/2017.
 2. Ilgaz, H. & Gülbahar, Y. (2017). Why Do Learners Choose Online Learning: The Learners’ Voices. 11th  International Conference on e-Learning, 20 - 22 July, Lisbon, Portugal.
 3. Kilis, S. & Gülbahar, Y. Interaction Patterns of Teachers And Students At High School in Social Media. 5th International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), 11-13 Ekim 2017, Selçuk, İzmir.
 4. Gülbahar, Y. & Ilgaz, H. (2016). Current Situation of e-Learning in Higher Education: A Case Study,  Conference Proceedings of  European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 ANNUAL Conference, June 14-17, Budapest, Hungary, pp. 640-647.
 5. Rapp, C. & Gülbahar, Y. (2016). e-Tutor: Scaling Staff Development in the Area of e-Learning Competences. Proceedings of the Third ACM Conference on Learning @ Scale (L@S 2016), 327-328. (doi>10.1145/2876034.2893401)
 6. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2015). A Snapshot of the First Implementation of Bebras International Informatics Contest in Turkey. The 8th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives – ISSEP, University of Ljubljana, Slovenia, September 28 – October 1, 2015.
 7. Kalelioğlu, F., Gülbahar, Y., Akçay, S. & Doğan, D. (2014). Curriculum Integration Ideas for Improving the Computational Thinking Skills of Learners through Programming via Scratch. 7 th International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution and Perspectives. Istanbul University, Turkey, September 22-25, 2014.
 8. Rapp, C., Gülbahar, Y., & Erlemann, J. (2015). A Toolkit for Supporting Higher Education Instructors in Enriching Their Teaching with Social Media.: Peer reviewed ICT Demonstration. Status: Accepted.. European Association for Research in Learning and Instruction (EARLI). 16th Biennial Conference. 25-29 August 2015. Limassol Cyprus.
 9. Rapp, C., Gulbahar, Y., & Erlemann, J. Social Media for Education—A Toolkit for Supporting Instructors in Higher Education Enriching Their Teaching with Social Media.: Poster Presentation (peer reviewed). Social Media & Society Int’l Conference. Toronto, Canada, 2014.
 10. Arslan, O., Gülbahar, Y., Rapp, C., & Deniz, K.Z. (2014). “Development and Pilot Implementation of Online Teaching Style Survey (OTSS)”. In: Proceedings of World Conference on Educational Media and Technology 2014 (pp. 1530-1535). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
 11. Gülbahar, Y., & Rapp, C. “Development Of A Strategy For Social Media Usage In Higher Education”. In: A.M. Teixeira, A. Szűcs & I. Mázár (eds.), E-learning at Work and the Workplace. From Education to Employment and Meaningful Work with ICTs. EDEN 2014 Annual Conference. Zagreb, Croatia. 10-13 June 2014, p. 58.
 12. Gulbahar, Y., Rapp, C., & Erlemann, J. (2014). Social Media Toolkit––Supporting Instructors to Create Social and Unbound Learning Spaces in Higher Education. In: K. Rummler (Ed.). Medien in der Wissenschaft. Lernräume gestalten - Bildungskontexte vielfältig denken. (599-607). Münster: Waxmann.
 13. Gulbahar, Y., Rapp, C., & Kilis, S. Validation of Social Media Toolkit. Ireland International Conference on Education. Dublin, Ireland, 2014.
 14. Rapp, C., Margarov, G., Gulbahar, Y., Zhurbina, N., & Shykova, O. Implementing Teaching Innovations in Eastern European Universities - Resources Developed and Experiences of Two Medium Sized EU/ Swiss National Science Foundation Projects: Poster Presentation (peer reviewed), ICDE International Conference. Connecting The World Through Open, Distance And E-Learning. Moscow, Russia, 2014.
 15. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2013). Competencies for e-Tutors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. 8th ecoMEDIA-europe Network Conference on E-competence - Needs and Demands of Innovative Education, Antalya (TURKEY), May 27th-29th, 2013.
 16. Gülbahar, Y., İlkhan, M., Kilis, S. & Arslan, O. (2013). Informatics Education in Turkey: National ICT Curriculum and Teacher Training at Elementary Level. In Diethelm, I., Arndt, J., Dünnebier, M. & Syrbe, J. (Eds.). Informatics in Schools: Local Proceedings of the 6th Conference ISSEP 2013 – Selected Papers (77-87). Germany: Universitätsverlag Potsdam. URL: http://pub.ub.uni-potsdam.de/volltexte/2013/6368/
 17. Gülbahar, Y. & Alper, A. (2012). Discussion of e-Learning Strategies for Moderation and Assessment. Future-Learning 2012 - IV. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı: e-Öğrenme, 14-16 Kasım  2012, İstanbul, Türkiye.
 18. Gulbahar, Y. & Cinar, M. (2011). Success indicators in an e-learning environment in higher education. IADIS International e-Learning Conference, Rome, Italy.
 19. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2010). Use of Flickr for Language Teaching. 10th International Educational Technology Conference, İstanbul, Turkey.
 20. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2009). Tartışmaya Dayalı Öğretim Yöntem ve Tekniklerinin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına Uyarlanması. 9th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey, p. 203-209.
 21. Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2008). Using Dynamic WebQuest Approach in Teacher Education to promote Project-Based Learning. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey.
 22. Gülbahar, Y. & Alper, A.. (2008). What is the Scope of Research in the Field of Educational Technology in Turkey for the Last Five Years?. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey.
 23. Cabı, E. & Gülbahar, Y. (2008). The Effect of Subject Field and Gender Of Pre-Service Teachers On Their Preferred Self-Regulated Learning Strategies. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, p. 313-316.
 24. Ünal, S., Daş, F. & Gülbahar, Y. (2008). Analysis of Traditional Education Environment’s Ability to carry to Web Based Environment. 8 th International Educational Technology Conference, Eskişehir, Turkey, p. 1006-1011.
 25. Gulbahar, Y. & Madran, O. (2006). Bringing Dynamism to WebQuests. Proceedings of IV International Conference on Multimedia and Information and Communication Technologies in Education (m-ICTE2006), 22-25 November, Seville, Spain. Powerpoint Presentation: http://www.formatex.org/micte2006/virtual/ppt/201.ppt Full Paper: http://www.formatex.org/micte2006/virtual/pdf/201.pdf
 26. Altun, A., Gülbahar, Y., Madran, O. & Gürer, M. D. (2006). Design and Development of a Content Management System for E-Learning: ENIYISI. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 557-571.
 27. Madran, O., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Development and Evaluation of a LMS: A Pilot Study. 2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium, Eskişehir, Turkey, p. 687-698. 
 28. Guven, I. & Gulbahar, Y. (2006). A Qualitative Study of Professional Learning Possibilities and ICT Competencies of Prospective History Teachers: Standards and Realities of Teacher Education in Turkey. Mediterranean Society of Comparative Education (MESCE) Conference, Alexandrai, Egypt.
 29. Gozutok, F. D. & Gulbahar, Y. (2004). Teacher Training on Human Rights through E-Learning. E-Learn 2004. USA, Wahington, DC, p. 666-671.
 30. Guven, I. & Gulbahar, Y. (2004). Integrating ICT in Social Studies Teachers' Education: Efficacy and Knowledge of ICT of Social Studies Teachers in Turkey. Proceedings of The Challenge of Integrating ICT in Teacher Education: The Need for Dialogue, Change and Innovation - A Scandinavian/Asian-Pacific Conference. Sweden: Jönköping, p. 21.
 31. Gulbahar, Y. (2003). A Discussion and Analysis of Learners' Individual Preferences in a Web-Supported Instructional Environment. Abstracts of Presentations at the First International Conference on Higher Education Innovation. Kiev, Ukraine: Nizhyn State Pedagogical University and International Society for Higher Education Innovation, p. 70.
 32. Yigit, Y. & Yildirim, S. (2001). Can We Address Learning Styles of Students in Traditional and Web-Based Courses: Perceptions of Faculty Members and Preservice Teachers. Technology and Teacher Education Annual (2001). Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, p. 1238-43.
 33. Yigit, Y. & Ozden, M. Y. (1999). Learning the Internet through the Internet: A Case Study. Proceedings of WebNet 99 - World Conference on the WWW and Internet. Charlottesville, VA: Association for the Advancement of Computing in Education, p. 1635-36.

 

 

C-Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

 1. Kalelioğlu,  F., Gülbahar,  Y. & Doğan, D. (2017). Teaching How to Think Like a Programmer: Emerging Insights. In: Hüseyin Özçınar, Gary Wong, H. Tugba Ozturk editors. Teaching Computational Thinking in Primary Education, pp. 18-35. IGI Global Publishing.
 2. Gülbahar, Y., Jacobs, C. & König, A. (2015). Mobile learning in higher education: Current status and future possibilities, pp. 33-41. In Mohamed Ally and Badrul H. Khan (Eds.), International Handbook of E-Learning Volume 2: Implementation and Case Studies. Routledge.
 3. Gülbahar, Y. & Alper, A. (2011). Learning Preferences and Learning Styles of Online Adult Learners. In Antonio Méndez-Vilas (Ed.), Education in a technological world: communicating current and emerging research and technological efforts (1st ed, pp 270-278). Formatex Research Center.
 4. Kalelioglu, F. & Gulbahar, Y. (2010). Use of Social Software in Education: A multiple Intelligences Perspective. In Lambropoulos, N. & Romero, M. (Eds.), Educational Social Software for Context-Aware Learning: Collaborative Methods and Human Interaction, pp. 50-68. Hershey, PA, USA: IGI Global Publishing. http://www.igi-global.com/reference/details.asp?ID=34747&v=tableOfContents
 5. Gulbahar, Y. (2009). Usage of Electronic Portfolios for Assessment. In L. T. Wee Hin, & R. Subramanian (Eds.), Handbook of Research on New Media Literacy at the K-12 Level: Issues and Challenges (1st ed., pp. 702-719). New York: Information Science Reference.
 6. Guven, I. & Gulbahar, Y. (2005). Social Studies Teachers' ICT Usage in Turkey. In M. Chaib & A. Svensson (Eds.), ICT in Teacher Education: Challenging Prospects (1st ed, pp. 198-208). Sweden: Jönköping University Press.

 

 

D-Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 1. Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Bilgisayar Bilimi: Öğretim Programı Güncelleme Süreci. Millî Eğitim Dergisi, 47 (217), 5-23. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/217.pdf.
 2. Gülbahar, Y. & Karataş, E. (2016). Uzaktan Öğretimi Uzaktan Eğitim Yöntemi İle Öğrenmek: “E-Eğitmen Sertifika Programi". Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1867-1880.
 3.     Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2015). Competencies for e-Instructors: How to Qualify and Guarantee Sustainability. Contemporary Educatıonal Technology , 6(2), 140 -  154. URL: http://www.cedtech.net/articles/62/624.pdf
 4. Kilis, S., Rapp, C., & Gülbahar, Y. (2014). Eğitimde Sosyal Medya Kullanımına Yönelik Yükseköğretim Düzeyindeki Eğitmenlerin Algısı: Türkiye-Almanya Örneklemi. [Perception of instructors about social media usage in higher education: The cases of Turkey and Germany]. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(3). 20-28.
 5.       Gülbahar, Y. & Ilgaz, H. (2014). Premise of Learning Analytics for Educational Context: Through Concept to Practice. Bilişim Teknolojileri Dergisi, 7(3), 12-20. DOI: 10.12973/bid.2020 URL: http://www.btd.gazi.edu.tr/article/view/1041000261/pdf_5
 6.   Cabı, E. & Gülbahar, Y. (2013). Harmanlanmış Öğrenme Ortamlarının Etkililiğinin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. 3(3), 11-26.
 7.   Gülbahar, Y. (2013). Social Networks from Higher Education Students’ Perspective. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(2), 22-32. URL: http://www.ajesi.anadolu.edu.tr/articles/AJESI_3_2/AJESI_3_2_Article_2.pdf
 8.      Avcı-Yücel, Ü. & Gülbahar, Y. (2013). Teknoloji Kabul Modeli: Önceki Yordayıcıların İncelenmesi (Technology Acceptance Model: A Review of the Prior Predictors). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences), 46(1), 89-109. DOI: 10.1501/Egifak_0000001275 .URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1799/18997.pdf
 9.      Gülbahar, Y. (2012). E-Öğrenme Ortamlarında Katılımcıların Hazır Bulunuşluk ve Memnuniyet Düzeylerinin Ölçülmesi için Ölçek Geliştirme Çalışması (Study of Developing Scales For Assessment of The Levels of Readiness and Satisfaction of Participants İn E-Learning Environments). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi (Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences), 45(2), 119-137. DOI: 10.1501/Egifak_0000001256. URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1731/18388.pdf
 10.      Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2010). Çevirimiçi Tartışmaların Değerlendirilmesi İçin Ölçütlerin Belirlenmesi. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(3). URL:http://www.et-ad.net/dergi/index.php?journal=etad&page=article&op=view&path%5B%5D=17
 11.         Kalelioglu, F. & Gulbahar, Y. (2010). Investigating the usage of blogs in educational settings from multiple intelligences perspective. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 9(2), 132-144. URL: http://www.tojet.net/articles/9215.pdf
 12.    Gülbahar, Y. & Alper, A. (2009). A Content Analysis of the Studies in Instructional Technologies Area (Öğretim Teknolojileri Alanında Yapılan Araştırmalar Konusunda Bir İçerik Analizi). Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi), 42(2), 93-111. URL: http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/40/1223/13975.pdf
 13. .     Altun, A., Yurdugül, H. & Gülbahar, Y. (2009). Investigating Usability Constructs in a Content Management System (İçerik Yönetim Sisteminde Kullanılabilirlik Yapılarının İncelenmesi). Education and Science (Eğitim ve Bilim), 34(152), 160-173.
 14.     Alper, A. & Gülbahar, Y. (2009). Trends and Issues in Educational Technologies: A Review of Recent Research in TOJET. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. 8(2), Article 12.
 15.     Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2008). Öğretim ve Değerlendirme Yöntemi Olarak Web Macerası’nın Kullanışlılık Açısından Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 41(2), 209-236. URL: http://www.education.ankara.edu.tr/ebfdergi/pdfler/2008_2/11.pdf
 16.      Gülbahar, Y. & Büyüköztürk, Ş. (2008). Değerlendirme Tercihleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması (Adaptation of Assessment Preferences Inventory to Turkish). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 35, 148-161. URL: http://193.140.216.63/200835YASEMİN%20GÜLBAHAR.pdf
 17.   Gülbahar, Y. (2008). Improving the Technology Integration Skills of Prospective Teachers Through Practice: A Case Study. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. 7(4), Article 8.
 18.      Altun, A., Gülbahar, Y. & Madran, O. (2008). Use of a Content Management System for Blended Learning: Perceptions of Pre-Service Teachers. Turkish Online Journal of Distance Education (TOJDE), 9(4), Article 11.
 19.    Gülbahar, Y. (2008). ICT Usage in Higher Education: A Case Study on Preservice Teachers and Instructors. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. 7(1), Article 3. Son Erişim Tarihi: 25.1.2008. URL: http://www.tojet.net/articles/713.htm.
 20. .     Gözütok, F. D., Gülbahar, Y. & Köse, F. (2007). E-Öğrenme Yöntemi ile Öğretmenlerin İnsan Hakları Eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 40(1), 135-156.
 21.  Gülbahar, Y. & Köse, F. (2006). Öğretmen Adaylarının Değerlendirme için Elektronik Portfolyo Kullanımına İlişkin Görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(2), 75-93.
 22.   Gülbahar, Y. (2005). Öğrenme Stilleri ve Teknoloji. Eğitim ve Bilim, 30(138), 10-17.
 23.   Gülbahar, Y. (2005). Web-Destekli Öğretim Ortamında Bireysel Tercihler. The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET. 4(2), Article 9. Son Erişim Tarihi: 22.4.2005. URL: http://www.tojet.net/articles/429.htm.
 24.   Yiğit, Y. G. & Zayim, N. & Yıldırım, S. (2002). Yüksek Öğretimde Öğretim ve İdari amaçlı teknoloji kullanımı: Bir durum saptaması. Eğitim ve Bilim. 27(124), s. 42-51.
 25.     Yiğit, Y. & Yıldırım, S. & Özden, M.Y. (2000). Web Tabanlı Internet Öğreticisi: Bir durum çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 19, s. 166-176.

 

 

E-Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve/veya Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1.        Kalelioğlu, F. & Gülbahar, Y. (2015). Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir ve Nasıl Öğretilir? 3. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu Programı, Trabzon.

2.        Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, R. O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. XV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul, Turkey.

3.        Altun, A., Gülbahar, Y. & Madran, O., “Öğretimde İçerik Yönetim Sistemleri: ENİYİSİ Örneği”, XII. Türkiye’de İnternet Konferansı, Ankara, 2007.

4.        Yiğit, Y. & Yıldırım, S. & Özden, Y. (1999). WEB Tabanlı Internet Öğreticisi: Bir Durum Çalışması. I. Uluslararası Eğitimde Bilgi Teknolojileri Sempozyumu - Bildiri Özetleri. Bursa, Uludağ Üniversitesi, s. 35-37.

5.        Yiğit, Y. & Özden, M. Y. (1999). Web tabanlı eğitim materyali içerisinde internet üzerinden görüntü aktarımı. V. "Türkiye'de İnternet" Konferansı, 19-21 Kasım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. URL: http://inet-tr.org.tr/inetconf5/bildiri/Y_yasemin_Y_Ozden.html

 

 

F-Ulusal Kitaplar ve Kitap Bölümleri

 1. Gülbahar, Y. (Editor). (2017). Bilgi İşlemsel Düşünmeden Programlamaya (From Computational Thinking to Programming). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 2. Gülbahar, Y. (2017). e-öğrenme (e-learning), (3rd ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 3. Gülbahar, Y. (2016). E-Değerlendirme (2. Baskı). In Çağıltay, K. & Göktaş, Y. (Eds.),  Öğretim  Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (655-666). Ankara: Pegem Akademi.
 4. Gülbahar, Y. (2013). E-Değerlendirme. In Çağıltay, K. & Göktaş, Y. (Eds.),  Öğretim  Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (651-664). Ankara: Pegem Akademi.
 5.        Gülbahar, Y. (2012). e-öğrenme (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 6.        Gülbahar, Y. (2009). e-öğrenme. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 7.        Gülbahar, Y. (2008). "Öğretim Araç ve Gereçleri", s. 85-126. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. Editör: Kıymet Selvi. Ankara : Anı Yayıncılık.
 8.        Gülbahar, Y. (2006). Öğretim Araçları ve Materyalleri. N. Aykaç & H. Aydın (Editörler), Öğrenme-Öğretme Sürecinde Planlama ve Uygulama (pp. 261-286). Ankara: Naturel Yayıncılık.
 9.        Gülbahar, Y. (2005). Web Tasarımı. Ankara: YAPA Yayıncılık.
 10.       Gülbahar, Y. (2005). Herkes için Temel Bilgisayar Kullanımı. Ankara: YAPA Yayıncılık.

 

 

G-Diğer Yayınlar (ODTÜ Kullanıcıları için Dokümanlar)

(Kullanım Hakkı-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (1992-1998))

1.        Introduction to VM/XA SP

2.        Introduction to Unix

3.        How to use Network Services

4.        Temel Bilgisayar Kullanımı (Internet Servisleri Bölümü)