PROF.DR. BÜLENT GÜLÇUBUK    
Adı : BÜLENT
Soyadı : GÜLÇUBUK
E-posta : gulcubuk@agri.ankara.edu.tr, bgulcubuk@gmail.com
Tel : +.312.5961613
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/bulent-gulcubuk
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Bülent GÜLÇUBUK

 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

06110 Ankara / TÜRKİYE

 Telefon      : + (312) 596.1613                                     

 E-mail: gulcubuk@agri.ankara.edu.tr

  Fax           : + (312) 318 53 60

 

EĞİTİM

1981-1984                    :Gaziantep Lisesi, Gaziantep

1985-1989                     :Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi 

 Bölümü - Ankara

1989-1991                     :Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalı– Ankara

  1991-1997                    :Doktora

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalı – Ankara

  

   Biten Doktora tezi;
   Levent SEVİMLİ. 2020. Büyükbaş Hayvancılık Desteklemelerinin Hayvancılığa ve Yerel

           Ekonomiye Katkıları: Aksaray İli Araştırması.


 Son yayınlar;

  GÜLÇUBUK, B.-OLGUN, SUSTA,G., "Kır-Kent Yaşam Bütünlüğünün Sağlanmasında 

       6360 Sayılı Büyükşehir Yasası". 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumu, 15-16.Mart.2019,

       Adana

 GÜLÇUBUK, B. ve PARÇA, H., “Tarım Sektöründe İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Karşılık Buluyor mu, Bulabilir mi?”. (Is The Occupational Health and Safety Law Provisional, Findable in the Agricultural Sector?) 3. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, 3-7.Mart.2019, Antalya, TÜRKİYE.

 GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Tarımda Göçmen-Mülteci İstihdamı ve Kırsalda Emek Temelli Çatışma Örüntüleri”. International Science and Academic Congress, 19-20.Nisan.2019, Konya. s:308-318

 AKKAYA, M.A.- KIYONO, S.- GÜLÇUBUK, B. “Production And Sales Activities For Sayama Tea in Japan: Emphasis On Vertically Integrated Systems”. GARI Summer Multidisciplinary Research Symposıum-2019. 17. May.2019, Sri-Lanka.

 GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Türkiye’de Genç Nüfusun Çay Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi̇”. Hasat Uluslararası Tarım Ve Orman Kongresi, 21-23 Haziran 2019, Ankara.

 GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Dünyada ve Türkiye’de Gıda Güvencesı̇nı̇n Ortak Paydası: Aile Çı̇ftçı̇lı̇ğı̇”. Hasat Uluslararası Tarım Ve Orman Kongresi, 21-23 Haziran 2019, Ankara.

 AKKAYA, M.A.- GÜLÇUBUK, B., “Kırsal Gençliğin Girişimcilikle İmtihanı: Genç Çiftçi Desteği Uygulaması Üzerine Bir İnceleme”. 4 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 28-29.Novermber, İstanbul-TURKEY

 GÜLÇUBUK, B.- AKKAYA, M.A., “Kırsal Alanlarda Girişimciliğin Artmasında ve Geliştirilmesinde Aile Çiftçiliği”. 4 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 28-29.Novermber, İstanbul-TURKEY

 GÜLÇUBUK, B.- OZENER, H., “Tarımda Coğrafi İşaretler Aracılığıyla Katma Değeri Yüksek Girişimciliğin Geliştirilebilme Olanakları”. 4 th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 28-29.Novermber, İstanbul-TURKEY

 GÜLÇUBUK, B.- KIYONO, S.-AKKAYA, M.A. “Change from Tea Passion to Coffee Consumption and Influencing Factors: Turkey Analysis”.  GARI International Journal of Multidisciplinary Research. Volum.5, Issue.1, pp.60-63, Sri-Lanka, 2019

 GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri. 2019. “Ömerli İlçesi Kırsal Kalkınma Programı: 2019-2023”. Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri. 2019. “Besni İlçesi Kırsal Kalkınma Programı: 2019-2023”. Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri. 2019. “Ravanda Havzası Tamamlayıcı Kırsal Kalkınma Programı: 2019-2023”. Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

 GÜLÇUBUK, B. 2019. “İnsan Odaklı – Doğa Duyarlı – Toplumsal Cinsiyet dengeli Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma: Bir Zorunluluk.” Beyşehir Doğa Eğitimi: Bilim ve Doğa İle Baş Başa 12 Gün. PEGEM Akademi Yayınları, Ankara.

  

  Uluslararası Kongrelere DAVETLİ konuşmacı olarak katılım;

GÜLÇUBUK, B. “Aspects of Child Labour in Agriculture in The World: Turkey Case”. The 3rd    International Conference on Agricultural and Biological Sciences, 

26-29.June.2017, Qingdao-China.

GÜLÇUBUK, B. “Aspects of Women Labour in Agriculture in The World: Turkey Case”. The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences, 26-29.June.2017, Qingdao-China.

GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Turizm Dinamizmi: Gelişmeler–Beklentiler”. 2nd International Congress of Local Development and Finance, 22-25.March.2017, İstanbul-TURKEY

 

Avrupa Sosyoloji Kongresi'ne sözlü bildiri ile katılım;

GÜLÇUBUK, B. and SUSTA OLGUN, G. “The Role Of Cooperatives In Rural Women’s Ability To Resist Global Markets: Analysis Of Women’s Cooperatives In Turkey”. 13 th Conference of the European Sociological, 29.August-1.September.2017, Athena-GREECE.

SUSTA OLGUN, G. and GÜLÇUBUK, B. “Analysis of The Metropolitan Municipality Law: Rural-Urban Transformation in Turkey”. 13 th Conference of the European Sociological, 29.August-1.September.2017, Athena-GREECE

 

  ULUSAL AİLE ÇİFTÇİLİĞİ SEMPOZYUMU: 30-31.Ekim.2014 tarihlerinde Ankara'da Barcelo Altınel Hotel'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

 

Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanlığını yaptığım Sempozyum; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları uygulama ve Araştırma Merkezi-AKÇAM, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, PANKOBİRLİK, OR-KOOP Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve Şekerbank işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Sempozyumda “Uluslararası Aile Çiftçiliği Yılı” aracılığıyla kırsaldaki çiftçi ailelerin ve küçük işletmelerin önemi vurgulanmış, gündeme getirilmiş ve açlık - yoksullukla mücadele, gıda güvencesinin sağlanması, gelir kaynaklarının artırılması, sürdürülebilir tarımsal üretimin kalıcılığı, kente göçün azaltılması, işsizliğe yerinde çözüm bulunması, doğal kaynakların ve çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması konularına aile çiftçiliğinin katkıları ile bu konunun ülkemiz gündemine girmesi ve bilim dünyasının dikkatinin çekilmesi amaçlanmış ve bu hedefe da ulaşılmaya çalışılmıştır.  Sempozyum 2 gün sürmüştür. Sempozyuma;

 • Kayıtlı 470 katılımcı iştirak etmiştir.
  27 ilden katılım olmuştur.
  80’den fazla akademisyen katılım göstermiştir.
  Yurtdışından 3 ülkeden katılım olmuştur.
  23 Sivil Toplum kuruluşu temsilcisi katılım
  göstermiştir.
  Tarıma finans sağlayan kuruluşlardan temsilciler
  katılım göstermiştir.
  Toplamda 7 Bakanlıktan katılım olmuştur.

PROFESYONEL DENEYİMLER:

 

Yıl

Deneyimler

2010-……

 Prof.Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü - Ankara

2009-…..

 Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi – AKÇAM Müdürü

2008-2010

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

2007-…..            

Ankara Üniversitesi "Küçük İşletmecilik ve Girişimcilik" Araştırma ve Uygulama Merkezi Merkez Yürütme Kurulu üyesi.

2003-2019

Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yönetim Kurulu Üyesi

2003- 2009

Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Müdür Yardımcısı.

2001- 2010

Doç.Dr., Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü - Ankara

2001-………. 

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine “Kırsal Sanayii ve Küçük

Girişimcilik Ekonomisi”, “Kırsal Sosyoloji Araştırma Yöntemleri” , “Kırsal Kalkınma Stratejileri ve Proje Geliştirme Esasları”,  “Girişimcilik”, “Kırsal Alanda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” ve “Tarımsal Üretimde ve Kalkınmada Kadın Emeği”  derslerini  vermektedir.

1999-........

Lisans öğrencilerine “Kırsal Sosyolojisi” ve “Kırsal Kalkınma” dersleri vermektedir.

1989-1999

Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım  Ekonomisi Bölümü - Ankara


ARAŞTIRMA-UZMANLIK-ÇALIŞMA ALANLARI:


 • Kırsal Sosyoloji,
 • Kırsal ve Tarımsal Kalkınma,
 • Kalkınma Ekonomisi,
 • Kırsal Sanayi,
 • Kırsal Turizm,
 • Girişimcilik ve Girişimcilik Ekonomisi
 • Kırsalda ve Tarımda Kadın,
 • Kırsal Yoksulluk,
 • Kırsal Alanda İnsan Kaynakları Politikaları.

VERDİĞİ LİSANS DERSLERİ


 • Kırsal Sosyoloji
 • Kırsal Kalkınma
 • Girişimcilik
 • Kırsal Turizm
 • Kırsal Kalkınma Politikaları
 • Kırsal Peyzaj Planlamada Sosyolojik Yapı


VERDİĞİ LİSANSÜSTÜ DERSLERİ


 • Kırsal Sosyoloji Araştırma Yöntemleri
 • Kırsal Kalkınma Stratejileri ve Proje Geliştirme Esasları
 • Kırsal Sanayi ve Girişimcilik
 • Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadın Emeği(Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Kırsal Alanda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi(Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Girişimcilik (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Latin Amerika'da Tarım Politikaları ve Kırsal Kalkınma (Sosyal Bilimler Enstitüsü)
 • Kırsal Alanda İnsan Kaynakları Politikaları (Sosyal Bilimler Enstitüsü)

              

  ULUSLARARASI EĞİTİMLER -  KONGRELER - KURSLAR:

 

Yılı

Eğitimler – Uluslararası

2017

Avrupa Sosyoloji Derneği tarafından Yunanistan’da düzenlenen “13 ncü Avrupa Sosyoloji Kongresi”ne katıldı.

2017

Çin’de düzenlenen “The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences” a davetli iki sözlü bildiri ile katıldı.

2016

Uluslararası Kırsal Sosyoloji Derneği tarafından Kanada’da düzenlenen “14 ncü Dünya Kırsal Sosyoloji Kongresi”ne katıldı.

2015

Avrupa Sosyoloji Derneği tarafından Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen “12 nci Avrupa Sosyoloji Kongresi”ne katıldı.

2015

Tayland’da düzenlenen “Rural Development Conference’2015”e katıldı.

2013

Avrupa Sosyoloji Derneği tarafından İtalya’da düzenlenen “11 nci Avrupa Sosyoloji Kongresi”ne katıldı.

2013

AB Destekli “Research Game” projesi için Portekiz’de Averio Üniversitesi’nde araştırmada bulundu.

2009

Avrupa Sosyoloji Derneği tarafından Portekiz’de düzenlenen “9 ncu Avrupa Sosyoloji Kongresi”ne katıldı.

2006

ABD’nde “Kalkınma Ekonomisi”, “Kırsal Kalkınma” ve “Kalkınma Sosyolojisi” konularında araştırmalarda bulundu.

2006

ABD’nde “Micro-Enterprise Development and Women’s Entrepreneurship” konulu eğitim programına katıldı.

2005

Avrupa Sosyoloji Derneği tarafından Polonya’da düzenlenen “7 nci Avrupa Sosyoloji Kongresi”ne katıldı.

2004

Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenen AB fonlarına yönelik “Proje Değerlendirme” eğitimine katıldı.

2003

Avrupa Sosyoloji Derneği tarafından İspanya’da düzenlenen “6 ncı Avrupa Sosyoloji Kongresi”ne katıldı.

2000

CHIEAM  tarafından   İspanya’da   düzenlenen  “Tourism in Rural Areas:  Strategies and Promotion” konulu uluslararası kursa  katıldı.

1999

CINADCO tarafından İsrail’de düzenlenen “ International Course on the Role of Women  in Agricultural Development” konulu uluslar arası  kursa  katıldı.

1995

MED - CAMPUS kapsamında Türkiye’de düzenlenen “Agricultural Communication and Extension” konulu uluslararası kursa katıldı. 

1995

MED - CAMPUS kapsamında Almanya’da düzenlenen “The International Course on Rural Extension” konulu uluslararası kursa katıldı.

1995

MED - CAMPUS kapsamında İngiltere’de düzenlenen “Rural Extension and Rural Development” konulu uluslararası Workshop’a katıldı.

1994

Development Study Center tarafından İsrail‘de düzenlenen “ Industrial Development in Rural Areas” konulu uluslararası kursa katıldı.

1992

CIHEAM tarafından Yunanistan’ da düzenlenen “ International Agricultural  Policy and Development” konulu uluslararası kursa katıldı.

FAALİYETLER

 

Yılı

Faaliyetler

2015

12-16.Ocak.2015 tarihleri arasında düzenlenen Ziraat Mühendisliği 8. Teknik Kongresi’nde Düzenleme ve Bilim Kurulu üyesi olarak görev almıştır.

2014

30-31.Ekim.2014 tarihleri arasında düzenlenen “Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu”nda Düzenleme ve Bilim Kurulu Başkanı olarak görev almıştır.

2014

MASİAD tarafından yürütülen “Manavgat 2050 Vizyon Projesi” nin yürütücülüğünü yaptı.

2013

10 ncu Beş Yıllık Kalkınma Planı "Kırsal Kalkınma: Yenilikçi Hizmet Sunumu" Özel İhtisas Komisyonu Başkanlığını ve Raportörlüğünü yapmıştır.

2013

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önlenmesine Yönelik Yasal Düzenleme Hakkında Düzenleyici Etki Analizi" projesinde danışman olarak yer almıştır.

2013

Ankara Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde yürütülen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Kırsal Turizm Ankara’da Yaygınlaşıyor Ve Kurumsallaşıyor: Kırsal Kalkınma Temelli Nallıhan Kırsal Turizm Projesi”nde “proje yürütücüsü” olarak yer aldı.

2013

Güdül Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “Güdül İlçesi Gelişme Planı” projesinde danışman olarak yer aldı.

2013

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından destklenen “Kadın Çiftçiler Yarışıyor-Etki Değerlendirme Araştırması”nı gerçekleştirdi.

2012

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen “TRB1 Bölgesi Bitkisel Üretim Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı” çalışmasında baş danışman olarak yer aldı.

2012

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı sürdürülen kapsamında yürütülen “Gaziantep İli Nurdağı İlçesi Kırsal Kalkınma Planı” çalışması araştırma ekibinde başdanışman olarak yer aldı.

2012

GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından GAP Entegre Kırsal Kalkınma Programı sürdürülen kapsamında yürütülen “Gaziantep İli Yavuzeli İlçesi Kırsal Kalkınma Planı” çalışması araştırma ekibinde başdanışman olarak yer aldı.

2011

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Türkiye’de Kırsal Alanda Kadının Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Kadınların Bu Konuda Güçlendirilmesine Yönelik Politika Önerilerinin Geliştirilmesi" projesinde proje yürütücülüğü yaptı.

2011

“Aksaray ili Tarımsal Kalkınma Strateji Raporu”nu hazırladı.

2011

“GAP Entegre Kırsal Kalkınma Projesi Alt Bölge Belirleme Stratejik Planı” uzmanlar ekibinde yer aldı.

2010

Bafa’ya Su Ege’ye Bereket Projesi “Tarımsal Yapı Analizi” Araştırması – WWF, araştırmasını gerçekleştirdi.

2010

Türkiye’nin Yarınları Projesi - Konya Kapalı Havzası ve Doğu Akdeniz Havzası İçin İklim Senaryoları Geliştirilmesi ve Etkilerinin Değerlendirilmesi Projesi, Araştırma ekibinde yer aldı.

2010

GALA Gölü Koruma Bölgesi Gelişme Planı kapsamında  “Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2010

Tek Tek Dağları Milli Parkı Uzun Dönemli Gelişme Planı kapsamında “Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2010

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı faaliyetleri kapsamında “Yoksulluk Haritalaması” ile “Proje Döngüsü ve Yönetimi” eğitimleri verdi.

2010

Suğla Gölü Koruma Alanı Uzun Dönemli Gelişme Planı kapsamında “Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2010

Göksu Deltası Koruma Alanı Uzun Dönemli Gelişme Planı kapsamında  “Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2010

Seyfe Gölü Koruma Alanı Uzun Dönemli Gelişme Planı kapsamında

 “Tarımsal ve Sosyo-Ekonomik Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2010

Sarıkamış- Allahuekber Dağları Milli Parkı Uzun Dönemli Gelişme Planı

kapsamında “Tarımsal Yapı ve Sosyo-Ekonomik Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2009

Kaş-Kekova Milli Parkı Uzun Dönemli Gelişme Planı kapsamında  “Tarımsal Yapı ve Sosyo-Ekonomik Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2008

Ilgaz Dağı Milli Parkı Uzun Dönemli Gelişme Planı kapsamında “Tarımsal Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2008

Honaz Dağı Milli Parkı Uzun Dönemli Gelişme Planı kapsamında “Tarımsal Yapı” analizini gerçekleştirdi.

2008

FAO için “Türkiye’de Canlı Hayvan Hareketliliği ve Pazarlama Kanalları Araştırması”nı gerçekleştirdi.

2008

Tuz Gölü ÖÇKB’nin Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Yapısı, çalışmasını gerçekleştirdi.

2007

GEF-II kapsamında “Amanos Dağları Yaygınlaştırma Alanında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Değerlendirme” araştırmasını gerçekleştirdi.

2007

UNDP-BTC Çevresel Yatırım Programı  “Küçük Ölçekli Fonlar”  kapsamında yürütülen projelerin “Proje Değerlendirme”  çalışmasını gerçekleştirdi.

2005

Başbakanlık tarafından yürütülen ve Sosyal Riski Azaltma Projesi için hazırlanan “Akdeniz Bölgesi Mikro Ölçekli Proje Geliştirme ve Proje Hazırlama” konulu araştırmada uzman danışman olarak görev yaptı.

2005

Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı Toplumsal Yatırım Programı kapsamında yürütülen Erzincan-Gümüşhane Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesinde Erzincan ve Gümüşhane illerine bağlı ilçe ve köylerde “Girişimcilik”, “Örgütlenme ve Kırsal Alanda Üretici Örgütlenmesi” ve “Tarımda ve Kırsal Alanda Kooperatif Örgütlenmesi” eğitimleri verdi.

2005

TEMA Vakfı, Bayburt Valiliği ve Alman GTZ tarafından Bayburt ilinde yürütülen ve 5 yıl devam eden “Kopdere ve Burnazdere Mikro      Havzaları Kırsal Kalkınma Projesi”nin nitel ve nicel etki değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdi.

2005

Avrupa Birliği tarafından desteklenen ve Ankara Sanayi ile Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Yürütülen “Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı-İş Kulübü Projesi”nde “İşletmelerde Kariyer Yönetimi Kültürü ve Kurumsallaşma” ile “Ekip Çalışması” konularında eğitmen olarak yer aldı.

2005

Türkiye Belediyeler Birliği ve Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından GAP’ta bulunan 9 ilde uygulanan “Avrupa Birliği Uyum Süreci ve Yerel Yönetimler” konulu seminer çalışmalarında “Ulusal ve Uluslar arası Fonlardan Yararlanmada Proje Geliştirme ve Proje Yönetimi” eğitimini verdi.

2005

Avrupa Birliği tarafından hibe olarak verilen ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yürütülen  “Kırsal Kalkınma Programı” projelerinde “bağımsız değerlendirici” olarak görev aldı.

2004

Avrupa Birliği tarafından hibe olarak verilen ve  Türkiye İş Kurumu tarafından yürütülen “Yeni Fırsatlar” hibe programı projelerinde “bağımsız değerlendirici” olarak görev aldı.

2004

Avrupa Birliği ve Türkiye İş Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenen AB fonlarına yönelik “Proje Değerlendirme” eğitimine katıldı.

2004

TC Tarım ve Köyişleri Bak. tarafından düzenlenen II. Tarım Şurası’nda “Kırsal Kalkınma Politikaları” komisyonunda Komisyon Başkanı olarak yer almıştır.

2004

Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde yürütülen “NUTS II Konya-Malatya Bölgeleri Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Oluşturulması” çalışmalarında “kırsal kalkınma” uzmanı olarak görev almıştır.

2002-2009

Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Formu Küçük Destekli Proje Değerlendirme Türkiye Komitesi üyeliğini sürdürmektedir.

2001

TEMA Vakfı ve Alman GTZ tarafından Gümüşhane ili Şiran ilçesinde yürütülen “Kırsal Alanda Gelir Getirici Projeler” kapsamında “Tarımsal Üretimin Güvence Altına Alınması-Tarım Sigortaları Gereksinim Alanları” konulu araştırmada bulunmuştur.

2000-2005    

TEMA Vakfı ve Alman GTZ tarafından Bayburt ilinde yürütülen “Kopdere  ve Burnazdere Mikro Havzaları Kırsal Kalkınma Projesi” nde “tarım ve köy ekonomisti” uzmanı olarak danışmanlık yapmıştır.

2000-2002

TC Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından revize edilen  “GAP Master Planı” çalışmaları sırasında  “Tarım ve Kırsal Kalkınma” grubunda uzman olarak yer almıştır.

2000-2002

TC Başbakanlık tarafından    Ordu ili Mesudiye   ilçesinde   uygulanan “Köy-Kent” projesinde Başbakanlık bilirkişisi olarak görev yapmıştır.

2000-2001

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile FAO tarafından yürütülen “Sivas ve İzmir İlleri Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Master Planı”nın hazırlanması çalışmalarına eğitmen ve saha çalışmaları danışmanı olarak katılmıştır.

1995

TMMOB Kırsal Gelişme Stratejileri Komisyon Üyeliği.

1992-1993

Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile Ziraat Mühendisleri Odası tarafından ortaklaşa yürütülen “GAP Bölgesinde Toplumsal Değişme Eğilimleri” konulu araştırma projesinde bir yıl süre ile danışmanlık yapmıştır.

                  

 DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI

 

1. Özgür ALKAYA.2004. Ankara İli Kalecik İlçesi Uyurca Köyünde Sözleşmeli Üzüm Üreticiliğinin Köyün Sosyo-Ekonomik Kalkınmasına Etkileri.   

2.  Taner SENDİNÇ.2004.Mülki İdare Amirlerinin Tarımsal Kalkınmaya Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir İnceleme: Ankara İli Akyurt İlçesi Örneği.

3. Zeynep Müjde SAKAR.2008.GAP Bölgesinde ÇATOM'ların İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesine Katkıları: Şanlıurfa İlinde ÇATOM Faaliyetleri Araştırması. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

4.  Yeliz ALPASLAN.2008. 1980 Sonrasında İzlenen Tarım Politikalarının Küçük Üreticiliğe Etkisi.

5. Mehmet Emin ASLAN.2009. 2000'li Yıllarda Türkiye'de Uygulanan Tütün Politikalarında Yaşanan Değişim ve Makro Etkileri.

6.  Tuncer DİNÇ.2009.Özel Sektörde İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci ve Örnek Şirket İncelemesi.(Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı).

7.  Yücehan AKYÜZ. 2009 .İnsan Kaynakları Yönetimindeki Yenilikler ve Bu Yeniliklere Uyum Sürecinde İş Arama Örüntüleri ve CV Yazım Teknikleri.(Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı).

8.  Melis NİRON.2010.Yerel Kalkınmada İnsan Kaynaklarını Geliştirmenin Kalkınmaya Etkileri: Ankara İli Nallıhan İlçesinde Kadın Girişimciliği Örneği.(Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı).

9.  Hacı ÜLGER.2010.Belediye Yöneticilerinin Hizmet Sunma Algılaması Üzerine Bir Araştırma: Yumurtalık Belediyesi Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı.

10. Özlem KÖROĞLU.2010. 1980 Sonrası Uygulanan Beş Yıllık Kalkınma Planı Dönemlerinin Tarım ve İnsan Kaynağı Odaklı İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı.

11. Meriç ACAR.2010. Ankara Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programında Eğitimine Devam Eden Öğrencilerin Türkiye İş Kurumu'nun Kurumsal İmaj Algısı Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı.

12. İlkay Eştürk BÜLBÜL.2010. İlköğretim Öğrencilerinin Kariyer Algılaması. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı.

13. Ayşe KOCA.2010. İnsan Kaynakları Yönetimi Programını Seçen Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Planlaması Üzerine Bir Araştırma: Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Yüksek Okul Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı.

14. Gözde Elif DAYANÇ.2010.Türkiye'de Kadın İstihdamına Yönelik Politikalar ve Projeler. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı.

15. Gülsün HAN:2011.Çalışanların İş Tatminini Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir Alan Araştırması. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

16. Hidayet ERGÜN.2011.Avrupa Birliği Ülkelerinde ve Türk Emniyet Teşkilatında İnsan Kaynakları Açısından Değişim Yönetimi İlkelerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

17. Oğuz ÜNAL.2011. Kümelenme Çalışmalarında İnsan Kaynaklarının Önemi: OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Örneği. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

18.  Pelin ÇALLI.2011.İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel İlke ve İşlevleri: Tarıma Dayalı Sanayi İşletmelerinden Bir Örnek. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

19. Aslı YELOĞLU.2011.Türkiye'de Çocuk İşçiliğini Azaltmaya Yönelik Programlar ve Politikalar. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

20. Betül KAYA.2012.Kurum Çalışanlarının Motivasyonunu ve Aidiyet Duygusunu Etkileyen Faktörler: Eğitim Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

21. Cevdet Fatih AÇIK.2012.Örgüt Kültürü ve Üşgücü Verimliliği İlişkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

22. Vahit Kemal KISA.2012.Markalaşmada İnsan Kaynaklarının Etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

23. Melike KÖSE.2012.ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemlerinin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkisinin Değerlendirilmesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

24.  Rasime SAZAK.2012.Sivil Toplum Kuruluşlarında Çalışan Yöneticilerde Örgütsel Bağlılığın Kurum Çalışanlarına Etkisi. Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

25.Mecnun KORKMAZ.2012.Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi ve Sürdürülmesinde Hizmet İçi Eğitimin Önemi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

26. Seda ÖRSÇEKİÇ. 2012. Bankacılık Sektöründe Kadın Liderliği Üzerine Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü-İKY Programı

27. Özgül YAVAŞ.2012.İnsan Kaynakları Yönetiminde Dış Kaynaklardan Yararlanma ve Örnek Firma İncelemesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

28. Ceren OSMANAĞAOĞLU. 2013. Kadın Girişimciliği ve Ankara İlinde Girişimci Kadın Profili ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

29. Ebru ÇETİN.2013.Cumhuriyet Dönemi İş Hayatında Türk Kadınının Değişen Rolü. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

30. Yasemin ŞAHİN.2013.Sağlık Sektöründe İdari Personel Sorunlarının Çözümünde İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolü: Üniversite Hastanesi Araştırması. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

31. M.Burak ÖMEROĞLU. 2013. Franchising Modeli İşletmeciliğin Türkiye'de Girişimciliğin Yaygınlaşmasına Etkileri ve Katkıları. Sosyal Bilimler Enstitüsü.

32. Damla ÇELEBİ.2013. Ordu İlinde Fındık Tarımının İl Ekonomisine Katkıları.

33. Gizem ORAL, 2014.Manisa İlinde Kadın Tarım İşçilerinin İnsan Kaynakları Potansiyeli Açısından İncelenmesi, Tezsiz Yüksek Lisans, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

34. Nazlı Özge ALTUĞ, 2014.Girişimciliğin İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamında Kadınlara Katkısı, Tezsiz Yüksek Lisans, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

35. Onur ÇAPANOĞLU, 2014.Aile Şirketlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi, Tezsiz Yüksek Lisans, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

36. Ece ÖZTÜRK, 2014.Dünyada Çocuk İşçiliğini Önlemeye Yönelik Düzenlemeler ve Projeler. Tezsiz Yüksek Lisans, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

37. Mazlum BEKTAŞ, 2014. Latin Amerika Ülkelerinde Genetiği Değiştirilmiş Organizmalı Ürün Üretim Politikaları: Arjantin Ve Brezilya Örneği, AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Latin Amerika Çalışmaları Anabilim Dalı

38.  Duygu Buket GÖÇMEN.2014. Tarım Sektöründe Kayıt Dışı İstihdam ve Bunu Önlemeye Yönelik Politikalar

39.  Menaf KANAR.2014. Erzincan İlinde Tarımsal Kalkınma Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi

40.Zehra TAŞDEMİR.2014.Kırsal Alanda Kadınların Sorunları ve Çözümüne Yönelik İzlenen Politikalar

41.  Eyüp KOŞAR. 2015. Perakende Sektöründe Ara Eleman Temininde Yaşanan Sorunlar ve Bu Sorunlara İnsan Kaynakları Yönetiminin Etkisi: Ankara İli Çankaya Bölge Çalışması. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

42. Abdullah MERT. 2015. Bankacılıkta Çalışan Memnuniyeti: Özel Banka Çalışanları Üzerine Bir Çalışma. Sosyal Bilimler Enstitüsü

43. Murat ÜNAL. 2015. Bankacılıkta Çalışan Bağlılığı: Özel Banka Çalışanları Üzerine Bir Çalışma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

44. Orhan ÖZTÜRK. 2015. Türkiye'de Turizm Sektöründe İnsan Kaynaklarına Yönelik Politikalar ve Kırsal Turizm İçin uygulanabilirliği. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

45. Ömer AYÇİÇEK.  2015. Meslek Liselerinin Niteliğinin Yükseltilmesinin Önemi: Anadolu Tarım Meslek Liseleri İncelemesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

46. Zinnet Özlem ATAKAN. 2015. Kırsal Alanda Dezavantajlı Gruplara Yönelik Politikalar ve Uygulamalar.  AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

47.  Kamuran ÖZBAY. 2015. Latin Amerika Ülkelerinde İklim Değişikliğine Yönelik   Politikalar: Brezilya   İncelemesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Latin Amerika Çalışmaları ABD

48. Özlem DELİKKAYA.2015. Kastamonu İlinde Kırsal Turizm Potansiyeli, Değerlendirme Biçimleri ve Geliştirilmesine Yönelik Stratejiler.

49. Candan BEKTAŞ.2015. Konya İli Hadim İlçesinde Kırsal Turizm Potansiyeli ve Harekete Geçirmeye Yönelik Strateji Önerileri.

50. Ümran YILMAZOBU.2015. Kırsal Alanda Kadın Girişimciliğine ve Kooperatifçiliğine Yönelik Çalışmalar ve Uygulamalardan Örnekler

51. Candaş ÖZKAN. 2016. İlaç Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

52. Ezgi KILIÇ.2016 Türkiye İş Kurumu'nun Ekonomik kriz Dönemleri Etkisiyle Uyguladığı İstihdam Politikaları: 2001 Yılı Sonrası Uygulamalar. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

53.Ayça YILDIRIM. 2016. Savunma Sanayi Sektöründe Çalışan Mühendislerin İş Tatminine Yönelik Bir Çalışma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

54. Onur ÇAKMAK. 2016. Enerji Sektöründe Sosyal Sahiplenmenin Çalışan Bağımlılığına Etkisi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

55. Döndü BİLGİN. 2017. Kamu Sektöründe Kalite Yönetim Sistemlerinin Kurumsal Memnuniyete Etksi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

56. Sezen ALPARSLAN. 2017. Özel Danışmanlık Firmalarının İstihdam Temelli Faaliyetlerinin Niteliği Üzerine Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

57.  Mehmet Kerim GÜLMEZ. 2017. İnsan Kaynakları Yönetiminde Hizmet İçi Eğitim ve Yetenek Yönetiminin Rolü. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

58.  Mehmet Atakan KURUM. 2017. Kalkınma Planlarında İnsan Kaynakları ve Eğitimin Önemi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

59.  Melike DİLEKÇİ. 2017. 2000 Yılı Sonrasında Türkiye'de Kimyasal Gübre Üretimi ve Tüketimi İle Dış Ticaretindeki Gelişmeler

60. Suzan KILIÇ DALDAL.2017. Uluslar arası Kuruluşların Dünya'da Gıda Yoğunluğunu Azaltmaya Yönelik Çalışmaları ve Stratejileri

61. Deniz BERBER. 2017. Türkiye'de Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Koruması ve Uygulamada Yaşanan Sorunlar

62. Zeynep Şule BOZDAĞ.2017. Yenilenebilir Enerji Sektöründe İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışanların Çevre Algısı. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

63. Zeynep DALKILIÇ. 2017. Kadın Girişimcilerin Karşılaştığı Sorunlar Üzerine Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

64. Kerem GÖKDUMAN. 2017. Dezavantajlı Gruplara Yönelik İstihdam ve İnsan Kaynakları Politikaları. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

65. Aytaç ARMAĞAN. 2017. Türkiye'de Emeklilik Sonrası Döneme İlişkin Uygulamalar. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

66. Nuray BULUT. 2017. Enerji Sektöründe personel Motivasyonu Üzerinde Yöneticlerin Rolü: Bir Şirket Örneği. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

67. Sinem KOBAL.2017. Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Girişimcilik Konusuna Bakış Açısı Ve Uygulama Becerileri Üzerine Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

68. Ahmethan KAYIHAN. 2018. Kırşehir İlinde Dezavantajlı Grupların Mesleki Hareketlliği ve Kariyer Algısı Üzerine Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

69. Serkan ÖZTÜRK. 2018. Köy Enstitülerinin Kırsal Alanda Eğitim Ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Açısından Değerlendirilmesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

70. Mehmet ASAR. 2018. Kırsal Alandan Göçün Tarım ve İşsizliğe Etkileri: Ankara İli Nallıhan İlçesi Araştırması. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

71. Faize Başak ENGİN ÖZSOY.2018. Türkiye'de Kadının İstihdama Katılımını ve Girşimciliğini Artırmaya Yönelik Ulusal ve Uluslararası Çalışmalar. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

72. Nimet YAVUZ. 2018. Endüstri 4.0 ve Tarım Gıda ve Hayvancılık Sektöründe Akıllı Fırsatlar. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

73. Tuğba APAYDIN. 2018. Türkiye'de Çağrı Merkezlerinde İnsan Kaynakları Yöentimi ve Aranan nitelikler: Bir Çağrı Merkezi Örneği. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

74. Gizem GÖÇMEN: 2018. Kırsal Alanda Kadın Kooperatifçiliğinin İnsan Kaynakları Gelişimine Etkisi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

75. Sinem Seda SOYDAN ÜNSAL. 2018.Türkiye'de Engelli İstihdamı. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

76.Ömer Can COŞKUN.2018. Kırdan Kente Göç Olgusunun İnsan Kaynklarının Geliştirilmesi Açısından Değerlendirilmesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

77. Gökçe GÜRSEL. 2018.Özel Sektörde Çalışan X ve Y Kuşağının mesleki Doyumu ve Kariyer Plalanması. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

78. Binnaz Gülara ÇETİNKAYA. 2018. Tarımda ve Kırsal Alanda Kadının Güçlendirilmesine Yönelik Kamu Politikaları ve Uygulamalar. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

79.Emre YENİÇERİ: 2018. İlaç Sektöründe Tıbbi Tanıtım Temsilcilerinin İş Memnuniyeti Ve Kariyer Algısı Üzerine Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

80. Emrah ŞENOĞLU. 2018. Kırsalda İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Kapsamında Kooperatifçiliğin İncelenmesi: MARMARABİRLİK Örneği. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

81. Yusuf ÇAKICI. 2018. Tarımsal Danışmanlık Sisteminin TC Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Deeğerlendirilmesi: Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürleri Örneği.

82. Nurettin AÇIKGÖZ. 2018. Tarımsal Danışmanlık Sisteminin Tarım Danışmanları Tarafından Değerlendrilmesi: TZOB Örneği. 

83. Soner İMAMOĞLU. 2019. Kalkınmada Kadının Güçlendirilmesinde Kooperatiflerin Rolü: Düzce Nilüfer Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi Örneği. 

84. Pınar ÇELİK. 2019. Finans Sektöründe Motivasyon ve İş Tatmini Uygulamalı Örnek. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

85. Nihan Sıla KALBUR. 2019. İnşaat Sektöründe Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Üzerine Uygulamalı Bir Örnek. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

86. Hazal KARASOY. 2019. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

87. Nazan DEMİRCİOĞLU. 2019. TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Destek Programı'nın (BİGG) İncelenmesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı

88. Derya ŞAHİN. 2019. Kültür Sanat İşkolunda Çalışanların Organik Tarım Ürünleri Tüketim Eilimleri ve Etkili Olan Faktörler.

89. Ercan KARA. 2019. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Gelecek Kaygısı ve İş Beklentisi Üzerine Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.

90. Selçuk AYDOĞDU. 2019. Hazır Yemek Sektöründe Çalışanların İş Doyumu Ve Hijyen Algıları Üzerine Bir Araştırma: Ankara’da Bir Hazır Yemek Firması ÖrneğiAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.

91. Huriye. SOF. 2019. 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kır-Kent Etkileşimine Etkisi: Fevziye Mahallesi Araştırması. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.

92. Metehan UYSAL. 2019. Savunma Sanayii İşletmelerinde Endüstri 4.0 Uygulamaları ve Algısı: Ankara İlinde Bir Özel Frma İncelemesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.

93. Ceyda İBRİK. 2020. Bilecik İli Pazaryeri İlçesinde Şerbetçiotu Yetiştiriciliğinin İlçe Ekonomisine Ve Gelişimine Katkısı.

94.  Kaan AYHAN. 2020. Sağlık Sektöründe Bir Kamu Kurumunda İhtiyacının Analizi Üzerine Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.

95. Betül KARADENİZ. 2020. Bilişim Sektöründe Başarısız Girişimlerin Nedenleri ÜzerinE Bir Çalışma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.

96. İrem ŞEKER. 2020. Belediyelerde İnsan kaynakları Yönetimi Uygulamaları Örnek Uygulama: Ankara Büyükşehir Belediyesi. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.

97. Kardelen AKÇAY. 2020. Kadın Girişimcilerin Kdınların Ekonomik ve Toplumsal Hayata Katılımlarına Yönelik Düşüncleri ve Karşılaştıkları Zorluklar üzerien Bir Araştırma. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü İKY Programı.DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI

1.   Tuba ALTINPIÇAK.2002. Ankara İli Polatlı İlçesine Gelen Gezici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları.

2.   Şeyda SAİN.2004. Tarımsal Kalkınmada Yerel Düzeyde Dayanışma ve Örgütlenmenin Önemi Üzerine Bir Araştırma: Deprem Sonrası Düzce ili Ulaşılabilir Yaşam Derneği Örneği.

3.  Nilay ALUFTEKİN BAYKAL.2004. Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde KOBİ Mevzuatı ve Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Tarıma Dayalı KOBİ'lerin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma.

4.   Namık Kemal TÜRK. 2006.Kilis İli Elbeyli İlçe Merkezindeki Kadın Tarım İşçilerinin Sosyal ve Ekonomik Durumları.

5.  Arzu KEPOĞLU. 2008.Şeker Pancarında Kota Uygulamalarının Şekerpancarı Üretimine Etkileri ve Üreticilerin Sosyo-Ekonomik Durumlarında Meydana Gelen Değişimler: Eskişehir İli Alpu İlçesi Araştırması

6.   Semiha AKIN.2008.Avrupa Birliği'nde Kırsal Kalkınmaya Yönelik mali Yardımlar Değişimler ve Türkiye'nin Uyum Çalışmaları.Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7.   Devrim AYDIN.2012.Dünyada ve Türkiye’de Tarım Biyoteknolojisindeki Gelişmeler Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz. Biyoteknoloji Enstitüsü.

8.   Hilal AR.2014.İklim Değişikliği Risk Algısının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Açısından İncelenmesi: Ankara İli Beypazarı İlçesi Araştırması

9.   Aziz Orhan ÇİMEN. 2017. IPARD Programının Kırsal Alanda Ekonomik Kalkınmaya ve Yararlanıcılara Katkıları ve Beklentiler Üzerine Bir Araştırma

10. Gülce OLGUN SUSTA. 2018. 6360 Sayılı Yasa İle Oluşan Yeni Büyükşehir Yasasının Kırsal Alanda Hizmet Etkililiği Açısından İncelenmesi: İzmir İli Kiraz İlçesi Araştırması

11. Hasan PARÇA. 2018. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Tarımda Uygulanabilirliği: Ankara İl Beypazarı İlçesi Araştırması. DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA ÇALIŞMALARI

1.  Nilay ALUFTEKİN. 2007. Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Tarımsal Ürün    İşleyen KOBİ'lerin Rolü: Karaman İli Araştırması

2.  Osman Yıldız. 2009. Avrupa Birliği'nde Kırsal Kalkınma İstatistikleri ve Uyum    Sürecinde Türkiye'nin Durumu.

3. Mustafa KAN.2011.Yerel Düzeyde Ekonomik Kalkınmada Coğrafi İşaretlerin  Kullanımı ve Etkisi: Akşehir Kirazı Araştırması".

4.    Arzu KEPOĞLU. 2016 Dünyada Agroparklar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz  ve Türkiye İçin Uygulanabilirliği.

5.   Alpay ALTUNTAŞ. 2016. Yöresel Gıdaların Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkıları: Ankara ili Araştırması

6.  Funda KADİM. 2016. Ayaş İlçesi Domates Üreticileri Örneğinde Gıda Güvenilirliliğine İlişkin Risk Algılama Önceliği ve Risk Yönetiminin Yeterliliği.

7.  Zeliha YASAN ATASEVEN.2018. Türkiye'de Tarım Politikalarında Kadının Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında İncelenmesi: Çay Yetiştiriciliğinde Kadının Yeri

8.   İlkay UÇUM.2018.Hayvancılığa Dayalı KOBİ’lerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Erzurum İli Örneği

9.   Levent SEVİMLİ. 2020. Büyükbaş Hayvancılık Desteklemelerinin Hayvancılığa ve Yerel Ekonomiye Katkıları: Aksaray İli Araştırması.

·         Onur YAZGAN. Devam ediyor. 

·         Ali AĞÖREN  . Devam ediyor.

·         Aziz ORHAN ÇİMEN. Devam ediyor.

·         İlyas AKDOĞAN. Devam ediyor.

·         Zeynep ÇELİK. Devam ediyor.

·         Gülce OLGUN SUSTA. Devam Ediyor.

·      Emine ARSLAN PAOLİ. Devam ediyor.

·      Ömer TİRYAKİOĞLU. Devam ediyor.

·      Hasan PARÇA. Devam ediyor.

                                           

ÖDÜLLER:

1996                                    :Türkiye Ziraatçılar Derneği “ Dernek Özel Onur  Ödülü’’

 2003                                    :Türkiye Ziraatçılar Derneği “ Dernek Özel Onur  Ödülü’’

 2005                                    : Türkiye Ziraatçılar Derneği “ Bilim  Ödülü’’

 2010                                    :Türkiye Ziraatçılar Derneği “ Dernek Özel Onur Ödülü’’

 2013                                    : TÜBİTAK Yurt Dışı Bursu


ÜYESİ OLUNAN GÖNÜLLÜ KURULUŞLAR:


 • TMMOB, Ziraat Mühendisleri Odası 
 • Kariyer Danışmanlığı ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Derneği (Kurucu Üye)
 • Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği 
 • Tarımsal Gelişme, Dayanışma ve Eğitim  Vakfı (TARGEV) 
 • Tarım Ekonomisi Derneği
 • Türk Sosyal Bilimler Derneği
 • Sosyoloji Derneği
 • International Association of Agricultural Economics
 • European Sociology Association
 • Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği 
 • Türkiye Ziraatçılar Derneği ( Bilimsel Yayın Kurulu Üyesi )
 • Ankara Üniversitesi Mezunlar Derneği


YAYIN – AKADEMİK ÇALIŞMALAR LİSTESİ


A.ULUSAL KONGRELERDE-SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

 1. GÜLÇUBUK,B., “GAP’ta Turizmin Yeri ve GAP’ın Gaziantep Turizmine Kazandıracağı Yeni Boyutlar”, I. GAP ve Turizm Sempozyumu, Gaziantep, 1992.
 2. YILDIRAK, N. - GÜLÇUBUK, B., “Tarım     Kesiminde  İşsizliğin Boyutları ve Çözüm Yolları”, I. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 3-5 Kasım 1993, İzmir.
 3. GÜLÇUBUK, B. - GÜN, S.,    “Tarımsal  ve   Kırsal   Kalkınmada   İnsan    Kaynağının Geliştirilmesi”, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-9 Eylül 1994, İzmir.
 4. YILDIRAK, N. - GÜLÇUBUK, B. - GÜN, S., “Tarımsal Nüfus ve Yapısal Dönüşüm”, TMMOB,ZMO-Türkiye Ziraat Müh. IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, Ankara.
 5. AKSOY, S. - GÜN, S. - GÜLÇUBUK, B., “Tarım Topraklarının Parçalanması ve Miras Hukuku”, TMMOB, ZMO - Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, Ankara.
 6. CEYLAN, C.-GÜLÇUBUK, B., “Etkin   Sulamada    İnsan Unsuru”,  TMMOB, ZMO-Tarımda Su yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 5-7 Haziran 1995, Ankara.
 7. GÜLÇUBUK, B.- ÇAĞLAR, Y.,   “Orman    Arazilerinin    Ormancılık   Dışı Amaçlarla Kullanıma   Dönüştürmenin  Temelleri”, Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, 13-15 Mayıs 1996, Mersin.
 8. SALTIK, A.-GÜLÇUBUK, B.,  “Kırsal  Kalkınmada  Katılımcı  Kırsal  Değerlendirme”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4-6 Eylül 1996, Adana.
 9. GÜLÇUBUK, B. - EREL, G., “Kırsal  Alan  Kalkınmasında Kırsal   Sanayi ve Türkiye İçin Gerekliliği”, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 4 - 6 Eylül 1996, Adana.
 10. GÜLÇUBUK, B., “Kırsal Alanda Yapısal Değişimler”, Gelişme Stratejileri-Workshop, TMMOB, 1996, Ankara.
 11. YILDIRAK, N.-GÜLÇUBUK, B., “Sürdürülebilir Kırsal Kalkınmanın Gerçekleştirilebilmesi İçin Kırsal Alanda Yeniden Yapılanma”. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7-9 Ekim 1998, Ankara.
 12. SALTIK, A.-GÜLÇUBUK, B., “Dünya’ da ve Türkiye’de Kırsal Kalkınmanın Gelişen Dinamiği: Gönüllü Kuruluşlar”. Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi, 7-9.Ekim.1998, Ankara.
 13. YILDIRAK, N. -GÜLÇUBUK, B., “Kırsal Kesimde Cumhuriyet ile Başlayan Değişmeler”, Cumhuriyet’ in 75. Yılında Türkiye Tarımı Sempozyumu, TMMOB-TUBİTAK, 15-16 Ekim 1998, s. 91-102, Ankara.
 14. YILDIRAK,N.-GÜLÇUBUK, B., “Türkiye Kırsalında Kalkınma Maceraları”.6.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 17-19 Kasım 1999, ODTÜ-Ankara.
 15. GÜLÇUBUK, B. vd. “Tarımda Kırsal Kesim Örgütlenmesi”. Türkiye Ziraat Mühendisliği 5.Teknik Kongresi, TMMOB-ZMO,17-21 Ocak 2000,Ankara.
 16. GÜLÇUBUK, B., “21.Yüzyılın Eşiğinde Türkiye’de Kırsal Alan Sorunlarının Genel               Görünümü ve Bunların Çözümüne Yönelik Çalışmalar”, Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı-3, 21. Yüzyılda Türkiye, 25-27 Ocak 2000, Ankara.
 17. YILDIRAK,N.-GÜLÇUBUK,B.-ATALAY,N., “Kırsal Kalkınma Çalışmalarında Birliklerin Toplumla Bütünleşmesinin Önemi-Malkara Örneği”.Türkiye 4.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 6-8 Eylül 2000,Tekirdağ.
 18. GÜLÇUBUK, B., “Küreselleşmenin Kavramsal Çerçevesi Temel Dinamikleri ve Türkiye”. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002,Erzurum.
 19. GÜNEŞ,E.-GÜLÇUBUK,B., “Küreselleşme Politikalarının Şeker ve Tütünün Geleceği Üzerine Etkileri”. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002,Erzurum.
 20. GÜLÇUBUK,B.- KARABIYIK,E., “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Politikası ve Yükümlülükleri”. Türkiye 5.Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 18-20 Eylül 2002, Erzurum.
 21. GÜLÇUBUK,B., “Türkiye’de Tarıma Dayalı Sanayii Yapısının Değişimi ve Kırsal Alana Yansımaları”. Küreselleşme ve Avrupa Birliği ile Bütünleşme sürecinde Türk Tarım Politikaları Sempozyumu-Bildiriler, 26-28 Haziran 2003, Gaziantep.
 22. GÜLÇUBUK,B., “GAP Bölgesinde Toprak Mülkiyet Yapısının Kalkınma Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi.” III. GAP ve SANAYİ Kongresi, 18-19 Ekim 2003, Diyarbakır.
 23. GÜLÇUBUK,B., Cumhuriyet Döneminde Kırsal Kesimde Yaşanan Sosyo-Ekonomik Değişimler ve İzlenen Ekonomik Politikalar”. Cumhuriyetimizin 80. Yılında Bitkisel Üretim, Hayvancılık ve Ormancılığımız Kongresi, 3.Kasım.2003,Ankara.
 24. ALBAYRAK,M.-GÜLÇUBUK,B.-GÜNEŞ,E., “Uluslar arası Tarım Politikalarının Türkiye’de Tarımsal Üretimde ve Pazarlama Sistemlerinde Meydana Getirdiği Değişimler”. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat.
 25. GÜNEŞ,E-GÜN,S.-GÜLÇUBUK,B.-OLHAN,E., “Türkiye’de Şeker Politikalarının Şekerpancarı Üretimine Etkileri : Ankara İli Polatlı İlçesi Araştırması”. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat.
 26. GÜLÇUBUK, B., “Uluslar arası Tarım Politikalarının Türkiye’de Kırsal Yoksulluk Üzerine Etkileri”. Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat.
 27. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri.,  “Tarımda İstihdam, Sosyal Güvenlik ve Kırsal Yoksulluk”. ZMO Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Cilt.2, s.1173-1196, Ankara.
 28. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri. “Tarımda Risk Yönetimi ve Tarım Sigortaları”. ZMO Türkiye Ziraat Mühendisliği VI. Teknik Kongresi, Cilt.2, s.1209-1232, Ankara.
 29. GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Kalkınma Projelerinde Katılımcı Yaklaşımlar ve Uygulama Esasları”. Erozyonla Mücadele ve Kırsal Kalkınma Projelerinde Sosyal Boyut Semineri, 8-10 Aralık 2003, Erzurum, TEMA Vakfı Yayınları,2005.
 30. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., “Orta Fırat Havzasında Uygulanan Havza Rehabilitasyon Projesinde Çiftçi Katılımı ve Projenin Etkinliğindeki Önemi (Adıyaman, Elazığ, Malatya)”. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt.1, s.454–461,  21–23 Eylül 2005, Şanlıurfa.
 31. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., “Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Yayım Hizmetlerinde Kadın Liderliği ve Güneydoğu Anadolu Projesi İçin Önemi”. GAP IV. Tarım Kongresi, Cilt.1, s.522–529, 21–23 Eylül 2005, Şanlıurfa.
 32. GÜLÇUBUK, B. “GAP Öncesi ve Sonrası Toprak Mülkiyet ve Bölüşüm İlişkilerinde Değişimler”. GAP ve SANAYİ Kongresi, TMMOB-Makine Mühendisleri Odası, 23-24 Eylül 2005, Diyarbakır.
 33. GÜLÇUBUK, B. "Dünya'da Avrupa Birliği'nde ve Türkiye'de Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında Paradigmal Değişimler ve Kalkınmanın Yeniden Teorizasyonu". Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya. Cilt I,s:225-232
 34. KEPOĞLU, A-GÜLÇUBUK, B. "Uluslararası Kuruluşlar Tarafından Kırsal Kalkınma Projeleri İçin Geliştirilen Etki Değerlendirme Parametreleri ve Türkiye'de Kullanım Durumu". Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya. Cilt I,s:205-215
 35. GÜLÇUBUK, B-ALBAYRAK, M-GÜNEŞ, E. "Tarımda Su Kullanımının Doğal Kaynak Varlığına ve Sürdürülebilir Tarımsal üretime Etkileri: Tuz Gölü Havzası Araştırması”. Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya. Cilt II. s:789-800
 36. N. ALUFTEKİN. - GÜLÇUBUK,B., "Türkiye'de ve Avrupa Birliği'nde Tarım Sektöründe E-Ticaret Uygulamaları: Mevcut Durum, Gelişmeler ve Beklentiler." XI. Türkiye'de Internet Konferansı. 21–23 Aralık 2006, Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Ankara.
 37. GÜLÇUBUK, B., “Kalkınma Stratejileri Açısından Tarımda Tabana Dayalı Kooperatif Örgütlenmesinin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Temelleri”. 2007-Ulusal Kooperatifçilik Sempozyumu, Gazi Üniversitesi Koop-Mer, 25–26 Mayıs 2007, Ankara, s:129–139.
 38. GÜLÇUBUK, B.- ÖZER,D., “Toplum Temelli Kalkınma İlkeleri Açısından GAP Bölgesinde Tarımda/Kırsal Alanda Örgütlenme”. GAP V. Tarım Kongresi, 17–19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s:253–259.
 39. ÖZER, D.- GULCUBUK, B., “Kırsal Alanda Yaşayan Kadınların Güçlenmesinde Sorunlar ve Öneriler”. GAP V. Tarım Kongresi, 17–19 Ekim 2007, Şanlıurfa, s:260–265.
 40. KEPOĞLU, A.-GULCUBUK, B., “Şeker Yasasının Tarımda Yoksullaşmaya Etkileri”. 10. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 28–30 Kasım 2007, Ankara. s:169.
 41. GÜLÇUBUK,B., "Türkiye'de Kırsal Kalkınma Politikaları ve Uygulamaları Üzerine Analitik Bir Yaklaşım:Popüler Bir Alan mı,Kalkınmaya Dayalı Bir Uygulama mı?".VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Bursa.
 42. ALUFTEKİN,N.-GÜLÇUBUK,B., "Tarımsal Ürün İşleyen KOBİ'lerin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkıları ve Buna Yönelik Strateji Yaklaşımları."VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Bursa.
 43. YILDIZ,O.-GÜLÇUBUK, B., "Avrupa Birliği'ne Uyum Sürecinde Kırsal Kalkınma İstatistiklerinin Mevcut Durumu, Temel Parametreler ve Güncellenmesine Yönelik Temel Esaslar."VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Bursa.
 44. GÜLÇUBUK, B. "Bingöl İlinde Sürdürülebilir Kalkınma Stratejileri". II. Bingöl Sempozyumu. 25-27.Temmuz.2008, Bingöl, s.73-82.
 45. GÜLÇUBUK, B., “Türkiye'de Kırsal Alanda Kadın". Kırsal Alanda Kadın Çalıştayı, 15–17. Ekim.2008,Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kızılcahamam-Ankara.
 46. GÜLÇUBUK,B., “Türkiye Tarımında Çocuk İşçiliğinin Boyutları ve Çalışma Yaşamındaki Yeri”. 1 nci Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi 6-8.Kasım.2008, Sakarya.
 47. SAVCI, İ-GÜLÇUBUK, B. Aktif İşgücü Piyasası "Yeni Fırsatlar Projesi" Sosyal Etki Araştırması Üzerine Bir Değerlendirme. 1 nci Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi 6-8.Kasım.2008, Sakarya.
 48. GÜLÇUBUK, B. ve Ark., "Kırsal Kalkınma Yaklaşımları Ve Politika Değişimleri". Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, 11-15.Ocak.2010. Ankara
 49. GÜLÇUBUK, B.,  “Organik Tarım ve Kırsal Kalkınma”. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran – 1 Temmuz 2010, Erzurum.
 50. GÜLÇUBUK, B., “Kümes Hayvancılığının Kırsal Kalkınmada Rolü”. I.Uluslararası Beyaz Et Kongresi. 11-15.Mayıs.2011.Antalya
 51. GÜLÇUBUK, B.-BEKTAŞ, M.”Kırsal Kalkınma Aracı Olarak Kırsal Turizm Potansiyelini Belirlemeye Yönelik Bir Proje Uygulaması Bulguları".I.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 13-15.Eylül.2011.Karaman.
 52. KAN, M.-GÜLÇUBUK, B.-KÜÇÜKÇONGAR, M.”Coğrafi İşaretlerin Kırsal Turizmde Kullanılma Olanakları".I.Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 13-15.Eylül.2011.Karaman.
 53. GÜLÇUBUK, B. “Tarımda İstihdam ve İşgücü”. ZMO-Küresel Krizin Eşiğinde Tarım Sempozyumu.11.Ocak.2012, Ankara.
 54. B.GÜLÇUBUK-İ.SAVCI-D.ÖZER-K.DEMİRYÜREK. Kırsalda Yoksulluğu Azaltmanın Bir Aracı Olarak “Kadın Girişimciliği”. 10.Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7.Eylül.2012, Konya.
 55. B.GÜLÇUBUK-A.BAYANER. “Kırsal Yoksulluğun Azaltılmasında ve Küçük İşletmeciliğin Yaşamasında Kooperatifçiliğin Rolü”. 10.Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7.Eylül.2012, Konya.
 56. B.GÜLÇUBUK-Z.YASAN ATASEVEN. “Kırsal Refahın Artırılmasında Kadın İstihdamının Rolü”. 10.Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7.Eylül.2012, Konya.
 57. H.AR-F.KADİM-B.GÜLÇUBUK. “İklim Değişikliği ve Yoksulluğun En Çok Etkilenenleri: Kırsal Alandaki Kadınlar”. 10.Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7.Eylül.2012, Konya.
 58. GÜLÇUBUK, B. “Tarımda Orta Gelir Tuzağı”. ZMO-Tarım Haftası’14 Sempozyumu, 14.Ocak.2014, Ankara.
 59. GÜLÇUBUK, B., “Kırsal Kalkınma Politikaları ve Yönetişim”. 7. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu: Kırsal Kalkınma Politikasının Yönetişimi. TEPAV-AKÇAM, 13-14.Aralık.2012, Ankara.
 60. GÜLÇUBUK, B., “Geleneksel Gıdalar Kırsal Kalkınmada Bir Kalkınma Aracı Olabilir mi?”. 4.Gelenesel Gıdalar Sempozyumu, 17-19.Nisan.2014, Adana.
 61. GÜLÇUBUK, B., “Kırsal Kalkınma Yaklaşımlarında Değişim Arayışları ve Türkiye’nin Uyum Kabiliyeti”. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5.Eylül.2014, Samsun.
 62. KEPOĞLU, A. - GÜLÇUBUK, B., “Tarımsal Kalkınmanın Yeni ve Yenilikçi Araçlarından “Agroparklar”: Bir Alan Araştırmasından Çarpıcı Sonuçlar”. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5.Eylül.2014, Samsun.
 63. GÜLÇUBUK, B. Ve Ark., “Ankara, Çorum ve Kayseri İllerinde Çiftçilerin Risk Yönetimi ve Tarım Sigortası Uygulamaları”. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5.Eylül.2014, Samsun.
 64. GÜLÇUBUK, B. Ve Ark., “Kırsal Alanda Tarımda Kalkınmanın Sağlanmasında Kümelenme Yaklaşımı”. 11. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 3-5.Eylül.2014, Samsun.
 65. AR, H.- GÜLÇUBUK, B., “Aile Çiftçilerinin Gözünden İklim Değişikliği Riski”. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 30-31.Ekim.2014, Ankara
 66. KADİM, F.- AR, H.- GÜLÇUBUK, B., “Gıda Güvenilirliği Açısından Kırsal Alandaki Kadınlar ve Aile Çiftçiliğinin Önemi”. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 30-31.Ekim.2014, Ankara.
 67. KAN, M.-GÜLÇUBUK, B.,  “Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Sürdürülebilirliğinde Aile Çiftçiliğinin Önemi”. Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu, 30-31.Ekim.2014, Ankara.
 68. GÜLÇUBUK,B. Ve Ark., “Kırsal Kalkınma Paradigması ve Yeni Arayışlar”. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16.Ocak.2015. Ankara
 69. GÜLÇUBUK,B. Ve Ark., “Türkiye`de Tarımsal Yapıda Değişim Ve İzlenen Politikalar”. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16.Ocak.2015. Ankara
 70. GÜLÇUBUK,B. Ve Ark., “Tarımda İşgücü Kullanımı ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları”. Türkiye Ziraat Mühendisliği VIII. Teknik Kongresi, 12-16.Ocak.2015. Ankara
 71. GÜLÇUBUK, B. “Tarım ve Kırsal Alanların Geleceğinde Büyükşehir Kanunu: Bir Tehdit mi, Bir Fırsat mı?”. Adana Kent Sorunları Sempozyumu-3, TMMOB, 22-23.Mayıs.2015, Adana
 72. GÜLÇUBUK, B. “Tarım ve Kırsal Alanların Geleceğinde Büyükşehir Kanunu: Bir Tehdit mi, Bir Fırsat mı?”. Adana Kent Sorunları Sempozyumu-3, TMMOB, 22-23.Mayıs.2015, Adana
 73. GÜLÇUBUK, B. Ve Diğerleri., 2016. “Kırsal Kalkınma Desteklerinin Ulusal Düzeyde Etkileri: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Projelerine İlişkin Araştırma Sonuçları”. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27.Mayıs.2016, Isparta.
 74. Kadim, F.- GÜLÇUBUK. B., 2016.  “Gıda Güvenilirliğinin Sağlanmasında Üretici Risk Algısının Önemi: Domates Üreticileri Özelinde Temel Bulgular”. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27.Mayıs.2016, Isparta.
 75. Olgun, G.- GÜLÇUBUK, B. 2016., “Kırsalın Dönüşümünde Fırsat ve Tehditleriyle Yeni Büyükşehir Yasası’nın Analizi”. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27.Mayıs.2016, Isparta.
 76. Uçum, İ.- GÜLÇUBUK, B. Ve Diğerleri., 2016. “Erzurum ve Kars İllerinde Süt Sığırcılığı ve Süt İşleyen İşletmelerin Mevcut Durumunun Gelişme Potansiyeli Açısından Araştırılması”. XII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27.Mayıs.2016, Isparta.
 77. GÜLÇUBUK, B. Ve Ark., “Yöresel Peynir Çeşitlerinin Yerel Ekonomik Kalkınmaya Katkılarının Arttırılmasında Coğrafi İşaretler”. 1. Ulusal Sütçülük Kongresi, 25-26.Mayıs.2017, Ankara

B.ULUSLARARASI KONGRELERDE - SEMPOZYUMLARDA SUNULAN BİLDİRİLER

 

 1. TATLIDİL,F.- GÜLÇUBUK,B. -ÇELİK,H., “Farklı Gelir Düzeyindeki Ailelerin Tavuk Eti Tüketimi ve Bunu Etkileyen Faktörler”,Uluslararası Tavukçuluk Kongresi’93 , 13-14 Mayıs, İstanbul.
 2. TATLIDİL, F.-GÜLÇUBUK, B.-ÇELİK, H., “Gelişme   Doğrultusunda      Türkiye’nin Tavukçuluk Politikası”, Uluslararası Tavukçuluk Kongresi’93,13-14 Mayıs ,İstanbul.
 3. GÜLÇUBUK,B., “Türkiye Tarımında Özelleştirmenin Sosyal Boyutları ve Getirdiği Sorunlar”, Dünya’ da ve Türkiye’de Kamu Girişimciliğinin Geçmişi, Bugünü ve Geleceği-Uluslararası Sempozyum,TMMOB,6-8 Ekim1997, İstanbul.
 4. YILDIRAK,N.-GÜLÇUBUK, B., “Aspekte landlicher Entwicklung in der Türkei : Durchführungen und Erwartungen”. Deusch – Türkısche Agrarforsehung, 6. Symposium, 27.September-2.Oktober 1999, Verlag Ulrich E.Graver-2000,Stutgart.
 5. FAZLIOĞLU,A.-GÜLÇUBUK,B., “The Status of Women in Turkey and GAP Region: Their Place in Social Relations System”. The 6 th Conference of The European Sociological Association, 23-26 September 2003, Murcia-Spain.
 6. GÜLÇUBUK,B., “Globalization and The  Agricultural Labor Market in Turkey”. The 6 th Conference of The European Sociological Association, 23-26 September 2003, Murcia-Spain.
 7. GULCUBUK, B. “Women Who Have Written Their Own Stories In Development : Biography Examples From The Southeastern Anatolia Region Of Turkey”. The 7th Conference of The European Sociological Association, 9-12.Sept.2005, Torun-Poland.
 8. GULCUBUK, B. and Others., “Do Information and Communication Technologies (ICTs) Have any Meaning for Rural Women?”. International Congress on Information Technology in Agriculture, Food and Environment, ITAFE’05, October 12-14, 2005, Adana-TURKEY.
 9. GULCUBUK, B., “Social Dynamics in Rural Development and The GAP Region”. International Conference-Sustainable Development and New Technologies for Agricultural Production in GAP Region, May 29–31, Şanlıurfa, 2006.
 10. GÜLÇUBUK,B.,“The Dimensions of Child LaboUr in Agriculture and its place in the Work Life in Turkey". 9 th Conference of European Sociological, 02-05.September.2009, Lisboa-Portugal.
 11. GÜLÇUBUK,B., “The Impact of Globalization on Rural Poor in Turkey: The Case of Social Risk Mitigation Project". 9 th Conference of European Sociological,                                 02-05.September.2009, Lisboa-Portugal.
 12. KUTLAR,İ.-GÜLÇUBUK,B., “Kırsal Alanda Kadınlara Yönelik Eğitimin  Önemi".Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16.Ekim.2009, İzmir-TURKEY.
 13. GÜLÇUBUK,B.-YASAN,Z.,“İşsizlik Yoksulluk Göç Kıskacında Kırsal Alanda Kadın Emeği".Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16.Ekim.2009, İzmir-TURKEY.
 14. ÖZER,D.-GÜLÇUBUK,B.,"Building Rural Women Participation For Rural Development”. International Multidisciplinary Women's Congress, 13-16.October.2009, İzmir-TURKEY
 15. GÜLÇUBUK, B.-ER, S."Türkiye'de Yerel Ekonomik Kalkınmanın Gizli Dinamikleri: Üretici Örgütleri".1. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı.22-23.Eylül.2011-Malatya.
 16. GÜLÇUBUK, B., Yerel ve Kırsal Kalkınma Uygulamalarının Etkililiğinde “İyi Yönetişimin” Rolü”. 2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı.16-17.Mayıs.2013, Elazığ.
 17. GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Türkiye’de Yerel Kalkınma Dinamiklerini Harekete Geçirmede Bir Araç; Yerel Ürünler”. 2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı.16-17.Mayıs.2013, Elazığ.
 18. GÜLÇUBUK,B., “Socio-Economic And Cultural Dimensions of Women Entrepreneurship in Rural Areas: Turkey Research".11 th Conference of European Sociological, 28-31.August.2013, Torino-Italy.
 19. GÜLÇUBUK,B., “Change in Rural Development Approaches in the World and Turkey Examination”. Rural Development Conference’2015, 13-15.March.2015, Thailand
 20. GÜLÇUBUK,B.,“Women Farmers Whose Life Changes In A Contest". 12 th Conference of the European Sociological, 25-28.August.2015, Prague-Czeck Republic. 
 21. GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Eğriova Tabiat Parkı’nın Ekoturizmin Potansiyelinin Araştırılması”. 4. Uluslararası Katılımlı Su ve Toprak Kaynakları Kongresi, 01-04.Eylül.2015, K.Maraş
 22. GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Ekomüzeler Kırsal Kalkınmada Bir Araç Olabilir mi: Hüsamettindere ve Zavot Köyleri İncelemesi”. 4. Uluslararası Katılımlı Su ve Toprak Kaynakları Kongresi, 01-04.Eylül.2015, K.Maraş
 23.  GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Kırsal Turizmin Kırsal Kalkınmaya Sosyo-Ekonomik Boyutta Etkileri: Beypazarı Örneği”. 4. Uluslararası Katılımlı Su ve Toprak Kaynakları Kongresi, 01-04.Eylül.2015, K.Maraş
 24. GÜLÇUBUK, B. and Others., “General Evaluation Of Agricultural Extension For Achieving Sustainable Agriculture in Konya Plain Project (KOP) Region, Turkey”. 2 nd International Conference on Sustainable Agriculture and Development, September 30-December  03, 2015, Konya, Turkey.
 25. KAN., A. and GÜLÇUBUK, B., “Rural Poverty Reduction in Agricultural Entrepreneurship And The Creation of Strategic İmportance For Female Employment”. 2 nd International Conference on Sustainable Agriculture and Development, September 30-December  03, 2015, Konya, Turkey.
 26. GÜLÇUBUK, B. ve Ark., “Orta Fırat Havzasında Uygulanan Havza Rehabilitasyon Çalışmalarının Bölgesel ve Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi”. 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 13-15.Ekim.2015, Bingöl, Turkey. 
 27. GULCUBUK, B. “Turkey: A Country That Has Been Urbanısed and Experıenced a Substantıal Change in “Rural” Via Law”. XIV. World Congress of Rural Sociology, 10-14.August.2016, Toronto-CANADA
 28. GULCUBUK, B. “For Our Common Future “Family Farm”: Turkey And World Analysis”. XIV. World Congress of Rural Sociology, 10-14.August.2016, Toronto-CANADA
 29. GULCUBUK, B. “For Our Common Future “Family Farm”: Turkey And World Analysis”. XIV. World Congress of Rural Sociology, 10-14.August.2016, Toronto-CANADA
 30. GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Kalkınma Paradigmasında Değişimler ve Türkiye Analizi”. 4. UNİDAP Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 28-30.Eylül.2016, Muş, Turkey.
 31. GULCUBUK, B. “Does Act No 6331 on Occupational Health and Safety Make Impacts on Agrıculture?”. 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research November 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY
 32. GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Turizm Dinamizmi: Gelişmeler–Beklentiler”. 2nd International Congress of Local Development and Finance, 22-25.March.2017, İstanbul-TURKEY
 33. GÜLÇUBUK, B. “Aspects of Child Labour in Agriculture in The World: Turkey Case”. The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences, 26-29.June.2017, Qingdao-China.
 34. GÜLÇUBUK, B. “Aspects of Women Labour in Agriculture in The World: Turkey Case”. The 3rd International Conference on Agricultural and Biological Sciences, 26-29.June.2017, Qingdao-China.
 35. GÜLÇUBUK, B. and SUSTA OLGUN, G. “The Role Of Cooperatives In Rural Women’s Ability To Resist Global Markets: Analysis Of Women’s Cooperatives In Turkey”. 13 th Conference of the European Sociological, 29.August-1.September.2017, Athena-GREECE.
 36. SUSTA OLGUN, and G.GÜLÇUBUK, B. “Analysis of The Metropolitan Municipality Law: Rural-Urban Transformation in Turkey”. 13 th Conference of the European Sociological, 29.August-1.September.2017, Athena-GREECE.

C. SCI, SSCI, SCI-EXPANDED VEYA İNDEKSLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:  


 1. GÜLÇUBUK,B.-GÜN,S.-YILDIRAK,N., “Women’s   Participation  in the Agricultural Production in Mediterranean Region of Turkey”,    Miscellanea    Geographica-,Warsaw  University, pp.259-263,Poland,1998.
 2. GÜLÇUBUK,B-GÜN,S.-YILDIRAK,N., “The     Socio-Cultural      Situatıons of    Adolescents  in the Villages of   Mediterranean Region”,Miscellanea Geographica-8,Warsaw   University.pp.275-283,Poland,1998.
 3. GULCUBUK,B.-others., “Turkish Publications Examining Various Aspects of the Mediterranean   Region”. Rural Space under Modernisation Process, Vicus Studia Agraria-Vol.I, Warsawa-Poland,2000.
 4. ALTINPIÇAK,T.-GÜLÇUBUK,B., “Ankara İli Polatlı İlçesinde Gezici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları”. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi  Tarım Bilimleri Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.59-66, Ankara, 2004.
 5. GÜLÇUBUK, B. ve ALUFTEKİN,BAYKAL,N., “Türkiye’de Kırsal Alanda Yoksulluğun Azaltılmasında Hayvancılığın ve Hayvansal Ürün İşleyen KOBİ’lerin Rolü”. İşletme ve Finans Dergisi, Sayı:222, s:77-91, Ankara-2004.
 6. GÜLÇUBUK,Bülent  and ALUFTEKİN, ,Nilay., “Impact of International Agricultural Policies on Rural Poverty in Turkey”. International Business and Economic Research Journal, Volume V, Number 1, January 2006, USA.
 7. MEVHIBE, A.- M.-GUNES, E.-GULCUBUK, B., “The Effects of Irrigation Methods on Input Use and Productivities of Sugarbeet in Central Anatolia, Turkey”. African Journal of Agricultural Research, Vol. 5 (3), pp. 188-195, 4 February, 2010.
 8. GULCUBUK,B. and GUNES,E., “Applicable agricultural insurance models at the rural area: A case study from Turkey.” Scientific Research and Essays Vol. 5(9), pp. 837-844, 4 May, 2010.
 9. GÜLÇUBUK,B., “The Dimensions of Women’s Contribution to the Workforce in Agriculture: the Turkey Case”. International Business and Economic Research Journal, Volume 9, Number 5, May 2010, USA.
 10. GULCUBUK,B., “Child labor under the worst conditions: Child laborers in cotton production in Turkey”. African Journal of Agricultural Research, Vol. 5(12), pp. 1388-1393, 18 June, 2010.
 11. GÜLÇUBUK, B. – vd. “Coğrafi İşaret Olarak Karaman Divle Tulum Peyniri”.  KMÜ Sosyal ve Ekonomi̇k Araştırmalar Dergi̇si 12 (19): 15-23, 2010.
 12. GÜLÇUBUK, B. "Tarımda Çocuk Emeği Sömürüsü ve Toplumsal Duyarlılık".Çalışma ve Toplum Dergisi. Sayı:2012/2 (33), s:75-94.
 13.  ALTUNTAŞ, A. Ve GÜLÇUBUK, B., “Yerel Kalkınmada Yaygınlaşan Bir Araç Olarak Geleneksel Gıdalar ve Geleneksel Gıda Mevzuatının Yaygınlaştırılabilirliği”. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. (2014) 31 (3), 73-81
 14. GÜLÇUBUK, B. Ve Diğerleri., “Gıda Güvenirliliği Açısından Süt ve Süt Ürünlerinin Üretimi, İşlenmesi, Taşınması ve Pazarlanması”. Bilinçli Sağlıklı Yaşam Dergisi Ocak 2016,  Uluslararası Katılımlı ‘Türkiye Doğal Beslenme ve Yaşam Boyu Sağlık Zirvesi’ 2015 Bildiriler Özel Sayısı Sayı:12 ISSN 2149-147X. s.452-460.
 15.  GULCUBUK,B.  “Competition Can Change a Lot: Striking Results Regarding Women from Rural Areas in Turkey”.  Sociology and Anthropology 4 (7): 527-535,  DOI: 10.13189/sa.2016.040703, 2016-USA 
 16. GULCUBUK, B.  “Does Act No 6331 On Occupational Health And Safety Make Impacts On Agriculture?”. International Journal of Social Sciences and Education Research. Volume: 3(2), 2017, pp:573-582
 17. GULCUBUK, B. ve Diğerleri., “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Tarafından Desteklenen Projelerin İstihdam Yaratma Açısından Değerlendirilmesi”. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University. (2017) 33 (3), 189-200.                                                   
 1. D. ULUSAL DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 
 1. GÜLÇUBUK,B., “Antepfıstığında Üretici ve Pazarlama Sorunları”, TZOB-Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:72, s. 30-32, Ankara, 1990.
 2. GÜLÇUBUK,B., “Sosyal Boyutları ve Sorunlarıyla GAP”, TZOB-Çiftçi ve Köy Dergisi, Sayı 91-92, s. 20-25, s. 20-23, Ankara, 1992.
 3. GÜLÇUBUK,B., “Tarımda Özelleştirmenin Sosyal Boyutu ve Kırsal Sanayi, TZOB-Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı:112, s. 26-38, Ankara, 1994.
 4. GÜLÇUBUK,B.,“Orman Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Ormancılık Politikalarına Genel Bir Bakış”, T.Ziraatçılar Derneği-Ziraat Dünyası Dergisi, sayı:424-425, s.28-31, 29-32, Ankara, 1994.
 5. GÜLÇUBUK,B., “Toplu Çiftlik Uygulamalarına İsrail Örneği”, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı-Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:102, s. 35-38, Ankara, 1995.
 6. GÜLÇUBUK, B., “İsrail Tarımı ve Tarımsal    Gelişmesinin Dinamikleri”,TZD-Ziraat Dünyası Dergisi, Sayı:429, s. 25-29, Ankara, 1995.
 7. GÜN, S.-GÜLÇUBUK, B., “Kırsal    Yaşamın    Gizli    Gücü:   Üretici  Kadınlarımız”, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:182, s. 32-40, Ankara, 1995.
 8. GÜLÇUBUK, B.-KUNTER, B., “Türkiye’nin Antepfıstığı Üretim Potansiyeli ve Dünya Ticaretindeki Yeri” Güneydoğu Birlik Dergisi, Sayı:22, s. 2-7, Ankara, 1995.
 9. GÜLÇUBUK,B., “Tarımda Üretici Örgütlenmesi ve Yayım”, Agro-Tech Dergisi, Sayı:6, s.54-58, İstanbul, 1997.
 10. GÜLÇUBUK, B., “Türkiye’nin Ormancılık Politikası: Politikasızlık”, TZD, Ziraat Dünyası Dergisi, Sayı. 438, s. 16-21, Ankara, 1997.
 11. GÜLÇUBUK, B., “Dünya’da    Gönüllü   Kuruluşlar    ve   Kalkınmadaki Rolleri”,            T.Ziraatçılar Derneği - Ziraat Dünyası Dergisi, Sayı: 441, s. 22-24, Mart-Nisan 1998.
 12. GÜLÇUBUK, B., “AB ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları “, TMMOB - ZMO , Tarım                 ve Mühendislik Dergisi , Sayı:58 , s.10 - 16 , Ankara.
 13. GÜLÇUBUK, B., “Tarımsal Üretimde ve Kırsal Kalkınmada Kadının Yeri ve Önemi”, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı -Tarım ve Köy Dergisi, Sayı:125, s. 36-41, Ankara, 1999.
 14. GÜLÇUBUK, B., “GAP Alanı Özelinde Kırsal Kalkınma Politikalarının Etkinliği”. Kırsal Çevre Yıllığı’2000. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Yayınları, Ankara,2000.
 15. GÜLÇUBUK,B., “Kırsal Kalkınmada Köy-Kent ve Benzer Yaklaşımlar”. Türk-Koop Ekin Dergisi, Sayı:18, Ekim-Aralık 2001, s.10-16,Ankara.
 16. GÜLÇUBUK,B., “Küreselleşme ve Küreselleşmenin Türkiye’nin Tarım Politikasına Yansımaları”. Mülkiye Dergisi, Eylül-Ekim 2002, Cilt:XXII,s.97-113, Ankara,2002.
 17. GÜLÇUBUK,B. and ALUFTEKİN,N.,"Kırsal Kalkınmada Internet Tabanlı Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve Buna Yönelik Politika Yaklaşımları". TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Türktarım Dergisi, Sayı:174, Mart-Nisan 2007, s:10-16, Ankara.
 18. KAN,M.-GÜLÇUBUK,B., "Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler".Uludağ üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:22, No:2, s.57-67, 2008-Bursa.
 19. GÜLÇUBUK, B., “Tarımsal Üretim ve Kırsal Kalkınma Uğraşılarının Ana Aktörleri: Kadınlar”. GTHB-Türktarım Dergisi. Sayı:203, Ocak-Şubat 2012, s:38-47
 20. GÜLÇUBUK, B. “Sosyolojik Açıdan Toprak”. ZMO-Tarım ve Mühendislik Dergisi. Sayı:102/2013, s:15-16.
 21. GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Alan Kalkınma Arayışlarında Köy-Kent Yaklaşımı ve Mesudiye İlçesi”. Kırsal Alan Planlaması Tartışmaları 1999-2009. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları. Şubat-2013
 22. GÜLÇUBUK, B. “Türkiye Tarımının Ekonomi-Politik ve Sosyolojik Nitelikleri Açısından Arazi Toplulaştırması”. GTHB-Türktarım Dergisi. Sayı:210, Mart-Nisan 2013, s:16-21
 23. GÜLÇUBUK, B. “Mevsimlik Tarım İşçileri Gerçeği”. 4 Mevsim-Üretimden Tüketime Tarım Dünyası Dergisi. Sayı:9, Haziran 2014, İstanbul, s:78-81
 24. GÜLÇUBUK, B. “Tarladan Sofraya: Çiftçiler Neden Kazanamıyor?”. Verim Dergisi, Gübretaş Yayını, Sayı:36, Yaz-2014, s:24-28, İstanbul
 25. GÜLÇUBUK, B. “Kalkınma İlkeleri Açısından GAP: Kimler İçin Nasıl İlerliyor?”. 4 Mevsim-Üretimden Tüketime Tarım Dünyası Dergisi. Sayı:10, Eylül 2014, İstanbul, s:80-83
 26. GÜLÇUBUK, B. “Mevsimlik Tarım İşçilerinden Sessiz Çığlık”. ZMO-Tarım ve Mühendislik Dergisi. Sayı:107/2014, s:32-39.GÜLÇUBUK, B. “Mevsimlik Tarım İşçilerinden Sessiz Çığlık”. ZMO-Tarım ve Mühendislik Dergisi. Sayı:107/2014, Ankara, s:32-39.
 27. GÜLÇUBUK, B. “Tarımda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tarımda Çalışanlar İçin Bir Şey İfade Eder mi?”. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Dergisi, Ankara, Sayı:16, s:28-33, 2015
 28. GÜLÇUBUK, B. “Tarımdaki Kadınlar: Tohum’un Yaşatıcısı Ve Çoğaltıcısı”. TÜRKTOB Dergisi, Ekim-Aralık 2015, Sayı:16, s:6-10, Ankara
 29. GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Kalkınmanın Ekonomik Dinamizmi Açısından Süt Hayvancılığı ve Buna Dayalı Üretim”. Kırsal Kalkınma Dergisi, TKDK, Ocak-Şubat-Mart 2016, Sayı:3, s:26-32, Ankara.
 30. GÜLÇUBUK, B. “Dünyanın Ve İnsanlığın Geleceği İçin: Aile Çiftçiliği”. PANKOBİRLİK Dergisi, Sayı:107, s:22-27, 2016, Ankara.
 31. GÜLÇUBUK, B. “Kırsalı Kalkındırmadan, Tarımda-Kırsalda İş Sağlığı Ve Güvenliği Olur Mu?”. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Dergisi, Ankara, Sayı:20, s:33-39, 2016
 32. GÜLÇUBUK, B. “Sosyolojik Bakış ve Kalkınma İlkeleri Açısından “Milli Tarım Projesi””. Dünya 4 Mevsim Dergisi, Sayı:21, S:80-82, İstanbul.

E.TAMAMLANMIŞ ULUSAL KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ


 1. GÜLÇUBUK, B. - ÖLMEZ, F. N., El Dokusu Halıcılık ve Kilimcilik Faaliyetlerinin  Kadın  İstihdamına, Boş Zamanların Değerlendirilmesine ve Kırsal Kalkınmaya Katkıları    (Aksaray İli - Taşpınar  Kasabası ve Afyon İli - Bayat İlçesi Örneği). Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Kodu: 98-11-06-001, Ankara, 2000.
 2. GÜLÇUBUK, B., Kırsal Alanda Kredi Kullanımının Sosyo-Ekonomik Temelleri-     Hızlı Kırsal Değerlendirme Yaklaşımı ile Kırıkkale İli Keskin İlçesi Araştırması. TZOB Yayınları, Ankara,2000.

 3. YILDIRAK,N. - GÜLÇUBUK, B. - GÜN,S. -OLHAN,E. -KILIÇ, M., Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları. Tarım-İş Sendikası Yayınları, Ankara,2003.

 4. YILDIRAK,N.-GÜLÇUBUK,B., 2003. GAP Bölgesi Köylerinde Sosyal Güvenlik Durumu ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarının Sosyo-Ekonomik Temelleri”. GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı-Türkiye Ziraatçılar Derneği Araştırma Projesi, Ankara, 2003.

 5. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., Doğu Anadolu Havza Rehabilitasyon Projesi Uygulama Alanında Sosyo-Ekonomik Yapının Projenin Benimsenmesi ve Katılıma Etkisi ve Proje Etkinliği. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı  Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Yayın No:149, Enstitü Yayın No:198, Tokat, 2005.

 6. GÜLÇUBUK,B. ve Diğerleri.,Yerel Düzeyde Kalkınmada Tarıma Dayalı KOBİ'lerin   İşlevleri Üzerine Bir Araştırma: Karaman İli Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla İlçelerinde Potansiyel Belirleme ve Model Geliştirme. TÜBİTAK,2008.

 7. GÜLÇUBUK,B. ve Diğerleri.,-"Türkiye’de Kırsal Alanda Kadının Girişimciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Kadınların Bu Konuda Güçlendirilmesine Yönelik Politika Önerilerinin Geliştirilmesi". TUBITAK, 2011.

 8. GÜLÇUBUK,B. Kadın Çiftçiler Yarışıyor-Etki Değerlendirme Araştırması. Ankara Üniversitesi-AKÇAM, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, 2012.

 9. GÜLÇUBUK,B. ve Diğerleri., Kastamonu- Bartın Küre Dağları Milli Parkı Örneğinde Korunan Alanlarda Peyzaj Karakter Tiplerinin Belirlenmesi. Destekleyen: TUBITAK, 2012

 10. GÜLÇUBUK,B. ve Diğerleri., "GTHB tarafından yürütülen ve danışmanları arasında yer aldığım "Tarım Arazilerinin Bölünmesinin Önlenmesine Yönelik Yasal Düzenleme Hakkında Düzenleyici Etki Analizi".  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, 2013.

 11. GÜLÇUBUK, B. 2014. Türkiye'de Agroparkların Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma (Ankara Üniversitesi-BAP)

 12. GÜLÇUBUK,B. ve Diğerleri., Manavgat 2050 Vizyon Projesi. MASİAD, 2014

 13. GÜLÇUBUK, B. Kırsal Kalkınma Temelli Kırsal Turizm Projesi. Ankara Üniversitesi AKÇAM Yayınları, Destekleyen: Ankara Kalkınma Ajansı, 2014

 14. GÜLÇUBUK, B. ve Ark. KOP Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İhtiyaç Analizi. Destekleyen: Kalkınma Bakanlığı, KOP BKİB, 2015

 15. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Desteklenen Projeler ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU. TKDK, 2015

F.TAMAMLANMIŞ ULUSLAR ARASI KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ


 1. GULCUBUK, B. and OTHERs., Baseline Survey on Worst Forms of Child Labour in the Agricultural Sector: Children in Cotton Harvesting in Karatas, Adana. ILO, 2003
 2. GULCUBUK, B. and OTHERs., Active Labour Market Project New Oppurtunities Programme Evaluation – Turkey. The European Training Foundation. 2007.
 3. GÜLÇUBUK,B. ve Diğerleri., Türkiye’de Mevsimlik Tarım İşçilerinin Çalışma Haritalaması, 2013.
 4. GÜLÇUBUK,B. ve Diğerleri., Herkes İçin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi (Ulusal İnceleme Raporu: Türkiye). AB, 2013.
 5. GULCUBUK, B. and OTHERs., To Eliminate Child Labor in Hazelnut Supply Chain and Improve Employment Conditions in Turkey. Fair Labor Associaiton, 2017.

 • G. KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDA BÖLÜM YAZARLIĞI
 •  

  1. GÜLÇUBUK,B., “Development Efforts Towards Rural Areas in Turkey: The Key Element of Modern Agriculture”, Warsawa-Poland, 1997.
  2. GÜNEŞ,E. - ALBAYRAK, M. - GÜLÇUBUK, B., Türkiye’de Gıda Sanayii. Tekgıda-İş Sendikası Yayınları, İstanbul, 2002.
  3. GÜLÇUBUK, B. - ALBAYRAK, M. - GÜNEŞ, E., Türkiye’de Çay Üretim-İşleme Ekonomisi ve Çay Politikalarının Üretici Davranışlarına Etkisi. Tekgıda-İş Sendikası Yayınları, Ankara, 2003.
  4. GÜLÇUBUK, B., Doğa İle Barışık Bir Kalkınma Uğraşısı.  TEMA Vakfı Yayınları, Yayın No:49, İstanbul, 2006.
  5. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., İşletmelerde Kariyer Planlaması. Ankara Sanayi Odası Yayını, Aralık-2005, İstanbul.
  6. GÜLÇUBUK, B., “Kırsal Kalkınma”. Türkiye’de Tarım Kitabı. TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara, 2006.
  7. GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Kalkınma ve Tarım Politikaları”. Tarım Ekonomisi Kitabı.  Anadolu Üniversitesi Yayınları No:2226 Açık öğretim Fakültesi Yayın No:1225,s:199,  Eskişehir,2012.
  8. GÜLÇUBUK, B. “Tarımın Görünen Fakat İstenmeyen Gerçekleri: Kadınlar ve Çocuklar”. Güncel Ekonomik Sorunlar. Gazi Kitapevi, Ankara, 2016. s.31-59
  9. GÜLÇUBUK, B. ve Diğerleri., “Türkiye’de Yerel Ürünlerin Bölgesel Kalkınma Dinamikleri İçindeki Önemi”. Bölgesel Kalkınma Kitabı. Paradigma Akademi Yayınları. Çanakkale, 2016.s.45-62
  10. GÜLÇUBUK, B. “Kırsal Kalkınma Politika ve Uygulamalarında Öncelik Arayışları ve Türkiye Açısından Değerlendirme”. Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel Ve Kırsal Kalkınma Kitabı. Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018, s.53-68
  11. GÜLÇUBUK, B. “Sürdürülebilir Kırsal kalkınma İçin Kooperatif Örgütlenmesi”.  Sürdürülebilir Yaşam Penceresinden Yerel Ve Kırsal Kalkınma Kitabı. Özyeğin Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2018, s.283-301      

  HOBİLERİ ve BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRMEK;


  • Kırsal yerleşimlerde analizde bulunmak
  • Kırsal alanlarda yaşayanlarla kırsal yaşama ilişkin değerlendirmelerde bulunmak
  • Farklı toplumların sosyal-antropolojik değişim süreçleri hakkında araştırma yapmak, bilgi edinmek ve konu ile ilgili kitap okumak
  • Sosyoloji ve felsefe söyleşilerine dinleyici ve/veya konuşmacı olarak katılmak
  • Halk dansları ile ilgilenmek
  • Hafta sonları doğa ve kültür yürüyüşlerine katılmak
  • Zaman bulduğunda Dünyanın ve Türkiye'nin farklı yerlerini (otantik, kültürel) gezmek, keşfetmek
  • Ney dinlemek.