PROF.DR. ARİFE SEMA GÜN    
Adı : ARİFE SEMA
Soyadı : GÜN
E-posta : gun@agri.ankara.edu.tr
Tel : 596 1612
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
Eğitim ve Akademik Deneyim
Dr.
1996

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Türkiye'de Uygulanan Toprak Toplulaştırma Yöntemlerinin Karşılaştırılması-İzmir ve Şanlıurfa Örneği-

Yüksek Lisans
1989

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Türkiye'de Çay Politikası

Aras. Gör.
1987

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalı

Lisans
1985

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü

 
Verdiği Lisans Dersleri
Tarım Hukuku
Verdiği Lisansüstü Dersleri
Arazi Dereceleme ve Toplulaştırma Uygulamaları
Arazi Kullanım Politikası ve Kullanım Planlaması
Kırsal Ekonomi ve Kırsal Alan Yönetimi
Tarımda İş Hukuku
Tarımda Toprak Mülkiyeti ve Kullanım Politikası

Yayınlar
 • BOSTAN,A,GÜN S, 2013,Türkiye'de Genetiği Değiştirilmiş Gıda ve Yem Konusunda Mevzuat Uygulamaları ve Denetimler, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.91-98.
 • BOSTAN A, GÜN S, 2013, Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Konusunda Kamu ve Tarımsal Üretici Yaklaşımları, 4. Gıda Güvenliği Kongresi, Tübitak, 14-15 Mayıs 2013, İstanbul.
 • GÜN, S., DELLAL, İ., ÜNÜVAR, İ.F., Türkiye'de Toprak Politikası ve Kırsal Yoksulluk, 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, 5-7 Eylül 2012, Konya.
 • DÖLEKOĞLU C.O,YILMAZ S, GÜN S,UYSAL Ö.K,2012,The food safety perception in Turkey: gender variation,Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială,Vol.36,pp.178-196.
 • GUN S,2012, Türkiye'de Tarım Topraklarının Korunması ve Yönetimi,International Food Agricultural And Gastronomy Congress 15-19 February 2012, Antalya.
 • GÜN S, UYSAL Ö.K, DÖLEKOĞLU C.O,YILMAZ S, 2011,European Union Membership Process of Turkey: Perspective of Rural Area,Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială,Vol.34,pp.197-211. 
 • BOSTAN,A,GÜN S, 2011,A Study of overview on GMO's legislation and inspection system in Turkey, 4th International Congress on Food and Nutrition,TUBİTAK,12-14th October 2011, İstanbul.
 • DÖLEKOĞLU C.O, GÜN S,2011,Social Security in Rural Turkey, Actual Problems of Economics, No.1(115), Kyiv, Ukraine,273-284.
 • ÖZKAN Z, ARIKBAY C,GÜN S,2010, Verimlilik Bakış Açısıyla Türkiye Tarım Politikaları, 16. Dünya Verimlilik Kongresi ve 2010 Avrupa Verimlilik Konferansı, 2-5 Kasım 2010, Antalya.
 • ERAKTAN G,OLHAN E,GÜN S, 2010,Dünya Ekonomisindeki Gelişmeler ve Tarım Ürünleri Piyasalarına Yansımaları, Qloballaşma Prosesində Qafqaz və Mərkəzi Asiya, İqtisadiyyat və Beynəlxəlq Münasibətlər, III Beynəlxalq Konqresi, s.462-470,15-17 oktyabr 2010,Bakı Azərbaycan. 
 • CEYLAN İ.C,OLHAN E,GÜN S,KESKİN G,DELLAL İ, 2010,Global financial crisis and oil seed sector in Turkey, Journal of Food Agriculture&Environment, Vol.8(2), pp.454-455. 
 • OLHAN E, ATASEVEN Y,GÜN S,ARISOY H,2010, The features of farmers preferring environmentally friendly agricultural methods: The case of Turkey, Scientific Research and Essays, Vol.5(7), pp.646-653.
 • GÜN S,CEYLAN İ.C,DELLAL İ,KESKİN G, OLHAN E, DELLAL G,2010, Dairy Sector in the Crises: The Case in Turkey, Journal of Animal and Veterinary Advances, Vol.9(2), pp.429-435.
 • OLHAN E, GÜN S, ATASEVEN Y,ARISOY H,2010, Effects of Agricultural Activities in Seyfe Wetland, Scientific Research and Essay, Vol.5(1), pp. 009-014.
 • GÜN S, KAN M,2009, Pesticide Use in Turkish Greenhouses: Health and Environmental Consciousness, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.18(4), pp.607-615.
 • AKIN A, GÜN S, 2008, Avrupa Birliğine Katılım Sürecinde Gıda İşletmelerinin AB Standartlarına Uyumu, Türkiye VIII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 25-27 Haziran 2008, Bursa, s.14-24.
 • TANRIVERMİŞ H, AKİPEK Ş,BAYRAMİN İ, GÜN S, ALİEFENDİOĞLU Y,2008, Ermenek Barajı ve Hidroelektrik Santrali Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:1, Ankara,163 s.
 • TANRIVERMİŞ H,AKİPEK Ş,BAYRAMİN İ, GÜN S, ALİEFENDİOĞLU Y,2008, Bağbaşı Barajı ve Hidroelektrik Santrali ve Mavi Tünel Projesi Kamulaştırma Alanındaki Arazilerin Gelirleri Kapitalizasyon Oranları ve Birim Arazi Değerlerinin Araştırılması, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Taşınmaz Geliştirme Anabilim Dalı Yayın No:2, Ankara,164 s.
 • ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU C, GÜN S, UYSAL Ö.K, YILMAZ S, 2007,Agricultural Products Supply Chain of Rural Women, 2nd International Congress on Food and Nutrition,TUBİTAK,24-26 October 2007, İstanbul. 
 • AKTÜRK D,GÜN S, KUMUK T,2007, Multiple Correspondance Analysis Technique Used in Analyzing the Categorical Data in Social Sciences, Journal of Applied Sciences, ISSN:1812-5654,7(4):p.585-588.
 • GÜN S, GÜLÇUBUK B, OLHAN E, YILDIRAK N,2007, Female Agricultural Workers in Cotton Cultivation in Turkey, The Indian Journal of Social Work, Vol.68(4), pp.485-495.
 • GÜN S, KILIÇ M, GİRAY F.H, 2006, Hong Kong VI. Bakanlar Konferansı Sonuçlarının Türk Tarımına Olası Etkileri, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya, s.108-116. 
 • GÜN S, KILIÇ M, 2006, Tarım Topraklarının Korunması, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya, s.670-677.
 • GİRAY F.H, AKIN A, Ö.DÖLEKOĞLU C, GÜN S, 2006, Gıda Güvenliği ve AB Uyum Sürecinde Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi, 13-15 Eylül 2006, Antalya, s.971-979.
 • GÜN S,2006,Tarımda Toprak Mülkiyet Yapısı ve İşletmelerin İyileştirilmesi,Türktarım Dergisi,Sayı:171,s.34-37.
 • OLHAN E, GÜN S, GÜLÇUBUK B,YILDIRAK N, 2006, The Working Conditions of Mobile Agricultural Female Workers in Hazelnuts Growing in Turkey, Human Perspectives on Sustainable Future, University of Joensuu Research Reports of The Faculty of Education No:99.Joensuu, Finland,p:48-55. 
 • GÜN S,2005,Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Yasası Üzerine,Tarım Kredi,Yıl:21,Sayı:398,s.12.
 • AKPINAR N, TALAY İ, GÜN S, 2005, Priority Setting in Agricultural Land-use types for Sustainable Development, Renewable Agriculture and Food Systems, Volume 20, Number 3, Cambridge University Press,p: 136-147.
 • OLHAN E, ATASEVEN Y, GÜN S, 2005, Organic Farming in Turkey, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume 8, Number 3, p:505-509.
 • GÜN S, ERAKTAN S, 2005, Tarımsal Mülkiyet Rejimi ve Vergilendirme, Türkiye Ziraat Mühendisliği Teknik Kongresi, 2.Cilt, s.1197-1207.
 • GÜN S, 2005, Organizations and Problems in Turkish Agriculture, XVIII. International Turkish Cooperative Congres, Turkish Cooperative Association Publication:98, Ankara, p:67-76. 
 • GİRAY F.H, AKIN A, GÜN S, 2004,Kırsal Kalkınmada Yeni Perspektifler, Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, s.161-168.
 • GÜNEŞ E, GÜN S, GÜLÇUBUK B, OLHAN E, 2004, Türkiye’de Şeker Politikalarının Şekerpancarı Üretimine Etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Araştırması, Türkiye VI.Tarım Ekonomisi Kongresi, s.61-66.
 • YILDIRAK N, GÜLÇUBUK B, GÜN S, OLHAN E, KILIÇ M, 2003, Türkiye’de Gezici ve Geçici Kadın Tarım İşçilerinin Çalışma ve Yaşam Koşulları ve Sorunları, Tarım İş Yayın NO: 2003/4, Ankara. 
 • GÜN S, 2003, Türkiye’de Toprak Reformu, Ekin Dergisi, Yıl:7, Sayı 25, Temmuz-Eylül 2003, s.6-11. 
 • GÜN S, 2003, Legal State of Land Consolidation in Turkey and Problems in İmplementation, Pakistan Journal of Biological Sciences, Volume 6, Number 15, p:1380-1383.
 • GÜN S, 2002,Tarımsal Reformlar Çerçevesinde Tarımla İlgili Kuruluşların Yeniden Yapılanması, Ekin Dergisi, Yıl:6, Sayı:22, Ekim-Aralık 2002, s.6-12. 
 • GÜN S, 2001,Türkiye’de Tarım Topraklarının Mülkiyet Durumu ve Uygulanan Politikalar, Cumhuriyetin 100. Yılına Türk Tarımının Hedefleri Sempozyumu, 30 Nisan-1 Mayıs 2001, Ankara, s.325-336. 
 • GÜN S, 2001,GAP Alanında 3083 Sayılı Yasanın Uygulanması ve Sonuçları, GAP II. Tarım Kongresi, 24-26 Ekim 2001, Şanlıurfa, 1.Cilt, s.575-579.
 • KAN M, GÜN S, 2000,Türkiye’de Tarım İlaçları Kullanımı İle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Kurumsal Yapı, Ekin Dergisi, Yıl:4, Sayı:14, Ekim Aralık 2000, s.28-34.
 • OLHAN E, GÜLÇUBUK B, KILIÇ M, GÜN S, ZABEK M, 1999, Turkish Publications Examining Various Aspects Of The Mediterranean Region, Rural Space Under Modernisation Process, Warszawa 1999, p:33-38.
 • GÜN S, 1999, Gap Alanında Toprak-İnsan İlişkileri, Ekin Dergisi, Yıl:3, Sayı 10, Ekim-Aralık 1999, s.34-37.
 • GÜLÇUBUK B, GÜN S, YILDIRAK N, 1998, Women’s participation in the agricultural production, Miscellanea Geographica, Warsaw University, Faculty of Geography and Reginal Studies, p:259-262.
 • GÜLÇUBUK B, GÜN S, YILDIRAK N, 1998, The socio-cultural situation of adolescents, Miscellanea Geographica, Warsaw University, Faculty of Geography and Regional Studies, p:275-282.
 • GÜN S, 1998, Yeni Mer’a Yasasına İlişkin Bazı Görüşler, Ekin Dergisi, Yıl:2, Sayı 5, Temmuz-Eylül 1998, s.57-61.
 • ATAMAN A, GÜN S, 1996, Tarım Topraklarının Tarım Dışı Amaçlarla Kullanımı ve Alınacak Önlemler, Tarım-Çevre İlişkileri Sempozyumu, Bildiri Kitabı,13-15 Mayıs 1996, Mersin, s.977-985.
 • GÜLÇUBUK B, GÜN S, 1996, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmada İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, Türkiye I. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-9 Eylül 1994, İzmir, s.351-358.
 • GÜN S, 1996, Türkiye’de Toprak Toplulaştırması İle İlgili Kamu Kuruluşlarının Uygulamaları ve Eşgüdümü, Türkiye II. Tarım Ekonomisi Kongresi, Adana, s.324-330.
 • AKSOY S, GÜN S, GÜLÇUBUK B, 1995, Tarım Topraklarının Parçalanması ve Miras Hukuku, IV.Türkiye Ziraat Mühendisliği Kongresi, 9-13 Ocak 1995,Ankara T.C. Ziraat Bankası Kültür Yay:26 s.125-142.
 • YILDIRAK N, GÜLÇUBUK B, GÜN S, 1995, Tarımsal Nüfus ve Yapısal Dönüşüm, IV.Türkiye Ziraat Mühendisliği Kongresi,9-13 Ocak 1995,Ankara, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yay:26, s.97-114.
 • GÜN S, 1995, Hollanda Tarımı, Ziraat Dünyası, Sayı:429, s.16-19.
 • GÜN S, GÜLÇUBUK B, 1995, Kırsal Kesimin Gizli Gücü: Üretici Kadınlarımız, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı:182, Cilt:XIX, s.32-39.
 • GÜN S, 1994, Yaş Çay Yaprağı Alım Politikası ve Sonuçları, Çiftçi ve Köy Dünyası, Sayı:115, Temmuz 1994, s.12-16.
 • GÜN S, AKSOY S, 1992, Türkiye'de Çay Politikası, “A.Ü.Ziraat Fakültesi Yıllığı, Cilt:41, Fasikül 1-2 den Ayrıbasım, s.67-74.