ARŞ.GÖR. NURETTİN YILDIRIM GÜNDOĞDU    
Adı : NURETTİN YILDIRIM
Soyadı : GÜNDOĞDU
E-posta : gundogdu@eng.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 600 01 00 / 1818
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

EDUCATION

Ph. D.: Ankara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences. (2013)
M. Sc.: Ankara University, Graduate School of Natural and Applied Sciences. (2005)
Undergraduate: Ankara University, Faculty of Engineering, Department of Geophysical Engineering. (2013)

SCHOLARSHIPS

Ph. D. Research Fellowship (YÖK): TU Bergakademie Freiberg, Germany (2010-2011)

ARTICLES

Gündoğdu, N.Y., Candansayar, M.E. and Genç E., 2017. Rescue Archaeology Application: Investigation of Kuriki Mound Archaeological Area (Batman, SE Turkey) by Using Direct Current Resistivity and Magnetic Methods. Journal of Environmental and Engineering Geophysics, 22(2), 177-189. DOI: 10.2113/JEEG22.2.177

Akca, İ. ve Gündoğdu, N.Y., 2010. Samsun-Baruthane tümülüslerinin doğru akım özdirenç yöntemi ile incelenmesi. Yerbilimleri, 31(3), 205-215.

PROCEEDINGS

International Congress and Workshops  (9)

Gündoğdu, N.Y.Demirci, İ., Candansayar, M.E., Varilsüha, D. and Yılmaz, A.E., 2016 Acceleration of Three-Dimensional Direct Current Resistivity Modelling Using GPU Computing. The 22nd European Meeting of Environmental Engineering Geophysics, 4-8 September 2016, Barcelona. [Oral]

Candansayar, M.E., Demirci, İ., Gündoğdu, N.Y., Varilsüha, D.  and Yılmaz, A.E., 2016. Two Dimensional Joint Inversion of Magnetotelluric and Passive Seismic Data on GPU. The 23rd Electromagnetic Induction Workshop, 14-20 August 2016, Chiang Mai. [Poster]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2014. Comparison of Different Stabilizing Functional in 3D Regularized Inversion of Direct Current Resistivity Data. 20. European Meeting of Environmental Engineering Geophysics, 14-18 September 2014, Athens. [Poster]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2013. A new algorithm for Three-Dimensional Regularized Inversion of Direct Current Resistivity Data: Archaeological Field Applications. The 20th International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, 25-27 November 2013, Antalya. [Oral]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2012. A new algorithm for three-dimensional regularized inversion of direct current resistivity data: DCR3Dinv. The 21th International Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, 26-31 July 2012, Darwin. [Poster]

Candansayar, M.E., Gundogdu, N.Y. and Aktarakçı, H. 2011. Investigation of Landslide by using 2D/3D Resistivity Imaging. Near Surface 2011 - The 17. European Meeting of Enviromental and Engineering Geophysics, Leicester. [Oral]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2010. Three-Dimensional Direct Current Resistivity (DCR) Modelling Using Different Parallel Computing Methods. The 20th International Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, 18-24 September 2010, Giza. [Poster]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2008. Two-dimensional joint inversion of DC Resistivity data sets collected along parallel lines. The 19th International Workshop on Electromagnetic Induction in the Earth, Volume 1 of 2, p. 84. [Oral]

Gündoğdu, N.Y., Kadıoğlu, S. and Sayılı, İ.S., 2006, Investigarion of Gem Tourmaline Pegmatites by Using Ground Penetrating Radar (GPR) : Kargilik Village, Yozgat-Turkey, 12th Quadrennial IAGOD Symposium, 21-21 August 2006, Moscow. [Poster]

National Congress and Workshops - In Turkish  (10)

Gündoğdu, N.Y.Demirci, İ., Varilsüha, D. and Candansayar, M.E., 2014. Doğru Akım Özdirenç Yönteminde Üç-Boyutlu Düz Çözümün CUDA ile Hızlandırılması. 6. Yer Elektrik Çalıştayı, 23-25 Mayıs 2016, Kocaeli. [Oral]

Candansayar, M.E., Demirci, İ., Gündoğdu, N.Y., Varilsüha, D.  and Yılmaz, A.E., 2014. Manyetotellürik ve Pasif Sismik Verilerin GPU Üzerinde 2-B Birleşik Ters Çözümü. 6. Yer Elektrik Çalıştayı, 23-25 Mayıs 2016, Kocaeli. [Oral]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2014. Paralel Hatlarda Toplanmış Doğru Akım Özdirenç Verilerinin 3B Ters Çözüm Algoritması ile Yeniden Değerlendirilmesi. 5. Yer Elektrik Çalıştayı, 26-28 Mayıs 2014, Enez. [Oral]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2012. Doğru Akım Özdirenç Verilerinin Üç-Boyutlu Düzgünleştiricili Ters Çözümü için Yeni Bir Algoritma: DCR3Dinv. 4. Yer Elektrik Çalıştayı, 21-23 Mayıs 2012, İzmir. [Oral]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2012. Doğru Akım Özdirenç Verilerinin İki- ve Üç-Boyutlu Ters Çözümü ile Kuriki Höyük’ün (Batman) Araştırılması. 4. Yer Elektrik Çalıştayı, 21-23 Mayıs 2012, İzmir. [Oral]

Gündoğdu, N.Y. and Candansayar, M.E., 2008. Üç-boyutlu Modellerin Doğru Akım Özdirenç Tepkisinin Hesaplanmasında Tekillik Sorunu ve Çözüm Yöntemleri. Manyetotellürik ve Jeoelektrik Çalıştayı, İTÜ Maden Fakültesi, 13-14 Kasım 2008, İstanbul. [Oral]

A. Kürçer , S.Z. Tutkun , S. Pavlides , A. Chatzipetros , Ö. Ateş, S. Özden , E. Ulugergerli , Y. Gündoğdu , T. Bekler , G. Syrides , K. Vouvalidis , S. Valkaniotis , A. Zervopoulou , E. Şengül , Y.L. Ekinci , K. Köse , A. Demirci ve Ş. Elbek, 2006, Troia Fayı'nın morfotektonik özellikleri ve paleosismolojik ön çalışmalar, KB Türkiye, ATAG 10. Toplantısı, 2-4 Kasım 2006, İzmir. [Oral]

Akça, İ., Gündoğdu, N.Y., 2004, Karstik Boşlukların Belirlenmesine Yönelik Jeofizik Araştırmalar, Baraj Sahasında Yapılan Çalışmalar, Türkiye 16. Jeofizik Kongre ve Sergisi, 7-10 Aralık 2004, Ankara. [Oral]

Sayılı, İ.S., Kadıoğlu, S., Gündoğdu, N.Y., Kadirioğlu, T., Önal, K.M., 2004, Yozgat-Kargılık pembe turmalin içeren pegmatit damarlarının özellikleri ve yer radarı yöntemi ile aranması, Türkiye 57. Jeoloji Kurultayı, 8-12 Mart, 2004, Ankara. [Oral]

Akça, İ., Gündoğdu, N.Y.  Bilgehan, R.P., Ulugergerli, E.U., Kılıç, R., 2003, Fosil Heyelanların Kayma Yüzeylerinin Belirlenmesinde Jeofizik Çalışmalar, Türkiye 15. Jeofizik Kurultayı ve Sergisi, 20-24 Ekim 2003, İzmir. [Oral]