PROF.DR. ERDAL GÜNER    
Name : ERDAL
Surname : GÜNER
E-Mail : guner@science.ankara.edu.tr
Phone Number : 03122126720/1231
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF SCIENCES
Department : Department of Mathematics
Personal Information

CV

 

Name

Erdal GÜNER

Birth Place and Date

Malatya, 10.03.1965

Title

Assoc. Prof. Dr.

Status

Married

Office Address

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü,

06100 Tandoğan ANKARA.

E-Mail

guner@science.ankara.edu.tr

Phone

90.312.2126720 / 1231

Fax

90.312.2235000 

 

 

EDUCATION

 

B.S.

Ankara University, Faculty of Science , Department of Mathematics, 1987.

M.S.

Ankara University,  Department of Matematics, 1990.

Thesis Title: Schlicht Fonksiyonların Bazı Dönüşüm Özellikleri

 

Ph.D.

Ankara University,  Department of Mathematics, 1996.

Thesis Title: Bir Abelyen Örtü Uzayı Olarak Yüksek Homotopi Gruplarının HDemeti

 

 

 

WORK EXPERIENCE

1988-1999

Resarch Assistant, Ankara University, Faculty of Science, Department of Mathematics.

1999-2011

Asst. Prof. Dr., Ankara University, Faculty of Science, Department of Mathematics.

2011-

Assoc. Prof. Dr., Ankara University, Faculty of Science, Department of Mathematics.

 

 

RESEARCH INTEREST

 

  • Sheaf Theory
  • Fuzzy Algebraic Structure
  • Fuzzy Topology

 

 

A.   PUBLICATIONS

 

 

 

1.

Balcı, S. and Guner E., “On the  Sheaf of Higher Homotopy Groups as an Abelian Covering Space”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol 47,No1-2,  35-44 (1998). ( Math Reviews).

 

2.

Guner,E., “Some Results for  the Sheaves of Higher Homotopy Groups” ,  Pure Appl. Math. Sci. ,Vol.48,  No. 1- 2, 55-61(1998).(Math. Reviews).

 

3.

Guner, E. , “On the Generalized Whitney Sum of  the Sheaves of Higher Homotopy Groups”, Jour. of Inst. of Math. and Comp. Sci. (Math. Ser,), Vol.11, No.1, 59-  66 (1998). ( Math Reviews).

 

4.

Guner, E. ; “ Some Characterizations on the Sheaves of Higher Homotopy Groups”, Jour.  Of  the Inst.of Sci. and Tech of Gazi Univ. , Vol.12, No.3, 543- 551 (1999).

 

6.

Guner, E. ; “Functorial Properties of the Sheaves of Higher Homotopy Groups”, Jour.of the Inst.of Sci.and Tech of Gazi Univ.,Vol.13, No.4, 905-911 (2000).

 

 

7.

Guner, E.; “Some Results  on the Sheaf of the Homology Groups”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol. 50,  1- 8 (2001).

( Math. Reviews).

 

8.

Guner, E.; “The Tangent Bundle on C1 Fuzzy Manifolds”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol.52, No.2, 29- 34 (2003).

( Math. Reviews ).

 

 

9.

Guner, E.; “General Lifting Theorem for the Tangent  Bundle  on a  C1 Fuzzy Manifold”, Jour. of Inst. of Math. and Comp. Sci. ( Math. Ser.), Vol.17, No.1, 21- 24 (2004).(Math. Reviews).

 

 

10.

Guner, E. and Balcı,S.; “Some Results on the Fuzzy Sheaf of the Fundamental Groups over Fuzzy Topological Spaces”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol. 55, No.1,  47- 55 (2006) .

( Math Reviews).

 

11.

Guner,  E.; “Fuzzy Contractibility”, Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1, Vol. 56, No.2, 11-16 (2007) .( Math Reviews).

 

12.

Guner, E.and Balcı, S. ;“on the Fuzzy Sheaf of the Fundamental Groups” , Taiwanese Journal of Mathematics, Vol.11, No.4, 1057-1062 (2007).(SCI)

 

13.

Guliev, V.S ., Serbetci, A . , Guner, E. and Balcı, S., ; “Meda inequality for rearrangements of the convolution on the Heisenberg group and some applications”,Journal of İnequalities and Applications,Vol  2009, 1-14 (2009).(SCIE)

 

 

14.

Guner, E., ;“On the Solution of the Fuzzy Lifting Problem on Fuzzy Covering Spaces” , Journal of  Applied and Computational Mathematics,Vol  2010,  (2010).(SCIE)

    

 

 

B.   CONFERENCE PROCEEDINGS/PAPERS

1.

Guner, E.;“Yüksek Homotopi Gruplarının Demetlerinin Faktoriyel Özellikleri.”,II. Kızılırmak Uluslararası Fen Bilimleri Kongresi Bildiri Kitabı,183- 184,Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale (1998).

 

2.

Güner, E. , “The Fuzzy Sheaf of The Fundamental Groups of Fuzzy Path Connected Topological Spaces”, XXII.Ulusal Matematik Sempozyumu , Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2010.

 

3.

Sağıroğlu,S.ve Güner, E. , “Genelleştirilmiş Komşuluk Sistemlerinin Kartezyen Çarpımı”, 5.Ankara Matematik Günleri, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Matematik Bölümü, Ankara, 2010.

.

4.

Koçyiğit,E.Y. ve Güner, E. , “Fuzzy Topolojik Gruplar Üzerine”, XXII.Ulusal Matematik Sempozyumu , Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2010.

 

5.

Demiralp,S. ve Güner, E. , “Fuzzy Bölüm Halkaları Üzerine”, XXII.Ulusal Matematik Sempozyumu , Erciyes Üniversitesi,Kayseri, 2010.

 

6.

Güner, E. , “General  Fuzzy Lifting Theorem for Fuzzy Sheaf  of Fundamental Groups”, VIII.Geometri Sempozyumu,Akdeniz Üniversitesi,Antalya, 2010.

 

7.

Güner, E. , “Fuzzy Eğrilerin Homotopisi Üzerine”, III.Ulusal Ereğli Kemal Akman Meslek Yüksek Okulu Tebliğ Günleri,Selçuk Üniversitesi,Konya, 2011.

 

 

 

 

 

        

COMPLETED THESES

1.

Yazar,E., “Fuzzy Topolojik Grupla, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008.

 

 

2.

Yurduseven,S., “Bazı Fuzzy Cebirsel Yapılar”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2008.

 

 

3.

Deniz,P.D., “Fuzzy Halkalar ve Fuzzy İdealler Üzerine”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2011.

 

4.

Sangurlu ,M., “ Fuzzy Metrik Uzaylarda Ortak Sabit Nokta Teoremleri Üzerine”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2011.

 

5.

Eroğlu,İ., “Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzaylar Üzerine”, Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013.

 

 

REFEREED FOR THE JOURNALS

1.

 Commun. Fac. Sci. Univ. Ank. Series A1

 

2.

Gazi University Journal of Science

3.

Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi

 

4.

International Electronic Journal of Geometry

 

 

5.

Allahabad Mathematical Society