RESEARCH ASSISTANT ÇAĞIN KAMIŞCIOĞLU    
Name : ÇAĞIN
Surname : KAMIŞCIOĞLU
E-Mail : gunesc@ankara.edu.tr
Phone Number : +90 312 2033476
Title : RESEARCH ASSISTANT
Unit : FACULTY OF ENGINEERING
Department : Faculty of Physics Engineering
Personal Information

 

ÖZGEÇMİŞ

1.      Adı Soyadı: Çağın KAMIŞCIOĞLU

2.      Doğum Tarihi: 16.01.1984

3.      Unvanı: Araştırma Görevlisi

4.      Öğrenim Durumu:

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Fizik Mühendisliği

Hacettepe Üniversitesi

2007

Y. Lisans

Fizik Mühendisliği

Ankara Üniversitesi

2010

Doktora

Fizik Mühendisliği

Ankara Üniversitesi (devam ediyor)

 

 

5.     Yayınlar

5.1.  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

 

      5.1.1. Kamıscıoglu,Ç. vd.(2013).  “New results on νμ ντ  appearance with the OPERA experiment in the CNGS beam”, JHEP, 2013.

      5.1.2. Kamıscıoglu,Ç.  vd.(2013). “Search for νμ νe oscillations with the OPERA experiment in the CNGS beam”, JHEP, 2013.

      5.1.3. Kamıscıoglu,Ç.  vd.(2012). “Measurement of the neutrino velocity with the OPERA detector in the CNGS beam using the 2012 dedicated data” JHEP, 2012.

       5.1.4. Güneş, Ç., Meriç,  N. (2011). Comparison Of Sample Preparation Techniques Used In Luminescence Dating Methods, 2010 Cankaya University Journal of Science and Engineering Volume 8 (2011), No. 1, 15-25.

      5.1.5. Çolak,Ş. Korkmaz, M. Güneş,Ç. Dölek,S.(2009). Investigation Of Spectroscopic And Kinetic Features Of The Radicals Produced In Gamma Irradiated Butylated Hydroxyanisole, Radiation Effects & Defects in Solids, Vol. 164, No.2, 101–112.

 

5.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan   bildiriler

 

5.2.1. Kamıscıoglu,Ç. (2013). “OPERA, Emulsion Scanning, Analysis and Recent Results on Muon-Neutrino to Electron-Neutrino Oscillations” On behalf of the OPERA Collaboration  The XXI International Workshop High Energy Physics and Quantum Field Theory June 23 –   June 30,  2013 Saint Petersburg Area, Russia, Proceedings of Science ( basım aşamasında)

 

5.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda  yapılan sözlü sunumlar

   5.3.1. Hosseini,B. Kamıscıoglu,Ç. Kamıscıoglu, M. (2012). Study of MC Event Reconstraction with OpEmuRec”,   4/05/2012 , OPERA Video Conference

   5.3.2. Hosseini,B. Kamıscıoglu,Ç. Kamıscıoglu,M. (2012). Study of MC Event Reconstraction with OpEmuRec”,   16/05/2012 , OPERA Video Conference

5.3.3. Güneş,Ç. Kamıscıoglu,M.(2012). Data/MC comparison for located  CC events, 5/9/2012, OPERA Video Conference

        5.3.4. Tufanlı,S.Güneş,Ç. (2012). A Study on “Exclusive Phi” Angle for Tau and Charm

      Channels, 5/9/2012, OPERA Video Conference

 

      5.3.5. Güneş,Ç. Kamıscıoglu,M.(2012).  “Vertex.txt/FastFeedbackDS.txt”, 09/09/2012,

      OPERA Video Conference

5.3.6. Güneş,Ç. Kamıscıoglu,M.(2012).  Data/MC comparison of located events, 4/10/2012, OPERA Video Conference

5.3.7. Güneş,Ç. .(2012).  2008-2009 Data Comparisions, 8/11/2012, OPERA Video                 Conference

5.3.8 Güneş,Ç. (2012).    2008-2009 Data Multiplicity Distributions , 14/11/2012, OPERA Video            Conference

5.3.9. Kamıscıoglu,Ç. (2013). “Comparisons of Location Efficiency and Multiplicity for CC events”, MG, 22/01/2013, OPERA Video Conference

5.3.10. Kamıscıoglu,Ç. (2013).  “Comparisons of Location Efficiency and Multiplicity for CC events”, 31/01/2013, OPERA Video Conference

5.3.11.Kamıscıoglu,Ç. (2013). “OPERA,  Emulsion Scanning, Analysis and Recent Results on Muon-Neutrino to Electron-Neutrino Oscillations”  On behalf of the OPERA Collaboration,  The XXI International Workshop  High Energy Physics and Quantum Field Theory, June 23 – June 30,  2013 Saint Petersburg Area, Russia

5.4. Yurtiçi bilimsel toplantılarda  yapılan sözlü sunumlar

5.4.1.Güneş,Ç. (2010).  Lüminesans Yöntemlerle  Tarihlendirme, Pop Fizik Seminerleri, 16 Aralık 2010, Ankara Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü,Ankara

    5.4.2.Güneş,Ç. Meriç,N.(2010).   Laboratuvar Çalışmaları ve Tarihlendirme, Luminesans Yöntemlerle Arkeolojik ve Jeolojik Örneklerin Tarihlendirilmesi Paneli,30 Nisan 2010,Gaziantep Fizik Mühendisliği Bölümü,Gaziantep

      5.4.3.Güneş,Ç. Meriç,N.(2010).   Laboratuvar Çalışmaları ve TarihlendirmeAntropolojik ve Arkeolojik Materyalde Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirme Paneli,18 Mart 2010, Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi,Ankara.

    5.4.4.Güneş,Ç. Meriç,N.(2010).Tarihlendirme Çalışmalarında Kullanılan Örnek Hazırlama Teknikleri,Antropolojik ve Arkeolojik Materyalde Lüminesans Yöntemlerle Tarihlendirme Paneli,2 Mart 2010,Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,Burdur.

     5.4.5.Karagöz,A.Güneş,Ç. Meriç,N.(2009). “Eleme İşleminin TL ve OSL Sinyallerine  Etkisi” Lümidoz III Kongresi, 28-30 Eylül 2009 Bodrum.

      5.4.6.Güneş,Ç. Meriç,N.(2009). Lüminesans Teknikler Kullanılarak Yapılan Tarihlendirme Çalışmalarında Farklı Numune Hazırlama Yöntemlerinin KarşılaştırılmasıLümidoz III Kongresi ,28-30 Eylül 2009,Bodrum.

5.5.  Poster Sunumları

 

      5.5.1. Güneş,Ç. Dölek,S. Çolak,Ş.(2007). Butylated Hydroxyanisole (BHA) Örneğinin Radyasyon Duyarlılığının Elektron Spin Rezonans  (ESR) Tekniği İle İncelenmesiHacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 4. Proje Yarışması, 17-18 Mayıs 2007,Poster Sunumu,

       5.5.2. Güneş,Ç. Dölek,S. Çolak,Ş.(2007).  Butylated Hydroxyanisole (BHA) Örneğinin Radyasyon Duyarlılığının Elektron Spin Rezonans  (ESR) Yöntemi İle İncelenmesi, Manyetik Rezonans Spektroskopisindeki Son Gelişmeler,Sempozyum, 16-18 Ekim 2007, Poster Sunumu,

5.5.  Görevlendirme

1)     21 Ocak- 20 Mart 2012 tarihleri arası (60 gün)Gran Sasso Nükleer Fizik Enstitüsü (L’Aquila, İtalya) tarafından, OPERA deneyinde kullanılan değiştirilebilir filmler ile ilgili çalışmaların gerçekleştirilmesi.

2)     15Temmuz – 15 Ekim 2012 tarihleri arası, İsviçre’deki Bern Üniversitesinde’ki  “Emulsion Tarama” laboratuvarındaki çalışmalara katılarak bricklerin taranması ve “Decay  Search” işleminin öğrenilmesi.