PROF.DR. AYHAN GÜRBÜZ    
Adı : AYHAN
Soyadı : GÜRBÜZ
E-posta : gurbuz@dentistry.ankara.edu.tr
Tel : 0312 2965707
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : KLİNİK DİŞ HEKİMLİĞİBİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı                           : Ayhan GÜRBÜZ

Akademik Unvanı             : Prof. Dr.

Görevi                                  : Öğretim Üyesi

Doğum Yeri, Yılı                : Gümüşhane, 19.05.1960

İş Telefonu                          : 0312 296 57 07

Yabancı Dil                           : İngilizce

Kadro Unvan Durumu     : 20.09.1983 Doktora Öğrencisi

                                                 04.06.1985 Araştırma Görevlisi Kadrosu

                                                 17.03.1988 Doktora Unvanı

                                                 18.10.1991 Yardımcı Doçentlik Kadrosu

                                                 24.10.1991 Doçentlik Unvanı

                                                 01.12.1992 Doçentlik Kadrosu

                                                 16.06.1998 Profesörlük Unvanı

Eğitim Durumu                :   1978-1983 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği                                    Fakültesi  mezuniyet                                             

                                             :   1983-1988 Doktora ünvanı (Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Ankara )

Doktora Konusu             : “Üst Çene Rezeksiyonlarından Sonra

 Uygulanan Değişik Tip Obtüratörlerin Klinik, Elektromyografik ve Fonetik Olarak Karşılaştırılması”

Üye Olduğu Mesleki

Organizasyonlar              : EPA (European Prosthodontic Association)

                                                PID (Prosthodonti İmplantoloji Derneği)

                                                Ankara Diş Hekimleri Odası

                                                Türk Diş Hekimleri Birliği

İdari Görevler: 1997-1998 Selçuk Üniv. Diş hekimliği Fak. Protetik Diş

 ve Üyelikler      Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı

                            2010-Ankara Üniv. Diş Hekimliği Fak. Dekan Yardımcılığı

                            2012-Yüksek Öğretim Kurumu Sağlık Yayın Etik Kurul

                            Üyeliği