PROF.DR. RECAİ GÜRHAN    
Adı : RECAİ
Soyadı : GÜRHAN
E-posta : gurhan@agri.ankara.edu.tr, gurhanrecai@gmail.com
Tel : 0-312-596 16 01
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler


ÇALIŞMA ALANLARI:

Malzeme Bilimi
Tarım Makinaları
Transport Tekniği
Süt Sağım Makinaları
Hayvancılıkta Mekanizasyon

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ :

1983-Lisans
(Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü)
1986-Yüksek Lisans
(Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı)
1990-Doktora (Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Mekanizasyon Anabilim Dalı)
1991-Yardımcı Doçent (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü)
1996-Doçent (Tarım Makinaları Anabilim Dalı)
2003-Profesör (Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Anabilim Dalı)