PROF.DR. GÜLRİZ UYGUR    
Adı : GÜLRİZ
Soyadı : UYGUR
E-posta : guygur@law.ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 50 00-2128
Ünvan : PROF.DR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : KAMU HUKUKU BÖLÜMÜ/Hukuk Felsefesi
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/gulriz-uygur
Kişisel Akademik Bilgiler

Gülriz Uygur

Prof. Uygur teaches Introduction to Law, Philosophy of Law, Gender and Law, and Law and Ethics.  She introduced in Turkey (Ankara University, Law Faculty, Undergraduate education program) Gender and Law Course and Domestic Violence Clinic and Human Rights Clinic as part of legal education, as well as the course on Legal Ethics since 2006.

Education and Job Experience


14.06.2018-14.09.2018- Athens School of Law

29.10.2017-12.11.2017-Amsterdam School of Law.

17.07.2012-17.09.2012 Cambridge University, Law School

24/7/2010-8/9/2010 Visiting Academic Programe, Edinburgh Law School

2006- Professor at Ankara University  Faculty of Law, Department of     Philosophy of Law and Sociology of Law

2000-2006 - Assist. Professor at Ankara University  Faculty of Law, Department of Philosophy of Law and Sociology of Law

1999          Doctorate Degree from Philosophy Department of Hacettepe University

1990          Master Degree from Ankara University Faculty of Law

1986         Graduated from Ankara University Faculty of Law


Main activities, memberships 

2004 -Head of Department of Philosophy of Law and Sociology of Law at Faculty of  Law, Ankara University

2006- Founder of the Turkish National Section of IVR

2006 - 2010        Organizer of International Law Congress, Ankara Bar Association

2006-2010-Ankara Barosu Etik Kurul Kuruculuğu ve Üyeliği

2007 -         President of the Section of Philosophy of Law, Philosophical Society of Turkey

2007 -  2015       Editor of “Archive of Philosophy and Sociology of Law”

2008 -         President of the Turkish National Section of IVR

2009 -  2012 August       Member of the Ethics Committee of Ankara University

2009-                    General Secretary of the Philosophical Society of Turkey

2010-2014          Member of the UNESCO Bioethics Committee

2010- 2014         Member of the UNESCO Human Rights Committee

2011-          Coordinator of the Centre for  Combating Sexual Harassment, Ankara University

2012          Organizer of the Social Justice and Domestic Violence International Congress, Ankara

2012-        Member of Center for Theory and Philosophy of Human Rights-Poland

2014-        Member of Kuçuradi Human Rights and Philosophy Association

2015- 2018       Member of the UNESCO Gender Committee

2015-        Member of the Women Commission (YÖK)

2015-        Member of the Executive Committee (International  Association of Philosophy of Law and Social Philosophy-IVR)

2019- Vice President of the IVR (International  Association of Philosophy of Law and Social Philosophy-IVR)

2021-   Yargıtay Etik Danışma Kurulu Üyeliği

8-16 March 2021 Organizer of the Seminar: Legal Justification based on Human Rights

8-9 April 2021    Organizer of the Philosophy and Law in Times of Crisis International Webinar
Projects 

2009 -2013      Coordinator of “Domestic Violence and Justice in Private Sphere” Project, Faculty of Law, BAP Ankara University.

2014- 2017       Coordinator of Domestic Vilonce Legal Clinic Project, Faculty of Law, BAP Ankara University. 

2015-2019 Hukuk Felsefesi Seminerleri/Legal Philosophy -TUBİTAK

2015-Combatting Violence against Family Project (GIZ-Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı)

2016 ETCEP  Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi(MEB-British Council)

2016-  2017 Yargı Etiği Projesi (Avrupa Konseyi-HSYK)

2017-2017Yargı Etiği Projesi (BM-Yargıtay)

2018-2018 Adli Yardım Projesi (BM-Türkiye Barolar Birliği)

2020- 2021  Toplumsal Cinsiyet Bakımından Adalete Erişim (CEİD Projesi)

2021-Mart İnsan Haklarıyla Hukuku Gerekçelendirmek-Hukuk Felsefesi (TUBİTAK)

2021-Haziran İnsan Haklarıyla Hukuku Gerekçelendirmek (TUBİTAK)


PUBLICATIONS

Books

-Hukukta Adaletsizliği Görmek, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2013 baskısı, 2016 Baskısı, 2020 Baskısı.

-Hukuk, Etik ve İlkeler, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006.

-National Regulations on Ethics and Research in Turkey-Türkiye’de Etik ve Araştırmayla İlgili Ulusal Düzenlemeler, G.Uygur-T.Y.Sancar (European Comission, 2005)


Reports for the Projects

-Adalete Erişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Gülriz Uygur-Nadire Özdemir, CEİD, Ankara 2021.


Editor 

-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi,Eds.H.Ökçesiz-G.Uygur-S.Üye, İstanbul Barosu Yayını, 2007-

-Alternative Methods in the Education of Philosophy of Law (and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Education), Eds.Gülriz Uygur-Imer B.Flores, Franz Steiner Verlag Stuttgart, Nomos 2010.

-Norm Koyma-Hüküm Verme, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara 2011.

-Çağın Olayları Arasında Ioanna Kuçuradi, Eds.B.Çotuksöken-G.Uygur-H.Şimga, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2014.

-Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet, Eds.F.Kaya-N.Özdemir-G.Uygur, Savaş Kitabevi, Ankara 2014.

-Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Edis. G.Uygur-N.Özdemir, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

-Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele:CTS Çalışmaları, Eds.G.Uygur-H.Şimga, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayını, Kıbrıs 2018.

-Etik, Hukuk ve İnsan Hakları: İoanna Kuçuradi'ye 85.Doğum Günü İçin, Hazırlaynlar:Betül Çotuksöken-Gülriz Uygur-Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2021.

Hukukta Anlatı-Hukukun Anlatısı, Editörler Gülriz Uygur-Zeynep İspir, Seçkin Yayınevi, Ankara 2021.


Book Chapter 

1. English

-“Introduction” (Gülriz Uygur-Imer Flores), Alternative Methods in the Education of Philosophy of Law (and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Education), Eds.Gülriz Uygur-Imer B.Flores, Franz Steiner Verlag Stuttgart, Nomos 2010.

- “Good Lawyers: The Education of Philosophy of Law and Alternative Methods in Turkish Legal Education”, Alternative Methods in the Education of Philosophy of Law (and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Education), Eds.Gülriz Uygur-Imer B.Flores, Franz Steiner Verlag Stuttgart, Nomos 2010.

-“The Rule of Law: Between the Formal and the Moral”, Law, Liberty and the Rule of Law, Eds.Kenneth Einar Himma-Imer B. Flores, Springer, 2012.

-"Seeing Injustice", Philosophy of Justice, Ed.G.Floistad, Springer, Netherlands 2014.

-"The Job of the Judge in the Context of Silenced People: Opuz Case", The Common European Constitutional Culture, Hauser, Roman / Zirk-Sadowski, Marek / Wojciechowski, Bartosz (eds.), Peter Lang, Frankfurt 2016.

-"Students' Perception and Legal Education", Academic Learning in Law: Theoretical Positions, Teaching Experiments and Learning Experiences", Eds.B.V.Klink-U.D.Vries, Edward Elgar Publishing, 2016.


-"Law and Injustice in Times of Crisis", The Value and Purpose of Law: Essays in Honour of M.N.S. Seller, Eds.J. Kassner-C.Starger, Franz Steiner Verlag, 2019.

"Authoritarian Populism and Epistemic Injustice in the Context of the Vulnerable Legal Subject", Populism Perspectives from Legal Philosophy, Eds.S.Kirste-N.Paulo, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2021.

"Gender Inequality and Vulnerable Legal Subject in the Context of Cultural Oppression and Legal Culture",  On Equality and Liberty and Their Contemporary Legal Meanıng: From Sw 61 of the Lucerne IVR World Congress, Ed.Jasminka Hasanbegoviç, Dosije Studio, Belgrade 2021.2.Turkish 

G.Uygur-İ.Çağlar, “Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Der. Yıldız Ecevit-Nadide Karkıner, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.

G.Uygur-İrem Çağlar, “Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Hukuk”,  Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Yayını,  Der. Yıldız Ecevit-Nadide Karkıner, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.

-“İoanna Kuçuradi’nin Görüşlerinden Hareketle Hukuk Normlarının Türetilmesindeki Temel Problem: Etik mi? Ahlak mı?”, Çağın Olayları Arasında Ioanna Kuçuradi, Eds.B.Çotuksöken-G.Uygur-H.Şimga, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2014.

G.Uygur-İ.Çağlar, "Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet", Kadınların ve Kızların İnsan Hakları: Kadına Yönelik Şiddet ve Ev-İçi Şiddet, Eds.F.Kaya-N.Özdemir-G.Uygur, Savaş Kitabevi, Ankara 2014.

-"İstanbul Sözleşmesi Işığında Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un Temel Yaklaşımı", Şiddetin Cinsiyetli Yüzleri, Der. B.Yarar, Bilgi Üniversitesi Yayını, İstanbul 2015.

-G.Uygur-N.Özdemir, "Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Problemler ve Çözüm Önerileri: Etik Temelde Bir Arayış–Dönüşüm İlkesi", Hukuk ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2018.

-"Ankara Üniversitesi Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Destek Birimi: Nereden Nereye Geldik!", Üniversitelerde Cinsel Taciz ve Saldırıyla Mücadele: CTS Çalışmaları, Eds.G.Uygur-H.Şimga, Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayını, Kıbrıs 2018.

"Türkiye Üniversitelerinde İnsan Hakları Eğitimi:2012 Verileri Çerçevesinde Bir İnceleme", Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları Eğitimi, Hazırlayanlar. İoanna Kuçuradi-Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 2020. 

"Kadına Yönelik Toplumsal Cinsiyete dayalı Şiddetle Mücadelede Hukuk Yetersiz midir? 4320 sayılı Kanun ve 6284 sayılı Kanun Çerçevesinde Bir İnceleme", Kişisel Olan Politiktir Kadınlara Yönelik Eviçi Şiddet Verisi ve Politika, Yay. Haz.: İ.Y.Kaptanoğlu, İstanbul: NotaBene 2020.

"Adaletsizlik İkliminde Adaletsizliği Görmek/Adaletsizliği Üretmemek", Adalete Yönelmiş Bir toplumsal Düzen Olarak Hukuk Prof.Dr.Yasemin Işıktaç Armağanı, Ed.Sercan Gürler, Sümer Kitabevi, İstanbul 2020.

"Hâkimin İşini Konumalandırıldığı Yerden Anlamak: Adil Olmayan Kural Karşısında Hâkim", Etik, Hukuk ve İnsan Hakları: İoanna Kuçuradi'ye 85.Doğum Günü İçin, Hazırlaynlar:Betül Çotuksöken-Gülriz Uygur-Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2021.

"Yargılamada Karşılığını Bulmayan Anlatılar-Karşılığı Bulunamayan Anlatılar", Hukukta Anlatı-Hukukun Anlatısı, Editörler Gülriz Uygur-Zeynep İspir, Seçkin Yayınevi, Ankara 2021.


Articles 

1.English

-“Law, Women Subordination and Changing Face of the Turkish Legal System” (European Community Law, 2005)

-“Judicial Positivism in the Turkish Legal System”,  The 2005 Annual Publication of the Australian Legal Philosophy Students Association, Brisbane 2006.

-“The Problems of Women and Justice” (Free Law Journal-2007)

-“The Relationship between Law and Morality from the Internal Point of View”, The Proceedings of XXII World Congress of Philosophy, Ed. Myung-Hyun-Lee,Volume 40, Seoul 2008.

-“Neutral Principles, Justice, and Law”, Standing Tall; Hommages à Csaba Varga (ed. Bjarne Melkevik), Budapest 2012.


2.Turkish 

John Rawls’ta Liberal Nötr Devlet (Yeni Türkiye, Ocak-Şubat, 1999, sayı 25, yıl 5)

Sivil ve Siyasi Özgürlükleri Bağdaştırma Çabası: John Rawls (Liberal Düşünce, C.4, s.15, Yaz 1999)

İnsan Hakları Bakımından Adalet Teorileri: John Rawls (Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, C.4)

“Ronald Dworkin’de Adalet ve Haklar” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, Haziran 2002 )

“Hukuki Belirsizlik Problemi Üzerine” (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı:2, 2002)

“Hukuki Pozitivizmin Değişen Yüzü mü?” (A.Ü.Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı:3, 2003)  )

“John Rawls’un Ardından” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 2003)

“Adalet ve Hukuk Devleti” (A.Ü.Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı:3, 2004)

“Adaletin Gereği Olarak Hukuk Devleti” ( Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2004).

 “Hukuk ve Ahlakilik Arasındaki İlişkiye Dair Liberal Gelenek: John Rawls’un Yaklaşımı” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 2005)

“Nötr İlkeler ve Hukuk” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 2007)

“Objektiflik, Hukuk ve Dworkin”, Aydınlanma ve Hukuk, Osmanlı Bankası Yayını, İstanbul 2008.

“Hukuk Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Yetiler, Hukuk Felsefesi Öğretimi ve Alternatif Metotlar” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 2008)

“Ataerkilliğin Hukuka Dayatması”, Radikal, 03.02.2008

“Genel Ahlakın Vazgeçilmezliği mi?”, Güncel Hukuk, 2008

-“Katılanın Perspektifi Bakımından Hukuk ve Etik İlişkisi”, (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 22. Sayı, 2010)

“İnsan Hakları ve Hukuki Diskur: Kültürellik Tartışmaları Çerçevesinde Etik Dayanağı Hukuki Diskura Yerleştirmede Rawls’un Reflektif Dengelemesi Bir Cevap Sağlayabilir mi?”, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları/Human Rights: 60 Years After the Universal Declaration, Ed.Ioanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011.

“Hukuki Bakış Açısında Etik Dayanağa Yer Vermek”, Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar/ Rethiking the Philosophy of Law: Legal Theories, Constitutions and Human Rights, Ed.Ioanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011.

“Kadına Karşı Ev-İçi Şiddete Yönelik Eşitlikçi Hukuk Anlayışı”, Esin Konanç Sempozyumları, Ed. Sema Taşpınar Ayvaz, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.

“Ev-İçi Şiddet Bağlamında Koruma Tedbirleriyle İlgili Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi”, Esin Konanç Sempozyumları, Ed. Sema Taşpınar Ayvaz, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.

“Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıç: Radbruch Formulü”, Gürgan Çelebican’a Armağan, AÜHF Yayını, 2011.

“2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?”, Nermin Abadan Unat’a Armağan, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul 2011.

“Hukuk Kavramı: Normların Türetilmesi ve Geçerliliği Ayrı Sorunlar mıdır? İnsan Hakları Bakımından Bir değerlendirme”, Felsefe Söyleşileri, Ed. Betül Çotuksöken-Ahu Tunçel, T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2011.

“Kamu Sağlığı Bağlamında Hukuk ve Biyoetik İlişkisi”, Sosyal Dönüşüm, Biyoetik ve Kamu Politikaları, Konferans Sunumları, UNESCO, Ankara 2012.

-“Hukuk Devletinde Hukukun Önünde Olmanın Anlamı”, Prof.Dr.Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımı, Ankara 2013.

-“John Rawls”, Siyaset Felsefesi Tarihi, , Editörler A.Tunçel-K.Gülenç, Doğu Batı, Ankara 2013.

"İoanna Kuçuradi Çağın Olayları Arasında: Don Kişotça da Olsa Bir Şeyler Yapmak", Türkiye Biyoetik Dergisi, 2014

"Adaletsizliği Edebiyat Eserlerinde Görmek", K24 Mayıs 2015, ( http://t24.com.tr/k24/yazi/adaletsizligi-edebiyat-eserlerinde-gormek-bilgisel-epistemik-adaletsizlik-ve-dertlenerek-ilgilenmek,175 )

"Toplumsal Cinsiyet ve Adalet: Hukuk Adaletsizdir", Ankara Barosu, 2015(4).

"Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Önemi", Dini Araştırmalar Dergisi, 2016.

"Hukuk Kliniği ve Etik", Uluslararası Hukuk Klinikleri Sempozyumu, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 2017.

"Yargılamada Bilgisel Adaletsizliğe Yer Vermemek", Uluslararası Yargı Etiği Sempozyumu, Adalet Bakanlığı Yayını, Ankara 2017.

"Yüksek Mahkeme Kararlarında Etik Değer ve İlkeler", Yargıtay Etik-Şeffaflık-Güven Sempozyumu, Ankara 2017.

"Ön Çalıştay Sonuçlarının Değerlendirlimesi-Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Etik İlişkisi"", Yargıtay Etik İlkeler Çalıştayı, Antalya 2017. 

"İnsanın Unutulmadığı Hukuk: İnsan Haklarına Dayalı Hukuk" İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Unesco Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Bülteni. 3, 2018.

"Hukuk Klinikleri-AÜ Hukuk Fakültesi: Dertlenerek İlgilenmek", YÖK Dergi, 2018.


"Adaletsizlik Perspektifinden Yargılama: Toplumsal Cinsiyet Ön Yargıları ve Klişeleri Bağlamında İstanbul Sözleşmesi", KOÇKAM, 2020.

https://kockam.ku.edu.tr/adaletsizlik-perspektifinden-yargilama-toplumsal-cinsiyet-on-yargilari-kliseleri-baglaminda-istanbul-sozlesmesi-gulriz-uygur/"Koronavirüs Günlerinde Toplamsal Cinsiyet Eşitsizliği: Adaletsizlik Perspektifinden Bir Değerlendirme ve Derinleşen Eşitsizlikler", Çatlak Zemin, 2020.

https://www.catlakzemin.com/author/gulrizuygur/


Selected Presentations 

English


"Epistemic Injustice, Seeing Injustice and Legal Clinics", International Legal Clinic Conference, 29.11.2021.

"Vulnerable Legal Subject and The Rule of Law", IVR International Rule of Law Congress,11 September 2021.


"Can One Lead a Good Life in Crisis Times: Epistemic Resistance", IVR 2019, 11 July 2019,Lucern/Switzerland.

"Gender Equality", IVR 2019, 10 July 2019, Lucern/ Switzerland.

"Authoritative Populism and Epistemic Injustice", IVR 2019, 9 July 2019,Lucern/Switzerland.

Involvement of the Court of Cassation in Clinical Legal Education:
Lessons from Turkey”,
ENCLE, 5 July 2019, Bratisvialla/Slovakya. (N.Özdemir’le birlikte)

-"Education of Legal Clinics in Times of Crisis", ENCLE, 4 July 2019, Bratisvialla/Slovakya.

""Law and Justice in the Second Decade of the 21st Century  and Perspectives for the Future", 19 August 2018, World Philosophy Congress, Beijing.

"The Job of the Judge in the Crisis Times", 17 August 2018, World Philosophy Congress, Beijing.

"The Nature of Law in the Crisis Times", 17 July 2018, Baltimore Law School.

"Seeing Injustice: Mirror-Prison Experience", 3 November 2017, Utrecht University, School of Law, Netherlands.

"The Job Of the Judge in the Crisis Times", 10 November 2017, Amsterdam School of Law, Netherlands.

"Seeing Injustice and Prisoner Legal Clinic", 4 July 2017, Newcastle/England.

"Seeing injustice and legal clinics: mirror-prison experience (losingfinding oneself)", 28 October 2016, ENCLE, Valencia.

"Legal Philosophy in Turkey: To Teach Legal Philosophy based on Ethics", 8 September 2016, Istanbul.

"Ethics and Legal Education", April 2016, Athens Law Faculty.

"Women Powerty", IVR Congress 2015, Georgetown.

"The Job of the Judge: Seeing Injustice", International Legal Ethics Conference, City University, London, 11 July 2014.

Legal Ethics Workshop, NIFTEP, City University, London, 8-10 July 2014.

-"The Job of The Judge and Silenced Groups: The Opuz Case". Warsow, 6-7 MART 2014.

-“What is the Meaning of the Profession of Judge”, World Philosophy Congress, Athens, 4-10 August 2013.

-“Even Judges are Human”, IVR Congress 2013, Belo Horizonte-Brasil, 21-26 July 2013.

-“State Responsibility for Protection against Domestic Violence in the Turkish Legal System: Opuz Case”, The 2nd International Family Law and Practice Conference 2013, 3-5 July 2013, London.

-“Legal Discourse and Human Rights”, IVR Congress (2011 Frankfurt)

-“Gender Problems and Law in Turkey”, Afro-Asian Philosophy Association Conference (20-23 October 2010) Mumbai/India.

-“The Rule of Law: On the Borderline of Jurisprudence and Moral Theory”, XXIV IVR Congress (2009 Beijing)

-“Legal Standpoint Based on Human Rights”, 24 June 2009, Istanbul.

Evaluation of Discussions on Headscarf in Turkey from the Perspective of Women”, IAPH Symposium XIII 2008, Seoul.

“The Relationship Between the Law and the Morality from the Internal Point of View”, XXII World Congress of Philosophy 2008, Seoul

-“The Importance of the Education of Philosophy of Law in the Legal Education and Alternative Methods” XXIII. IVR Congress (2007 Cracow).Turkish

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Adalete Erişim, CEİD, Ankara, 07.12.2021.

"İNsan Hakları Bakımından Hukuk Kliniklerinin Önemi", TİEK, Çevrimiçi Konferans, 28.11.2021.

"Hukukta Bakısn Anlatı Karşısında Kadına Yönelik Şiddet", Çevrimiçi Konferans, 28.11.2021.

"Toplumsal Cinsiyetlendirilmiş Hukuk Öznesi, ODTÜ, Ankara, 27.11.2021.

"Dünden Bugüne CTS Deneyimleri", Hacettepe Üniversitesi HÜKÇAM, Çevrimiçi Konferans, 25.11.2021.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele: CTS Deneyimi", Koç Üniversitesi, Çevrimiçi Konferans, 24.11.2021

"Kadınların Hukukla Mücadelesi: EŞİĞİ AŞMAK", Uçan Süpürge, Ankara, 13 Kasım 2021.

"İnsan Hakları Bağlamında Pandemi ve Aşı", Hukukçu Hekimler Enstitüsü, Çevrimiçi Konferans, 10 Kasım 2021.

"Adaletsizlik Perkspektifinden Aile Hukuku", MÜKÇAM, Çevrimiçi Konferans, 22 Ekim 2021.

"İnsan Hakları Bakımından Sağlık Hukuku", Hukukçu Hekimler Enstitüsü, Çevrimiçi Konferans, 1 Ekim 2021.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Adalete Erişim", CEİD, Çevrimiçi Konferansi, 9 Eylül 2021.

"Hukukta Adaletsizliği Görmek" Eczacılar Birliği,Çevrimiçi Konferans, 13.06.2021.

Adalete Erişim Bakımından Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği, TİC, Çevrimiçi Konferans, 31.05.2021.

Yargı Etiği Danışma Kurulu Kararlarında Sosyal Medya, Çevrimiçi Konferans, Yargıtay "Hâkimin Tarafsızlığı ve Sosyal Medya Kullanması" Uluslararası Sempozyumu, ", 28 Mayıs 2021.

Salgın Döneminde Hukuk Klinikleri, Çevrimiçi Konferans, AÜHF Hukuk Klinikleri, 22 Mayıs 2021.

İnsan Hakları Bağlamında Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık, Çevrimiçi Konferans, Ankara Barosu, Kadın Hakları Merkezi, 09 Mayıs 2021.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Hukuk, Çevrimiçi Konferans, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, 17 Nisan 2021.

Kadın Hakları İnsan Haklarıdır, Çevrimiçi Konferans, Konya Selçuk Üniversitesi, 15 Nisan 2021.


Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Hukuk, Çevrimiçi Konferans, Bilkent Üniversitesi Zirve Öğrenci Topluluğu, 4 Nisan 2021.

Adaletsizlik Perspektifinden Cinsel Taciz ve Saldırı, Çevrimiçi Konferans, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar, 30 Mart 2021.

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Hukuk, Marmara Hukuk, Çevrimiçi Konferans, 20 Mart 2021

Kadına Yönelik Şiddet ve Pandemi, Çanakkale Kadın Derneği, Çevrimiçi Konferans. 11 Mart 2021

Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Hukuk, İTU, Çevrimiçi Konferans. 9 Mart 2021

Sembollerin Ötesinde İstanbul Sözleşmesi, Maltepe Üniversitesi, Çevrimiçi Konferans, 8 Mart 2021.

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği ve Hukuk, Bilkent Üniversitesi LIFE Kulübü, 28 Şubat 2021.

İstanbul Sözleşmesi Işığında Aktivist Avukat, Uçan Süpürge, Çevrimiçi Sunum, 20 Şubat 2021.

Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyeti Ana akımlaştırma, Çevrimiçi Sunum, Özyeğin Üniversitesi, 29 Ocak 2021.

Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Hukuki Mevzuat,Çevrimiçi Konferans, Nişantaşı Üniversitesi, 28 Ocak 2021.

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Mücadelede Ankara Üniversitesi Deneyimi", Sabancı Üniversitesi-Su Gender, Çevrimiçi Konferans, 16 Aralık 2020.

"Koronovirüs Salgın Döneminde Adaletsizlik", İstanbul Semineri, Çevrimiçi Konferans, 6 Aralık 2020.

 “Kadınların Adalete Erişiminde Engeller ve İstanbul Sözleşmesi”, TED Üniversitesi, 26 Kasım 2020.

 “İstanbul Sözleşmesi Işığında Aktif Avukatlık”, 22 Mayıs 2020, Çevrim İçi Konferans, Uçan Süpürge.

"Adaletsizlik Perspektifinden Yapay Zeka Etiği Yargılamaya Nasıl Yansır* 2 Haziran 2020, Türkiye Bilimler Akademisi, Çevrim içi Konferans.

“Koronavirüs Günlerinde Toplumsal Cinsiyet” 2Mayıs 2020, Çevrimİçi Konferans.

"Artık Bu Yargılamalar Değişmeli: İstanbul Sözleşmesi", 02 Mart 2020, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Yargıtay Hukuk Kliniği", HFSA, İstanbul, 4 Ekim 2020, N.Özdemir'le birlikte.

"Kadına Karşı Şiddete İlişkin Çözüm Yolları", Ayvalık Belediyesi, 4 Ağustos, 2019.

"6284 sayılı Kanun ve Kadına Karşı Şiddet", 10 Mayıs 2019, ODTÜ/Ankara.

"Mağdur Haklarında Hukuk Kliniklerinin Önemi", 8 Nisan 2019, İstanbul.

"Hukuk Hala Adaletsiz", 8 Mart 2019, Ankara Atılım Üniversitesi.

"Hukuk Karşısında Kadına Karşı Şiddet", 6 Aralık 2018, Gazi Antep Üniversitesi, Gazi Antep.

"Hukuk Eğitiminde Toplumsal Cinsiyet" 28 Kasım 2018, Çukurova Üniversitesi, Adana.

"Hukuk ve kadına Karşı Şiddet", 26 kasım 2018, Ankara Üniversitesi İbni Sina, Ankara.

"Adaletsizlik İklimi" 10 Kasım 2018, TÜYAP İstanbul.

"Yargılamada Bilgisel Adaletsizlik", 22 Nisan 2018, İstanbul.

"Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Farkındalık, Erciyes Üniversitesi-Van 100.Yıl Üniversitesi Şubat-Mart 2018.

"Edebiyat Eserlerinde Adaletsizliği Görmek", 20 Aralık 2017, İstanbul.

"Adaletsizliği Görmek", 8 Aralık 2017, İstanbul.

"Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Farkındalık",  1 Aralık 2017 Atılım Üniversitesi, Ankara.

"Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Farkındalık",  15 Eylül 2017 Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ankara.

"Kadına yönelik Şiddet", Bayburt Üniversitesi, 12 Haziran 2017

"Toplumsal Cinsiyet Adaletsizliği", Ankara Barosu, 10 Haziran 2017.

"Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk", Gaziantep Üniversitesi, 22 Mayıs 2017

"Yargıdaki Etik İlkeler ve Toplumsal Cinsiyet", Yargıtay, 16 Mayıs 2017, Antalya.

"Hâkimin Ehil Olması ve Yargılamada Bilgisel Adaletsizlik", HFSA, 15 Mayıs 2017, İstanbul.

"Yargıda Etik İlkeler ve Cinsel Taciz", Yargıtay, 12 Mayıs 2017, Antalya.

"Yargı Kararlarında Etik İlkeler", Yargıtay,13 Nisan 2017, Ankara.

"Dönüştürücü Adalet ve Kadına Yönelik Şiddet", 27 Mart 2017, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs

"Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet", TBB, 25 Kasım 2016 Ankara.

"Felsefenin Işığında Hukuk" TÜYAP, 13 Kasım 2016.

"Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetle İlgili Hukuki Mevzuat", Hâkim ve Savcılara Eğitim Semineri (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı), 30 Eylül 2016, Ankara.

"Toplumsal Cinsiyet Bakımınından Milli Eğitim Bakanlığının Çıkardığı Eğitimle İlgili Hukuki Mevzuatın İncelenmesi", 1 Eylül 2016, Ankara

"Etik ve Meslek Etiği, 29 Haziran 2016, Ayaş.

"Etik, Meslek Etiği, Meslek Kuralları", HSYK, 1 Haziran 2016, Erzurum.

"Yargılamada Etik Bilgi", Adalet Bakanlığı Uluslararası Yargı Etiği Konferansı, 26 Mayıs 2016 İstanbul.

"Hukuk-Etik ve Meslek Etikleri", 19 Nisan 2016, HSYK Konferansı, Ankara

"Hukuk ve Etik: Ankara Hukuk Hukuk Klinikleri", 14-15 Nisan 2016, Uluslararası Hukuk Klinikleri Konferansı, Ankara

"Flört Şiddeti" 12 Nisan 2016 Sağlık Bilimleri Fakültesi

Kadına Yönelik Şiddet, 8 Mart 2016, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın Araştırma Merkezleri, 2 Mart 2016, Namık Kemal üniversitesi, Tekirdağ.

Kadına Yönelik Şiddet Eğitim Seminerleri, 19-20 ve 26-27 Ocak 2016, 9-10 Şubat 2016, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

"Sevgi mi Unutuldu? İnsanlık mı Unutuldu?" 9 Aralık 2015, Ankara

"Kadına Yönelik Şiddet Eğitim Seminerleri", 26-27 Kasım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Ankara

"Hukuk Eğiminde Etik Erdemler: Erdemli Hukukçu Olmak", 25 Kasım 2015, Ankara.

"Kadına Yönelik Şiddette 6284 Sayılı Kanun ve Bu Kanunun Uygulanmasıyla İlgili Problemler ", 24 Ekim 2015, İstanbul

"6284 Sayılı Kanun ve Hâkimlerin Bakış Açısı", 9-11 Ekim 2015 Adalet Akademisi Etkinliği, İzmir.

"Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakımından Hukuki Mevzuat", Hacettepe Üniversitesi, Mart 2015.

"Hukuk eğitimi ve Erdemler", Hacettepe Üniversitesi Hukuk Eğitimi Sempozyumu", Ankara, 19 kasım 2014.

"John Rawls'ta Tarafsız Bakış Açısı Olarak Bilmezlik Perdesi", HFSA, 6 Kasım İstanbul.

  "Kadına Yönelik Şiddet", TOB Hukuk Fakültesi, 20 Ekim 2014, Ankara

"Kadına Yönelik Şiddet ve aile içi Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun", 4 Haziran 2014, Adalet Akademisi-Ankara.

"Kadına Yönelik Şiddet", 3 Haziran 2014, Samsun Barosu

"Aile Hukuku ve Eşitlik" (modoretör), Ankara Barosu 9 Mayıs 2014, KOÇKAM 13 Mayıs 2014

"Hukuk Devleti ve İnsan Hakları", Felsefeciler Derneği, 25 Nisan 2014.

"İnsan Haklarına Dayalı Hukuk Eğitimi ve Etik Farkındalık", UNESCO, 17 Nisan 2014.

"Hukuk Eğitiminde Erdemler", Ankara Barosu, 1 Nisan 2014.

"Cinsel taciz ve Cinsel Saldırı Hakkında Bilgilendirme" , Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 17 Mart 2014.

"Kadına Yönelik Adaletsizlik", 4 Mart 2014, Ankara Üniversitesi.

“Hukuk Eğitiminde Etik Farkındalık”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Ankara 2014.

“Hukukta Adaletsizliği Görmek: Kentlerden Örneklerle”, Antalya Kent Konseyi, 20 Aralık 2013.

“Türkiye’de Ev-İçi Şiddet Konusunda Adalet Bakanlığı-Hukuk Fakülteleri İşbirliği”, Antalya 29 Kasım ve Adana 6 Aralık 2013.

“Türkiye’de Ev-İçi Şiddet Konusunda Adalet Bakanlığı-Hukuk Fakülteleri İşbirliği”, İstanbul, 23-24 Eylül, 2013.


“AÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Kliniği Deneyimi”, Anadolu Üniversitesi, 14 Haziran 2013 

-“Kadının İnsan Hakları Bakımından Gebeliğin Sonlandırılması”, 28 Kasım 2012, HFSA, İstanbul.

-“Üniversitelerde Cinsel Taciz”, HÜKSAM, 26 Kasım 2012.

-“Hukukun Pozitivist ve Pozitivist Olmayan Tanımları, Hukuk ve Etik Çalıştayları”, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Kasım ve 9 Kasım 2012.

-“Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir?” Çalıştayı, Kıbrıs, Ekim 2012.

-“Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir?” Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Mayıs 2012.

-“Kanun Koyuculuk Ödevi”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs 2012.

-“Kamu Sağlığı Bağlamında Hukuk ve Biyoetik İlişkisi”, UNESCO,  12-13 Nisan 2012.

-“Hukuk ve Etik”, Nisan 2012, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi.

-“Cinsel Tacize Karşı Üniversitelerin Politikaları”, İTU Kadın Hakları Merkezi, 8 Mart 2012.

-“Mobbing”, 8 Aralık 2011, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

-“Kadına Karşı Şiddete İlişkin Devlet Politikaları”, 28 Kasım 2011, Kıbrıs

-“Hukukun İşi Olanı Belirlemek: Etik mi Ahlak mı?”, 25 Kasım 2011, Çalıştay-Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul.

-“Çağımızda Hukuk ve İnsan Haklarıyla İlgili Problemler”,19 Kasım 2011, Ankara Üniversitesi.

- “Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıcın İşi: Radbruch Formülü 2”, 6 Mayıs 2011/İstanbul

-“Hasta Hakları Bakımından Özerklik” 26 Nisan 2011 Kıbrıs/26 Mayıs 2011 Ankara Tıp Fakültesi.

-“Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”, HÜKSAM, Ocak 2011

-“Ev-İçi Şiddet Bağlamında Çocuğun Yüksek Yararı”, Kıbrıs Aralık-2010.

-“Hukukun İşi Olanı Belirlemek: Etik ve Ahlak Ayrımı”, İstanbul Semineri, 2010

-“Kadına Karşı Şiddete Karşı Eşitlikçi Hukuk Anlayışı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010.

-“Hukuka Felsefeyle Bakmak”, Hitit Üniversitesi, 2010.

-“Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıç: Radbruch Formülü”, Türkiye Felsefe Derneği, 2010.

-“Hukuk ve Etik” 29 Mayıs 2009, A.Ü.Rektörlüğü (Her Yerde ve Her Zaman Etik)

-“Law and Women”, 7 Mart 2008, A.Ü.Hukuk Fakültesi

-“Honour Crimes”, 9 Mart 2007, A.Ü.Hukuk Fakültesi

-“Law, Women and Justice”, Ankara Barosu, 2006, Eğitim Seminerleri


SEMİNER VE ÇALIŞTAYLAR

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir Çalıştayı? Boğaziçi  Üniversitesi, Mayıs 2019.

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir Çalıştayı? Erciyes Üniversitesi, 7 Aralık 2018.

Kadına Yönelik Şiddet Eğitim Semineri, Mayıs 2018, Antalya

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir Çalıştayı?, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mayıs 2018. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı Çalıştayı Mart 2018- Kıbrıs

"İnsan Haklarıyla Gerekçelendirmek Semineri", Şubat 2018, Antalya.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı Çalıştayı 10-11 Haziran 2017- Ankara Barosu

Toplumsal Cinsiyet eşitliği Farkındalığı Çalıştayı 22-23 MAYIS 2017- Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir Çalıştayı? ODTÜ, Kasım 2017.

Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir Çalıştayı? 29 Mayıs 2017, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul.