PROF.DR. GÜLRİZ UYGUR    
Name : GÜLRİZ
Surname : UYGUR
E-Mail : guygur@law.ankara.edu.tr
Phone Number : 0 (312) 595 50 00-2128
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF LAW
Department : Philosophy of Law
Personal Information

Gülriz Uygur

 

Prof. Uygur teaches Introduction to Law, Philosophy of Law, Gender and Law, and Law and Ethics.  She introduced in Turkey Gender and Law Course and Domestic Violence Clinic and Human Rights Clinic as part of legal education, as well as the course on Legal Ethics since 2006.

 

 

Education and Job Experience

 

29.10.2017-12.11.2017 

Amsterdam Law School


17.07.2012-17.09.2012

·        Cambridge University, Law

 School

24/7/2010-8/9/2010 Visiting Academic Programme, Edinburgh Law School

2006-         Associate Professor at Ankara University  Faculty of Law, Department of     Philosophy of Law and Sociology of Law

2000-2006 - Assist. Professor at Ankara University  Faculty of Law, Department of Philosophy of Law and Sociology of Law

1999          Doctorate Degree from Philosophy Department of Hacettepe University

1990          Master Degree from Ankara University Faculty of Law

1987         Graduated from Ankara University Faculty of Law

 

Main activities, memberships

 

2004 -          Head of Department of Philosophy of Law and Sociology of Law at Faculty of  Law, Ankara University

 

2006-          Founder of the Turkish National Section of IVR

 

2006 - 2010        Organizer of International Law Congress, Ankara Bar Association

 

2007 -         President of the Section of Philosophy of Law, Philosophical Society of Turkey

 

2007 -         Editor of “Archive of Philosophy and Sociology of Law”

 

2008 -         President of the Turkish National Section of IVR

 

 

 

2009 -  2012 August       Member of the Ethics Committee of Ankara University

 

2009-                    General Secretary of the Turkish Philosophical Society

 

2010- 2014 May         Member of the UNESCO Bioethics Committee

 

2010-2014 May          Member of the UNESCO Human Rights Committee

 

2011-          Coordinator of the Centre for  Combating Sexual Harassment, Ankara University.

 

2012          Organizer of the Social Justice and Domestic Violence International Congress, Ankara

 

2012-        Member of Center for Theory and Philosophy of Human Rights-Poland

 

Projects

 

2009 -2013      Coordinator of “Domestic Violence and Justice in Private Sphere” Project, Faculty of Law, BAP Ankara University.

 

2014-        Coordinator of Domestic Vilonce Legal Clinic Project, Faculty of Law, BAP Ankara University.

          

 

 

PUBLICATIONS

 

Books

 

-Hukukta Adaletsizliği Görmek, Türkiye Felsefe Kurumu Yayını, Ankara 2013.

 

-Hukuk, Etik ve İlkeler, Siyasal Kitabevi, Ankara 2006.

 

-National Regulations on Ethics and Research in Turkey-Türkiye’de Etik ve Araştırmayla İlgili Ulusal Düzenlemeler, G.Uygur-T.Y.Sancar (European Comission, 2005)

 


Editor

 

-Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi,Eds.H.Ökçesiz-G.Uygur-S.Üye, İstanbul Barosu Yayını, 2007-

 

-Alternative Methods in the Education of Philosophy of Law (and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Education), Eds.Gülriz Uygur-Imer B.Flores, Franz Steiner Verlag Stuttgart, Nomos 2010.

 

-Norm Koyma-Hüküm Verme, Ankara Üniversitesi Yayını, Ankara 2011.

 

-Çağın Olayları Arasında Ioanna Kuçuradi, Eds.B.Çotuksöken-G.Uygur-H.Şimga, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2014.

 

Book Chapters

 

1.English

-“Introduction” (Gülriz Uygur-Imer Flores), Alternative Methods in the Education of Philosophy of Law (and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Education), Eds.Gülriz Uygur-Imer B.Flores, Franz Steiner Verlag Stuttgart, Nomos 2010.

 

- “Good Lawyers: The Education of Philosophy of Law and Alternative Methods in Turkish Legal Education”, Alternative Methods in the Education of Philosophy of Law (and the Importance of Legal Philosophy in the Legal Education), Eds.Gülriz Uygur-Imer B.Flores, Franz Steiner Verlag Stuttgart, Nomos 2010.

 

-“The Rule of Law: Between the Formal and the Moral”, Law, Liberty and the Rule of Law, Eds.Kenneth Einar Himma-Imer B. Flores, Springer, 2012.

 

-"Seeing Injustice", Philosophy of Justice, G.Floistad, Springer, Netherlands 2014.

 

2.Turkish

 

“Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”, Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi, Der. Yıldız Ecevit-Nadide Karkıner, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.

 

“Toplumsal Cinsiyet, Şiddet ve Hukuk”,  Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi Çalışmaları, Anadolu Üniversitesi Yayını,  Der. Yıldız Ecevit-Nadide Karkıner, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir 2011.

 


Articles

 

English

 

-“Law, Women Subordination and Changing Face of the Turkish Legal System” (European Community Law, 2005)

 

-“Judicial Positivism in the Turkish Legal System”,  The 2005 Annual Publication of the Australian Legal Philosophy Students Association, Brisbane 2006.

 

-“The Problems of Women and Justice” (Free Law Journal-2007)

 

-“The Relationship between Law and Morality from the Internal Point of View”, The Proceedings of XXII World Congress of Philosophy, Ed. Myung-Hyun-Lee,Volume 40, Seoul 2008.

 

-“Neutral Principles, Justice, and Law”, Standing Tall; Hommages à Csaba Varga (ed. Bjarne Melkevik), Budapest 2012.

 

 

 

 

 

Turkish

 

John Rawls’ta Liberal Nötr Devlet (Yeni Türkiye, Ocak-Şubat, 1999, sayı 25, yıl 5)

 

Sivil ve Siyasi Özgürlükleri Bağdaştırma Çabası: John Rawls (Liberal Düşünce, C.4, s.15, Yaz 1999)

 

İnsan Hakları Bakımından Adalet Teorileri: John Rawls (Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 2000, C.4)

 

“Ronald Dworkin’de Adalet ve Haklar” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, Haziran 2002 )

 

“Hukuki Belirsizlik Problemi Üzerine” (A.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 51, Sayı:2, 2002)

 

“Hukuki Pozitivizmin Değişen Yüzü mü?” (A.Ü.Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52, Sayı:3, 2003)  )

 

“John Rawls’un Ardından” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 2003)

 

“Adalet ve Hukuk Devleti” (A.Ü.Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı:3, 2004)

 

“Adaletin Gereği Olarak Hukuk Devleti” ( Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, 2004).

 

 “Hukuk ve Ahlakilik Arasındaki İlişkiye Dair Liberal Gelenek: John Rawls’un Yaklaşımı” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi 2005)

 

 

“Nötr İlkeler ve Hukuk” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 2007)

 

“Objektiflik, Hukuk ve Dworkin”, Aydınlanma ve Hukuk, Osmanlı Bankası Yayını, İstanbul 2008.

 

“Hukuk Eğitiminde Geliştirilmesi Gereken Yetiler, Hukuk Felsefesi Öğretimi ve Alternatif Metotlar” (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 2008)

 

“Ataerkilliğin Hukuka Dayatması”, Radikal, 03.02.2008

 

 

“Genel Ahlakın Vazgeçilmezliği mi?”, Güncel Hukuk, 2008.

 

 

-“Katılanın Perspektifi Bakımından Hukuk ve Etik İlişkisi”, (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, İstanbul Barosu Yayınları, 22. Sayı, 2010)

 

 

“İnsan Hakları ve Hukuki Diskur: Kültürellik Tartışmaları Çerçevesinde Etik Dayanağı Hukuki Diskura Yerleştirmede Rawls’un Reflektif Dengelemesi Bir Cevap Sağlayabilir mi?”, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 60. Yılında İnsan Hakları/Human Rights: 60 Years After the Universal Declaration, Ed.Ioanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011.

 

“Hukuki Bakış Açısında Etik Dayanağa Yer Vermek”, Hukuk Felsefesini Yeniden Düşünmek: Hukuk Teorileri, İnsan Hakları ve Anayasalar/ Rethiking the Philosophy of Law: Legal Theories, Constitutions and Human Rights, Ed.Ioanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2011.

 

“Kadına Karşı Ev-İçi Şiddete Yönelik Eşitlikçi Hukuk Anlayışı”, Esin Konanç Sempozyumları, Ed. Sema Taşpınar Ayvaz, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.

 

“Ev-İçi Şiddet Bağlamında Koruma Tedbirleriyle İlgili Çocuğun Yüksek Yararı İlkesi”, Esin Konanç Sempozyumları, Ed. Sema Taşpınar Ayvaz, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2011.

 

“Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıç: Radbruch Formulü”, Gürgan Çelebican’a Armağan, AÜHF Yayını, 2011.

 

“2006/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Işığında Kadına Yönelik Şiddeti Önlemeye Yönelik Devletin Ödevi: Değişen Devlet Anlayışı mı?”, Nermin Abadan Unat’a Armağan, Koç Üniversitesi Yayını, İstanbul 2011.

 

“Hukuk Kavramı: Normların Türetilmesi ve Geçerliliği Ayrı Sorunlar mıdır? İnsan Hakları Bakımından Bir değerlendirme”, Felsefe Söyleşileri, Ed. Betül Çotuksöken-Ahu Tunçel, T.C. Maltepe Üniversitesi Yayınları, 2011.

 

“Kamu Sağlığı Bağlamında Hukuk ve Biyoetik İlişkisi”, Sosyal Dönüşüm, Biyoetik ve Kamu Politikaları, Konferans Sunumları, UNESCO, Ankara 2012.

 

-“Hukuk Devletinde Hukukun Önünde Olmanın Anlamı”, Prof.Dr.Erdal Onar’a Armağan, Ankara Üniversitesi Basımı, Ankara 2013.

 

-“John Rawls”, Siyaset Felsefesi Tarihi, , Editörler A.Tunçel-K.Gülenç, Doğu Batı, Ankara 2013.

 

-“İoanna Kuçuradi’nin Görüşlerinden Hareketle Hukuk Normlarının Türetilmesindeki Temel Problem: Etik mi? Ahlak mı?”, Çağın Olayları Arasında Ioanna Kuçuradi, Eds.B.Çotuksöken-G.Uygur-H.Şimga, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2014.

 

 

 

Selected Presentations

 

English


"The Job of the Judge: Seeing Injustice", International Legal Ethics Conference, City University, London, 11 July.

 -Legal Ethics Workshop, NIFTEP, City University, London, 8-10 July.

-“What is the Meaning of the Profession of Judge”, World Philosophy Congress, Athens, 4-10 August 2013,

 

-“Even Judges are Human”, IVR Congress 2013, Belo Horizonte-Brasil, 21-26 July 2013.

 

-“State Responsibility for Protection against Domestic Violence in the Turkish Legal System: Opuz Case”, The 2nd International Family Law and Practice Conference 2013, 3-5 July 2013, London.

 

-“Legal Discourse and Human Rights”, IVR Congress (2011 Frankfurt)

 

-“Gender Problems and Law in Turkey”, Afro-Asian Philosophy Association Conference (20-23 October 2010) Mumbai/India.

 

-“The Rule of Law: On the Borderline of Jurisprudence and Moral Theory”, XXIV IVR Congress (2009 Beijing).

 

-“Legal Standpoint Based on Human Rights”, 24 June 2009, Istanbul.

 

Evaluation of Discussions on Headscarf in Turkey from the Perspective of Women”, IAPH Symposium XIII 2008, Seoul.

 

“The Relationship Between the Law and the Morality from the Internal Point of View”, XXII World Congress of Philosophy 2008, Seoul.

 

-“The Importance of the Education of Philosophy of Law in the Legal Education and Alternative Methods” XXIII. IVR Congress (2007 Cracow).

 

 

Turkish

 

“Hukuk Eğitiminde Etik Farkındalık”, Ankara Barosu Hukuk Kurultayı, Ankara 2014.

 

“Hukukta Adaletsizliği Görmek: Kentlerden Örneklerle”, Antalya Kent Konseyi, 20 Aralık 2013.

 

“Türkiye’de Ev-İçi Şiddet Konusunda Adalet Bakanlığı-Hukuk Fakülteleri İşbirliği”, Antalya 29 Kasım ve Adana 6 Aralık 2013.

 

“Türkiye’de Ev-İçi Şiddet Konusunda Adalet Bakanlığı-Hukuk Fakülteleri İşbirliği”, İstanbul, 23-24 Eylül, 2013.

 

“AÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Kliniği Deneyimi”, Anadolu Üniversitesi, 14 Haziran 2013.

 

-“Kadının İnsan Hakları Bakımından Gebeliğin Sonlandırılması”, 28 Kasım 2012, HFSA, İstanbul.

 

-“Üniversitelerde Cinsel Taciz”, HÜKSAM, 26 Kasım 2012.

 

-“Hukukun Pozitivist ve Pozitivist Olmayan Tanımları, Hukuk ve Etik Çalıştayları”, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2 Kasım ve 9 Kasım 2012.

 

-“Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir?” Çalıştayı, Kıbrıs, Ekim 2012.

 

-“Cinsel Taciz ve Cinsel Saldırıya Karşı Üniversitelerde Neler Yapılabilir?” Çalıştayı, Ankara Üniversitesi, Ankara, Mayıs 2012.

 

-“Kanun Koyuculuk Ödevi”, Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Mayıs 2012.

 

-“Kamu Sağlığı Bağlamında Hukuk ve Biyoetik İlişkisi”, UNESCO,  12-13 Nisan 2012.

 

-“Hukuk ve Etik”, Nisan 2012, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi.

 

-“Cinsel Tacize Karşı Üniversitelerin Politikaları”, İTU Kadın Hakları Merkezi, 8 Mart 2012.

 

-“Mobbing”, 8 Aralık 2011, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.

 

-“Kadına Karşı Şiddete İlişkin Devlet Politikaları”, 28 Kasım 2011, Kıbrıs

 

-“Hukukun İşi Olanı Belirlemek: Etik mi Ahlak mı?”, 25 Kasım 2011, Çalıştay-Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul.

 

-“Çağımızda Hukuk ve İnsan Haklarıyla İlgili Problemler”,19 Kasım 2011, Ankara Üniversitesi.

 

- “Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıcın İşi: Radbruch Formülü 2”, 6 Mayıs 2011/İstanbul

 

-“Hasta Hakları Bakımından Özerklik” 26 Nisan 2011 Kıbrıs/26 Mayıs 2011 Ankara Tıp Fakültesi

 

-“Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk”, HÜKSAM, Ocak 2011

 

-“Ev-İçi Şiddet Bağlamında Çocuğun Yüksek Yararı”, Kıbrıs Aralık-2010.

 

-“Hukukun İşi Olanı Belirlemek: Etik ve Ahlak Ayrımı”, İstanbul Semineri, 2010

 

-“Kadına Karşı Şiddete Karşı Eşitlikçi Hukuk Anlayışı”, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2010.

 

-“Hukuka Felsefeyle Bakmak”, Hitit Üniversitesi, 2010.

 

-“Adil Olmayan Kural Karşısında Yargıç: Radbruch Formülü”, Türkiye Felsefe Derneği, 2010.

 

-“Hukuk ve Etik” 29 Mayıs 2009, A.Ü.Rektörlüğü (Her Yerde ve Her Zaman Etik)

 

 

-“Law and Women”, 7 Mart 2008, A.Ü.Hukuk Fakültesi

 

-“Honour Crimes”, 9 Mart 2007, A.Ü.Hukuk Fakültesi

 

-“Law, Women and Justice”, Ankara Barosu, 2006, Eğitim Seminerleri