PROF.DR. MEHMET BAHADDİN GÜZEL    
Adı : MEHMET BAHADDİN
Soyadı : GÜZEL
E-posta : guzel@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 5082321
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

A.KİMLİK BİLGİLERİ

Adı ve Soyadı                   : Mehmet Bahaddin GÜZEL

Doğum Yeri:                     : Ankara

Doğum Tarihi                  : 29.07.1959 

Yabancı Dili                      : İngilizce

Uzmanlık Alanı               :Ortopedi Ve Travmatoloji

        

    Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Ortopedi ve Trav. ABD - 0312 508 23 21

 

C. AKADEMİK UNVANLARI (ÜNİVERSİTESİ- FAKÜLTESİ VE (AY-GÜN-YIL)  TARİH)

Lisans                  : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi-30.06.1982

 

Yüksek Lisans  : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı-11.11.1985

Doktora              : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı-16.04.1990

Doçentlik           : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 21.10.1994

Profesörlük      : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı-18.02.2000

Halen                   : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

 

D. BİLİMSEL ÇALIŞMALARI (Bilimsel yayınlarının Listesi)

D1:Bilimsel Yayınları

D1.1 (YDM-ISI)            :Yurt Dışı SCI-expanded

1-      Sağlık, Y.Kapıcıoğlu, S., Güzel B.: Spontaneous regression of aneurysmal bone cyst. Arch. Orthop. Trauma Surg. 112: 203-204, 1993.

2-      İslam, C., Şakul, B.U., Güzel B.: Real Minimal Diameter of the Lower Thoracic and Lumbar Vertebral Pedicles. Clinical Anatomy, 7:271-274, 1994. 

3-      Şakul, B.U., Güzel B., İslam, C: The Location and the Number of Nutrient Foramina on the Shafts of the Lower Limb Bones. Acta Anatómica Nipponica. (Kaibagoku Zasshi) Vol.: 69, No: 4 ss 410-411, 1994.

4-      İslam, C., Güzel B., Şakul B.U.: Clinical Importance of the Minimal Cancellous Diameter of Lower Thoracic and Lumbar Vertebral Pedicles. Clinical Anatomy 9:151-154, 1996.

5-   Erdemli B., Gürkan İ., Güzel B., Çetin İ.: Treatment of femoral fractures assosciated with stem loosening following total hip Artroplasty. Hip international 8 (3) 138-144,1998

6-   Erdemli B., Yılmaz C., Atalar H., Güzel B., Çetin İ.: Total hip arthroplasty in developmental high dislocation of the hip. J Arthroplasty Dec; 20(8): 1021-8, 2005

7-   Cebesoy O., Erdemli B., Köse KC., Güzel B., Çetin İ.: Midterm results of total hip replacement in osteonecrosis of the hip joint. Açta Orthop. Traum. Turc. 40(4):301-6, 2006.

8-   Cebesoy O., Erdemli B., KÖSE, Kamil Çağrı; Güzel B.; Çetin, İ.: Kalça osteonekrozunda total kalça artroplastisinin orta dönem sonuçları. Açta Orthop. Traum. Turc, 40(4):301-306, 2006.

9-   Güçlü B., Güzel B., Başarır K., Erdemli B., Çetin İ.: Midterm results of total knee arthroplasty in degenerative knee joint diseases with severe deformity Açta Orthop. Traum. Turc Jan-Feb;42(1):1-9, 2008.

 

D1.2(YDM-H)                : yurtdışı yayınlar

1-      Çakırgil, G.S. Güzel B.-, İslam, C., Ateş, Y.: Skoliosis deformitesinin tedavi prensipleri. Açta Orthop. Traum. Turc.23:153-159, 1989

2-      Güzel B., Şakul, B.U., İslam, C., Köse, S.K.: A new Method for Differentiation of lumbar vertebrae. Jikeikai Medical Journal. Vol. 41, No:2, pp: 111-116, 1994.

3-      Şakul B .U., Güzel B., İslam C., Köse S.K.: Morphometry of Lovver Thoracic and Lumbar Vertebrae. Gior. Ital. Ort. Trav 22 (2): 254-260, 1996.

4-      Erdemli, B., Bayrakçı, K., Güzel B., Çetin, İ.:  Patellar yüzeyi değiştirilen Total Diz Protezi Olgularında Ekstansör mekanizma sorunları. Açta Orthop. Traum. Turc. 32(4): 287-290, 1998.

 

D1.3 (YDT)           : Yurt Dışı Kongrelere sunulan ve özeti yayınlanan bildiriler:

1.       Çetin İ., Yıldız Y., Güzel B., Uçar H.: Total diz protezi komplikasyonları. 5th Congress of the İnternational Circle of Friends of T.S.O.T., 12-15 Mayıs, İstanbul. P:144,1994.

2.       Çetin İ., Güzel B., Erdemli B.: Total Hip Arthroplasty for Congenital Subluxation and Dislocation of the Hip. European Hip Society First Domestic Meeting. June 3-4, Heraklion, Crete, Greece. P:27,1994.

3.       İslam C., Şakul B.U., Güzel B., .: Real Minimal Diameter of the Lower Thoracic and Lumbar Vertebral Pedicles. III. İnternational Congress on spine surgery. October 2-6, Antalya/Türkiye, p:28,1994.

4.       Güzel B.,  Şakul B.U., İslam C., Köse K.: A New Method fot  Differentiation of Human Lumbar Vertebrae III. İnternational Congress on Spine Surgery. October 2-6, Antalya-Türkiye, P:134,1994.

5.       Şakul B.U., Güzel B., İslam C., Köse K.: Morphomety of Lower Thoracic and Lumbar Vertebrae. III.İnternational Congress on Spine Surgery. October 2-6, Antalya-Türkiye, P:135,1994.

6.       Öğün T.C., Gürkan İ., Güzel B., .: Surgical Management of the Condylar Fractures in Children. Sicot Reg. And XIV. Turkish Nat. Cong. Of Ortho surg. And Trau. September 29 October 4 İzmir, s. 190-191,1995.

7.       Erdemli B.,Bayrakçı K., Güzel B., : Exeter Çimentolu Total Kalça Protezi Uygulamalarımız. SICOT Böl. Ve XIV. Milli Türk Ort. Ve Trav. Kong. 29 Eylül-4 Ekim İzmir, s:155-156, 1995.

8.       İslam C., Şakul B.U., Güzel B., .: Real Minimal Diameter of the Lower Thoracic on Lumbar Vertebral Pedicles. Second Joint Meeting of the AACA and the BACA. Minnesota. 1995.

9.       İslam C., Güzel B., Şakul B.U.: Clinical İmportance of the Minimal Cancellous Diameter of Thoracic and Lumbar Vertebral Pedicles. 4th İnter. Cong. On Spine Surgery May 26-30 İzmir, s: 177, 1996.

10.   Çetin İ., Güzel B., Erdemli B.: Total Hip Artroplasty for Congenital Subluxation and Dislocation of the Hip. 1st Balkan Cong. Of Orth. October 8-11 Thessalonik,. S:62, 1997.

 

D1.4 (YDKM) :

D1.5 (YİM)      :Yurtiçi  Yayınlar

1-      Sağlık, Y., Güzel B.: Subtalar dislokasyon. Ortop.Trav. Rehab. Der. Temmuz Cilt: 1, Sayı:2, ss: 123-125,1987.

2-      Turanlı, S., Mergen, E., Önem, Y., Güzel B.: Skolyoz. Bed. Engel. Güç. Vak. Der. Ocak, Cilt: 1, Sayı 3, ss:45-52,1988.

3-      Turanlı, S., Mergen, E., Önem, Y., Güzel B.: Skolyozun cerrahi tedavisi. Bed. Engel. Güç. Vak. Der. Ocak, Cilt: 1, Sayı: 3, ss: 53-55, 1988.

4-      Turanlı, S., Sağlık, Y., Kapıcıoğlu; S., Güzel B.: Femur boynu kırıklarının cerrahi tedavisi Bed. Engel. Güç. Vak. Der. Nisan, Cilt: 1 Sayı:4, ss: 54-57, 1988.

5-      Sağlık, Y., Güzel B., Kapıcıoğlu, S., Nazzal, M.: Parosteal (Juxtakortikal) Osteosarkom. Türkiye Klin. Cilt 10, Sayı 1 ss: 63-65, 1990.

6-      Sağlık, Y., Kapıcıoğlu, S., Güzel B., Özbarlas, S.: Snovial kondromatosis. Türk Tıp Araş. Der. Cilt: 10, Sayı:l, ss:63-67, 1992.

7-      Güzel B., Erdemli, B., Bektaş, U., Yıldız, Y.: Ön kol çift kemik kırıklarında plakla tesbit. Optimal Tıp Der. Cilt: 6, Sayı: 3, ss: 115-116, 1993.

8-      Güzel B., Erdemli, B., Us, K., Bektaş, U.: Çimentosuz total kalça protezlerinde görülen komplikasyonlar. Optimal Tıp Der. Cilt: 6, Sayı:3, ss: 123- 125, 1993.

9-      Güzel B., Ateş, Y., Bektaş, U.: Dynamic Condylar screvv in the treatment of supracondylar fractures of the femur. Journal of Ankara Medical School. Volume: 16, Number:2, ss: 975-979, 1994.

10-  Güzel B.. Bektaş, U., Doğan, M., Sağlık, Y.: Vasküler Leiyomyosarkomlar. A.Ü. Tıp Fak. Mec. Cilt: 47, Sayı: 2ss: 281-288, 1994.

11-  Güzel B., Erdemli, B., Bektaş, U., Çetin. L: Çimentosuz total kalça protezlerinde görülen heterotopik ossifíkasyon. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi Der. Vol: 5, No:8, ss: 26-28, 1994.

12-  İslam, C., Şakul, B. U., Güzel B.: Ön arka ve Mortis filmlerinde ayak bileği eklemine ait eksenlerin karşılaştırılması. VAN Tıp. Der. Cilt: 1, Sayı: 2, ss: 19-22, 1994.

13-  İslam, C., Güzel B., Tosun, N.,Akpınar, F.: Ayak bileği distorsiyonlarında tanı ve tedavi yöntemleri. VAN Tıp Der. Cilt: 1, Sayı: 2, ss: 31- 36, 1994.

14-  İslam, C., Güzel B., Akpınar, F., Tosun, N.: Ayak bileği akut bağ yaralanmasının teşhisinde artrografı/tenografı. VAN Tıp Der. Cilt: 1, Sayı: 2, ss: 43-49, 1994.

15-  Erdemli, B., Güzel B., Çetin, İ.: Total diz protezi uygulamasını takiben patellar tendon rüptürü. Artroplasti ve Artroskopik Cerrahi Der. Vol: 5, No: 9, ss: 32-34, 1994.

16-  Erdemli, B., Bektaş, U., Ay Ş., Güzel B.: Çocuklarda Deplase Suprakonduler Humerus Kırıklarının Cerrahi Tedavisi. Türkiye Tıp Dergisi. 2(2): 91-94, 1995.

17-  Erdemli, B., Bayrakçı, K., Güzel B. Çetin, İ.: Valgus Deformiteli Dizlerde Total Diz Protezi Uygulamalarımız. Fiziksel Tıp 1: 13-17, 1998.

18-  Erdemli, B., Selek H., Bayrakçı, K., Yılmaz, C., Güzel B.: Asetabulum Kırıklarında Postoperatif Tedavi ve Komplikasyonlar. Klinik Bilimler ve Doktor, 4:76-84, 1998.

19-  Güzel B.: Total Kalça Artroplastisinde Ağrının Değerlendirilmesi. Fiziksel Tıp. 2(1): 19-24, 1999.

20-  Güzel B.: Total Kalça Artroplastisinde Çimento Uygulama Teknikleri. Klinik Bilimler ve Doktor 5(4): 497-500, 1999.

21-  Bayrakçı, K., Erdemli, B., Güzel B., Çetin, İ.: Arka Çapraz Bağı Kesen Total Diz Protezleri. Fiziksel Tıp. 1999.

22-  Bayram Ufuk; Güzel B.: Linea interiliaca'nın lumbar vertebralardan geçtiği yerin radyografik olarak belirlenmesi. Optimal Tıp Dergisi, 13(2):34-36, 2000

 

D1.6 (YİT)       : Yurtiçi Kongreye sunulan ve tam metni yayınlanan bildiriler:

1.       Korkusuz Z., İslam C., Özbarlas S., Güzel B., .: Ayak bileği yumuşak soku travmalarının teşhisinde artrografi ve tenografi. XI. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 27-30 Eylül 1989, Ankara (GATA), ss: 157-160,1990.

2.       Ege R., Sağlık Y., Güzel B., Ege A.: Kemik tümörlerinde metil metakrilat uygulaması. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 27-30 Eylül 1989, Ankara (GATA), ss: 623-628,1990.

3.       Güzel B., Ocaklılar G., Doğan M.: Doğuştan kalça çıkığının konservatif tedavisinde Pavlik Bandajının yeri. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travm. Kongre Kitabı. 21-24 Nisan, 1991, Kuşadası-Aydın, ss:667-670,1990.

4.       Güzel B.,  Ateş Y., Yıldız Y.: Suprakondiler femur kırıklarında DCS uygulamalarımız. XIII. Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir, ss: 679-681,1994.

5.       Güzel B., Erdemli B., Us K., Bektaş U.: Çimentosuz total kalça protezlerinde görülen komplikasyonlar. XII. Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongre Kitabı. 15-19 Mayıs 1993, Nevşehir, ss:936-939,1994.

6.       Güzel B., Erdemli B., Bektaş U., Yıldız Y.: Ön kol çift kemik kırıklarında plakla tesbit. III. El Cerrahisi kongre kitabı 16-18 Mayıs 1993, Nevşehir, ss:936-939,1994.

7.       Bayrakçı K., Erdemli B., Güzel B., Çetin İ.: Total Diz Protezi Komplikasyonları. XVI. Milli Türk Ort. Ve Trav. Kongr. Kit. 3-7 Kasım Antalya ss:929-931,1999.

8.       Bayrakçı K., Erdemli B., Güzel B., Çetin İ.: Revizyon Total Diz Protezi Uygulamalarımız. XVI. Milli Türk Ort. Ve Trav. Kongr. Kit. 3-7 Kasım Antalya ss:932-934,1999.

9.       Güzel B., Femur ve Asetabulum Kemik defektlerine yaklaşım. XVI. Milli Türk ort. Ve Trav. Kongr. Kit. 3-7 Kasım ss: 1140-1141,1999.

Yurtiçi  Kongreye sunulan ve özeti  yayınlanan bildiriler:

1.       Çetin İ., Yıldız Y., Güzel B., .: Total knee prosthesis in the rheumatoid patient. The Second Turkish Congress of Artroscopy and Knee Surgery. 30.3.1994-2.4.1994 Antalya, p:92, 1994.

2.       Şakul B.U., Güzel B., İslam C.: Vertebra Cerrahisinde Kullanılan Transpediküler Vida Seçimi ile İlgili Morfometrik Bir Çalışma. 4. Ulusal Anatomi Kongresi 1-5 Eylül, İstanbul, ss:34, 1997.

E. AKADEMİK VE İDARİ GÖREVLERİ-TARİHLERİ

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanlığı – 10.09.2012 (vekaleten), 17.10.2012 atanma.

* Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Başhekimi 03.09.2012-halen

 

F. ÜYESİ OLDUĞU VE GÖREV ÜSTLENDİĞİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KURULUŞLAR:

*Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji birliği Derneği

*Türkiye Ortopedi ve Travmatoloji birliği Derneği Artroplasti, Çankaya Şubesi

*European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT)

*European Hip Society (EHS)