ÖĞR. GÖR. HAYDAR ALTINKAYNAK    
Adı : HAYDAR
Soyadı : ALTINKAYNAK
E-posta : haltinkaynak@ankara.edu.tr, altinkaynakhaydar@gmail.com
Tel : 0312 3573242/115
Ünvan : ÖĞR. GÖR.
Birim : SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Bölüm : Ortopedik Protez ve Ortez
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENİM DURUMU

 

Lisans : Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği

 

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Protez-Ortez

 

Yüksek Lisans Tez Konusu: Ayak-Ayak Bileği Ortezlerinin Ambulasyon ve Yürümenin Çeşitli Parametreleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması

 

Danışmanı: Prof.Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

 

Yabancı Dil: İngilizce

 

İŞ DENEYİMLERİ VE KURSLAR

 1. Araştırma Göevlisi: Hacettepe Üniversitesi, 1979-1993
 2. Modüler Pylon Alt Ekstremite Protezleri ve MYO Elektronik Üst Ekstremite Protezleri, OTTO BOCK, ALMANYA
 3. Techniques Of Upper Extremity MYO Elektrik Prostheses, HUGH STEEPER Ltd., İNGİLTERE
 4. Quantum System Prostheses, VESSA, İNGİLTERE
 5. Static and Dynamic Splint Application Techniques, ORFIT Industries, BELÇİKA

VERDİGİ DERSLER

   1.Temel Teknik Resim

   2.Malzeme  I,II

   3.Eelektroteknoloji

   4.Protez  I,II

   5.Ortez  I,II

   6.Protez-Ortez Üretim Yöntemleri

   7.Mekanik- Biyomekanik

 

 ARAŞTIRMALAR VE PROJELER

 1. MYO Elektrik Protezlerde Kullanılan Aksiyom Potansiyeli Tespiti, Ölçülmesi ve Güçlendirilmesi.(DPT)
 2. Biyomedikal Malzmeler.
 3. Ekstremite Protezlerinde Soket Üretim Metodları.
 4. Çok Kısa Güdüklerde Protez Uygulama Yöntemleri.
 5. Alt Ekstremite Ortezlerinde Hatalı Uygulamaların Yarattığı Sorunlar.
 6. Paraplejik Hastaların Yürütülmesinde ve Rehabilitasyonunda Ses Komutlu, Bilgisayar Destekli Pnomatik Pantolon Prototipinin Geliştirilmesi.
 7. Erken ve geçici protez protez uygulamaları (BAP 2003,00-00-014)

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR

 

 • Alsancak S., Altınkaynak H., Kumbasar H., Yılıdız N.: Bilateral Diz Dezartikülasyonlu Şizofren Bir Hastaya Protez Uygulaması ve Rehabilitasyonu. Fizyoterapi Rehabilitasyon. Cilt 9-10, Sayı: 7-8: 60-66, Haziran-Aralık 1998.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Çekmen V.: New Approaches to The Orthotics Correction of Clubfoot. IX World Congress Book of the ISPO, S : 800-802, June 28-July 3, Amsterdam 1998.
 • Alsancak S., Altınkaynak H., Kınık H. : Scapulothorasic Fixation Orthosis for Facio-Scapulo-Humeral Dystropy. Journal of Prosthetics and Orthotics.
 • Alsancak S., Altınkaynak H. : The Effect of STFO on Shoulder Motion for Scapular Winging. The 10 th World Congress of International Society for Prosthetics and and Orthotics Book of Abstracts, S : THO 5-4, 1-6 July, Glasgow 2001. Vol 12, No: 4 : 106-109, 2000.
 • Altınkaynak H. : Ekstremite Protezlerinde Plastik Soket Üretimi. Fizyoterapi Rehabilitasyon Dergisi. Cilt 4. Sayı: 1, Ankara, Haziran 1983.
 • Altınkaynak H. : Protez-Ortez Malzemeleri. Ortopedide Ortezler ve Protezler. Tür Ortopedi ve Travmatoloji Derneği Yayını. İstanbul, 1994.
 • Altınkaynak H. : Çok Kısa Güdüklerde Protez Uygulama Yöntemleri. I. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi. Protez-Ortez Sağlık Teknikerleri Derneği Yayını, Ankara, Eylül, 1995.
 • Altınkaynak H.: Ayak-Ayakbileği Ortezleri. Ortez-Protez Günleri, İstanbul, 17-19 Kasım, 2000.
 • Altınkaynak H. : Amputelerde Kullanılan Destekleyici Teknoloji. I. Ulusal Özürlüler İçin Destekleyici Teknoloji Sempozyumu Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı (Yayında).
 • Altınkaynak H. : Alt ve Üst Ekstremite Protezlerinde Ölçü Alma ve Üretim Yöntemleri. Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, Cilt : 2, Sayı : 1, Ankara, Aralık, 2001.
 • Uz. Fzt. Kaslı K., Prof. Dr. Yetkin H., Doç. Dr. Şener G., Yrd. Doç. Dr. Cila E., Yrd. Doç. Dr. Erbahçeci F., Fzt. Bayar K., Müh. Altınkaynak H. : Erken ve Kalıcı Kalça Dezartikülasyon Protezlerinde Yeni Bir Yaklaşım. V. Fizyoterapistler Derneği Yayını. Ankara, 1994.
 • Altınkaynak H. : Alt Ekstremite Ortezlerinde Hatalı Uygulamaların Yol Açtığı Sorunlar. II. Ulusal Protez ve Ortez Kongresi, Protez-Ortez Bilim Derneği Yayını, Ankara ,Eylül, 2000.
 • Altınkaynak H, : Biomedikal Malzemeler. Hacettepe Üniversitesi, Zonguldak Mühendislik Fakültesi, Zonguldak, 1992.
 • Altınkaynak H. : Üst Ekstremite Protezlerinde Elektroteknoloji. III. Protez-Ortez Kongresi, Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği Yayını (Yayında ), Ankara, Kasım, 2001

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indekslerde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

HAYDAR GÖK,AYŞE ADİLE KÜÇÜKDEVECİ,HAYDAR ALTINKAYNAK,Yavuzer G,Ergin S.,.Effects of Ankle-Foot Orthoses on Hemiparetic Gait.,2003,Clin Rehabil ,2003; 17(2): 137-9.. 

SERAP ALSANCAK,Kenan Köse,HAYDAR ALTINKAYNAK,.Effect of elastic bandaging and prosthesis on the decrease in stump volume,2011,ACTA Orthopaedica et Traumatologica Turcica ,45(1), 14-22. 

SSCI, SCI-Expanded ve AHCI indeksler dışındaki diğer uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yapılan yayınlar

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,HAKAN KUMBASAR,NİGAR YILDIZ,.Bilateral Diz Dezartikülasyonlu Şizofren Bir Hastaya Protez Uygulaması ve Rehabilitasyonu,1998,Fizyoterapi Rehabilitasyon,Vol 9/10 No 7/8 : 60-66 . 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,HÜSEYİN HAKAN KINIK,.Scapulothorasic Fixation Orthosis for Fascio-Scapulo-Humeral Dystropy,2000,Journal of Prosthetics ,Vol 12, No 4: 106-109. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,.Farklı Tip PTB Ortezleri Kullanan Hastaların Ortezlerinden Memnuniyetleri: Pilot Çalışma,2003,Fizyoterapi Rehabilitasyon,Vol 14, No 1: 28-31. 

SERAP ALSANCAK, HAYDAR ALTINKAYNAK,HÜSEYİN HAKAN KINIK,.Elbow Orthosis to Re-establish Elbow Extension Motion,2006,Journal of Prosthetics ,Vol 18, No: 4 : 106-110. 

 

Ulusal ve Uluslararası hakemli dergilerde yapılan diğer yayınlar

HAYDAR ALTINKAYNAK,.Alt ve Üst Ekstremite protezlerinde ölçü Alma ve Üretim Yöntemleri.l,2001,Ankara Üniversitesi Dikimevi Saglık Hizmetleri Meslek yüksekokulu Dergisi Cilt:2,Sayı:1aralık 2001 Ankara,. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,.Fantom Hissi, Fantom Ağrısı ve Ağrılı Güdük,2003,Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Dergisi,Vol 4, No 1 : 21-25 . 

HAYDAR ALTINKAYNAK,.Alt Ekstremite Ortezlerinde kulanılan ortez malzemeleri ve mekanik tepkileri,2004,Ankara Üniversitesi Dikimevi Saglık Hizmetleri meslek yüksekokulu Dergisi.cilt 5,sayı 1,2004,. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,.Ankara Üniversitesi 1. Çalıştayı Anket Sonucu,2009,Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi,8 (2) : 39-40. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,.Yurt Dışındaki Protez-Ortez Eğitimi,2009,Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi,8 (2) : 9-15. 

 

Diğer dergilerde yer alan yayınlar

HAYDAR ALTINKAYNAK,.PROTEZ-ORTEZ MALZEMELERİ,1994,Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği yayını, İSTANBUL 1994,. 

 

Ulusal/Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay ve panel gibi bilimsel toplantılara ait bildiri kitaplarında yer alan yayınlar 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,Volkan Çekmen,.New Approaches to The Orthotics Correction of Clubfoot,1998,IX. World Congress Book of the ISPO,800-802. 

HAYDAR ALTINKAYNAK,.AYAK-AYAKBİLEGİ ORTEZLERİ,2000,ORTEZ-PROTEZ Günleri İSTANBUL,. 

HAYDAR ALTINKAYNAK,.Alt Ekstremite Ortezlerinde Hatalı Uygulamaların Yol açtıg Sorunlar.,2000,2.Ulusal Protez -Ortez Kongresi.,. 

HAYDAR ALTINKAYNAK,.Üst Ekstremite Protezlerinde Elektroteknoloji.,2001,3.Ulusal Protez-Ortez Kongresi,. 

HAYDAR ALTINKAYNAK,.Formu Degiştirilebilen Yarı Fonksiyonel Parsiyel El Protezleri,2001,3.Ulusal protez-Ortez Kongresi 13-15 kasım 2001 ANKARA,. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,.The Effect of STFO on Shoulder Motion for Scapular Winging,2001,The 10th World Congress Book of the ISPO,THO5.4. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,.The NEO for Elbow Flexion Contracture,2004,XI. World Congress Book of the ISPO,69. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,Mehmet Demirtaş,.Posttravmatik brakial pleksus paralizili trans-radial amputede mekanik fonksiyonel protez uygulaması,2005,Uluslararası Katılımlı 5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı,293-296. 

SERAP ALSANCAK,HAYDAR ALTINKAYNAK,Demirtaş Mehmet,.Posttravmatik brakial pleksus paralizili trans-radial amputede mekanik fonksiyonel protez uygulaması. In : Uluslararası Katılımlı,2005,5. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı,293-296. 

ÜMİT KAYA,HAYDAR ALTINKAYNAK,SERAP ALSANCAK,.Bir kukumav’da bacak protezi uygulaması,2005,Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Protez-Ortez Kongresi Kitabı,299. 

HAYDAR ALTINKAYNAK,.Altınkaynak H.Propertıes and Effects of Prosthetics components on Gait Deviations.Annuel Meeting of European Society of Movement analysis for Adults and Children,08/13September 2008,Antalya/Türkey.,2008,%,. 

BİLİMSEL TOPLANTILAR VE ALDIĞI GÖREVLER

 1. 1.ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ ANKARA KONUŞMACI/DÜZENLEME KURULU ÜYESİ 1994
 2. 1.PROTEZ EGİTİM KURSU KURS DÜZENLEYİCİ 1998
 3. 2.ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ KONUŞMACI/DÜZENLEME KURULU ÜYESİ 1999
 4. 2.POTEZ EGİTİM KURSU KATILIMCI 1999
 5. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ PROTEZ-ORTEZ EGİTİMİ KONUŞMACI 1999
 6. 70.YIL İSTANBUL FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONMERKEZİ ORTEZ-PROTEZ GÜNLERİ 1 KONUŞMACI 2000
 7. 3.ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ ANKARA KONUŞMACI/DÜZENLEME KURULU ÜYESİ 2001
 8. 4.ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI) ANKARA KONUŞMACI/DÜZENLEME KURULU ÜYESİ 2003
 9. 11th WORLD CONGRESS THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS HONG KONG CHINA KATILIMCI 2004
 10. 11th WORLD CONGRESS THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR PROSTHETICS AND ORTHOTICS HONG KONG CHINA KATILIMCI 2004
 11. 5.ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI) ANTALYA KONUŞMACI/DÜZENLEME KURULU ÜYESİ 2005
 12. 6.ULUSAL PROTEZ-ORTEZKONGRESİ(ULUSLAR ARASI KATILIMLI) ANKARA KONUŞMACI/DÜZENLEME KURULU ÜYESİ 2007
 13. 3.ULUSAL ROMATİZMAL HASTALIKLAR KONGRESİ ANTALYA KURS EGİTMENİ 2008
 14. 17.ANNUAL MEETING OF EUROPEAN SOCIETY OF MOVEMENT ANALYSIS FOR ADULTS AND CHILDREN. ANTALYA  KONUŞMACI/BİLİM KURULU ÜYESİ 2008
 15. 2.SAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROGRAMLARI 2.ÇALIŞTAYI. DÜZENLEMe VE DANIŞMA KURULU ÜYESİ 2009
 16. 1.SAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROGRAMLARI 1.ÇALIŞTAYI DÜZENLEM VE DANIŞMA KURULU ÜYESİ 2009
 17. 7.ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI) İSTANBUL DÜZENLEME KURULU ÜYESİ VE OTURUM BAŞKANI 2009
 18. 7.ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ(ULUSLARARASI KATILIMLI) İSTANBUL DÜZENLEME KURULU ÜYESİ VE OTURUM BAŞKANI 2009
 19. 13th ISPO WORLD CONGRESS Leipzig GERMANY TÜRKİYEDEKİ PROTEZ ORTEZ EGİTİMİ TANITIMI 2010
 20. GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ ALT EKSTREMİTE AMPUTASYONLARINDA PROTEZ UYGULAMALARI VE REHABİLİTASYONU SEMPOZYUMU BİLKENT ANKARA KONUŞMACI 2010
 21. 8.ULUSLARARASI KATILIMLI ULUSAL PROTEZ-ORTEZ KONGRESİ 26-29 EYLÜL2012 ANTALYA DÜZENLEME KURULU ÜYESİ.
 22. AYAK-AYAKBİLEGİ ORTEZLERİ, SERTİFİKA SONRASI EGİTİM I 25 EYLÜL MANAVGAT ANTALYA

DERNEK ÜYELİKLERİ

 1.  TMMOB, Makina Mühendisleri Odası (Üye)
 2.  Türkiye Protez-Ortez Bilim Derneği (Kurucu Üye ve Yönetim Kurulu Üyesi)
 3. International Society of Prosthetics and Orthotics, ISPO TÜRKİYE (Yönetim Kurulu Üyesi)

 İLGİ ALANLARI

 1. Mekanik
 2. Biyomekanik
 3. Elektromekanik
 4. Doğa,Tarih