PROF.DR. İSMAİL HAMİT HANCI    
Adı : İSMAİL HAMİT
Soyadı : HANCI
E-posta : hanci@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 319 27 34
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMLERİ
Kişisel Akademik Bilgiler