PROF.DR. HALE HAPOĞLU    
Adı : HALE
Soyadı : HAPOĞLU
E-posta : hapoglu@eng.ankara.edu.tr
Tel : 2033514
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1.      ADI, SOYADI VE ÜNVANI:  Hale HAPOĞLU, Prof.Dr.

 

2.      ALDIĞI DERECELER (ALAN, KURUM VE TARİH BİLGİSİ İLE):

 

Derece          Alan                                   Kurum         ___________  Tarih

Lisans           Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1981-1985

Y. Lisans      Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1985-1988

Doktora        Kimya Mühendisliği          Wales  Üniversitesi           1989-1993

Y.Doçent      Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1995-1998

Doçent          Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1998-2004

Profesör        Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          2004---

 

3.      KURUMDAKİ HİZMET SÜRESİ, İLK ATAMA TARİHİ VE TERFİ ÜNVAN VE TARİHLERİ:

Kurumdaki Hizmet Süresi : 27 yıl (Göreve başlama tarihi: 5/3/1986)

1986 – 1995                       : Araş.Gör.Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

                                             Kimya Mühendisliği Bölümü

1995 – 1998                       : Yard. Doç. Dr.Ankara Üniversitesi, Fen

                                             Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

1998 – 2004                       : Doç.Dr.Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü

2004 –                                : Prof.Dr.Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

                                       Kimya Mühendisliği Bölümü

 

4.      TEZLERİ:

 

1. Yüksek Lisans Tezi

Corynebacterium sp ile Glutamik Asit Üretimi ve Biyoreaktör Tasarım Parametrelerinin Bulunması”

A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1988

 

2. Doktora Tezi

“Self-Tuning Control of Packed Distillation Columns”

The University of Wales, Ph.D. Thesis, U.K., 1993

 

5.      SON BEŞ YILDA KURUMSAL VE MESLEKİ HİZMETLER:

 

1. Lisans öğrenci danışmanlığı (2002- devam ediyor), 2007 girişli Lisans Öğrenci Danışmanı ve Koordinatoru (2007-devam ediyor)

2. Akreditasyon Grubu Üyesi (2003-2008), Akreditasyon Grubu Başkanı (2008- devam ediyor)

3. Erasmus Bölüm Koordinatörü (2007-devam ediyor)

4. A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsünde 2547 kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevli (2003-devam ediyor)

  

6.      DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

  

1. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1998

“Genelleştirilmiş Minimum Değişmeli Kontrol Stratejilerinin bir Borusal Akış Reaktörüne Uygulanması ve Optimum Parametrelerin Bulunması”,

Öğrenci: Çağla Güresinli,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

2. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1999

“Doğrusal Olmayan Genelleştirilmiş Tahmin Edici Kontrol Stratejilerinin bir Borusal Akış Reaktörüne Uygulanması ve Optimum Parametrelerin Bulunması”

Öğrenci: Birol Kızılay,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

3. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2001

“Bir Polimerizasyon Reaktöründe Optimal Sıcaklığın Deadbeat Kontrolu”

Öğrenci: Minoo Balikhani,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

4. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2001

“Kireçtaşının Sülfürik Asitle Nötralizasyonunun Dinamik Analizi ve pH Kontrolu”

Öğrenci: Gülay Tezcan,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

5. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002

“Doğrusal Olmayan Kendinden Ayarlamalı PID Kontrol Edicisinin bir Dolgulu Damıtma Kolonuna Uygulanması”

Öğrenci: Fulya Müge Şengün,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

6. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002

“Self- Tuning PID Kontrolun bir Nötralizasyon Prosesine Uygulanması”

Öğrenci: Semin Altuntaş,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

7. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002

“Kesikli Biyoreaktörde Çözünmüş Oksijen Derişiminin Genelleştirilmiş Minimum Varyans Kontrolu”

Öğrenci: Havva Boyacıoğlu,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

8. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2005

“Kesikli Bir Biyoreaktörde Genetik Algoritma ile Fuzzy Kontrol”

Öğrenci: S. Suna Ahioğlu,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

9. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2005

“Beyaz Kutu Modeli Kullanan Doğrusal Olmayan Kendinden Ayarlamalı PID Kontrol Algoritmasının Bir Nötralizasyon Prosesine Uygulanması”

Öğrenci: Yaprak Durak,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

10. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007

“Sürekli Karıştırmalı Reaktörde “Fuzzy” Kontrolün Sabunlaşma Reaksiyonuna Uygulanması”

Öğrenci: Funda Kılıç,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

11. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010

“Su Bazlı Boya Üretim Tesislerinin Atıksularının Arıtılmasında Genelleştirilmiş Minimum Değişimeli (GMV) Algoritma ile pH Kontrolü”

Öğrenci: Şule Camcıoğlu,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

1.      DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ:

1. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2012

“Peynir Yapım Tesislerinden Alınan Atıksuyu Biyolojik İşlemden Geçirme”

Öğrenci: Semin Altuntaş,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

2. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2012

“Çok Girdili – Çok Çıktılı Kontrolun Ekmek Mayası Üretimine Uygulanması”

Öğrenci: Havva Boyacıoğlu,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

2.      YÖNETİCİLİĞİNDE TAMAMLANAN PROJELER:

1. Ankara Üniversitesi Bilimsel Araş. Projesi, Kod no:96–05–04– 005 Yönetici: Doç. Dr. Hale Hapoğlu

“Kesikli bir Biyoreaktörün İstatistiksel Analizi ve Optimizasyonu”

Bu araştırma projesi 01.01.1998 tarihinde tamamlanmıştır.

2.TÜBİTAK Projesi, Kod no: MİSAG – 85

Yönetici: Doç. Dr. Hale Hapoğlu

 “Nonlineer ve Lineer Modelli Kendinden Ayarlamalı Kontrol Stratejilerinin Açık Hat Kararsız Sürekli Karıştırmalı Reaktöre Uygulanışı”

 Bu araştırma projesi 05.02.1999 tarihinde tamamlanmıştır.

3. A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü Projesi, Kod no: 29

Yönetici: Doç. Dr. Hale Hapoğlu

“İleri Kontrol Yöntemleriyle Ekmek Mayası Üretim Veriminin Arttırılması”

 Bu araştırma projesi 09.11.2006 tarihinde tamamlanmıştır.

 

 

SCI ‘DA YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

 

                    (http://www.scopus.com/record/display.url)

 

 

1. Mete T., Özkan G., Hapoglu H., Alpbaz M. , 2012

“Control of dissolved oxygen concentration using neural network in a batch bioreactor”, 

Computer Applications in Engineering Education, 20, 4, 619-629. (cited by 0)

2. Akay, B., Ertunc, S., Boyacioglu, H., Hapoglu, H., Alpbaz, M. 2011

“Discrete system identification and self-tuning control of dissolved oxygen concentration in a stirred reactor”,  Korean Journal of Chemical Engineering 28 (3) , pp. 837-847 . (cited by 0)

3. Altinten, A., Altindal, S., Erdoǧan, S., Hapoǧlu, H. , 2011

“Fuzzy control of semi-batch polymerization reactor with genetic algorithm | [Yari-kesi̇kli̇ sti̇ren poli̇meri̇zasyon reaktörünün geneti̇k algori̇tma i̇le bulanik kontrolu]”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University 26 (3) , pp. 613-621. (cited by 0)

4. Camcioglu, S., Zeybek, Z., Hapoglu, H., Alpbaz, M., Akpinar, A. 2010

“Generalized minimum variance (GMV) control in waterborne wastewater treatment”,  Chemical Engineering Transactions 21 , pp. 823-828. (cited by 0)

 5. Pekel, L.C., Zeybek, Z., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2010  

 “Textile wastewater treatment with coagulation and GPC Control”, Chemical Engineering Transactions 21 , pp. 817-822. (cited by 0)

6. Ertunc, S., Akay, B., Boyacioglu, H., Hapoglu, H. 2009

 

“Self-tuning control of dissolved oxygen concentration in a batch bioreactor”, Food and Bioproducts Processing 87 (1) , pp. 46-55. (cited by 7)

7. Özkan, G., Tekin, Ö., Hapoǧlu, H. , 2009

 “Application of experimental non-linear control based on generic algorithm to a polymerization reactor”, Korean Journal of Chemical Engineering 26 (5) , pp. 1201-1207.(cited by 0)

8. Özkan, G., Üser, A., Hapoglu, H., Alpbaz, M. 2008

“Experimental application of linear/nonlinear dynamic matrix control to a reactor of limestone slurry titrated with sulfuric acid”, Chemical Engineering Journal 137 (2) , pp. 320-327. (cited by 2)

9. Altinten, A., Ketevanlioǧlu, F., Erdoǧan, S., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2008

 

“Self-tuning PID control of jacketed batch polystyrene reactor using genetic algorithm”, Chemical Engineering Journal 138 (1-3) , pp. 490-497.(cited by 11)

10. Zeybek, Z., Karapinar, T., Alpbaz, M., Hapoglu, H. , 2007

 "Application of adaptive heuristic criticism control (AHCC) to dye wastewater”, Journal of Environmental Management 84 (4) , pp. 461-472. (cited by 2)

11. Karacan, S., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2007

 

“Multivariable system identification and generic model control of a laboratory scale packed distillation column”, Applied Thermal Engineering 27 (5-6) , pp. 1017-1028. (cited by 2)

12. Altinten, A., Erdogan, S., Hapoglu, H., Aliev, F., Alpbaz, M. , 2006

“Application of fuzzy control method with genetic algorithm to a polymerization reactor at constant set point”, Chemical Engineering Research and Design 84 (11 A) , pp. 1012-1018. (cited by 6)

13. Zeybek, Z., Çetinkaya, S., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 2006

“Generalized delta rule (GDR) algorithm with generalized predictive control (GPC) for optimum temperature tracking of batch polymerization”, Chemical Engineering Science 61 (20) , pp. 6691-6700. (cited by 2)

14. Karacan, S., Moslempour, Z., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M., 2006

 “Application of multivariable nonlinear adaptive generic model control to a packed distillation column”, Chemical Engineering Communications 193 (12) , pp. 1635-1659. (cited by 0)

15. Çetinkaya, S., Zeybek, Z., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2006

“Optimal temperature control in a batch polymerization reactor using fuzzy-relational models-dynamics matrix control”, Computers and Chemical Engineering 30 (9) , pp. 1315-1323. (cited by 1)

16. Özkan, G., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2006  

 “Non-linear generalised predictive control of a jacketed well mixed tank as applied to a batch process - A polymerisation reaction”, Applied Thermal Engineering 26 (7) , pp. 720-726. (cited by 11)

17. Alpbaz, M., Hapoǧlu, H., Özkan, G., Altuntaş, S. , 2006

“Application of self-tuning PID control to a reactor of limestone slurry titrated with sulfuric acid”, Chemical Engineering Journal 116 (1) , pp. 19-24. (cited by 5)

18. Ertunc, S., Akay, B., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 2005 

“A new computer algorithm approach to identification of continuous-time batch bioreactor model parameters”, Lecture Notes in Computer Science 3514 (I) , pp. 147-154.(cited by 0)

19. Altinten, A., Erdogan, S., Alioglu, F., Hapoglu, H., Alpbaz, M. 2004,

“Application of adaptive PID control with genetic algorithm to a polymerization reactor”, Chemical Engineering Communications 191 (9) , pp. 1158-1172. (cited by 8)

20. Alpbaz, M., Hapoglu, H., Özkan, G. , 2004

“Experimental application of generalized predictive control of the temperature in a polystrene polymerization reactor”, Chemical Engineering Communications 191 (9) , pp. 1173-1184. (cited by 1)

 21. Zeybek, Z., Yüce, S., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M., 2004  

 “Adaptive heuristic temperature control of a batch polymerisation reactor”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 43 (7) , pp. 911-920. (cited by 14)

22. Alpbaz, M., Karacan, S., Cabbar, Y., Hapoglu, H. , 2003

“Control and dynamic analysis of a packed distillation column based on modeling approaches”,Chemical Engineering Communications 190 (5-8) , pp. 705-725. (cited by 0)

23. Ertunç, S., Akay, B., Bursali, N., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2003  

“Generalized minimum variance control of growth medium temperature of baker's yeast production”, Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C 81 (4) , pp. 327-335. (cited by 4)

24. Altinten, A., Erdoǧan, S., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2003

“Control of a polymerization reactor by fuzzy control method with genetic algorithm”, Computers and Chemical Engineering 27 (7) , pp. 1031-1040.(cited by 17)

 25. Akay, B., Ertunç, S., Bursali, N., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2003

“Application of generalized predictive control to baker's yeast production”, Chemical Engineering Communications 190 (5-8) , pp. 999-1017.(cited by 3)

26. Hapoǧlu, H., 2002

“Nonlinear long range predictive control of an openloop unstable reactor”, Computers and Chemical Engineering 26 (10) , pp. 1427-1436. (cited by 1)

 27. Alpbaz, M., Karacan, S., Cabbar, Y., Hapoǧlu, H. , 2002

“Application of model predictive control and dynamic analysis to a pilot distillation column and experimental verification”, Chemical Engineering Journal 88 (1-3) , pp. 163-174.(cited by 8)

28. Akay, B., Ertunç, S., Kahvecioǧlu, A., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2002

“Adaptive control of S.cerevisiae production”, Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C 80 (1) , pp. 28-38. (cited by 3)

 29. Karacan, S., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2001  

“Application of optimal adaptive generalized predictive control to a packed distillation column”, Chemical Engineering Journal 84(3), pp.389-396.(cited by 9)

30. Bursali, N., Ertunç, S., Akay, B., Pamuk, V., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2001 

“The effect of the tuning parameters on the performance of the parametric and nonparametric model based control methods for growth medium temperature of baker's yeast production”, Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C 79 (4) , pp. 242-249. (cited by 3)

 31. Hapoglu, H., Karacan, S., Erten Koca, Z.S., Alpbaz, M. 2001 , 

“Parametric and nonparametric model based control of a packed distillation column”, Chemical Engineering and Processing 40 (6) , pp. 537-544. (cited by 6)

32.  Bursali, N., Akay, B., Ertunç, S., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 2001 

“New tuning method for generalized predictive control of the production of S. cerevisiae”, Food and Bioproducts Processing: Transactions of the Institution of of Chemical Engineers, Part C 79 (1) , pp. 27-34. (cited by 5)

 33. Özkan, G., Özen, Ş., Erdoǧan, S., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 2001  

“Nonlinear control of polymerization reactor”, Computers and Chemical Engineering 25 (4-6) , pp. 757-763. (cited by 23)

34. Hapoglu, H., Özkan, G., Alpbaz, M., 2000

“Optimal temperature control in a batch polymerization reactor using nonlinear generalized predictive control”, Chemical Engineering Communications 183 , pp. 155-185.(cited by 5)

35. Özkan, G., Özen, S., Erdogan, S., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 2000   

“Nonlinear model based control of optimal temperature profiles in polystyrene polymerization reactor”, Computer Aided Chemical Engineering 8 (C) , pp. 187-192.(cited by 0)

36. Karagöz, A.R., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 2000 

“Generalized minimum variance control of optimal temperature profiles in a polystyrene polymerization reactor”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 39 (3) , pp. 253-262. (cited by 15 )

 37. Karacan, S., Alpbaz, M., Hapoǧlu, H., Cabbar, Y., Abilov, A., Pamuk, V. , 1999

 “Dynamic models for packed distillation columns”, International Journal of Modelling and Simulation 19 (3) , pp. 226-235. (cited by 0)

38. Hapoǧlu, H., Karacan, S., Cabbar, Y., Balas, C.E., Alpbaz, M. , 1999

“Application of multivariable generalized predictive control to a packed distillation column”, Chemical Engineering Communications 174 , pp. 61-84. (cited by 2)

 39. Hapoǧlu, H., Balas, L. , 1999

“Dynamic simulation of packed distillation columns using orthogonal collocation on finite elements”, International Journal of Modelling and Simulation 19 (1) , pp. 101-110. (cited by 0)

40. Karacan, S., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 1998 

“Generalized predictive control to a packed distillation column for regulatory problems”, Computers and Chemical Engineering 22 (SUPPL.1) , pp. S629-S632. (cited by 10)

 41. Özkan, G., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 1998

“Identification and non linear pole placement self tuning PID control of a jacketed well mixed reactor”, Chemical Engineering Communications 170 , pp. 199-215.(cited by 4)

42. Karacan, S., Cabbar, Y., Alpbaz, M., Hapoglu, H. , 1998

“The steady-state and dynamic analysis of packed distillation column based on partial differential approach”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 37 (5) , pp. 379-388. (cited by 12)

 43. Özkan, G., Hapoglu, H., Alpbaz, M. , 1998  

“Generalized predictive control of optimal temperature profiles in a polystyrene polymerization reactor”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 37 (2) , pp. 125-139. (cited by 21)

44.  Hapoǧlu, H., Balas, C.E., Wardle, A.P. , 1998

“Self-tuning and conventional control of an industrial scale packed distillation column”, Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences 22 (1) , pp. 1-8. (cited by 0)

 45.  Alpbaz, M., Hapoǧlu, H., Güresinli, Ç., 1998   

“Application of nonlinear generalised minimum variance control to a tubular flow reactor”, Computers and Chemical Engineering 22 (SUPPL.1) , pp. S839-S842. (cited by 2)

46. Çaǧlayan, N., Karacan, S., Hapoǧlu, H., Alpbaz, M. , 1997

“Application of optimal adaptive control based on generalized minimum variance to a packed distillation column”, Computers and Chemical Engineering 21 (SUPPL.1) , pp. S607-S612. (cited by 3)

 47. Karacan, S., Hapoglu, H., Cabbar, Y., Alpbaz, M. , 1997 

“Pole placement self tuning control for packed distillation column”, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification 36 (4) , pp. 309-315. (cited by 2)

48. Hapoglu, H., Balas, L., Wardle, A.P. , 1995

“Generalized minimum variance (GMV) control of packed distillation columns” Turkish Journal of Engineering & Environmental Sciences 19 (5) , pp. 391-398. (cited by 0)

49. Wardle, A.P., Hapoglu, H. , 1994

“On the solution of models of binary and multicomponent packed distillation columns using orthogonal collocation on finite elements”, Chemical Engineering Research and Design 72 (A4) , pp. 551-564. (cited by 5)  

 

YURT İÇİ VE YURT DIŞI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ DİĞER YAYINLAR

1. Aldemir A., Ertunç S., Hapoglu H., Alpbaz M., 2012

“Evaluation of the number of transfer units (NTU) and the column height by using on-line temperature measurements for a pilot scale packed batch distillation column” TOJSAT: The Online Journal of Science and Technology, 2, 1, 1-7.

2. Altuntaş S., Ertunç S., Hapoğlu H., Alpbaz M., 2011

 “Discrete –time modelling of the cheese whey drink production and servo control of pH” Ordu Univ. J. Sci. Tech. (Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi), 1, 1, 15-22.

 3. Ertunç S., Akay B., Hapoğlu H., Alpbaz M., 2001

“Kesikli Biyoreaktör S. Cerevisiae (NRRL Y-567) Mikroorganizmasının Çoğalmasına Glukozun Etkisi ve Optimum Sıcaklığın Geri Beslemeli Kontrolu”, Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 13, 2, 177-184.

4. Hapoğlu H., Balas L., 1999

“Dynamic Simulation of Packed Distillation Columns Using Orthogonal Collocation on Finite Elements”, International Journal of Modelling and Simulation, 19, 1, 101-110

 5. Karacan S., Alpbaz M., Hapoğlu H., Cabbar Y., Abilov A., Pamuk V., 1999 “Dynamic Models for Packed Distillation Columns”, International Journal of Modelling and Simulation, 19, 3, 226-235.

 

BİLDİRİ KİTABLARINDA YER ALAN YABANCI DİLDE TEBLİĞLER

1. Wardle A.P., Hapoğlu H. (1992)

“The Use of Finite Elements in The Simulation of Packed Distillation Columns”, The 1992 IChemE Research Event, ISBN: 0 85295 290 2, Published by: Institution of Chemical Engineers, Manchester, U.K., 576-579.

2. Wardle A.P., Hapoğlu H. (1993)

“The Self Tuning Control of Packed Distillation Columns”, Modelling Identification and Control, ISBN: 3 7153 0003 5, A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED, Int. Conf. Innsbruck, Austria, 431-435.

3. Hapoğlu H., Balas C. E., Balas L. (1995)

“Adaptive Control of an Industrial- Scale Packed Distillation Column”, The Modelling and Simulation, ISBN: 0 88986 222 2, A Publication of The International Association of Science and Technology for Development –ASTED, Colombo, Sri Lanka, 193-196

4. Hapoğlu H., Wardle A.P., Balas L. (1995)

“Models of Multicomponent Packed Distillation Columns Using Finite Elements”

The Modelling and Simulation, ISBN: 0 88986 222 2, A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED, Colombo, Sri Lanka, 88-91

5. Balas C.E., Hapoğlu H. (1995)                                                                      “The Risk Management of Breakwaters: a Case Study of Finike Yacht Harbor”, ACTES Proceedings, Cite’s Marines Ocean Cities ’95, Monaco, 317-320.

6. Cabbar Y., Hapoğlu H., Alpbaz M., Karacan S., Erten S. (1996)

“Self-Tuning PID Control for Packed Distillation Column” Modelling, Identification and Control, ISBN: 0 88986 193 5, A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED, Innsbruck, Austria, 122-124.

 7. Alpbaz M., Cabbar Y., Hapoğlu H., Karacan S., Bilgesu A.Y., Abilov A.G. (1996)

“Systematic Construction of Dynamic Models for Packed Distillation Columns” The 1996 IChemE Research Event, Leeds, U.K., ISBN: 085295 3747, Published by Institution of Chemical Engineers, Vol 1, 340-342.

 8. Hapoğlu H., Balas L., Balas C. E. (1996)                                                   “Fully Implicit Finite Difference Model of Two Dimensional Solute Transport in Ground Water”

The 1996 IChemE Research Event, Leeds, U.K., ISBN: 0 85295 3747, Published by Institution of Chemical Engineers, Vol 2, 615-617

9. Hapoğlu H., Balas L., Balas C.E. (1996)                                                     “Finite Elements and Orthogonal Collocation Solution of Two Dimensional Solute Transport Model in Groundwater” Advanced Technology in The Environmental Field, ISBN: 0 88986 199 4, A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED, Australia, 182-185

 

10. Hapoğlu H., Balas C.E. (1996)

“Generalised Minimum Variance Control of An Openloop Unstable Continuous Stirred Tank Reactor”

Modelling, Simulation and Optimization, A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED, Australia, 1-8 on CD- Rom, Australia, 242-122 PDF

 

11. Karacan S., Cabbar Y., Hapoğlu H., Alpbaz M. (1996)                          “System Identification for Chemical Processes”

12th International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA’96, Praha, Czech Republic, ISBN 80-02-01106-6, 1444, P9.20

 12. Hapoğlu H., Balas L. (1997)

“Application of Generalized Predictive Control to an Open-Loop Unstable Continuous Stirred Tank Reactor”,

1997 Jubilee Research Event, Nottingham, U.K, Vol 2, ISBN 0 852953895, Published by Institution of Chemical Engineers, 717-720.

13. Özkan G., Karagöz A.R., Alpbaz M., Hapoğlu H. (1997)

“Nonlinear Self-Tuning Control of a Batch Polimerization Reactor”, 1997 Jubilee Research Event, Nottingham, U.K., ISBN 0 85295 3895, Published by Institution of Chemical Engineers, Vol 2, 777-780.

14. Hapoğlu H., Karacan S., Cabbar Y., Alpbaz M. (1997)

“With Decoupling Generalized Minimum Variance Control of a Packed Distillation Column”

1997 Jubilee Research Event,  Nottingham, U.K, ISBN 0 852953895, Published by Institution of Chemical Engineers, Vol 2, 797-800.

15. Balas L., Hapoğlu H. (1997)

“Interaction-Shooting in a Packed Distillation Column”Modelling and Simulation, ISBN: 0 88986 221 4, ISSN: 1021 8181, A Publication of The International Association of Science and Technology for Development – IASTED, Pittsburgh, Pennsylvania, USA, 127-130.

16. Alpbaz M., Zeybek Z., Hapoğlu H., Karacan S. (1997) [SCI’de yeralan yayın]

“Modeling of Packed Distillation Column Using Neural Network with Experimental Design” The Broad Spectrum of Chemical Engineering, The American Institute of Chemical Engineers – AIChE, Supplement to Chemical Engineering Progress, 151-156

17. Hapoğlu H., Altınten A., Aliev F., Erdoğan S., Alpbaz M. (2000)  “Application of Generalised Minimum Variance Control with Genetic Algorithm to a Tubular Flow Reactor” European Symposium on Computer Aided Process Engineering -10, ESCAPE-10, Florence, Italy, Proceedings Supplement Volume, Edited by AIDIC, 103-108

18. Özkan G., Özen Ş., Erdoğan S., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2000) “Nonlinear Model Based Control of Optimal Temperature Profiles in Polystyrene Polymerization Reactor”

European Symposium on Computer Aided Process Engineering- 10, ESCAPE- 10, Computer-Aided Chemical Engineering, 8, Florence, Italy, Edited by Sauro Pierucci, 187-192.

19. Akay B., Ertunç S., Bursalı N., Hapoglu H., Alpbaz M. (2001)

“Adaptive General Predictive Controller for a Nonlinear Bioreactor” European Symposium on Computer Aided Process Engineering-11, ESCAPE-11 Computer-Aided Chemical Engineering, 9, Edited by Rafigul Gani, Sten Bay Jorgensen, Denmark, 603-608

20. Hapoğlu H., Kızılay B., Güresinli Ç., Balas L., Akay B., Alpbaz M. (2001) “Optimum Control of a Tubular Flow Reactor by a Nonlinear Predictive System” ESCAPE-11, 34th  European Symposium of the Working Party on Computer Aided Process Engineering, Denmark, 103-108

21. Akay B., Ertunç S., Boyacıoğlu H., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2003) “Parametric and Nonparametric Models’ Identification based on Dissolved Oxygen Concentration in S. Cerevisiae  Production” 3rd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean, EMCC-3, Thessaloniki, Greece, 1-4 on CD-Rom

 22. Karacan S., Şengün F. M., Özkan G., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2003) “Application of Nonlinear Self-Tuning PID Control to a Packed Distillation Column and Experimental Verification” 3rd Chemical Engineering Conference for Collaborative Research in Eastern Mediterranean, EMCC-3, Thessaloniki, Greece, 1-4 on CD-Rom

23. Alpbaz M., Hapoğlu H., Özkan G., Altuntaş S. (2004)                   “Application of Self-Tuning PID Control to the Limestone Dissolution Process” 16 th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA, AIChE, Prague, Czech Republic, 1-12 on CD-Rom.

24. Karacan S., Moslempour Z., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2004)

“Temperature Control of Products of the Packed Distillation Column by Using Nonlinear Adaptive Generic Model Control” 16 th International Congress of Chemical and Process Engineering, CHISA, AIChE, Prague, Czech Republic, 1-18 on CD-Rom.

 

25. Özkan G., Üser A., Özkan G., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2005)

“Dynamic Matrix Control of a Reactor of Limestone Slurry Titrated with Sulfuric Acid”

Jordan International Chemical Engineering Conference V [JICEC05], Amman, PDP-1-60, 1-6 on CD-Rom.

 26. Alpbaz M., Özkan G. , Hapoğlu H. , Camcıoğlu S.  (2009)                        

“An Adaptive Single Neuron Based Control Application to a Batch Reactor ”, Applied Automatic Systems: Proceedings of Selected AAS 2009 Papers, Ohrid, Republic of Macedonia, September 26-29, 2009, Published by the Society for ETAI of Republic of Macedonia, Skopje, pages 99-101.

 

27. Özkan G, Etike E., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2009)                       “Experimental Application of Temperature Control in a Polystyrene Polymerization Reactor Using One – Step – Ahead Neural Network Model Predictive Algorithm” DECOM – TT2009, 6-th IFAC International workshop on Knowledge and Technology Transfer in/to Developing Countries: Automation and Infrastructure, A Preprints Volume from the 6th IFAC Workshop DECOM – TT2009, Edited by Georgi M. Dimirouski, Ohrid, Republic of Macedonia, September 26-29, 2009, Skopje, pages 203-206.

 

28. Pekel C., Zeybek Z., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2009)                      “Generalized Predictive Control Performance on Chemical Coagulation for Textile dye  wastewater”  DECOM – TT2009, 6-th IFAC International workshop on Knowledge and Technology Transfer in/to Developing Countries: Automation and Infrastructure, A Preprints Volume from the 6th IFAC Workshop DECOM – TT2009, Edited by Georgi M. Dimirouski, Ohrid, Republic of Macedonia, September 26-29, 2009, Skopje, pages 213-216.

29.  Aldemir A., Akpınar A., Alpbaz M., Hapoğlu H., Toğrul H. (2012) “Experimental Application of Wireless Temperature Control to a Simulator by using Matlab- Simulink program”,  III. International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, Abstracts and papers, NURER 2012, İstanbul, Turkey, 20-23 May 2012, 1-5, ID-63

BİLDİRİ KİTABLARINDA YER ALAN TÜRKÇE TEBLİĞLER

1. Karacan S., Alptekin F., Hapoğlu H., Cabbar Y., Alpbaz M. (1996)      “Dolgulu Damıtma Kolonunun Optimal Şartlarda Self-Tuning PID Kontrolu” İkinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-2, İstanbul, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 545-550.

2. Karacan S., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2000)                                      “Sabunlaşma Reaksiyonunun Oluştuğu Bir Borusal Akım Reaktöründe Derişimin Deadbeat Kontrolü”  Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-IV, İstanbul, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 556-561.

3. Akay B., Ertunç S., Hapoglu H., Alpbaz M. (2000)                                           “S. Cerevisiae Çoğaltılan Biyoreaktörün Doğrusal Parametrik Modellenmesi ve Model Geçerlilik Testlerinin Uygulanması” Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-IV, İstanbul, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 544-549.

 4. Özkan G., Hapoglu H., Alpbaz M. (2000)                                            “Polistiren Reaktörünün Optimal Adaptif Genelleştirilmiş Prediktif Kontrolü” Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-IV, İstanbul, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 498-503

 5. Akay B., Ertunç S., Hapoglu H., Alpbaz M. (2000)                                         “S. Cerevisiae Çoğaltılan Kesikli Biyoreaktörün Doğrusal Olmayan Parametrik Modellenmesi ve Model Geçerlilik Testlerinin Uygulanması”  Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-IV, İstanbul, Bildiri Kitabı, 1. Cilt, 538-543

 6. Akay B., Ertunç S., Bursalı N., Hapoglu H., Alpbaz M. (2000)              “Kesikli Biyoreaktörün Tanımlanmasında En Uygun Model Derecesi Seçimi” Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK’2000, Ankara, Bildiriler Kitabı, 197-201

7. Ertunç S., Akay B., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2001)                                  “Havalı Koşullarda İşletilen Bir Biyoreaktörde Oksijen Tüketiminin Sıcaklık Kontroluna Etkisi” ULIBTK’01, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Konya, Bildiri Kitabı, 274-278

8. Zeybek Z., Karapınar T., Hapoğlu H., Alpbaz M., (2002)                            “Atık Su Arıtımı için Adaptif Keşifsel pH Denetimi”  TOK, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, Bildiriler Kitabı, 415-423

 9. Altuntaş S., Vural H., Özkan G., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2002) “Nötralizasyon Prosesinin Kontrol Algoritması için Model Belirleme” TOK, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, Bildiriler Kitabı, 543-549

 10. Ertunç S., Akay B., Hapoğlu H., Alpbaz M., (2004)                           “Sürekli-Zaman Genelleştirilmiş Öngörmeli Kontrol İçin Model Parametrelerinin Kestirimi” UKMK-6, Altıncı Kimya Mühendisliği Kongresi, Bornova, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, PSM-5.

 11. Karacan S., Moslempour Z., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2004)             “Doğrusal Siyah Kutu Modelli ‘Generic’ Model Kontrolun Dolgulu Damıtma Kolonuna Uygulanması” UKMK-6, Altıncı Kimya Mühendisliği Kongresi, Bornova, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, PSM-2

12.Boyacıoğlu H., Akay B., Ertunç S., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2004)  “Ekmek Mayası Üretilen Kesikli bir Biyoreaktörde Kütle Aktarım Katsayısının Belirlenmesi” UKMK-6, Altıncı Kimya Mühendisliği Kongresi, Bornova, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, PSM-6

13. Bursalı N., Ertunç S., Akay B., Alpbaz M., Hapoğlu H. (2004)      “İstatistiksel Deneysel Tasarım Metodlarının Kimya Mühendisliğinde Uygulamaları”  UKMK-6, Altıncı Kimya Mühendisliği Kongresi, Bornova, İzmir, Bildiri Özetleri Kitabı, PSM-8

 14. Zeybek Z., Karacan S., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2005)                       “Dolgulu Damıtma Kolonunun İşletim Parametrelerinin Fuzzy (Bulanık) Temelli Regresyon Modeli” TOK’05, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Maslak, İstanbul, Bildiriler Kitabı, 453-457.

 15. Bozoğlu M.D., Ertunç S., Akay B., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2007)       “Beyaz Şarap Üretiminde Optimizasyon ve Kontrol Uygulamaları” XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, Biyoteknoloji 2007 Bildiri Kitabı, 281-283.

 16. Etike E., Özkan G., Hapoğlu H., Alpbaz M.  (2008)                                “YSA ile Sistem Tanımlama ve Kontrol ”,  Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, 13-15 Kasım, TOK’08, İstanbul, 579-582.

 

17. Etike E., Özkan G, Hapoğlu H., Alpbaz M. (2008)                              “Polimer Reaktörünün Yapay Sinir Ağı ile Modellenmesi” UKMK-8, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 26-29 Ağustos, İnönü Üniversitesi, Malatya, 307-308.

18.Ahioğlu S.S., Ertunç S., Akay B., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2008) “Biyoreaktörde Sıcaklık Kontrolu için Sayısal Filtre Tasarımı” UKMK-8, 8. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 26-29 Ağustos, İnönü Üniversitesi, Malatya, 296-297, CD’de PKT-09, 1-6.

19. Pekel L.C., Akpınar A., Zeybek Z., Alpbaz M., Hapoğlu H. (2010)  “Çöktürme yönteminin kullanıldığı tekstil atıksu arıtımında en uygun çöktürücünün jar testi yöntemi ile belirlenmesi” Dokuzuncu ulusal kimya mühendisliği kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 9, 715-716.

20. Camcıoğlu Ş., Zeybek Z., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2010)                            “Su bazlı boya atıksularının kimyasal arıtılmasında uygun koşulların pH control çalışmalarında uygulanmak üzere belirlenmesi” Dokuzuncu ulusal kimya mühendisliği kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara,9, 597-598

21. Mete T., Özkan G., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2010)

“Kesikli bir biyoreaktörde yapay sinir ağı ile çözünmüş oksijen derişimi kontrolü” Dokuzuncu ulusal kimya mühendisliği kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 9, 593-594

22. Altındal S., Altınten A., Erdoğan S., Hapoğlu H. (2010)

“Yarı –kesikli bir stiren polimerizasyon reaktörünün bulanık kontrol yöntemi ile sıcaklık kontrolü” Dokuzuncu ulusal kimya mühendisliği kongresi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 9, 595-596.

23. Yılmazer Z., Ertunç S., Hapoğlu H., Alpbaz M., Akay B. (2010)               “Yarı – kesikli ekmek mayası üretiminde system tanımlama”, Dokuzuncu ulusal kimya mühendisliği kongresi, Gazi Üniversitesi,, Ankara, 9, 163-164