PROF.DR. HALE HAPOĞLU    
Adı : HALE
Soyadı : HAPOĞLU
E-posta : hapoglu@eng.ankara.edu.tr
Tel : 2033514
Ünvan : PROF.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ

 

 

1.      ADI, SOYADI VE ÜNVANI:  Hale HAPOĞLU, Prof.Dr.

 

2.      ALDIĞI DERECELER (ALAN, KURUM VE TARİH BİLGİSİ İLE):

 

Derece          Alan                                   Kurum         ___________  Tarih

Lisans           Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1981-1985

Y. Lisans      Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1985-1988

Doktora        Kimya Mühendisliği          Wales  Üniversitesi           1989-1993

Y.Doçent      Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1995-1998

Doçent          Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          1998-2004

Profesör        Kimya Mühendisliği          Ankara Üniversitesi          2004---

 

3.      KURUMDAKİ HİZMET SÜRESİ, İLK ATAMA TARİHİ VE TERFİ ÜNVAN VE TARİHLERİ:

Kurumdaki Hizmet Süresi : devam ediyor (Göreve başlama tarihi: 5/3/1986)

1986 – 1995                       : Araş.Gör.Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 

                                             Kimya Mühendisliği Bölümü

1995 – 1998                       : Yard. Doç. Dr.Ankara Üniversitesi, Fen

                                             Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

1998 – 2004                       : Doç.Dr.Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

                                              Kimya Mühendisliği Bölümü

2004 –                                : Prof.Dr.Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi,

                                       Kimya Mühendisliği Bölümü

 


4.      TEZLERİ:

 

1. Yüksek Lisans Tezi

“Corynebacterium sp ile Glutamik Asit Üretimi ve Biyoreaktör Tasarım Parametrelerinin Bulunması”

A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1988

 

2. Doktora Tezi

“Self-Tuning Control of Packed Distillation Columns”

           The University of Wales, Ph.D. Thesis, U.K., 1993


5. “SCIENCE CITATION INDEX” ve “SCIENCE CITATION INDEX EXPANDED” (SCI ve SCI-Expanded) ‘DA YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

  1.   (ISSN: 0263-8762)

 (indeks: SCI )

Wardle A.P., Hapoğlu H.  1994.

“On the solution of models of binary and multicomponent packed distillation columns using orthogonal collocation on finite elements”, Chemical Engineering Research and Design 72, Part A, 551-564.

 

 2.   (ISSN: 0255-2701)

 (indeks: SCI )

Karacan S., Hapoğlu H., Cabbar Y., Alpbaz M. 1997. 

“Pole placement self tuning control for packed distillation column”, Chemical Engineering and Processing,  36 (4), 309-315.

 

 3.   (ISSN: 0098-1354)

 (indeks: SCI )

Çaǧlayan N., Karacan S., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 1997.

“Application of optimal adaptive control based on generalized minimum variance to a packed distillation column”, Computers and Chemical Engineering 21, S607-S612.

 

 4. (ISSN: 0255-2701)

 (indeks: SCI )

Özkan G., Hapoğlu H., Alpbaz M. 1998.

“Generalized predictive control of optimal temperature profiles in a polystyrene polymerization reactor”, Chemical Engineering and Processing,  37, 125-139.

 

 5.  .   (ISSN: 0098-1354)

 (indeks: SCI )

Alpbaz M., Hapoǧlu H., Güresinli Ç., 1998. 

“Application of nonlinear generalised minimum variance control to a tubular flow reactor, Computers and Chemical Engineering 22, S839-S842.

 

 6.  (ISSN: 0098-1354)

 (indeks: SCI )

Karacan S., Hapoğlu H., Alpbaz M. 1998.

“Generalized predictive control to a packed distillation column for regulatory problems”, Computers and Chemical Engineering 22, S629-S632.

 

 7. (ISSN: 0255-2701)

(indeks: SCI )

Karacan S., Cabbar Y., Alpbaz M., Hapoglu H.  1998.

“The steady-state and dynamic analysis of packed distillation column based on partial differential approach”, Chemical Engineering and Processing, 37, 379-388.

 

 8. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

 Özkan G., Hapoglu H., Alpbaz M. 1998.

“Identification and nonlinear pole placement self tuning PID control of a jacketed well mixed reactor”, Chemical Engineering Communications 170, 199-215.

 

 9. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

Hapoǧlu H., Karacan S., Cabbar Y., Balas C.E., Alpbaz M. 1999.

“Application of multivariable generalized predictive control to a packed distillation column”, Chemical Engineering Communications, 174, 61-84.

 

10. (ISSN: 0255-2701)

  (indeks: SCI )

Karagöz A.R., Hapoglu H., Alpbaz M. 2000.

“Generalized minimum variance control of optimal temperature profiles in a polystyrene polymerization reactor”, Chemical Engineering and Processing, 39, 253-262.

 

11. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

Hapoglu H., Özkan G., Alpbaz M. 2000.

“Optimal temperature control in a batch polymerization reactor using nonlinear generalized predictive control”, Chemical Engineering Communications, 183, 155-185.

 

12. (ISSN:0098-1354)

 (indeks: SCI )

Özkan G., Özen Ş., Erdoǧan S., Hapoǧlu H., Alpbaz M.  2001.

“Nonlinear control of polymerization reactor”, Computers and Chemical Engineering, 25, 757-763.

 

13. (ISSN: 0255-2701)

 (indeks: SCI )

Hapoglu H., Karacan S., Erten Koca Z. S., Alpbaz M. 2001.

“Parametric and nonparametric model based control of a packed distillation column”, Chemical Engineering and Processing, 40, 537-544.

 

14. (ISSN: 0960-3085)

 (indeks: SCI-Expanded)

Bursali N., Akay B., Ertunç S., Hapoglu H., Alpbaz M. 2001.

“New tuning method for generalized predictive control of the production of S. cerevisiae”, Food and Bioproducts Processing, 79, 27-34.

 

15. (ISSN: 0960-3085)

 (indeks: SCI-Expanded)

Bursali N., Ertunç S., Akay B., Pamuk V., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2001.

“The effect of the tuning parameters on the performance of the parametric and nonparametric model based control methods for growth medium temperature of baker's yeast production”, Food and Bioproducts Processing, 79, 242-249. 

    

16. (ISSN: 1385-8947)

 (indeks: SCI )

Karacan S., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2001.

“Application of optimal adaptive generalized predictive control to a packed distillation column”, Chemical Engineering Journal, 84, 389-396.

 

17. (ISSN: 0960-3085)

 (indeks: SCI-Expanded)

Akay B., Ertunç S., Kahvecioǧlu A., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2002.

“Adaptive control of S.cerevisiae production”, Food and Bioproducts Processing, 80, 28-38.

 

18. (ISSN: 0098-1354)

 (indeks: SCI )

Hapoǧlu H. 2002.

“Nonlinear long range predictive control of an openloop unstable reactor”,  Computers and Chemical Engineering, 26, 1427-1436.

 

19. (ISSN: 1385-8947)

 (indeks: SCI )

Alpbaz M., Karacan S., Cabbar Y., Hapoǧlu H. 2002.

“Application of model predictive control and dynamic analysis to a pilot distillation column and experimental verification”,  Chemical Engineering Journal, 88, 163-174.

 

20. (ISSN: 0098-1354)

 (indeks: SCI )

Altinten A., Erdoǧan S., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2003.

“Control of a polymerization reactor by fuzzy control method with genetic algorithm”, Computers and Chemical Engineering, 27, 1031-1040.

 

21. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

Akay B., Ertunç S., Bursali N., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2003. 

“Application of generalized predictive control to baker's yeast production”, Chemical Engineering Communications, 190, 999-1017.

 

22. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

Alpbaz M., Karacan S., Cabbar Y., Hapoglu H. 2003.

“Control and dynamic analysis of a packed distillation column based on modeling approaches”, Chemical Engineering Communications, 190, 705-725.

 

23. (ISSN: 0960-3085)

 (indeks: SCI-Expanded)

Ertunç S., Akay B., Bursali N., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2003.

“Generalized minimum variance control of growth medium temperature of baker's yeast production”, Food and Bioproducts Processing,  81, 327-335.

 

24. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

Altinten A., Erdogan S., Alioglu F., Hapoglu H., Alpbaz M. 2004.

“Application of adaptive PID control with genetic algorithm to a polymerization reactor”, Chemical Engineering Communications, 191, 1158-1172.

25. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

Alpbaz M., Hapoglu H., Özkan G. 2004.

“Experimental application of generalized predictive control of the temperature in a polystrene polymerization reactor”, Chemical Engineering Communications, 191, 1173-1184.

 

26. (ISSN: 0255-2701)

 (indeks: SCI )

Zeybek Z., Yüce S., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2004.

“Adaptive heuristic temperature control of a batch polymerisation reactor”, Chemical Engineering and Processing, 43, 911-920.

 

27. (ISSN: 0302-9743)

 (indeks: SCI-Expanded)

Ertunc S., Akay B., Hapoglu H., Alpbaz M. , 2005

“A new computer algorithm approach to identification of continuous-time batch bioreactor model parameters”, Lecture Notes in Computer Science 3514, 147-154.

  

28. (ISSN: 1385-8947)

 (indeks: SCI )

Alpbaz M., Hapoǧlu H., Özkan G., Altuntaş S. 2006.

“Application of self-tuning PID control to a reactor of limestone slurry titrated with sulfuric acid”, Chemical Engineering Journal, 116, 19-24.

 

29. (ISSN: 1359-4311)

 (indeks: SCI-Expanded)

Özkan G., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2006.

“Non-linear generalised predictive control of a jacketed well mixed tank as applied to a batch process - A polymerisation reaction”,  Applied Thermal Engineering, 26, 720-726.

 

30. (ISSN: 0098-1354)

 (indeks: SCI )

Çetinkaya S., Zeybek Z., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2006.

“Optimal temperature control in a batch polymerization reactor using fuzzy-relational models-dynamics matrix control”, Computers and Chemical Engineering 30, 1315-1323.

 

31. (ISSN: 0098-6445)

 (indeks: SCI )

Karacan S., Moslempour Z., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2006. 

“Application of multivariable nonlinear adaptive generic model control to a packed distillation column”, Chemical Engineering Communications, 193, 1635-1659.

 

32. (ISSN: 0009-2509)

 (indeks: SCI )

Zeybek Z., Çetinkaya S., Hapoglu H., Alpbaz, M. 2006.

“Generalized delta rule (GDR) algorithm with generalized predictive control (GPC) for optimum temperature tracking of batch polymerization”, Chemical Engineering Science 61, 6691-6700.

 

33. (ISSN: 0263-8762)

 (indeks: SCI )

Altinten A., Erdogan S., Hapoglu H., Aliev F., Alpbaz M. 2006.

“Application of fuzzy control method with genetic algorithm to a polymerization reactor at constant set point”, Chemical Engineering Research and Design 84 (A11), 1012-1018.

 

34. (ISSN: 1359-4311)

 (indeks: SCI-Expanded)

Karacan S., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2007. 

“Multivariable system identification and generic model control of a laboratory scale packed distillation column”, Applied Thermal Engineering, 27, 1017-1028.

 

35. (ISSN: 0301-4797)

 (indeks: SCI )

Zeybek Z., Karapinar T., Alpbaz M., Hapoglu H. 2007

“Application of adaptive heuristic criticism control (AHCC) to dye wastewater”,  Journal of Environmental Management, 84, 461-472.

 

36. (ISSN: 1385-8947)

 (indeks: SCI )

Özkan G., Üser A., Hapoglu H., Alpbaz M. 2008.

“Experimental application of linear/nonlinear dynamic matrix control to a reactor of limestone slurry titrated with sulfuric acid”, Chemical Engineering Journal, 137, 320-327.

 

37. (ISSN: 1385-8947)

 (indeks: SCI )

Altinten A., Ketevanlioǧlu  F., Erdoǧan S., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2008.

“Self-tuning PID control of jacketed batch polystyrene reactor using genetic algorithm”, Chemical Engineering Journal, 138, 490-497.

 

38. (ISSN: 0960-3085)

 (indeks: SCI-Expanded)

Ertunc S., Akay B., Boyacioglu H., Hapoglu H. 2009.

“Self-tuning control of dissolved oxygen concentration in a batch bioreactor”, Food and Bioproducts Processing 87, 46-55.

 

39. (ISSN: 0256-1115)

 (indeks: SCI-Expanded)

Özkan G., Tekin Ö., Hapoǧlu H. , 2009.

“Application of experimental non-linear control based on generic algorithm to a polymerization reactor”, Korean Journal of Chemical Engineering, 26 (5), 1201-1207.

40. (ISSN: 1974-9791)

 (indeks: SCI-Expanded)

Pekel L.C., Zeybek Z., Hapoǧlu H., Alpbaz M. 2010.

“Textile wastewater treatment with coagulation and GPC Control”, Chemical Engineering Transactions, 21, 817-822.

 

41. (ISSN: 1974-9791)

 (indeks: SCI-Expanded)

 Camcioglu S., Zeybek Z., Hapoglu H., Alpbaz M., Akpinar A. 2010.

“Generalized minimum variance (GMV) control in waterborne wastewater treatment”, Chemical Engineering Transactions, 21, 823-828.

  

42. (ISSN: 0256-1115)

 (indeks: SCI-Expanded)

Akay B., Ertunc S., Boyacioglu H., Hapoglu H., Alpbaz M. 2011.

“Discrete system identification and self-tuning control of dissolved oxygen concentration in a stirred reactor”,  Korean Journal of Chemical Engineering, 28 (3), 837-847 .

 

43. (ISSN: 1300-1884)

 (indeks: SCI-Expanded)

Altinten A., Altindal S., Erdoǧan S., Hapoǧlu H. 2011.

“Fuzzy control of semi-batch polymerization reactor with genetic algorithm , [Yari-kesi̇kli̇ sti̇ren poli̇meri̇zasyon reaktörünün geneti̇k algori̇tma i̇le bulanik kontrolu]”,

Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, [Gazi Univ. Müh. Mim. Fak. Der.], 26 (3), 613-621.

 

44. (ISSN: 1061-3773)

(indeks: SCI-Expanded)

Mete T., Ozkan G., Hapoglu H., Alpbaz M. 2012.

“Control of dissolved oxygen concentration using neural network in a batch bioreactor”, 

Computer Applications in Engineering Education, 20, 4, 619-629.

 

45. (ISSN: 1300-1884)

 (indeks: SCI-Expanded)

Çetinkaya S. , Durmazuçar H. H. , Zeybek Z. , Hapoğlu H. , Alpbaz M. 2013.

“Application of temperature control in a bacth polymerization reactor at different optimal temperature, [Kesikli bir polimerizasyon reaktörüne farklı optimal şartlarda sıcaklık kontrolunun uygulanması]”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (Gazi Üniv. Müh.  Mim. Fak. Der.), 28, 2, 383-392.

 

46. (ISSN: 0273-2289)

 (indeks: SCI )

Ahioğlu S., Altinten A., Ertunç S., Erdoğan S., Hapoğlu H. 2013.

“Fuzzy Control with Genetic Algorithm in a Batch Bioreactor”, Applied Biochemistry and Biotechnology, 171, 8, 2201-2219.

 

47. (ISSN: 0273-2289)

 (indeks: SCI )

Hitit Z.Y., Boyacioglu H., Ozyurt B., Ertunc S., Hapoglu H., Akay B. 2014.

“Self-tuning GMV cotrol of glucose concentration in fed-batch baker’s yeast production”, Applied Biochemistry and Biotechnology, 172, 3761-3775.

 

48. (ISSN: 1758-2083)

 (indeks: SCI-Expanded)

Ozyurt B., Hitit Z. Y., Ertunc S., Hapoglu H., Akay B., Demirtas G.F., 2014.

“Biological hydrogen production: effects of inoculation and production media”, International  Journal of Global Warming, 6,2-3, SI, 350-365.

49. (ISSN: 1004-9541)

 (indeks: SCI-Expanded)

Vural İ.H., Altinten A., Hapoğlu H., Erdoğan S., Alpbaz M., 2015.

“Application of pH control to a tubular flow reactor”, Chinese Journal of Chemical Engineering, 23, 154-161.

 

50. (ISSN: 0253-5106)

 (indeks: SCI-Expanded)

Bozoglu M. D., Ertunç S., Akay B., Bursalı N., Vural N., Hapoglu H., Demirci Y., 2015

“The effect of temperature, pH and SO2 on ethanol concentration and sugar consumption

  rate (SCR) in apple wine process”, Journal of the Chemical Society of Pakistan, 37, 3, 431-439.

 

51. (ISSN: 1300-1884)

 (indeks: SCI-Expanded)

Camcıoğlu Ş., Özyurt B., Zeybek Z., Hapoğlu H., 2016

“Experimental application of one step ahead advanced pH control to water-based paint wastewater treatment, [Su bazlı boya atık suyu arıtımında bir adım ileri gelişmiş deneysel pH kontrol uygulaması]”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University (Gazi Üniv. Müh.  Mim. Fak. Der.), 31, 3, 655-664.

 

52. (ISSN: 1300-1884)

(indeks: SCI-Expanded)

Altuntaş S., Hapoğlu H., Ertunç S., Alpbaz M., 2016

“Experimental pH advance control of the cheese whey bacth kefir-type drink production with manipulated base flowrate, [Peynir altı suyundan kesikli kefir tipi içecek üretiminin ayarlanabilen baz akış hızı ile deneysel pH gelişmiş kontrolü]”, Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University  (Gazi Üniv. Müh.  Mim. Fak. Der.), 31, 3, 709-716.

 

53. (ISSN: 0324-1130)

 (indeks: SCI-Expanded)

Altuntaş S., Hapoğlu H., 2016

“Control of adiabatic continuous stirred tank reactor at an unstable operating point”,

Bulgarian Chemical Communications, 48, Special C, 14-19.

 

54. (ISSN: 0957-5820)

 (indeks: SCI-Expanded)

Camcioglu S., Ozyurt B., Hapoglu H., 2017

“Effect of process control on optimization of pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation”, Process Safety and Environmental Protection , III, 300-319.

 

55. (ISSN: 2194-5764)

 (indeks: SCI-Expanded)

Altuntaş S., Hapoglu H., 2017

“Two Time Steps Predictive Control Application to a Bioprocess Simulator”, International Journal of Food Engineering, DOI: 10.1515/ijfe-2017-0039.


56. (ISSN: 0273-1223)

(indeks: SCI-Expanded)

Camcioglu, S., Ozyurt, B.,Dogan, İ.C., Hapoglu, H. 2017.

“Application of response surface methodology as a new PID tuning method in an electrocoagulation process control case”, Water Science and Technology, 2017, DOI: 10.2166/wst.2017.506 (Kabul Edildi).

 

57. (ISSN: 1944-3994)

(indeks: SCI-Expanded)

Camcioglu, S., Ozyurt, B., Hapoglu, H., 2017.

“MIMO control application for pulp and paper mill wastewater treatment by electrocoagulation”, Desalination and Water Treatment, 2017, DOI: 10.5004/dwt.2017.21065 (Kabul Edildi).

 

58. (ISSN: 1944-3994)

(indeks: SCI-Expanded)

Ozyurt, B., Camcioglu, S., Hapoglu, H., 2017.

“ A consecutive electrocoagulation and electro-oxidation treatment for pulp and paper mill wastewater”, Desalination and Water Treatment, 2017, DOI: 10.5004/dwt.2017.21257 (Kabul Edildi).


6. YURT İÇİ VE YURT DIŞI HAKEMLİ DERGİLERDEKİ DİĞER YAYINLAR

(indeks: Tarama yapan indeksler verilmiştir)

 

1.   (ISSN: 1300-0160)

 (Tübitak-Ulakbim, Scopus, BIOSIS Previews)

Hapoğlu H., Balas L., Wardle A. P. 1995.

“The generalised minimum variance (GMV) control of packed distillation columns”, Turkish Journal of Engineering and Environmental Science, 19 (5), 391-398.

 

2.   (ISSN: 1300-0160)

 (Tübitak-Ulakbim, Scopus, BIOSIS Previews)   

Hapoğlu H., Balas C. E., Wardle A. P. 1998.

“Self-tuning and conventional control of an industrial scale packed distillation coulmn”

Journal of Engineering and Environmental Science, 22 (1), 1-8.

 

3.   (ISSN: 0228-6203)

 (Scopus)

Karacan S., Alpbaz M., Hapoğlu H., Cabbar Y., Abilov A., Pamuk V. 1999.

“Dynamic Models for Packed Distillation Columns”, International Journal of Modelling and Simulation, 19 (3), 226-235.

 

4.   (ISSN: 0228-6203)

 (Scopus)

Hapoğlu H., Balas L. 1999.

“Dynamic Simulation of Packed Distillation Columns Using Orthogonal Collocation on Finite Elements”, International Journal of Modelling and Simulation, 19 (1), 101-110.

 

5.   (ISSN: 1308-9072)

(Tübitak- Ulakbim)

Ertunç S., Akay B., Hapoğlu H., Alpbaz M. 2001.

“Kesikli Biyoreaktör S. Cerevisiae (NRRL Y-567) Mikroorganizmasının Çoğalmasına Glukozun Etkisi ve Optimum Sıcaklığın Geri Beslemeli Kontrolu”, Fırat Üniversitesi Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 13 (2), 177-184.

 

6.   (ISSN: 2146-6440    E-ISSN 2146-6459)

 (Scholar.google, DergiPark-tr)

Altuntaş S., Ertunç S., Hapoğlu H., Alpbaz M. 2011.

 “Discrete –time modelling of the cheese whey drink production and servo control of pH”, Ordu Univ. J. Sci. Tech. [Ordu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi], 1 (1), 15-22.

 

 

7.   (ISSN: 2146-7390)

 (Index Copernicus, DOAJ, Google Scholar)  

Aldemir A., Ertunç S., Hapoglu H., Alpbaz M. 2012.

“Evaluation of the number of transfer units (NTU) and the column height by using on-line temperature measurements for a pilot scale packed batch distillation column” TOJSAT: The Online Journal of Science and Technology, 2 (1), 1-7.

 

8.   (ISSN: 2348-5426)

 (Open Access, INNO SPACE)

Giwa S.O., Ertunç S., Alpbaz M., Hapoğlu H. 2012.

“Electrocoagulation Treatment of Turbid Petrochemical Wastewater”, International Journal of Advances in Science and Technology, 5 (5), 23-32.

 

9.   (ISSN: 2278-0181)

(Google scholar, scirus, World Cat, ResearchGate)

Giwa S.O., Polat K., Hapoğlu H. 2012.

“The effects of operating parameters on temperature and electrode dissolution in electrocoagulation treatment of petrochemical wastewater”, International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT), 1 (10), 968-976.

 

10.   (ISSN: 1301-045X)

 (Scholar.google, ogu.edu.tr)

Altuntaş S., Ertunç S., Hapoğlu H., Alpbaz M. 2012.

“Servo Control Application of Predictive Algorithm to the Cheese Whey Drink Production”, Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, 25 (1),  31-42.

 

11.   (ISSN: 2249-9954)

 (Google Scholar, Index Copernicus, scirus, ResearchGate)

Giwa S. O., Pekel L. C., Vural N., Hapoglu H. 2013.

“Optimization of turbidity removal from petrochemical wastewater by electrocoagulation using response surface methodology”, International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 3 (1), 443-454.

 

12.   (ISSN: 1819-6608)

(Scopus)

Giwa S.O., Giwa A., Hapoğlu H. 2013.

“Investigating the effects of someparameters on hydrogen sulphide stripping column using ASPEN HYSYS”, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 8 (5), 338-347.

 

13.   (ISSN: 1819-6608)

 (Scopus)

Giwa A., Giwa S. O., Hapoğlu H. 2013.

“Adaptive neuro-fuzzy inference systems (ANFIS) modeling of reactive distillation process”,

ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences, 8 (7), 473-479.

  

14.   (ISSN: 2249-9954)

 (Google Scholar, index copernicus, ResearchGate)

Giwa S. O., Pekel C., Camcioğlu S., Ertunc S., Alpbaz M., Hapoğlu H. 2013.

“Aluminium electrode dissolution in electrocoagulation process”, International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 3 (4), 127-136.

 

15.   (ISSN: 2278-0181)

 (Google Scholar, arxiv, scirus, ResearchGate)

Giwa S. O., Giwa A., Zeybek Z., Hapoğlu H. 2013.

“Electrocoagulation treatment of petrol refinery wastewater: optimization through RSM”

International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT), 2 (8), 145-154.

 

16.  (ISSN: 2278-0181)

 (Google Scholar, arxiv, scirus, ResearchGate)

Giwa S. O., Giwa A., Togrul H., Hapoğlu H. 2013.

“ Effects of operating parameters on electrode dissolution and energy consumption during electrocoagulation treatment of petroleum refinery wastewater”, International Journal of Engineering Reseach and Technology (IJERT), 2 (8), 178-186.

 

17.   (ISSN: 1477-7835)

 (Scopus)

Camcioglu S., Pekel L. C., Polat K., Hapoglu H. (2014)

“Experimental design of wastewater treatment with electro-coagulation”, Management of Environmental Quality: An International Journal, 25, 1, 86-95.

 

18.   (ISSN: 2277-3754)

 (Google Scholar, entireweb, bing)

 Aldemir A., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2014)

“Application of MATLAB/Simulink Program for Wireless Generalized Predictive Control”, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), 3, 12, 19-22.

 

19.   (ISSN: 2005-4297)

(Scopus, EI compendex, ProQuest, EBSCO)

Aldemir A., Hapoğlu H., Alpbaz M. (2015)

“Optimization of Generalized Predictive Control (GPC) Tuning Parameters By Response Surface Methodology (RSM)”, International Journal of Control and Automation, 8, 2, 393-408.

 

20.   (ISSN: 2393-8161)

(Google scholar,scirus, INNO SPACE, digg)

Aldemir A., Hapoğlu H. (2015)

“Comparison of ARMAX Model Identification Results Based on Least Squares Method”, International Journal of Modern Trends in Engineering and Research (IJMTER), 02, 10, 27-35.

 

21.   (ISSN: 1302-3160)

 (EBSCO, DOAJ, Ulakbim)

Camcıoğlu Ş., Özyurt B.,Hapoğlu H. (2015)

“Elektrokoagülasyon Yöntemiyle Kağıt Atık Suyu Arıtımında pH Kontrolu”, Anadolu University Journal of Science and Technology- A Applied Sciences and Engineering (Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A- Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik), 16, 2, 107-115.

 

22.   (ISSN: P-ISSN 1302-0900, E-ISSN 2147-9429)

 (Ulakbim)

Aldemir A., HapoğluH. (2016)

“Kablosuz Sıcaklık Kontrolü için PID Ayarlama Yöntemlerinin Karşılaştırılması” (Comparison of PID Tuning Methods For Wireless Temperature Control), Politeknik Dergisi (Journal of Polytechnic), 19, 1,  9-19.

 

23.   (ISSN: P-ISSN 1302-0900, E-ISSN 2147-9429)

 (Ulakbim)  

Aldemir A., HapoğluH. (2016)

“Genelleştirilmiş Öngörmeli Kontrol ile Kablosuz Sıcaklık Profillerinin Karşılaştırılması” (Comparison of Wireless Temperature Profiles with Generalized Predictive Control), Politeknik Dergisi (Journal of Polytechnic), 19, 3,  377-387.

 

24.   (ISSN: 2277-9442)

 (Google Scholar, Index Copernicus, Ulrichsweb, Crossref)

Aldemir A., HapoğluH. (2016)

“Statistical analysis of a wireless control system: determining relationship between heater and different temperature points”, International Journal of Applied Science and Engineering Research, 5, 2, 137-146.

 

25.   (ISSN: 2148-6905, E-ISSN 2148-6905)

 (DOAJ, Google Scholar, Akademik Dizin, CiteFactor, dergipark) 

Boyacıoğlu H., Ertunç S., Hapoğlu H. (2017)

“Modelling of Baker’s Yeast Production”, International Journal of Secondary Metabolite, 4, 1, 10-17.

 

 


7.      PROJELER:


1- Destekleyen Kuruluş (Proje No): Ankara Üniversitesi BAP (Proje No: 96–05–04– 005)

     Projenin Başlığı:  “Kesikli bir Biyoreaktörün İstatistiksel Analizi ve Optimizasyonu”

    Süresi (Başlangıç/Bitiş): Bu projesi 01.01.1998 tarihinde tamamlanmıştır.

    Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi

 

2- Destekleyen Kuruluş (Proje No): TÜBİTAK Projesi (Proje No: MİSAG – 85 )

     Projenin Başlığı: “Nonlineer ve Lineer Modelli Kendinden Ayarlamalı Kontrol

             Stratejilerinin Açık Hat Kararsız Sürekli Karıştırmalı Reaktöre Uygulanışı” 

     Süresi (Başlangıç/Bitiş): Bu proje 05.02.1999 tarihinde tamamlanmıştır.

    Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi

 

3- Destekleyen Kuruluş (Proje No):

       A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü (Proje No: 29)

    Projenin Başlığı:

     “İleri Kontrol Yöntemleriyle Ekmek Mayası Üretim Veriminin Arttırılması”

    Süresi (Başlangıç/Bitiş): Bu araştırma projesi 09.11.2006 tarihinde tamamlanmıştır.

    Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi

 

4- Destekleyen Kuruluş (Proje No): Ankara Üniversitesi BAP (Proje No: 14L0443001)

     Projenin Başlığı: “ Kapalı Kıyısal Sularda Su Kalitesinin İzlenmesi ve Modellenmesi”

     Süresi (Başlangıç/Bitiş): 30.01.2014 - 30.01.2016

     Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi

 

5- Destekleyen Kuruluş (Proje No): Ankara Üniversitesi BAP (Proje No: 14L0443005)

     Projenin Başlığı:

     “ Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması”

     Süresi (Başlangıç/Bitiş): 17.06.2014 – 17.06.2016 

     Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi

 

6- Destekleyen Kuruluş (Proje No): 3001-TÜBİTAK, Proje Kodu: 115Y468

    Projenin Başlığı:

     “Kıyısal Sularda Su Kalitesi Parametrelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi"               

    Süresi (Başlangıç/Bitiş): 01.12.2015-01.06.2017

    Projedeki Görevi: Araştırmacı

 

7- Destekleyen Kuruluş (Proje No):

   Ankara Üniversitesi BAP (Türü:Bağımsız Proje),  Proje Kodu: 16B0443001

    Projenin Başlığı:

     “Birleşik Elektrokoagülasyon ve Elektro-Oksidasyon Prosesi ile Kağıt Endüstrisi Atık

     Sularının Arıtımında En Uygun İşletim Koşullarının Belirlenmesi”    

    Süresi (Başlangıç/Bitiş): 16.02.2016-16.02.2018

    Projedeki Görevi: Proje Yöneticisi

 

 

8.      KURUMSAL VE MESLEKİ HİZMETLER:

 

1. Lisans öğrenci danışmanlığı (2002- devam ediyor), 2007 girişli Lisans Öğrenci Danışmanı ve Koordinatoru (2007-devam ediyor)

2. Akreditasyon Grubu Üyesi (2003-2008), Akreditasyon Grubu Başkanı (2008- devam ediyor)

3. Erasmus Bölüm Koordinatörü (2007-devam ediyor)

4. A.Ü. Biyoteknoloji Enstitüsünde 2547 kanunun 13/b-4 maddesi uyarınca görevli (2003-devam ediyor)

  

9.      DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ:

  

1. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1998

“Genelleştirilmiş Minimum Değişmeli Kontrol Stratejilerinin bir Borusal Akış Reaktörüne Uygulanması ve Optimum Parametrelerin Bulunması”,

Öğrenci: Çağla Güresinli,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

2. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 1999

“Doğrusal Olmayan Genelleştirilmiş Tahmin Edici Kontrol Stratejilerinin bir Borusal Akış Reaktörüne Uygulanması ve Optimum Parametrelerin Bulunması”

Öğrenci: Birol Kızılay,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

3. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2001

“Bir Polimerizasyon Reaktöründe Optimal Sıcaklığın Deadbeat Kontrolu”

Öğrenci: Minoo Balikhani,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

4. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2001

“Kireçtaşının Sülfürik Asitle Nötralizasyonunun Dinamik Analizi ve pH Kontrolu”

Öğrenci: Gülay Tezcan,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

5. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002

“Doğrusal Olmayan Kendinden Ayarlamalı PID Kontrol Edicisinin bir Dolgulu Damıtma Kolonuna Uygulanması”

Öğrenci: Fulya Müge Şengün,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

6. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002

“Self- Tuning PID Kontrolun bir Nötralizasyon Prosesine Uygulanması”

Öğrenci: Semin Altuntaş,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

7. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2002

“Kesikli Biyoreaktörde Çözünmüş Oksijen Derişiminin Genelleştirilmiş Minimum Varyans Kontrolu”

Öğrenci: Havva Boyacıoğlu,   Danışman: Doç.Dr. Hale Hapoğlu

 

8. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2005

“Kesikli Bir Biyoreaktörde Genetik Algoritma ile Fuzzy Kontrol”

Öğrenci: S. Suna Ahioğlu,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

9. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2005

“Beyaz Kutu Modeli Kullanan Doğrusal Olmayan Kendinden Ayarlamalı PID Kontrol Algoritmasının Bir Nötralizasyon Prosesine Uygulanması”

Öğrenci: Yaprak Durak,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

10. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2007

“Sürekli Karıştırmalı Reaktörde “Fuzzy” Kontrolün Sabunlaşma Reaksiyonuna Uygulanması”

Öğrenci: Funda Kılıç,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

11. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010

“Su Bazlı Boya Üretim Tesislerinin Atıksularının Arıtılmasında Genelleştirilmiş Minimum Değişimeli (GMV) Algoritma ile pH Kontrolü”

Öğrenci: Şule Camcıoğlu,   Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

10.      DANIŞMANLIĞINDA TAMAMLANAN DOKTORA TEZLERİ:


1. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2012

“Peynir Yapım Tesislerinden Alınan Atıksuyu Biyolojik İşlemden Geçirme”

Öğrenci: Semin Altuntaş,  Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

2. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2012

“Çok Girdili-Çok Çıktılı Kontrolun Ekmek Mayası Üretimine Uygulanması”

Öğrenci: Havva Boyacıoğlu,  Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

3. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2013

“Petrokimyasal Atıksuların Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması”

Öğrenci: Saidat Olanipekun Giwa,  Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

4. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2016

“Kağıt Endüstrisi Atıksularının Elektrokimyasal Yöntemle Arıtılması”

Öğrenci: Şule Camcıoğlu,  Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu

 

5. A. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, (Devam Ediyor)

“Evsel ve Endüstriyel Atık Suların Birleşik Elektrokoagülasyon ve Elektro- Oksidasyon Prosesi ile Arıtılması”

Öğrenci: Baran Özyurt,  Danışman: Prof. Dr. Hale Hapoğlu