PROF.DR. HATİCE DERYA CAN    
Adı : HATİCE DERYA
Soyadı : CAN
E-posta : hdcan@ankara.edu.tr, can.hderya@gmail.com
Tel : 0312 31032 80/1632
Ünvan : PROF.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hatice-derya-can
Kişisel Akademik Bilgiler

 Akademik ve İdari Görevler:

 Arş. Gör.         A.Ü., DTCF, Hindoloji Anabilim Dalı, (1992-2000)

 Dr. Arş. Gör.   A.Ü., DTCF, Hindoloji Anabilim Dalı, (2000-2008)   

 Doç. (Unvan)      A.Ü., DTCF, Hindoloji Anabilim Dalı,  (2009- 2014)

 Prof. Dr.          A.Ü., DTCF, Hindoloji Anabilim Dalı, (2014 - devam ediyor)

 DTCF Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2012- 2020)

 

Eğitim:

Lisans: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Hindoloji Anabilim Dalı. (1986-1990) 

Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Bilim Dalı. (1995), Tez Başlığı: Ramayana Destanındaki Karakterlerin İncelemesi

Doktora: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Hindoloji Bilim Dalı. (2000), Tez Başlığı: Vishnu Purana'da Efsaneler

 

Burslar:

Milli Eğitim Bakanlığı, Araştırma Bursu, (1995-1996, 10 ay), Delhi Üniversitesi.

 

Akademik Faaliyetler:

Hindistan Hükümetinin Davetlisi Olarak; Kendriya Hindi Sansthan (Agra), Allahabad Üniversitesi, Hindi Sahitya Sammelam (Allahabad), Sanskrit Üniversitesi ve Sahitya Akademisinde(Delhi) bilgi paylaşımı çerçevesinde akademik görüşmelerde bulundu. (2000)

Görevlendirme; Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Dünya Dinleri Bölümü, Sanskrit Dili I & Sanskrit Dili II, Hint Kutsal Metinleri. (2012-2013, Güz-Bahar)

 

Akademik Görevler:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği (2013-halen).

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen II. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2012).

Erciyes Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi tarafından düzenlenen I. Uluslararası Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu, Bilimsel Danışma Kurulu Üyeliği (2011).

 

Hakemlik & Mesleki Rapor:

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt 53, Sayı: I, 2013, Ankara.

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 30, 2011/1 Kayseri.

Akademik Sosyal Araştırmalar  Dergisi, Sayı: 2, 2014/2

Türk Dil Kurumu, Hintçe-Türkçe Sözlük (S.Lakshimi Kidambi & Korhan Kaya), 2013, Ankara

 

Akademik Çalışmalar:

 

Telif Kitaplar:

Devanagari Alfabesi ve Sanskrit Parçalar, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2007, Ankara.

Sanskrit Grameri, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2008, Ankara.


Hintçe Gezi ve Konuşma Rehberi, Delta Kültür Yayınevi, 2015, Ankara. (Canan Erdemir ile birlikte)

 

Çeviri Kitaplar:

Ramayana, (Çev. A.B. Özcan & H. D. Can), Dost Kitabevi, I.Baskı: 2002, II. Baskı: 2012, Ankara.

Malavikagnimitra, İş Bankası Kültür Yayınları, Yazar: Vishnuşarman 2013, İstanbul.

Pançatantra (Beş Kitap), Ötüken Neşriyat, Yazar: Kalidasa, 2020, İstanbul.

 

Makaleler:

 

Hint Anlatı Geleneğinin Tarihi Gelişimi: Sanskrit ve Buddhist Edebiyatı, APAM, Yayın No: 13, 2021. Ankara.


Mavi Çakal (Çev: Hindi Dilin'den), Lacivert Öykü ve Şiir Dergisi, yıl 10, sayı 59, 2014, Ankara.


Hint Mitolojisinde Tufan Efsanesi, Bilim ve Gelecek Dergisi, sayı 122, 2014, Ankara.


Prahlada Efsanesi, Patika Kültür Sanat Edebiyat Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, yıl:23 2014, Ankara.


Hint ve Türk Mitolojisinde Ateş Kültü, (çift yazarlı) Batman Üniversitesi, Yaşam Bilimleri Dergisi- Sosyal Bilimler, cilt 1, sayı 1, 2012, Batman.


Maurya İmparatoru Çandragupta Döneminde Yönetim , A.Ü. DTCF Tarih Dergisi, 2011,  Ankara.

 Bir Hint Dramı: Malavikagnimitra, A.Ü. DTCF Dergisi, 2011, Ankara.

 Vedik ve Epik Dönem Tanrısı Olarak İndra, Hindistan Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 2007, Malatya.

 Krishna’nın Bakasura’yı Öldürmesi, A.Ü. DTCF Dergisi, 2011, Ankara.

तुर्की और हिंदी भाषिक  सामंत  समानताएं (Turki aur Hindi Bhashik Samantaen), Gaganançal Dergisi, 2006, Delhi.

 İki Hint Dramının Karşılaştırılması (Daridra Çarudatta ve Mriççhakatika), Littera, 2004, Ankara.  

 Hintlilerin İlk Aşk Öyküsü: Pururavas ve Urvaşi, A.Ü. DTCF Dergisi, 2003, Ankara.

 Vishnu Purana’dan İki Efsane, Nüsha Dergisi, 2003, Ankara.

 Hint Ateş Tanrısı Agni, Nüsha Dergisi, 2002, Ankara.

 Hint Bayramları, Argos Gemicileri, 2002, Ankara.

 Hint Mitolojisinde Rakshasalar, A.Ü. DTCF Dergisi, 1996, Ankara.

Kitap Bölümü

Hint Mitolojisine Genel Bir Bakış, Doğu ve Batı Mitolojileri, Deltakitap, Ankara, 2018.

Canlı Renklerle Bezeli Ülke Hindistan'ın Diline Kısa Bir Bakış: Hindī Dili mi? Hintçe mi?, Çevirilopedi, Universal Dil Hizmetleri ve Yayıncılık, İstanbul, 2020.

 

Sunulan ve Yayımlanan Sempozyum Bildirileri:

Erciyes Üniversitesi, Kayseri,  I. Asya Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (Uluslararası), Bildiri Başlığı: Hint Edebiyatında Ramayana Destanı’nın Yeri. 2011.

 İzmir Üniversitesi, İzmir, II. Dil ve İletişim Sempozyumu (Uluslararası),Bildiri Başlığı: Hint Masallarının Dünya Edebiyatlarındaki Yeri. (Yalçın Kayalı ile birlikte, çift yazarlı). 2013.      

Kafkas Üniversitesi, Kars, 13. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyiş Bilim Sempozyumu (Uluslararası), Bildiri Başlığı: Hitopadeşa Masal Serisinden Özdeyişler. 2013.

Selçuk Üniversitesi, Konya,VI. Uluslararası Türk Sanatı, Tarih ve Folkloru Kongresi, Bildiri Başlığı: Hint ve Türk Mitolojilerinin Efsanevi Kuşları. 2016.


Çalışma ve Araştırma Alanları:

Sanskrit Dili, Klasik Sanskrit Edebiyatı Eserleri, Hint Mitolojisi, Hindistan Tarihi.

 

Devam Eden Akademik Çalışmalar:

Türkçe-Hintçe Sözlük, Vishnu Purana Çevirisi, İndus Medeniyeti Tarihi 


Verdiği Lisans ve Lisansüstü Dersleri (Son 5 Yıl):       

 Lisans (Güz-Bahar):

 

GÜZ

 

BAHAR

I.SINIF

I.SINIF

HİN 117 Temel Hintçe

HİN 118 Vedik Edebiyat


HİN 120 Sanskrit Grameri


II. SINIF

II. SINIF

HİN 212 Sanskrit Çeviri II

HİN 209 Sanskrit Çeviri IIII. SINIF


HİN 302 Sanskrit Okuma Parçaları IIIV. SINIF

IV. SINIF

HİN 401 Hint Güzel Sanatları

HİN 412 Klasik Sanskrit Edebiyatından Seç.

HİN 403 Klasik Sanskrit Edebiyatı Tarihi

HİN 409 Çeş. Met. Hintçe Çeviriler II

HİN 409 Çeş. Met. Hintçe Çeviriler I

Bitirme Tezi

 

  Lisansüstü : 

Yüksek Lisans:

Doktora:

05035007 Hindi Dili Grameri

05036001 Yüksek Sanskrit Grameri

05035014 Puranalar ve Hint Efsaneleri

05036023 Sanskrit Dilinde Cümle Yapısı


05036009 Klasik Hint Tiyatrosu

05035025 Erken Dönem Hint Tarihi I

05036027 Hindistan Tarihi

05035025 Erken Dönem Hint Tarihi I

 

Bhagavata Purana’da Sarga ve Pratisarga

(Uzmanlık Alan Dersi)

Aşvaghosha’nın Buddhaçarita  Adlı Eserinin İncelemesi (Uzmanlık Alan Dersi)

Yakın Zaman Hindistan Tarihi

(Seminer)

Kuşan İmparatorluğu Döneminde Sosyal Hayat (Seminer)

Ortaçağ Hindistan Tarihi

(Seminer)

 


Yönetilen Lisansüstü Tezler:

Yüksek Lisans, Vamana Purana İncelemesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara,- 2011-. (Yalçın Kayalı).

Yüksek Lisans, Bhagavata Purana’da Yaratılış, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, -2014- (Canan Erdemir).

Doktora, Kuşan İmparatorluğu Döneminde Hindistan Siyasi Tarihi ve Edebiyatı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, -2017-. (Yalçın Kayalı).

Doktora, Toplumcu Gerçekcilik Akımı: Hint Öykü Yazarı Munshi Premchand ve Türk Öykü Yazarları, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara -devam ediyor-. (Canan Erdemir).


YL & DR Tez Jüri Üyeliği (Hindoloji Anabilim Dalı):

 Melahat Hande Savaş, Gupta İmparatorluğu: Antik Hindistan’ın Altın Çağı (MS. 4-6 yy), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, 2009. Yüksek Lisans.

Yalçın Kayalı, Vamana Purana İncelemesi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, 2011. Yüksek Lisans.

Fatma Hicret Un, Karşılaştırmalı Hint ve Yunan Mitolojisi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, 2011. Yüksek Lisans.

Esra Büyükbahçeci, Hint Edebiyatında Lanetleme Motifi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, 2015. Yüksek Lisans.

 Gökhan Akmaz, Şiva ve Dionysos: Hint ve Yunan Mitolojilerinde Doğa İle Kültür Bütünlüğü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, 2015. Yüksek Lisans.

Canan Erdemir, Bhagavata Prurana'da Yaratılış, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Hindoloji Bilim Dalı, Ankara, 2015. Yüksek Lisans.


 

YL & DR Tez Jüri Üyeliği (Diğer Anabilim Dalları):

Recep Durgun, Ahmed Nedim Kasimi'nin Hikâyelerinde Sosyal Sorunların Yansımaları, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2014. Doktora.

 Davut Şahbaz, Romantizmin Urdu nesrine etkisi ve öncüleriAnkara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2015. Yüksek Lisans.

Özge Temel Parlak, Il Gattopardo” Adlı Eserin İtalyan Edebiyatındaki Önemi ve Gıuseppe Toması Dı Lampedusa'ya Göre Ölüm Kavramı, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı  Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2016. Doktora.

Aykut Kişmir, Pakistan’ın Kurtuluşundan Sonra Sosyal Sorunların Abdullah Hüseyin’in Romanlarına Yansıması, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2016. Doktora.

Elvan Sapmaz, Hint Müslümanlarının Kurtuluş Savaşındaki Rolü,  Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, Urdu Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, 2016. Yüksek Lisans.

Bülent Ayyıldız, İtalyan Edebiyatı ve Öte Dünyaya Yolculuk (X-XIV. Yüzyıllar), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batı  Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı, İtalyan Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı, Ankara, 2017. Doktora.