UNIVERSITY LECTURER HASAN DİNÇER    
Name : HASAN
Surname : DİNÇER
E-Mail : hdincer@ankara.edu.tr, dincerdebreli1@yahoo.com
Phone Number : 312 316 27 23
Title : UNIVERSITY LECTURER
Unit : INSTITUTE OF TURKISH REVOLUTION HISTORY
Department : Institute of Atatürk’s Principles and Turkish Revolution History
Personal Information

       Personal Information

 Date and Place of Birth: 02.04.1970 / KEŞAN

 

Education

Lisans: Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi Tarih Bölümü-1993.

 

University (Bachelor’s Degree): Ankara University,Faculty Of Languages Hıstory And Geography, 1993.

 

Master of Arts (Post-Graduate Degree): Ankara University, Graduate School Of Socıal Scıences, 1999

 

Doctorate (PhD in History): Ankara University, Institute of Atatürk’s Principles and Turkish Revolution History, 2012.

 

Work Experience and Administrative Experiences

 

Teacher: 1994-2004

 

T. Asist.:  Ankara University, Institute of Atatürk’s Principles and Turkish Revolution History, 2004

 

Publications and Activities

 

Books and Book Parts

 “Mondros Mütarekesi ve Sonrasındaki Gelişmeler”, Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2014, s. 71-93.

 

"Genelgeler ve Kongreler Dönemi", Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2014, s. 95-110.

 

"TBMM'ni Açılması ve Yeni Türk Devletinin Kuruluşu" Başlangıcından Günümüze Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, (Editör, Prof. Dr. Temuçin Faik Ertan), Siyasal Kitabevi Yay., Ankara, 2014, s. 111-120.

 

Articles

 

"II. Dünya Savaşı Yllarında Türkiye’de Bir Dergi: Yurt ve Dünya", Ankara Üniversitesi Türk İnk›lâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S 42, Kasım 2008, s. 193-230.

 

 Papers Submitted on National Congresses and Symposiums

 

"Lozan ve Ege Adaları", “Siyasal, Sosyal ve Ekonomik Yönleriyle Lozan Konferansı” Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü, 10 Mayıs 2013.

 

"Yurt ve Dünya Dergisi Çerçevesinde DTCF'li Hocaların Düşünsel Zenginliği",  “DTCF’de Sosyolojinin 75. Yılı”, 23-24 Ekim 2014.