ARŞ.GÖR. HADİ ENSAR CEYLAN    
Adı : HADİ ENSAR
Soyadı : CEYLAN
E-posta : heceylan@ankara.edu.tr, heceylan@gmail.com
Tel : +903122126800/1354
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Arş. Gör. Dr. Hadi Ensar Ceylan, Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı

2004 yılında Ankara Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden, 2008 yılında Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2009 yılında aynı fakültede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında “Molla Hüsrev’in Delâlet Anlayışı ve Fürû‘a Yansımaları” başlıklı teziyle yüksek lisans, 2017 yılında ise “İslam Borçlar Hukukunda Akdin Bağlayıcılığı” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı. Üçer aylık sürelerle 2006 yılında Şam-Suriye, 2017 yılında Amman-Ürdün’de çalışmalarda bulundu. Hakemli dergilerde yayımlanmış 5 adet bilimsel makalesinin yanı sıra Vaha, Müfredat ve Yinedergi gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda yazısı bulunmaktadır. İslam Borçlar Hukuku, Fıkıh Usulü ve Hilaf alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Halen Ankara Üni. İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’ndaki görevine devam etmektedir.