ARŞ.GÖR. HAKAN EREN    
Adı : HAKAN
Soyadı : EREN
E-posta : heren@ankara.edu.tr, dthakaneren@yahoo.com.tr
Tel : 0312 2965634
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Bölüm : Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Kişisel Akademik Bilgiler

ÖZGEÇMİŞ:

 1981 Şanlıurfa doğumlu

 1992-1999 Şanlıurfa Anadolu Lisesi

 

 2000-2005 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Lisans mezunu

 

 2006-2013 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Doktora

2013-halen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi, Araştırma Görevlisi

 

BİLİMSEL DERNEK VE KURUMLARDA ÜYELİKLER:

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYIN VE BİLDİRİLER:

 

1-     Aytac-Yazicioglu D, Eren H, Gorgun S. Peripheral Odontogenic Myxoma Located on the Maxillary Gingiva: Report of A Case and Review of the Literature. Oral Maxillofac Surg 12:167-171, 2008

 

2-   Üngör C, Eren H, İçten O. Maksilla’da Kondrosarkoma : Bir Olgu Raporu. ADO Klinik Bilimler Dergisi 4 (1):477-481, 2010

 

3-    Eren H, Aytaç-Yazıcıoğlu  D, Görgün S. Maksillanın Yumuşak Doku Miksoması (Vaka Raporu). 3. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği Bilimsel Sempozyumu 23- 26 Nisan 2006 Kemer/Antalya (Poster Sunumu)

 

4-    Babadag M, Eren H, Sahin M, Gorgun S. Quantitative analysis of Temporomandibular Joint Internal Derangements on Magnetic Resonance Imaging. 12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) 12-14 April 2007, İstanbul/Türkiye (Sözlü Sunum)

 

5-   Eren H, Karasu A H, Babadag M, Gorgun S. Oral Findings of Gardner’s Syndrome: A Case Report.   12th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) 12-14 April 2007, İstanbul/Türkiye (Poster Sunumu)

 

6-  Eren H, Kursun E S, Inceoglu B, Gorgun S. Comparison of Visual Examination, Bite-wing Radiograph, Transillumination in Caries Detection. 15th Congress  of the Balkan Stomatological Society (BaSS) 22-25 April 2010 Thessaloniki Greece. (Poster Sunumu)

 

7-   Eren H, Kolsuz M E, Kurt M H, Gorgun S. Unusual Sialolithiasis of Submandibular Gland: Three Case Reports. 15th Congress  of the Balkan Stomatological Society (BaSS) 22-25 April 2010 Thessaloniki Greece. (Poster Sunumu)

 

8-    Eren H,  Inceoglu B, Gorgun S. Evaluation of Relation Between Composite Resin Restorations and Periapical Lesions. 12th Congress of Dento-maxillo Facial Radiology 2-5 June 2010 İstanbul Türkiye (Poster Sunumu)

 

9-    Eren H, Gorgun S. Affect of Head Position over Magnification on Panoramic Radiographs: An in-vitro Study. 12th Congress of Dento-maxillo Facial Radiology 2-5 June 2010 İstanbul Türkiye (Poster Sunumu)

 

10- Eren H, Gushi E, Gorgun S. Acute Necrotizing Ulserative Gingivitis- A Case Report. 16th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) 28 April-1 May 2011 Bucharest Romania (Poster Sunumu)

 

11-  Eren H, Gorgun S. Radiation Dose of Thyroid Gland Exposed by Dental Imaging Devices. 17th Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) 3-6 May 2012 Tirana Albania (Sözlü Sunum)

 

12- Gushi E, Eren H, Arpak N. Irritation Fibroma On Gingiva: A Case Report. International Congress of Albanian’s Stomatological Society 28-30 May 2010 Struga Macedonia (Poster Sunumu)

 

DOKTORA SONRASI

 

1-  Eren H, Ulusoy P, Kamburoğlu K, Erdem E. Mandibulanın Malign Periferal Sinir Kılıfı Tümörü: Bir Vaka Raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu 25-28 Nisan 2013 Erzurum Türkiye (Poster Sunumu)

 

2-  Eren H, Hanttash Ali A, İnceoğlu B, Öztaş B. Mandibulanın Travmatik Kemik Kisti: Bir Vaka Raporu. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu 25-28 Nisan 2013 Erzurum Türkiye (Poster Sunumu)

 

3-  Eren H, Kaya Keleş Ş, Görgün S, Bor D. Dijital Ve Konvansiyonel İntraoral Ve Panoramik Görüntüleme Sistemlerinde Etkin Dozların Değerlendirmesi. Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 5. Bilimsel Sempozyumu 25-28 Nisan 2013 Erzurum Türkiye (Poster Sunumu)