DOÇ.DR. HAKAN EROL    
Adı : HAKAN
Soyadı : EROL
E-posta : herol@ankara.edu.tr, hak.er@hotmail.com
Tel : 3123103280-1703
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ
Bölüm : ESKİ ÇAĞ DİLLERİ KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

1979 yılında Mersin-Silifke’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1999 yılında öğrenimine başladığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sumeroloji Anabilim Dalından Haziran 2004’te mezun oldu. Bu bölümde çivi yazısı ile yazılmış Sumer, Akad ve Urartu dillerinin yanında, Antik Mezopotamya ve Anadolu’nun kültürel ve siyasi tarihi üzerine eğitim aldı. Eylül 2004’te aynı fakülte ve bölümde yüksek lisans öğrenimine başladı. Aralık 2005’te Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Sumeroloji Anabilim Dalına araştırma görevlisi olarak atandı. Haziran 2007’de “Eski Asurca Metinlerde Meslek Adları ve Unvanlarla Geçen Şahıs İsimleri” başlıklı yüksek lisan tezini sunarak mastır derecesi aldı. Eylül 2007’de aynı anabilim dalında doktora eğitimine başladı. 2007-2010 yılları arasında, TUBİTAK destekli “1950 Yılında Bulunan Kültepe Tabletlerinin İncelenerek Yayınlanması ve Bilgisayar Ortamına Aktarılması” başlıklı projede araştırmacı olarak çalıştı. Şubat-Haziran 2011 arasında, ERASMUS Öğrenci Değişim Programı kapsamında, doktora teziyle ilgili araştırmalar yapmak üzere Danimarka’da, Kopenhag Üniversitesi, Castern Niebuhr Enstitüsünde bulundu. Ağustos 2012’de, araştırma görevliliği kadrosu Yüzüncü Yıl Üniversitesinden Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sumeroloji Anabilim Dalına aktarıldı. Kasım 2012’de, “Kültepe’de 1992’de Bulunan Šu-İštar Arşivi” başlıklı doktora tezini savunarak doktora derecesi aldı. Nisan 2013’te aynı anabilim dalına Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2016-2017 yılları arasında TÜBİTAK doktora sonrası burs desteği kapsamında, dokuz ay süre ile Harvard Üniversitesi, ABD'de doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur. Nisan 2018'de doçentlik unvanını almıştır. Halen adı geçen anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.