UNIVERSITY LECTURER HALE ILGAZ    
Name : HALE
Surname : ILGAZ
E-Mail : hilgaz@ankara.edu.tr, haleilgaz@gmail.com
Phone Number : 0312 600 01 41
Title : UNIVERSITY LECTURER
Unit : RECTORATE
Department : Distance Education Center
Personal Information

EDUCATION

Ph. D: Hacettepe University, Department of Computer and Instructional Technologies Education, 2009- 2013.

MSc: Hacettepe University, Department of Computer and Instructional Technologies Education, 2006-2008

Bachelor's Degree: Ankara University, Department of Computer and Instructional Technologies Education, 2002-2006

Researcher Scholar (2015) - Arizona State University (USA)

LANGUAGE: English

RESEARCH INTEREST: Distance education, e-learning, instructional design, adult education, human-computer interaction, cognitive processes in e-learning environments and cognitve psychology

EDITORIAL WORKS:

2016 - … Learning, Design, and Technology. An International Compendium of Theory, Research, Practice, and Policy (Springer) - Literature Reviews and Systematic Reviews of Research - Section Co-Editor

2015 - … Educational Technology Research & Development - Research Section Editorial Assistant

2014 - …  Journal of Educational Sciences & Practices – Editorial Assistant

2011 - … Reviewer for several national and international journals

2010 - 2013  Journal of Educational Sciences & Practices - International Relations

PUBLICATIONS

 • Gülbahar, Y. & Ilgaz, H. (2016). Current Situation Of E-Learning In Higher Education: A Case Study. Conference Proceedings of  European Distance and E-Learning Network (EDEN) 2016 ANNUAL Conference, June 14-17, Budapest, Hungary, pp. 640-647.
 • Altun, S. A., & Ilgaz, H. (2016). A Qualitative Case Study of Tablet Use in a High School in Turkey. In J. Zhang, J. Yang, M. Chang, & T. Chang (Eds.), ICT in Education in Global Context: The Best Practices in K-12 Schools (pp. 37-51). Singapore: Springer Singapore.
 • Ilgaz, H. (2015). Ergenler İçin Oyun Bağımlılığı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması. İlköğretim Online, 14(3), 874-884. doi: 10.17051/io.2015.75608.
 • Ilgaz, H. & Gulbahar, Y. (2015). A Snapshot of Online Learners: e-Readiness, e-Satisfaction and Expectations. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(2), 171-187.
 • Ilgaz, H, Mazman, S.G. & Altun, A. (2015). A Cross Cultural Perspective on Information Communication Technologies Learning Survey. Technology, Knowledge and Learning, 20(2), 159-168. doi: 10.1007/s10758-015-9257-5.
 • Ilgaz, H. (2014). Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Eşzamanlı Öğrenme Uygulamalarında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 13(26), 187-204.
 • Gülbahar, Y. & Ilgaz, H. (2014). Premise of Learning Analytics for Educational Context: Through Concept to Practice. International Journal of Informatics Technologies, 7(3), 12-20.
 • Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). The effect of sustained attention level and contextual cueing on implicit memory performance for e-learning environments. Computers in Human Behavior, 39(0), 1-7. doi: 10.1016/j.chb.2014.06.008.
 • Ilgaz, H., Altun, A. & Aşkar, P. (2014). Is Implicit Memory Independent from Sustained Attention: An Eye Tracking Validation Study. Presented at Neuroscience and Education 2014 Meeting of the EARLI SIG 22, June 12-14, Göttingen, Germany.
 • Ilgaz, H., & Aşkar, P. (2013). The Contribution of Technology Acceptance and Community Feeling to Learner Satisfaction in Distance Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 106(0), 2671-2680. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.308
 • Ilgaz, H. ve Altun, A. (2013). Eş Zamanlı Görüntülü ve Sesli İletişim Aracı Kullanılan Ortamlarda Öğretim Elemanlarının Öğretimsel Buradalıkları. 1. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium (ITTES), Trabzon, 26-28 June, Turkiye.
 • Ilgaz, H. ve Usluel, Y.K. (2010). Öğretim Sürecine BİT entegrasyonu açısından öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim.  Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi, 10(19), 87-106.
 • Pala, F. K., Ilgaz, H., Altan, T., Çınar, M. and Tuzun, H. (2010). Usability testing of a university library web site. Presented at the Association for Educational Communications and Technology Convention (AECT 2010), Anaheim-CA, October 26-30, USA.
 • Ilgaz, H. & Aşkar, P. (2010). Sense of Community Feeling In A Blended Learning Environment: Effect Of Demographics. The IADIS International Conference WWW /Internet 2010, 14-17 October, Timisoara, Romania.
 • Ilgaz, H. ve Usluel, Y.K. (2010). BİT Entegrasyonu Açısından Öğretmen Yeterliklerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2010), 24-26 Eylül 2010, Selçuk Üniversitesi, Konya, Türkiye.
 • Ilgaz, H. ve Seferoğlu, S. (2010). Sayısal Uçurumun Boyutları ve Teknoloji Politikaları. International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2010.
 • Pala, F. K., Altan, T., Ilgaz, H., Çınar, M. ve Tüzün, H. (2010). Hacettepe Üniversitesi Web Sitesi Kullanılabilirlik Çalışması. International Educational Technology Conference (IETC), İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi, 26-28 Nisan 2010.
 • Yıldız, B., Ilgaz, H. ve Seferoğlu, S. (2010). Türkiye'de Bilim ve Teknoloji Politikaları: 1963’den 2013’e Kalkınma Planlarına Genel Bir Bakış, Akademik Bilişim 2010, Muğla, Muğla Üniversitesi, 10-12 Şubat 2010.
 • Ilgaz, H. ve Aşkar, P. (2009). Çevrimiçi uzaktan eğitim ortamında topluluk hissi ölçeği geliştirme çalışması, Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi, 1(1), 27-35.
 • Torun, E.D., Usluel, Y.K. & Ilgaz, H. (2008). Teachers’ Adoption of Laptops in the Stages of Innovation Decision Process, paper presented at World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications (ED-MEDIA), Vienna, June 30-July 4, Austria.
 • Aşkar, P., Altun, A. & Ilgaz, H. (2008). Learner Satisfaction on Blended Learning. E-Leader Conference,  19-21 June  Krakow, Poland. Chinese American Scholars Association.
 • Torun-Dikbaş, E., Ilgaz, H. & Usluel, Y. K. (2007). Technology Acceptance Model and Teachers’ Adoption of Laptops, paper presented at The Fourth Annual Conference of Learning International Networks Consortium (LINC), Amman, October 28-30, Jordan.