ARŞ.GÖR. HATİCE MUTLU EYİSON    
Adı : HATİCE
Soyadı : MUTLU EYİSON
E-posta : hmutlu@science.ankara.edu.tr
Tel : 0312-2126720/1583-1513
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

 

 


Doğum Yılı
:

1982

Yazışma Adresi :

Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü Beşevler/Ankara 06100 Türkiye

Telefon :

312-2126720/1095

Faks:

 

e-posta :

hmutlu@science.ankara.edu.tr

web-adresi:

 EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Ankara Üniversitesi

Fen Fakültesi

Biyoloji

Lisans

2003

Türkiye

Ankara

Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Zooloji

Yüksek

Lisans

2004 - 2006

Türkiye

Ankara

Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Zooloji

Doktora

 2006 - 2013AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Ankara Üniversitesi

Türkiye

Ankara

Biyoloji Bölümü

Araştırma Görevlisi

2008-

 


UZMANLIK ALANLARI

Sistematik Zooloji, Hayvanların Anatomisi

VERİLEN DERSLER

 

Lisans Dersleri

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

 

 

 

 


DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Son Bir Yılda Uluslararası İndekslere Kayıtlı Makale/Derleme İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Son Bir Yılda Projeler İçin Yapılan Danışmanlık Sayısı

 

Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı

 

Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı

 

Tamamlanan

Devam Eden

Yüksek Lisans

 

 

Doktora

 

 

Uzmanlık

 

 

Diğer Faaliyetler (Eser/görev/faaliyet/ sorumluluk/olay/üyelik vb.)

 

 

 

ÖDÜLLER 

 

Ödülün Adı

Alındığı Kuruluş

Yılı

 

 

 

 

 

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

 

 

 

YAYINLARI

SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Oto, Ç., Kıralp, S., Mutlu Eyison, H., Kıvanç, E., and Hazıroğlu, R. M. “Subgross Investigation of the Blood Vessels Originating from Aortic Arch (Arcus aortae) in Spiny Mouse”. Journal of Animal and Veterinary Advances: 9(20);2665-2667, 2010.
  1. Kıvanç, E., Mutlu Eyison, H., Kıralp, S. and Ekim, O. “Reproductive biology of the Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978 (Rodentia: Muridae) in Turkey”. Turk. J. Zool. 37: 133-142, 2013.

 

 

Diğer dergilerde yayınlanan makaleler

  1. Hatice Mutlu Eyison, Seda Kıralp, Erkut Kıvanç. “Apodemus flavicollis (Melchior, 1834) (Mammalia: Rodentia)’de Arcus Aortae’dan Köken Alan Damarlar.” Vet. Hekim. Der. Derg. 81(2): 47-49, 2010.

 

 

Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler:

  1. Mutlu H , Kıvanç E . “Giresun'daki Apodemus flavicollis (Melcihor, 1834)'in Yayılışı, Taksonomisi ve Biyolojisi” 19.Ulusal Biyoloji Kongresi. PZ262 p:587, Trabzon, Türkiye 23-27 Haziran 2008
  1. Oto Ç., Kıralp S., Mutlu H., Hazıroğlu R. M. and Kıvanç E., “Türkiye Dikenli Faresi’nde (Acomys cilicicus Spitzenberger, 1978) Arcus Aortae’dan Köken Alan Damarların Subgross İncelenmesi” 19.Ulusal Biyoloji Kongresi. PZ004 p:482, Trabzon, Türkiye 23-27 Haziran 2008
  1. Mutlu Eyison, H., Kıvanç, E. “ Apodemus flavicollis’in Üreme Biyolojisi “ 1. Ulusal Zooloji Kongresi. p:34, Nevşehir, Türkiye, 28-31 Ağustos 2013

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında özeti basılan bildiriler :

1.      Mutlu H, Kıralp S, Kıvanç E, Özsoy N. “Histological Analysis of Spleen of Acomys cilicicus”. 34th FEBS Congress Life's Molecular Interactions. P4-93 p:214, Prague, Czech Republic 4-9 July 2009.

2.      Kıralp S, Mutlu H, Özsoy N, Kıvanç E. “Histological Analysis of Thymus of Acomys cilicicus”. 34th FEBS Congress Life's Molecular Interactions. P4-66 p:205, Prague, Czech Republic 4-9 July 2009.

3.      Mutlu Eyison, H., Ekim, O., Kıralp Buğday, S., Kıvanç, E., Ekim, B. “The Urinary System in Yellow Necked Mouse (Apodemus Flavicollis): A Stereomicroscopic Study”. Union of Bulgarian Scientists, International Scientific Conference. 2th - 3th June 2011. Stara Zagora – BULGARIA

4.      Oto Ç., Yel M., Mutlu Eyison H., Kıralp S., Bakıcı C., Kıvanç E. “Body Morphometry of The Short Beaked Common Dolphin (Delphinus delphis) on The Eastern Coast of The Turkısh Black Sea”. The Vth International Conference Balnimalcon. pp: 163-168. Bucharest 2011.

5.      Okan EKİM, Çağdaş OTO, Seda KIRALP, Hatice MUTLU EYİSON, Caner BAKICI Kısa burunlu yunusta (Delphinus Delphis) cranium’un bilgisayarlı tomografi ile görüntülenmesi ve 3 Boyutlu rekonstrüksiyonu. VII. Ulusal Veteriner Anatomi Kongresi, 27-29 Ekim 2011, Antalya

6.      Kivanç, E., Kiralp, S., Mutlu Eyison, H. “Türkiye Dikenli Faresi’nin, Acomys Cilicicus Spitzenberger, 1978 (Mammalia: Rodentia), Sosyal Davranışları Üzerine Gözlemler”. The Fırst Internatıonal Bıology Congress In Kyrgyzstan. pp: 130-131. 24-26 September 2012

7.      Kiralp, S., Mutlu Eyison, H., Kivanç, E. “Kıbrıs Dikenlifaresi’nde, Acomys Nesiotes Bate 1903, Diken Morfolojisi”. The Fırst Internatıonal Bıology Congress In Kyrgyzstan. P123, pp: 229. 24-26 September 2012

 

Kitaplar