PROF.DR. HATİCE ÖGE    
Name : HATİCE
Surname : ÖGE
E-Mail : hoge@ankara.edu.tr
Phone Number : 0312 3170315/4387
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Department : Parasitology
Personal Information

CURRICULUM VITAE,  HATİCE ÖGE

PERSONAL INFORMATION

· Place of birth: Diyarbakır,Turkey

· Date of birth: 07.01.1964

· Work address and Telephone: Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı, Dışkapı, 06110 Ankara, Türkiye. Tel. 0 312 317 03 15/4387

· e-mail: hoge@ankara.edu.tr

 

EDUCATION

· 2001, Ankara University, Veterinary Faculty, Prof. Dr. in Parasitology

· 1995, Ankara University, Veterinary Faculty, Associate Prof. in Parasitology

· 1992, Ankara University, Veterinary Faculty, PhD (Dr. Vet. Med) in Parasitology

· 1985, Ankara University, Veterinary Faculty, Veterinary Medicine

 

EMPLOYMENT

· Since 2001 Professor for Parasitology, Ankara University, Veterinary Faculty

· 1995 to 2001 Scientist and Lecturer in Parasitology, Ankara University, Veterinary Faculty

· 1985 to 1995 Research Assistant in Parasitology, Ankara University, Veterinary Faculty

 

EXPERTISE

· Parasitology

· Helminthology

· Fish Diseases

· Serology-Biotechnology

 

MAIN AREAS OF RESEARCH

·  The epidemiology, diagnosis and therapy/prevention of helminth  diseases from ruminants, dogs, cats and horses

 

PUBLICATIONS

ARTICLES

 

1. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Güçlü, F. (1989). Koyun ve sığırlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. Ankara Univ. Vet. Fak Derg., 36:614-627.

2. Doğanay, A., Bozan, H., Öge, S. (1989). Ankara’da bazı akvaryum balıklarında görülen parazitler. Ankara Univ. Vet.  Fak Derg., 36:795-806.

3. Burgu, A., Alabay, M., Öge, H. (1992). Gerbilde (Meriones unguiculatus) Dentostomella translucida, Schulz ve Krepkogorskaja, 1932. Ankara Univ. Vet. Fak Derg., 39:291-299

4. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1993). İç Anadolu bölgesinde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. Doğa Tr.,Vet. Hay. Derg., 17:341-349.

5. Öge, H., Öge,S. (1995). Maymunlarda Enterobius vermicularis ve Trichuris trichiura'nın mebendazol ile sağaltımı. T. Parazitol.Derg., 19(4):562-570.

6. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Sarımehmetoğlu, O, Ayaz, E. (1995). Eşeklerde bulunan helmint türleri. Ankara Univ. Vet.Fak.Derg., 42(2):207-215.

7. Öge, H. ve Aydın, F. (1995). Kadife balıklarında (Tinca tinca) ligulose. T.Parazitol. Derg. 19(2):282-289.

8. Burgu; A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Pişkin, Ç. (1995). Atlarda bulunan helmint türleri. Ankara Univ. Vet.Fak.Derg.,42(2):193-205.

9. Baydan E., Salmanoğlu, B., Vural, R., Öge, H., Çakmak, N. (1996). Subklinik mastitisli ineklerde levamizol’ün bazı kan değerlerine etkisi. Türk Vet. Hekim. Derg., 8:53-56.

10.Doğanay,A.,Öge,H.,Kalınbacak,F.(1997). Doğal enfekte koyunların mide- bağırsak nematodlarına karşı Doramectin’in etkisi.T.Parazitol. Derg.21(4): 426-428.

11. Öge, H., Kalınbacak, F., Gıcık, Y., Yıldız, K. (1998). Ankara yöresinde kesilen koyun, keçi ve sığırlarda bazı metasestodların (Hidatid kist, C. Tenuicollis, C. Bovis) yayılışı Ankara Univ. Vet.Fak.Derg.,45:123-130.

12. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G., Öge, H. (1999). Serodiagnosis of coenurosis by ELİSA in experimentally infected lambs. Acta Parasitologica Turcica. 23(2): 185-189. 

13.Öge, H., Ayaz, E. (1999). Doğal enfekte ratlarda Syphacia muris'in teşhisinde santrifüj flotasyon ve selofan bant yöntemlerinin duyarlılıklarının saptanması.T.Parazitol. Derg. 23(2):202-204.

14. Buluş, F., Öge,H. (1999). Değişik kurumlardaki tavşanlarda (Oryctolagus cuniculus) dışkı bakısına göre saptanan helmintler. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg., 46(2 – 3): 309-312.

15.Öge,H., Ayaz,E., İde,T., Dalgıç,S. (2000). The effect of doramectin, moxidectin and netobimin against natural infections of S.muris in rats. Vet.Parasitol. 88:299-303.

16. Yıldırım,A., Kozan,E., Kara,M., Öge,H. (2000). Kayseri bölgesinde kapalı sitemde yetiştirilen sığırlarda helmint enfeksiyonlarının durumu. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg., 47: 333-337.

17. Öge, S., Öge, H. (2000). Prevalence of Toxocara spp.eggs in the soil of public parks in Ankara, Turkey. Dtsch. Tierarztl. Wschr., 107:72-75.

18. Öge, H, Oge, S. (2000). Quantitative comparison of various methods for detecting eggs of Toxocara canis in samples of sand. Vet. Parasitol., 92: 75-79. 

19. Öge, S, Öge, H, Yıldırım, A, Kırcalı, F. (2003). Setaria equina infection of Turkish equines: estimates of prevalence based on necropsy and the detection of microfilaraemia. Annals Trop. Med. and Parasitol., 97 (4): 403-409 Jun. 

20.Öge, H, Doganay A, Oge S, Yıldırım A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. Dtsch. Tierarztl. Wschr., 110 (2): 69-72 Feb.

21.Öge, S., Kırcalı, F., Yıldırım, A., Öge, H. (2004). Tektırnaklılarda kist hidatik enfeksiyonu. Ankara Univ. Vet. Fak. Derg., 51(1):75-76.

22.Öge, H., Öge, S., Yıldırım, A., Kırcalı, F., Kara, M. (2005). Immunoblotting analysis of somatic components of Dirofilaria immitis. Parasite., 12:179-182.

23. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Şahin, G., Aypak, S. (2007). Effect of immunization with purified spesific proteins on the formation of secondary hydatid cysts in mice. Dtsch.Tierarztl.Wschr., 114: 280-284.

24. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Bölükbaş, C., Araz, E. (2010). Purification of specific proteins from hydatid cyst fluids of sheep liver and application to ELISA. Revue.  Med. Vet., 161(1):10-15.

25. Gönenç, B.,Öge,H., Öge, S.,Emir, H.,Özbakiş, G.,Aşti, C. (2012). First record of Lyperosomum longicauda Rudolphi,1809 (Trematoda:Dicrocoeliidae) in Northern Bald Ibis (Geronticus eremita) in Turkey. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, 59 (3):227-230.

26. Doǧanay, A.Gönenç, B.  Sarimehmetoǧlu, H.O.Öge, H., Öge, S.Adanir, R.Avcioǧlu, H.,Tanyüksel, M. (2012). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. Ankara Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi ,60 (1): 33-37.

27. Soykan, E.Öge, H. (2012). The prevalence of liver trematodes in equines in different cities of Turkey.  Türkiye Parazitoloji Dergisi, 36 (3): 152-155.

28. Oge, H. Oge, S.Gonenc, B.Ozbakis, G.Asti, C. (2012). Coenurosis in the lumbar region of a goat: A case report. Veterinarni Medicina , 57(6): 308-313.

29. Öge, S., Öge, H., Gönenç, B., Özbakış, G., Aştı,C. 2013 Presence of Toxocara eggs on the hair of dogs and cats. Ankara Üniv Vet Fak Derg., 60, 171-176, 2013.

30. Öge, H., Öge, S., Özbakış, G., Gürcan,S. 2014. Comparison of Toxocara eggs in hair and f 5.

26.

 

 

POSTER/ORAL PRESENTATIONS

 

1. Doğanay, A., Bozan, H Öge, S. (1989): Akvaryum balıklarının parazitleri. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 26-29 Eylül, İstanbul.

2. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Güçlü, F. (1989). Koyun ve sığırlarda Anoplocephalidae türlerinin yayılışı. 6. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 26-29 Eylül, İstanbul.

3.Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1992). Balık Parazitleri. 7. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 22-25 Ekim, Girne Kıbrıs. 

4. Öge, H. (1992). The general status of helminth infections in horses according to faecal examinations in Turkey. University of Ankara-Faculty of Veterinary Medicine Scientific Sessions of the 150th Year Anniversary. 24-31 May, Ankara.

5.Öge, H. (1993). Dışkı bakılarına göre helmint enfeksiyonlarının genel durumu. 8. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 7-10 Eylül, Trabzon.

6.Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G., Öge, H. (1995). Koyunlarda Coenuriosisin Elisa ile tanısı. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya.

7.Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Sarımehmetoğlu, H.O., Ayaz, E. (1995). Eşeklerde bulunan helmint türleri. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 24-27 Ekim, Antalya.

8. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge S. , Pişkin, Ç. (1995). Atlarda bulunan 

helmint türleri. 9.Ulusal Parazitoloji Kongresi. 24-27 Ekim 1995, Antalya.

9. Öge, H. Öge,S. (1995). Maymunlarda Enterobius vermicularis ve Trichuris trichiura'nın mebendazol ile sağaltımı. Ankara. 9. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-27 Ekim 1995, Antalya.

10. Doğanay,A.,Öge,H.,Kalınbacak,F.(1997). Doğal enfekte koyunların mide- bağırsak nematodlarına karşı Doramectin’in etkisi. 10. Ulusal Parazitoloji Kongresi 8-12 Eylül 1997 Ankara.

11. Baydan E., Salmanoğlu, B., Vural, R., Öge, H., Çakmak, N. (1999). Subklinik mastitisli ineklerde levamizol’ün bazı kan değerlerine etkisi. 1st. International Biosciences Days. 20-24 April, Antalya.

12. Öge, H., Kalınbacak, F., Gıcık, Y., Yıldız, K. (1999). Ankara yöresinde kesilen koyun, keçi ve sığırlarda bazı metasestodların (Hidatid kist, C. tenuicollis, C. bovis) yayılışı. 11. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 6-10 Eylül, Sivas.

13. Baydan, E., Salmanoğlu, B., Vural, R., Öge, H., Bilgiç, N. (1999). İneklerde levamizol’ün subklinik mastitis üzerine etkilerinin araştırılması. 1st. International Biosciences Days. 20-24 April, Antalya.

14. Öge, S., Öge, H. (2001). Ankara’daki parklarda toprak örneklerinin Toxocara spp. yumurtaları ile kontaminasyonu 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

15. Öge, H., Öge, S. (2001). Kum örneklerinde Toxocara canis yumurtalarını saptamada kullanılan bazı yöntemlerin kantitatif olarak karşılaştırılması. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

16. Öge, H., Doğanay A., Öge, S., Yıldırım, A. (2003). Ankara ve çevresindeki köpeklerde Asit Fosfataz ve ELISA yöntemleriyle Dirofilaria immitis enfeksiyonunun yayılışı. 12. Ulusal Parazitoloji Kongresi 24-28 Eylül, Elazığ.

17.Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C.S. (2006). Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Echinococcosis Çalışmaları. 3.Ulusal Hidatidoloji Kongresi 6-7 Eylül, Samsun.

18. Öge, H., Öge, S., Yıldırım, A., Kırcalı, F., Kara, M. (2005). Immunoblotting analysis of somatic components of Dirofilaria immitis. 13. Ulusal Parazitoloji Kongresi 17-21 Ekim, İzmir.

19. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Şahin, G., Aypak, S. (2008). Effect of immunization with purified spesific proteins on the formation of secondary hidatid cysts in mice. FAVA 2008. The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations. 27-30 October Bangkok, Thailand.

20. Öge,S., Öge,H., Gönenç,B., Özbakış,G., Aştı,C. (2011). Köpek ve kedi tüylerinde Toxocara sp. Yumurtalarının zoonoz özelliğinin araştırılması. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

21. Öge,H., Öge,S., Gönenç,B., Aştı,C.,  Özbakış,G. (2011). Bir kıl keçisinde merkezi sisnir sistemi dışında görülen Coenurus kistine yeni bir bakış. . 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

22. Gönenç,B., Öge,H., Öge,S., Emir,H., Özbakış,G., Aştı,C. (2011). Türkiye’de kelaynaklarda (Geronticus eremita) ilk Lyperosomum longicauda (Trematoda:Dicrocoeliidae) olgusu. 17. Ulusal Parazitoloji Kongresi, 5-10 Eylül 2011, Kars.

23. Öge,H., Öge,S., Sarımehmetoğlu,O., Gönenç,B., Özbakış,G. (2015). Ankara yöresi köpeklerinde Echinococcus granulosus’un varlığının copro-PCR yöntemi ile araştırılması. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

24. Öge,H., Öge,S., Özbakış,G., Gürcan,S. (2015). Ankara’daki sahipli kedi ve köpeklerin tüy ve dışkılarında Toxocara sp. yumurta varlığının araştırılması. 19. Ulusal Parazitoloji Kongresi ve Uluslararası katılımlı Ekinokokkozis sempozyumu, 5-9 Ekim 2015, Erzurum.

25. Özbakis,G., Öge,H., Öge S., Tunç,AS., Aştı,C. (2015). Identification and genetic characterization of hydatid cyst in a wild boar, in Turkey.  The XXVIth World Congress on Echinococcosis in conjunction with IInd National Conference on Echinococcosis with International Participation 1-3 October 2015 Buchoest, Romania.

26. Doğanay A., Gönenç,B., Sarımehmetoğlu,OH, Öge H., Öge,S., Adanır,R., Avcıoğlu,H., Tanyüksel,M . (2015). Analysis of cyst fluid antigens from different hosts for the serodiagnosis of hydatidosis. International Congress. 2nd Veterinary Congress of Bosnia and Herzegovina “One World-One Health-One Vision” Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, October 1-16 th, 2015

 

 

 

REVIEW ARTICLES

 

1. Burgu, A., Bozan, H. (1988). Beslenme ve helmint hastalıkları. Ankara Univ. Vet. Fak Derg., 35:529-539.

2. Burgu, A., Bozan, H. (1989). Helmint enfeksiyonlarında konakcı cinsiyetinin önemi. Ankara Univ. Vet. Fak Derg., 36:722-735.

3. Tiğin, Y.,Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1992). Balık Parazitleri. Parazitol. derg,16:103-119.

4. Öge, H. (1999). Balık tüketiminde ekonomik ve sağlık yönünden önemli parazitler. T Parazitol Derg., 23:440-445.

5. Öge, H., Burgu, A. (1999). Gevişgetiren hayvanlarda helmint enfeksiyonlarının önemi ve neden oldukları ekonomik kayıplar. Ekin Derg., 3:96-99.

6. Öge, H. (2001). Hayvan Sağlığı, Hastalıkları ve Zararlıları. Paraziter Hastalıklar. 7. bölüm. Hayvancılık Özel İhtisas Komisyon Raporu. 8. Beş Yıllık Kalkınma Planı.

7. Öge, H. (2002). Atlarda görülen başlıca helmint enfeksiyonları. Fırat Üniv. Sağlık Bil. Derg, 16: 125-131.

 

 

BOOKS

 

1. Fasciolosis. Ed. R. Tınar, M. Korkmaz. Tanı. P:135-142. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayını 18. Meta Basım, Bornova, İzmir.

2.Gönenç,  B., Doğanay, A., Öge, H. 2004. Echinococcosisin Patojenitesi ve Kliniği. S: 285-294. Echinococcosis. Ed. N. Altıntaş, R. Tınar, A. Çoker. Hidatidoloji Derneği Yayın No 1.  Ege Üniv. Matbaası, Bornova, İzmir.

3.Öge, H. 2005. Tektırnaklıların Paraziter Hastalıklarında Tedavi. S:79-99. Parazit Hastalıklarında Tedavi. Ed. A. Burgu, Z. Karaer. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 19. Meta Basım, Bornova, İzmir.

4. Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Bölükbaş, C. 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık I. Genel Bakış ve Değişik Konaklarda Erişkin Cestodlar için Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 552-562. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite. III.Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

5.Öge, S., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Bölükbaş, C.S . 2007. Cestod Enfeksiyonlarında Bağışıklık II. Bazı Metacestod Enfeksiyonları İçin Bağışıklık Yanıtının İrdelenmesi. S: 563-575. Helmint Enfeksiyonlarında İmmunite III.Bölüm. Ed. M.A Özcel, A. İnci, N. Turgay, E. Köroğlu. Tıbbi ve Veteriner İmmunoparazitoloji. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayın No 21. Meta Basım, Bornova, İzmir.

 

 

 

PROJECTS

1. Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A., Öge, H., Öge, S. (1993). İç Anadolu Bölgesi’nde sığır mide-bağırsak nematodları ve mevsimsel aktiviteleri. TÜBİTAK VHAG-755.

2. Öge, H., Dışkı Bakılarına Göre Atlarda Helmint Enfeksiyonlarının Genel Durumu A. Ü. Araşt. Fon Müd. 90. 30. 00. 04.

3. Baydan E., Salmanoğlu, B., Vural, R., Öge, H., Çakmak, N. (1996). Subklinik mastitisli ineklerde levamizol’ün bazı kan değerlerine etkisi. A. Ü. Araşt. Fonu. 

4. Doğanay, A., Bıyıkoğlu, G. ve Öge, H. (1999) Serodiagnosis of coenurosis by ELİSA in experimentally infected lambs. TKIB Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü TAGEM HSA – 04-P-38.

5. Öge, H., Doganay A, Oge S, Yıldırım A. (2003). Prevalence and distribution of Dirofilaria immitis in domestic dogs from Ankara and vicinity in Turkey. ARFO 2001- 08-10-035.

6. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Şahin, G., Aypak, S. (2003). Farelerde pürifiye spesifik protein immunizasyonunun sekonder kist hidatik oluşumuna etkisi. Ankara Üniv. Bilim. Proje. Müd.  2003-0810055.

7. Burgu, A., Sarımehmetoğlu, O., Gönenç, B., Öge, H., Öge, S., Şahin, G., Aypak, S., Avcıoğlu, H., Araz, E.  (2005). Koyun karaciğer kist hidatik sıvısından hidatidosise spesifik proteinlerin purifikasyonu ve ELISA yöntemine aplikasyonu. Ank. Üniv. Bilim. Proje. Müd. 2005-0810077.

8. Öge H, Öge S, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2015). Ankara yöresi köpeklerinde E. granulosus’un varlığının copro Nested-PCR yöntemi ile araştırılması. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 12B3338002.      

9. Öge S, Öge H, Gönenç B, Sarımehmetoğlu HO, Özbakış G, Aştı C (2013-devam ediyor). Farelerde visceral larva migrans (Toxocara canis) tedavisinde albendazol ve çörekotu yağının (thymoquinone) kombinasyonunun etkisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 13B3338006.

10. Gönenç B, Öge H, Öge S, Sarımehmetoğlu HO, Aştı C, Cengiz G, Özbakış G. (BAP 12.03.2015-devam ediyor). Ankara bölgesinde koyunlarda Fasciola hepatica enfeksiyonunun dışkı kan ve sütte farklı test kitleri ve excretion/secretion antijeni kullanılarak ELISA yöntemi ile karşılaştırılmalı teşhisi. Ankara Üniversitesi BAP. Proje No: 15B0239001.