PROF.DR. MELEK BANU HOŞAL    
Adı : MELEK BANU
Soyadı : HOŞAL
E-posta : hosal@medicine.ankara.edu.tr
Tel : 0312 595 64 13-6231
Ünvan : PROF.DR.
Birim : TIP FAKÜLTESİ
Bölüm : CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Banu Hoşal  ortaöğrenimini T.E.D. Özel Ankara Lisesinde tamamladıktan sonra 1983 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesine başlamıştır. 1989 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1989-1994 tarihleri arasında Ankara  Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz  Hastalıkları Anabilim Dalında çalışarak Göz Hastalıkları Uzmanı olmuştur.

Uzmanlık eğitimi esnasında 1993-1994 yılları arasında  Kanada’da Toronto Üniversitesi Mount Sinai Hastanesinde Okuloplastik bölümünde ‘research fellow ‘ olarak araştırmalarda bulunmuştur.  A.B.D. USMLE sınavlarını kazanarak TÜBİTAK Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma   bursu ile 1998 tarihinde A.B.D. Pittsburgh Üniversitesi Göz hastalıkları Kliniğinde Okuloplastik Cerrahi ve Pediatrik Oftalmoloji bölümlerinde çalışmıştır. 2001 tarihinde mecburi hizmetini tamamladığı S.B. Ankara Numune Hastanesinden ayrılarak 1 yıl süre ile Dr. Muhittin Ülker  Hastanesi Göz Kliniğinde Şef yardımcılığı görevini sürdürmüş ve  2002 tarihinde Ankara Üniversitesi  Göz Hastalıkları kliniğinde tekrar göreve başlayarak 2007 tarihinde Doçent olmuştur. 30 Nisan 2013 tarihinde Profesör ünvanı almıştır.

Prof. Dr. Banu Hoşal, Türk Oftalmoloji Derneği Oküloplastik Cerrahi Birimi, Türk Oftalmoloji Derneği Göz Dışı Enfeksiyon Birimi ve European  Society of  Oculoplastic and Reconstructive Surgery derneğinin üyesidir.

Prof. Dr. Banu Hoşal’ın genel oftalmoloji, gözkapakları, orbita ve lakrimal sistem patolojileri ve ultrason biyomikroskopi ile ilgili alanlarda 70’den fazla ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri ve ulusal kitaplarda bölümleri mevcuttur. Çok sayıda bilimsel toplantılarda panel konuşması görevi almış, kurs vermiş, yurt içi ve yurt dışı toplantılarda bilimsel sunumlar yapmıştır.