PROF.DR. HASAN HÜSEYİN SİLLELİ    
Adı : HASAN HÜSEYİN
Soyadı : SİLLELİ
E-posta : hsilleli@agri.ankara.edu.tr
Tel : 03125961580
Ünvan : PROF.DR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM MAKİNALARI VE TEKNOLOJİLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/hasan-huseyin-silleli
Kişisel Akademik Bilgiler

Prof. Dr. Hasan Silleli

 

1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinalari Bölümünde üniversite eğitimine başladı ve 1990 yılında mezun oldu. 1992 yılında aynı Bölümde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başladı. Yüksek Lisans çalışmasında “Samanın Yem Değerini Artırmak İçin NaOH ile İşlenmesine Uygun Karıştırma Tesisinin Tasarımı”na uygun karıştırıcı bir makinanın tasarımını ve imalatını yaptı. Doktora Tez çalışmasında aynı konuda “Samanı Sodyum Hidroksit ile işleyen Bir Makinanın Tasarımı ve Yapımı” ismi altında traktörden hareketli kıyıcı, karıştırıcı ve üfleyici kombine bir makinanın tasarımını ve imalatını gerçekleştirdi. Akademik hayatının bu kısmında aynı zamanda “Sera konstrüksiyon ve Otomasyon” konuları üzerinde çalıştı. Yerli teknoloji laboratuvar tipi seraların Fakülte içerisinde kurulmasını gerçekleştirdi.

2002 yılında Tarım Bakanlığı Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi Müdürlüğünde 2,5 yıl test mühendisi olarak görev yaptı. Bu aşamada Tarım Traktörlerinin OECD ve Avrupa normlarına uyumunun sağlanması amacıyla test sistemleri ve testler gerçekleştirdi. Türkiye’yi çeşitli defalar yurt dışında temsil etti.

2005 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümünde Mühendis olarak göreve başladı. 2008 yılında Doçent Unvanını aldı. 2009 yılında aynı bölümde Doçent kadrosuna atandı. 2014 yılında ise Profesör kadrosuna yükseltildi.

Prof. Dr. Hasan Silleli’nin çalışma alanında pek çok yayının yanında, Faydalı Modellere ve Patente sahiptir.

2013-2017 yılları arasında Paris’te OECD Traktör Şemasında görev aldı. 2014-2015 yılları arasında Başkan (Chairman) diğer yıllarda ise Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Halen aynı şemanın delegesi olarak traktör güvenliği ve performansına yönelik standart geliştirme çalışmalarına devam etmektedir.

2012 yılında itibaren kurucusu olduğu Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği-SERKONDER’in Genel Sekreterliğini yürütmektedir.

Seralar üzerine Üniversite-Sanayi İşbirliği kapsamında çeşitli firmalarla geliştirdiği Otomasyon ve Sera Teknolojileri ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok projede uygulanmış ve uygulanmaya devam etmektedir. Son yıllarda AYS Proje Taahhüt A.Ş. ile TÜBİTAK TEYDEB Projesi kapsamında geliştirdiği Yarı-kapalı Sera Tekniği ilk olarak Azerbaycan’da 50.000 m2 ile ihraç edilmişken, ikinci uygulamasını iklimsel açıdan çok zorlu koşullarda 70.000 m2 ile Katar’da bulmuştur. Ülkemize önemli bir döviz girdisi sağlayan proje, daha da önemli olarak dünyaya Know-How satma olanağını veren, diğer ülkelerle rekabet imkanı sağlayan önemli teknolojik bir projedir.

Prof. Dr. Silleli diğer taraftan traktör sektöründe de Ar-Ge çalışmalarına önemli destekler vermeye devam etmektedir. Türk Traktör Fabrikası, Taral Tarım Makinaları, Erkunt Traktör ve Karataş firmaları ile hem komple traktör geliştirilmesi ve hem de donanım bazında inovasyon çalışmalarında bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.

Prof. Dr. Hasan Silleli ayrıca TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası tarafından 2016 yılında da Bilim Ödülüne layık görülmüştür.

Evli ve bir çocuk babasıdır.