ARŞ.GÖR. HÜSEYİN TAYYAR GÜLDAL    
Adı : HÜSEYİN TAYYAR
Soyadı : GÜLDAL
E-posta : htguldal@ankara.edu.tr, htguldal@gmail.com
Tel : 596 1708
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

HÜSEYİN TAYYAR GÜLDAL

 


 


ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adres

:

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü Dışkapı/ANKARA


 

 

 

 

 

 

 


Telefon

:

0312 596 17 08

 

 

 

 


E-posta

:

htguldal@ankara.edu.tr

 

 

 

 


Doğum Tarihi

:

04.07.1988

 

 

 

 


Faks

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kadro Yeri

:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ/

TARIM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI


 

 

ÖĞRENİM BİLGİSİMezuniyet Yılı

 Doktora

 Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

2016- Devam ediyor

 Yüksek     Lisans

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

2013-2016

Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

2007-2011

 

SCI ve SCI EXPANDED DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Gunes, E., Guldal, H.T. 2019. Determination of economic efficiency of agricultural enterprises in Turkey:A DEA approach. New Medit. 4; 105-115.

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE  YAYIMLANAN MAKALELER

1. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2017. Economic and Social Impacts by Agricultural Irrigations in Turkey. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 7(20): 30-35.

2. Güldal, H.T., Akal, H.C., Türken, N., Eminoğlu, G., Koçak, C. 2020. Determination of Milk Consumption Habits of Students of Agricultural Faculty: Compare of Department of Dairy Technology with Department of Agriculture Economy. Turkish Journal of Agriculture- Food Science and Technology. 8 (1) p: 125-129.

ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1. Güldal, H.T., Özçelik, A. 2017. Buğday Yetiştiriciliğinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Maliyete Etkilerinin Belirlenmesi: Konya İli Cihanbeyli İlçesi Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1):9-15.

2. Özalp, B., Güldal, H.T. 2017. Tohum, Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanımı Açısından Mısır Üreticilerinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Duyarlılığı: Adana İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1): 13-24.

ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1.  Akal,C.,Türkmen,N., Eminoğlu, G., Güldal, H.T.,Koçak, C. 2014. Determination of the Milk Consumption Habits of Students of Faculty of Agriculture in Ankara Universty, 2nd International Congress on Food Technology. Kuşadası.

2. Özçelik, A., Güldal, H.T. 2015. Removing The Disadvantages of The Small Agricultural Businesses in Turkey During Globalization Process via Cooperatives, 21th International Cooperatives Congress. Safranbolu.

3. Güldal, H.T., Özçelik, A., Şanlı, H. 2015. Türkiye'de Kırsal Kesimden Kentlere Göç Olgusu, Nedenler-Beklentiler-Sonuçlar (1950-2015). 4. Uluslararası Katılımlı Toprak ve Su Kaynakları Kongresi. 01-04 Eylül 2015. Kahramanmaraş.

4. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2015. Determination of the Optimum Fertilizer Quantity by the Soil Analysis in Turkey.Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym, p(615-621), 15- 18 October, Jahorina.

5. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2017. Evaluation of Economic and Social Impacts On the Agricultural Enterprises by Agricultural Irrigation in Turkey,The 52nd Croatian & 12th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik, Crotia.

6. Özçelik, A.,Şahinli, M.A., Güldal, H.T. 2017. Tarım Etiğinin Önemini Artıran Gelişmeler, I. Uluslararası Katılımı Tarım ve Gıda Etiği Kongresi. Ankara.

7. Özçelik, A., Güldal, H.T. 2017. Socio-Economic Factors Affecting Chemical Fertilizer Consumption in Turkey.  2nd Internatıonal Balkan Agriculture Congress. p:850-855, 16-18 May.Tekirdağ, Turkey. (poster bildiri).

8. Özçelik, A.,Şahinli, M.A., Güldal, H.T. 2017. Ethical Dimension of Food Safety and Security, 4th International Halal and Healthy Food Congress. p: 102-103, 03-05 November, Ankara, Turkey.

9. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T., 2018. Youth unemployment rate and the effects of global economic crisis in 2008: An application to Turkey. Ecology 2018. p: 118. Kastamonu, Turkey.

10. Güldal, H.T., Özçelik, A., Şahinli, M.A. 2018. The Role Of Agricultural Ethics in Natural Resources Protection. p:174. 05-08 July. Nevşehir, Turkey. (poster bildiri).

11. Özçelik, A., Güldal, H.T., Şahinli, M.A. 2019. Tarım Etiğinin Öncelikli Alanları: Durum, Sorunlar ve Beklentiler. 2. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi. 24-25 Ekim 2019. İzmir

12. Güldal, H.T., Özçelik, A., Şahinli, M.A. 2019. The Importance of Cooperatives for Agriculture Enterprises to Benefit from Technological Advances (Agriculture 4.0). 23nd International Turkish Cooperative Congress. 26-28 September. Kiev / Ukranie. 

ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTABINDA BASILAN BİLDİRİLER:

1.   Taşdan, K., Özer, O.O., Albayrak, M., Albayrak, K., Güldal, H.T. 2014. Geleneksel Gıdalarda Tüketici Algı ve Tercihleri: Ankara İli Örneği, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. s:910-915, 17-19 Nisan, Adana.(poster bildiri).

2. Özçelik, A., Güldal, H.T. 2014.  Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Yaptırmanın Destekleme Ödemeleri, Doğal Kaynak Kullanımı ve Ürün Maliyetleri Yönünden Etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Örneği,  XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt:2, s:923-928, 3-5 Eylül, Samsun.
3.  Albayrak, M., Güneş, N., Güldal, H.T. 2014  Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hallerinde Depolama Hizmetinin Durumu: Ankara İli Örneği.  VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. Bursa.
4.   Şanlı, H. Güldal, H.T., Altıntaş, N. 2014. Aile İşletmelerinde Üretilen Ürünlerin Pazarlama Olanakları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu. s:21-25, 30-31 Ekim, Ankara.
5.  Özçelik, A., Güldal, H.T. 2015. Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmaları: Mardin İli Örneği, Gap VII. Tarım Kongresi. s:91-98, 28 Nisan- 1 Mayıs, Şanlıurfa. 

6. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2016. Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Verime Etkisinin Belirlenmesi: Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmeleri, XII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt: 1, s:157-166, 25-27 Mayıs, Isparta.

PROJE GÖREVLERİ
Araştırmacı :
2011 - 2012 TUBİTAK: Üreticilerin Tarımsal Kredi Kullanma Davranışları: Isparta Örneği

2015- 2016  BAP: Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Verime ve Gelire Olan Etkilerinin Belirlenmesi

2016- 2017 BAP: Ankara ili Ayaş ilçesi Asartepe Barajı'ndan Yapılan Tarımsal Sulamaların Tarım İşletmelerinde Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi

2017- 2018 BAP: Ankara İlinde Tiftik Yetiştiriciliğini Olumsuz Etkileyen Ekonomik ve Yapısal Faktörlerin Saptanması ve Çözümü Üzerine Bir Araştırma