ARŞ. GÖR. HÜSEYİN TAYYAR GÜLDAL    
Name : HÜSEYİN TAYYAR
Surname : GÜLDAL
E-Mail : htguldal@ankara.edu.tr, htguldal@gmail.com
Phone Number : 596 1708
Title : ARŞ. GÖR.
Unit :
Department :
Personal Information

PERSONAL ACADEMIC INFORMATION

Kişisel Akademik BilgilerHÜSEYİN TAYYAR GÜLDAL

 


 


Research Asisstant


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Address

:

Ankara University, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Economy Dışkapı/Ankara    06110   Ankara/Turkey


 

 

 

 

 

 

 


Phone

:

0312 596 17 08

 

 

 

 


E- Mail

:

htguldal@ankara.edu.tr

 

 

 

 


Date of Birth

:

04.07.1988

 

 

 

 


Fax

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

EDUCATION


Year of Graduate

 PhD

  Ankara University  Graduate School of Natural and Applied Department of Agricultural Economics

2016- Devam ediyor

Master

Ankara University  Graduate School of Natural and Applied Department of Agricultural Economics

2013-2016

Bachelor

Süleyman Demirel Universty Faculty of Agriculture Department of Agricultural Economics

2011

 Conferance Papers

 

Full Text:

INTERNATIONAL CONFERANCE PAPERS

1.  Akal,C.,Türkmen,N., Eminoğlu, G., Güldal, H.T.,Koçak, C. 2014. Determination of the Milk Consumption Habits of Students of Faculty of Agriculture in Ankara Universty, 2nd International Congress on Food Technology. Kuşadası.

2. Özçelik, A., Güldal, H.T. 2015. Removing The Disadvantages of The Small Agricultural Businesses in Turkey During Globalization Process via Cooperatives, 21th International Cooperatives Congress. Safranbolu.

3. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2015. Sixth International Scientific Agricultural Symposium, Agrosym, p(615-621), 15- 18 October, Jahorina. 

4. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2017. Evaluation of Economic and Social Impacts On the Agricultural Enterprises by Agricultural Irrigation in Turkey,The 52nd Croatian & 12th International Symposium on Agriculture. Dubrovnik, Crotia.

5. Özçelik, A.,Şahinli, M.A., Güldal, H.T. 2017. Tarım Etiğinin Önemini Artıran Gelişmeler, I. Uluslararası Katılımı Tarım ve Gıda Etiği Kongresi. Ankara.

6. Özçelik, A., Güldal, H.T. 2017. Socio-Economic Factors Affecting Chemical Fertilizer Consumption in Turkey.  2nd Internatıonal Balkan Agriculture Congress. p:850-855, 16-18 May.Tekirdağ, Turkey.

7. Özçelik, A.,Şahinli, M.A., Güldal, H.T. 2017. Ethical Dimension of Food Safety and Security, 4th International Halal and Healthy Food Congress. p: 102-103, 03-05 November, Ankara, Turkey.

 

 NATIONAL CONFERANCE PAPERS

1.   Taşdan, K., Özer, O.O., Albayrak, M., Albayrak, K., Güldal, H.T. 2014. Geleneksel Gıdalarda Tüketici Algı ve Tercihleri: Ankara İli Örneği, 4. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu. s:910-915, 17-19 Nisan, Adana.

2. Özçelik, A., Güldal, H.T. 2014.  Tarım İşletmelerinde Toprak Analizi Yaptırmanın Destekleme Ödemeleri, Doğal Kaynak Kullanımı ve Ürün Maliyetleri Yönünden Etkileri: Ankara İli Polatlı İlçesi Örneği,  XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt:2, s:923-928, 3-5 Eylül, Samsun.
3.  Albayrak, M., Güneş, N., Güldal, H.T. 2014  Yaş Meyve ve Sebze Pazarlamasında Toptancı Hallerinde Depolama Hizmetinin Durumu: Ankara İli Örneği.  VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu. Bursa.
4.   Şanlı, H. Güldal, H.T., Altıntaş, N. 2014. Aile İşletmelerinde Üretilen Ürünlerin Pazarlama Olanakları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ulusal Aile Çiftçiliği Sempozyumu. s:21-25, 30-31 Ekim, Ankara.
5.  Özçelik, A., Güldal, H.T. 2015. Güneydoğu Anadolu Projesi Kapsamında Yapılan Arazi Toplulaştırma Çalışmaları: Mardin İli Örneği, Gap VII. Tarım Kongresi. s:91-98, 28 Nisan- 1 Mayıs, Şanlıurfa. 

6. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2016. Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Verime Etkisinin Belirlenmesi: Konya İlinde Buğday Yetiştiren Tarım İşletmeleri, XII Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi. Cilt: 1, s:157-166, 25-27 Mayıs, Isparta.

 Published Articles (SCI, SSCI, AHCI and others)


1. Şahinli, M.A., Özçelik, A., Güldal, H.T. 2017. Economic and Social Impacts by Agricultural Irrigations in Turkey. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 7(20): 30-35.

2. Güldal, H.T., Özçelik, A. 2017. Buğday Yetiştiriciliğinde Toprak Analizi Sonucuna Göre Kullanılan Gübrenin Maliyete Etkilerinin Belirlenmesi: Konya İli Cihanbeyli İlçesi Örneği. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 14(1):9-15.

3. Özalp, B., Güldal, H.T. 2017. Tohum, Kimyasal Gübre ve İlaç Kullanımı Açısından Mısır Üreticilerinin Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerine Duyarlılığı: Adana İli Örneği. Tarım Ekonomisi Dergisi, 23(1): 13-24.

NATIONAL PROJECT
2015 - 2016    BAP: Determination To Their Effects On Yield And Income According To Soil Analysis Results Of Fertilizer Used For Wheat Breeding Farm in Konya
2016- 2017 BAP: Evaluation of the Economic and Social Effects of the Asartepe Agricultural Irrigations Dam on Agriculture Establishments in the Ayaş County of Ankara Province
2011TÜBİTAK: Behavior of Agricultural Credit Usage of Farmes: In Case Of Isparta