ARŞ.GÖR. HÜSEYİN YÜCEL    
Adı : HÜSEYİN
Soyadı : YÜCEL
E-posta : huseyinyucel@ankara.edu.tr
Tel : 2126800/1367
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

I. Özgeçmiş:

1986 yılında Düzce'de doğdu. İlköğrenimini Milli Egemenlik İlköğretim okulunda tamamladı. Orta okul ve liseyi Bolu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. 2005 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne başladı ve 2009 yılında buradan mezun oldu. Mezuniyet tezi olarak “Kuzey Kafkasya Sürgünü”'nü çalıştı. 2009 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde başladığı yüksek lisans programını, “Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi ve İdari Yapısı Hakkında Bir İnceleme” başlıklı tezi ile 2012 yılında tamamladı. 2012 yılında aynı enstitüde birleşik doktora programına başladı, halen ders dönemindedir.

08.08.2013 tarihinden bu yana Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır.
 
05.02.2013 tarihinden itibaren Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Erasmus Koordinatör Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

 
II. Yabancı Dil: 

Arapça ve İngilizce