DOÇ.DR. HAKAN VOLKAN ŞENAVCI    
Adı : HAKAN VOLKAN
Soyadı : ŞENAVCI
E-posta : hvsenavci@ankara.edu.tr
Tel : 2126720 / 1319
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : FEN FAKÜLTESİ
Bölüm : ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Adı Soyadı: Hakan Volkan ŞENAVCI

Doğum Tarihi: 18 Ekim 1978

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fen Fakültesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara Üniversitesi

1996-2001

Y. Lisans

Fen Bil. Enst., Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2001-2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Fen Bil. Enst., Astronomi ve Uzay Bilimleri

Ankara Üniversitesi

2004-2011

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

  • Bazı Örten Çift Yıldızların Fotometrik Analizi  – Prof.Dr. Cemal AYDIN

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı  ve  Danışman(lar)ı :

  • SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi – Prof.Dr. Cemal AYDIN

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş.Gör.

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2003 – 2011

Yar.Doç.Dr.

Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2012 – 2014

  Doç.Dr.

  Fen Fakültesi, Ankara Üniversitesi

2014 – devam ediyor

Projelerde Yaptığı Görevler :


·         Örten Çift Yıldızların Işık ve Dikine Hız Eğrisi Analizleri, BAP Projesi (Proje No: 15A0759002), Araştırmacı

      ·         Aktif Yıldızların Yüzey Parlaklık Dağılımındaki Anormalliklerin Belirlenmesi, TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 115F033), Yürütücü

·         Potansiyel Ötegezegen Adayların Tayfsal ve Işık Ölçüm Analizleri, TÜBİTAK 1001 Projesi (Proje No: 114F099), Uzman Araştırmacı

·         Güneş Benzeri Yıldızlar ve Çift Yıldızslar Etrafında Ötegezegen Araştırmaları, BAP Projesi (Proje No: 13B3230006), Yardımcı Araştırmacı

·         Ankara Üniversitesi Rasathanesi Popüler ve Eğitsel Astronomi Etkinlikleri, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi (Proje No: 107B074), Uzman Personel

·         Seçilmiş Bazı W UMa Türü Örten Çift Yıldızların Işık Eğrilerinin Analizi, BAP Projesi (Proje No: 20040705090), Yardımcı Araştırmacı

·         ITAP (Institute of Theoretical and Applied Physics) Gözlemevi kurulumu, çalıştırılması ve popüler ve bilimsel içerikli etkinliklerin düzenlenmesi ve organizasyonu, Yardımcı Araştırmacı

·         7'den 77'ye Turunç Gökbilim Ve Fizik Şenlikleri, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projesi (Proje No: 111B124), Uzman Personel

·         TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’ne (TUG) 2002 – 2015 yılları arasında verilmiş, 107 geceyi kapsayan toplam 20 adet tayfsal ve fotometrik gözlem projesi – Araştırma Projesi

·         TiO-constrained Doppler Imaging of SW Lac (2009), McDonald Gözlemevi, Amerika Birleşik Devletleri – Araştırma Projesi

·         High Resolution Spectroscopy of the Contact Binary SW Lac (2009), Tautenburg Gözlemevi, Almanya – Araştırma Projesi

 

İdari Görevler :

Görev Unvanı

Yıl

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bil. Araş. ve Uyg. Merk. Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

2004 - 2007

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bil. Araş. ve Uyg. Merk. Haftanın bir Gecesinin Gözlem Sorumluluğu

2001 - 2009

AST-207 Güneş Sistemi dersinin yardımcı öğretim elemanı

2004 - 2010

AST-203 Gözlem Araçları dersinin yardımcı öğretim elemanı

2005 - 2006

AST-402 Pratik Astronomi dersinin yardımcı öğretim elemanı

2004 - 2009

AST-404 Gözlemsel Astronomi dersinin yardımcı öğretim elemanı

2009 - 2010

AST-204 Küresel Astronomi dersinin yardımcı öğretim elemanı

2009 - 2010

Ankara Üniversitesi Gözlemevi’nde düzenlenen popüler ve eğitsel  etkinlikler kapsamında gelen konuklara gök cisimlerinin izletilmesinde ve astronomi söyleşilerine katkıda bulunmak                                                                                    

2006 - 2009

Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü,

Bölüm Başkan Yardımcılığı

2012 - 2012

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bil. Araş. ve Uyg. Merk. Gözlem ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

2012 - (devam ediyor)

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bil. Araş. ve Uyg. Merk. Hizmet Konutları Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

2012 - (devam ediyor)

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bil. Araş. ve Uyg. Merk. Gözlem Araçları Teknik Sorumlusu

2012 - (devam ediyor)

A.Ü. Astronomi ve Uzay Bil. Araş. ve Uyg. Merk. Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

2012 - 2016

 

Ödüller :

•        Ankara Üniversitesi BYÖD - 2008

•        Ankara Üniversitesi BYÖD - 2009

•        TÜBİTAK Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü – 2011

•        TÜBİTAK BİDEB – 2214 Bursu


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2013-2015

Güz

MSS103 Astronomiye Giriş

2

İLA383 Astronomi ve Uzay Bilimleri 

3

0

801504 Işık Eğrisi Analiz Yöntemleri (lisansüstü)

3

0

İlkbahar

AST404 Gözlemsel Astronomi 6 0
801503 Etkileşen Çift Yıldızların Dönem Sorunları

3

0

801524 Astronomide Güncel Hesaplama Teknikleri

3

0


ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1. Baştürk, Ö.; Zola, S.; Liakos, A.; Nelson, R. H.; Gazeas, K.; Özavcı, İ.; Yılmaz, M.; Şenavcı, H. V.; Zakrzewski, B., "The absolute parameters of the detached eclipsing binary V482 Per", 2015, New Astronomy, 41, 42

A2. Yılmaz, M., Baştürk, Ö., Özavcı, İ., Şenavcı, H.V., Selam, S.O. “The absolute parameters of two W UMa type binaries in Ursa Majoris”, 2015, New Astronomy, 34, 271

A3. Çalışkan, Ş., Latkovic, O., Djurasevic, G., Özavcı, İ., Baştürk, Ö., Cséki, A., Şenavcı, H.V., Kılıçoğlu, T., Yılmaz, M., Selam, S.O. “Photometric Analysis of Overcontact Binaries AK Her, HI Dra, V1128 Tau, and V2612 Oph”, 2014, Astronomical Journal, 148, 126

A4. Nelson, R. H., Şenavcı, H.V., Baştürk, Ö., Bahar, E. “BI CVn - A spotted, overcontact, type-W eclipsing binary”, 2014, New Astronomy, 29, 57

A5. Yuan, J., Şenavcı, H.V. “Dynamical analyses of the companions orbiting eclipsing binaries - I. SW Lacertae”, 2014, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 439, 878

A6. Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Baştürk, Ö., Özavcı, I., Çalışkan, Ş., Kılıçoğlu, T., Tezcan, C.T. “A Tale on Two Close Binaries in Pegasus”, 2014, Baltic Astronomy, 23, 123

A7. Zola, S., Şenavcı, H. V., Liakos, A., Nelson, R. H., Zakrzewski, B. “Spectroscopic and photometric analysis of three detached binary systems: AP And, VZ Cep and V881 Per”, 2014, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 437, 3718

A8. Baştürk, Ö., Bahar, E., Şenavcı, H.V., Kılıçoğlu, T., Özavcı, İ., Burdanov, A., Yılmaz, M., Çalışkan, Ş., Tezcan, C.T., Yörükoğlu, O., Özkeleş, A., İzci, D.D., Gümüş, D., Avcı, Z., Öztürk, D., Selam, S.O.; Ekmekçi, F., Albayrak, B. “Times of Minima of Eclipsing Binaries and Mid-Transit Times of Transiting Exoplanets”, 2014, IAU-IBVS, no:6125

A9. Djurašević, G., Baştürk, Ö., Latković, O., Yılmaz, M., Çalışkan, Ş., Tanrıverdi, T., Şenavcı, H. V., Kılıçoǧlu, T., Ekmekçi, F. “Photometric Analysis of HS Aqr, EG Cep, VW LMi, and DU Boo”, 2013, Astronomical Journal, 145, 80

A10. Zola, S., Nelson, R. H., Şenavcı, H.V., Szymanski, T., Kuźmicz, A., Winiarski, M., Jableka, D. “Spectroscopic and photometric study of the contact binary BO CVn”, 2012, NewAstronomy, 17, 673

A11. Ekmekçi, F., Elmaslı, A., Yılmaz, M., Kılıçoğlu, T., Tanrıverdi T., Başturk, Ö., Şenavcı, H.V., Çalışkan, Ş., Albayrak, B., Selam, S. O. “Physical Parameters of Some Close Binaries: ET Boo, V1123 Tau, V1191 Cyg, V1073 Cyg and V357 Peg”, 2012, NewAstronomy, 17, 603

A12. Pribulla , T., Vaňko, M., Ammler-von Eiff, M., Andreev, M., Aslantürk, A., Awadalla, N., Baluďanský, D., Bonanno, A., Božić, H., Catanzaro, G., Çelik, L., Christopoulou, P.E., Covino, E., Cusano, F., Dimitrov, D., Dubovský, P., Eigmueller, P., Esmer, E.M., Frasca, A., Hambálek, Ľ., Hanna, M., Hanslmeier, A., Kalomeni, B., Kjurkchieva, D.P., Krushevska, V., Kudzej, I., Kundra, E., Kuznyetsova, Yu., Lee, J.W., Leitzinger, M., Maciejewski, G., Moldovan, D., Morais, M.H.M., Mugrauer, M., Neuhäuser, R., Niedzielski, A., Odert, P., Ohlert, J., Özavcı, İ., Papageorgiou, A., Parimucha, Š., Poddaný, S., Pop, A., Raetz, M., Raetz, S., Romanyuk, Ya., Ruždjak, D., Schulz, J., Şenavcı, H.V., Srdoc, G., Szalai, T., Székely, P., Sudar, D., Tezcan, C.T., Törün, M.E., Turcu, V., Vince, O., Zejda, M. “The Dwarf project: Eclipsing binaries - precise clocks to discover exoplanets”, 2012, Astronomische Nachrichten, 333, 754

A13. Şenavcı, H.V., Hussain, G.A.J., O’Neal, D., Barnes, J.R. “Investigating the Surface Inhomogeneities of the Contact Binary SW Lac I. Doppler Imaging”, 2011, Astronomy & Astrophysics, 529, 11

A14. Şenavcı, H.V., Nelson, R.H., Özavcı, İ., Selam, S.O., Albayrak, B. “DN Bootis: A Low Mass-ratio W UMa-type Contact Binary”, 2008, New Astronomy, 13, 468

A15. Selam, S. O., Albayrak, B., Şenavcı, H.V., Aksu, O. “Light curve solution and orbital period analysis of the contact binary V842 Herculis”, 2005, Astronomische Nachrichten, 326, 746

A16. Djurasevic, G., Albayrak, B., Selam, S.O., Erkapic, S., Şenavcı, H.V. “A Photometric Study of the Newly Found Eclipsing Binary V776 Cas”, 2004, New Astronomy, 9, 425

A17. M., Yılmaz, Ö., Baştürk, N., Alan, H.V., Şenavcı, T., Tanrıverdi, T., Kılıçoğlu, Ş., Çalışkan, L., Çelik, G., Aydın, D., Çakan, D., Bilgiç, N.D., Uluş, A., Elmaslı, S.O., Selam, B., Albayrak, F., Ekmekçi "New Times of Minima of Some Eclipsing Binary Stars and Maxima of Pulsating Stars", 2009, IAU-IBVS, no:5887

A18. H.V., Şenavcı, T., Tanriverdi, E., Törün, A., Elmaslı, T., Kılıçoğlu, D., Çınar, S., Sipahioğlu, N., Alan, T., Çolak, M., Yılmaz, N.D., Uluş, Ö., Baştürk, Ş., Çalışkan, G., Aydın, F., Ekmekçi, B., Albayrak, S.O., Selam "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars", 2007, IAU-IBVS, no:5754

A19. T., Kılıçoğlu, Ö., Baştürk, H.V., Şenavcı, M., Yılmaz, T., Tanrıverdi, N., Alan, S., Sipahioğlu, G., Aydın, L., Çelik, Ş., Çalışkan, A., Elmaslı, G., Gökay, D., Çakan, Y., Demircan, F., Ekmekçi, S.O., Selam, K., Yüce, B., Albayrak "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars", 2007, IAU-IBVS, no:5801

A20. Aksu, O., Özavcı, İ., Yüce, K., Tanrıverdi, T., Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Kara, A., Kaya, F., Helvacı, M., Çetintaş, C., Çınar, D., Özuyar, D., Baştürk, O., Aydın, E., Atlagan, O., Şener, H.T., Kabadayı, O., Yelkenci, K., Evin, B. "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars", 2005, IAU-IBVS, no:5588

A21. T., Tanrıverdi, E., Kutdemir, A., Elmaslı, H.V. Şenavcı, B., Albayrak, S.O., Selam, C., Aydın, O., Aksu, İ., Bulca, D., Çınar, A., Kara, M., Demirhan, M., Yılmaz, C., Çetintaş, A.P., Gözler, T., Karakaş, A.S., Sezgin, B., Turhanoglu "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars", 2003, IAU-IBVS, no:5407

A22. S.O., Selam, B., Albayrak, H.V., Şenavcı, T., Tanrıverdi, A., Elmaslı, A., Kara, O., Aksu, M., Yılmaz, T., Karakaş, D., Çınar, M., Demirhan, S., Şahin, S., Çeviker, A., Gözler "Photoelectric Minima of Some Eclipsing Binary Stars", 2003, IAU-IBVS, no:5471

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Tezcan, C. T.; Şenavcı, H. V.; Yorukoglu, O., "A GUI for Analyzing the Period Changes of Eclipsing Binary Stars: ANGORA", 2015, ASPC, 496, 290

B2. Bahar, E.; Şenavcı, H. V.; Baştürk, Ö., "A Python-based GUI Software to Calculate Times of Maximum and Minimum: Xtrema", 2015, ASPC, 496, 288

B3. Latkovic, O.; Çalışkan, Š.; Djurasevic, G.; Özavcı, I.; Baştürk, Ö.; Cseki, A.; Şenavcı, H. V.; Kilicoglu, T.; Yılmaz, M.; Selam, S. O., "Modeling and Period Study of the Overcontact Binary V1128 Tau", 2015, ASPC, 496, 215

B4. Şenavcı, H.V., O’Neal, D., Hussain, G.A.J., Barnes, J.R. “The Surface Brightness Conribution of II Peg: A Comparison of TiO Band Analysis and Doppler Imaging”, 2015, Cambridge University Press, 18, 665

B5. Baştürk, Ö., Hinse, T.C., Özavcı, İ., Tezcan, C.T., Şenavcı, H.V., Burdanov, A., Yörükoğlu, O., Orhan, R., Selam, S.O. “High precision defocused observations of planetary transits”, 2014, Contributions of the Astronomical Observatory Skalnaté Pleso, 43, 402

B6. Şenavcı, H.V. “Surface Brightness Variation of the Contact Binary SW Lac: Clues from Doppler Imaging”, 2012, IAUS, 282, 496

B7. Çelik, L., Ekmekçi, F., Nemec, J., Kolenberg, K., Benkö, J.M., Szabo, R., Kurtz, D.W., Kinemuchi, K., Şenavcı, H.V. “How to Correctly Stitch Together Data of a Blazhko Star”, 2012, Astrophysics and Space Science Proceedings, vol.31, DOI 10.1007/978-3-642-29630-7

B8. Ekmekçi, F., Çelik, L., Şenavcı, H.V. “RR Lyrae Stars, ST Boo and RR Leo: 2007 Observations and The Preliminary Results of the Frequency Analysis”, 2012, Astrophysics and Space Science Proceedings, vol.31, DOI 10.1007/978-3-642-29630-7

B9. Şenavcı, H.V., Albayrak, B., Selam, S.O., Ak, T. “The Period Variation of V839 Oph”, 2006, Astrophysics & Space Science, 304, 35

B10. Selam, S.O., Albayrak, B., Yılmaz, M., Şenavcı, H.V., Özavcı, İ., Çetintaş, C. "First Ground-Based Photometry and Light Curve Analysis of the Recently Discovered Contact Binary HX UMa", 2005, Astrophysics & Space Science, 296, 305

B11. Tanrıverdi, T., Şenavcı, H.V., Selam, S.O., Albayrak, B. “A photometric study of the recently discovered contact binary ET Leonis”, 2004, ASPC, 318, 189

B12. Şenavcı, H.V., Elmasli, A., Selam, S.O., Albayrak, B. “A photometric study of the neglected contact binary V842 Herculis”, 2004, ASPC, 318, 186

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

C1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. Selam, S.O., Baştürk, Ö., Elmaslı, A., Şenavcı, H.V., Albayrak, B. “V502 Ophiuchi Çift Yıldız Sisteminin Işık Eğrisi ve Dönem Analizi”, 2009, Çankaya University Journal of Arts and Sciences, iss. 12, p. 151

D2. Albayrak, B., Şenavcı, H.V., Selam, S.O., ASART “HV Aquaris Çift Yıldızının Fotometrik Analizi”,  2007, Çankaya University Journal of Arts and Sciences, iss. 7, p. 1

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1. H.V., Şenavcı, L., Çelik, F., Ekmekçi, M.E., Törün, J.M., Nemec, K., Kolenberg, J.M.,  Benko, R., Szabo, D.W., Kurtz, K., Kinemuchi “Kepler Verilerinin Analizlere Uygun Yapıya Dönüştürülmesi”, 2012, XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi Tebliğleri, s. 203

E2. Şenavcı, H.V. “Doppler Görüntüleme Tekniği Kullanılarak SW Lac’ın Yüzey Haritalarının Elde Edilmesi”, 2010, XVII. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s.434

E3. Şenavcı, H.V., Albayrak, B., Selam, S.O., Aydın, C. “SW Lac’ın TUG-TFOSC Tayfları”, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 1013

E4. Çelik, L., Ekmekçi, F., Şenavcı, H.V. “ST Boo ve RR Leo’nun Frekans Analizlerinin Ön Sonuçları”, 2008, XVI. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 1170

E5. Şenavcı, H.V., Çolak, T., Müyesseroğlu, Z., Selam, S.O., Albayrak, B. “TX Her ve HS Her Çift Yıldızlarının Işık Eğrisi Analizi”, 2006, XV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 767

E6. Özavcı, İ., Elmaslı, A., Aksu, O., Yılmaz, M., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Tanrıverdi, T., Kara, A., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B. "AM Leo ve TX Her Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi", 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 305

E7. Yılmaz, M., Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Aksu, O., Kara, A., Elmaslı, A., Özavcı, İ., Albayrak, B., Selam, S.O. "NN Vir ve V351 Peg’in Fotometrik Analizi", 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 235

E8. Şenavcı, H.V., Yılmaz, M., Özavcı, İ., Aksu, O., Çetintaş, C., Elmaslı, A., Kara, A., Tanrıverdi, T., Albayrak, B., Selam, S.O. "V776 Cas ve V842 Her Değen Çift Yıldızlarının Işık Eğrisi Analizi", 2004, XIV. Ulusal  Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 225

E9. Tanrıverdi, T., Çetintaş, C., Şenavcı, H.V., Kara, A., Aksu, O., Özavcı, İ.,  Elmaslı, A., Yılmaz, M., Selam, S.O., Albayrak, B. "SW Lac’ın 3 Yıllık Işık Eğrisi Değişimi", 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 245

E10. Elmaslı, A., Özavcı, İ., Tanrıverdi, T., Kara, A., Yılmaz, M., Şenavcı, H.V., Aksu, O., Çetintaş, C., Ak, T., Selam, S.O., Albayrak, B. "AR Aur ve UV Leo Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi", 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri, s. 230

E11. Çelik, L., Ekmekçi, F., Şenavcı, H.V. "KIC 7671081 Yıldızının Frekans Analizi", 2012, XVIII. Ulusal Astronomi ve Uzay Bilimleri Kongresi Tebliğleri, s. 529 [poster]

E12. C., Çetintaş, H.V., Şenavcı, A., Elmaslı, T., Tanrıverdi, M., Yılmaz, İ., Özavcı, A., Kara, O., Aksu, B., Albayrak, S.O., Selam "BB Peg’in Dönem ve Işık Eğrisi Analizi", 2004,  XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri [poster]

E13.   O. Aksu, A. Kara, M. Yılmaz, İ. Özavcı, T. Tanrıverdi, A. Elmaslı, C. Çetintaş, H.V. Şenavcı, S.O. Selam, B. Albayrak “UX Her ve CO Lac Çift Sistemlerinin Dönem Değişimi", 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri [poster]

E14.   A. Kara, O. Aksu, T. Tanrıverdi, C. Çetintaş, H.V. Şenavcı, M. Yılmaz, İ. Özavcı, A. Elmaslı, T. Ak, B. Albayrak, S.O. Selam "CF Tau Çift Yıldızının Dönem Değişimi", 2004, XIV. Ulusal Astronomi Kongresi Tebliğleri [poster]

E15.   Şenavcı, H.V. ve Albayrak, B. “UX Her, TX Her ve YY Eri Sistemlerinin Dönem Değişimleri”, 2002, XIII. Ulusal Astronomi Toplantısı, 2-6 Eylül, TUBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Antalya [poster]