ARŞ.GÖR. HALİM YAR    
Adı : HALİM
Soyadı : YAR
E-posta : hyar@ankara.edu.tr
Tel :
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm :
Kişisel Akademik Bilgiler