PROF.DR. HAKAN YARDIMCI    
Name : HAKAN
Surname : YARDIMCI
E-Mail : hyardimci@ankara.edu.tr
Phone Number : 03123170315/4375
Title : PROF.DR.
Unit : FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Department : Department of Microbiology
Personal Information

COMMUNICATION INFORMATION:

Telephone: 0 312 3170315-4375

E-mail: hyardimci@ankara.edu.tr

Address:  Ankara University Faculty of Veterinary Medicine Department of Microbiology, 06110, Diskapi, 06110, Ankara, TürkiyePERSONAL INFORMATION:

 

Birth place: Mardin
Birth date: 17.06.1961
Marital status: Married
Foreign language: English 

ACADEMICAL DEGREES:

1. Master, Ankara University Faculty of Veterinary Medicine, 1984 
2. phD, Ankara University Faculty of Veterinary Medicine Department of Microbiology, 1989.
3. Assistant Professor, Ankara University Faculty of Veterinary Medicine Department of Microbiology, 1992.
4. Assoc. Professor, Ankara University Faculty of Veterinary Medicine Department of Microbiology, 1995. 
5. Professor, Ankara University Faculty of Veterinary Medicine Department of Microbiology, 2001.


PROFESSIONS:

1. Microbiology (Brucella, Mycobacterium) 
2. Biotechnology

3. Epidemiology

4. Biological Weapons

5. Genetically Modified Organisms

 

ARTICLES

1-Diker, K.S. ve Yardımcı, H. (1986): Campylobacter jejuni izolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması ve nemin koloni morfolojisi üzerine etkisi. Mikrobiyoloji Bült., 20(3) :115-119. 
2-Diker, K.S., Yardımcı, H. ve Arda, M. (1987): Bazı dezenfektanların Campylobacter jejuni üzerindeki etkilerinin araştırılması. Mikrobiyoloji Bült.,21(2) : 86-90.
3-Diker, K.S., Yardımcı, H., and Aydın, N. (1987): Location of thermophilic Campylobacter spp. in various parts of chicken intestines. A.Ü. Vet. Fak. Derg.,34(3) : 570-576.
4-Diker, K.S., Yardımcı, H., Aydın, N. and Arda, M. (1987): The comparison of in vitro antimicrobial susceptibility of Campylobacter jejuni from avian and bovine-ovine origin. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 34(3) : 549-554. 
5-Diker, K.S., Aydın, N., Yardımcı, H. and Arda,M. (1988): Isolation of Campylobacter jejuni,Campylobacter coli and Campylobacter laridis from intestine of broilers. A. Ü. Vet. Fak. Derg., 34(2) : 207-215. 
6-Diker, K.S., Aydın, N., Yardımcı, H. ve Erdeğer, J. (1988): Klinik materyallerden Acinetobacter lwoffi izolasyonu. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 6(2) : 95-100.
7-Şahal, M., İmren, H.Y., Börkü, M.K. ve Yardımcı, H. (1989): Türkiye’de sığırlardaTrichophytie infeksiyonuna karşı ilk avirulent aşı uygulamaları. A.Ü. Vet. Fak. Derg., 35(2-3):567-587.
8-Diker, K.S., Yardımcı, H. and Hashimoto,K. (1989): Survival of Haemophilus somnus in biological milieus. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 6(5) : 127-136.
9-Diker, K.S. and Yardımcı, H. (1989): Isolation and characterization of campylobacter species from chickens. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences., 13(3) : 257-264.
10-Sancak, Y.C., Boynukara, B. ve Yardımcı, H., (1993): Van otlu peynirlerinde brucella’ların varlığı ve dayanma süresi üzerine bir araştırma. Veterinarium, 4(1): 1-3.
11-Boynukara, B., Berktaş, M., Kırış, M., Yardımcı, H., Baydaş, B. ve Aksakal, A. (1994): Van şehir merkezi anaokulu öğrencilerinde boğaz kültürlerinin değerlendirilmesi. Van Tıp Derg., Yıl : 1, Sayı : 3, s. 35-41.
12- Yardımcı, H., Diker, K.S. and Akan, M. (1994): Use of ELISA for detection of campylobacter antibodies in sheep. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences.,18(3) : 129-133.
13-Esendal,Ö., Yardımcı, H. ve Aydın, N. (1995): Kanatlı hayvanlarda Mycoplasma gallisepticum ve M. synoviae’ye karşı oluşan antikorların tesbitinde serum lam aglutinasyon (SPA), hemaglutinasyon inhibisyon (HI) ve immunocomb katıfaz immunoassay yöntemlerinin karşılaştırılması. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 8(3): 33-45.
14-Yardımcı, H., Esendal, Ö.M., Küçükayan, U. ve Erdemoğlu, A. (1995): Koyun brucellosis’inin serolojik eşhisinde dithiothreitol ve EDTA’nın kullanılması. A.Ü. Vet. Fak. Derg.,42(2):241-245.
15-Zaimoğlu, L., Kalaycı, A., Aslan, B., Zıraman, F. ve Yardımcı, H. (1995): Kalsiyum hidroksitin irrigasyon solusyonu olarak kullanıldığında antibakteriyal etkinliğinin in vivo incelenmesi. Atatürk Üniv. Diş. Hek. Fak. Derg., 5(2): 69-72. 
16-Yardımcı, H., Aksu, A. ve Erdem, B. (1995): Sağlıklı boğaların spermalarından aerobik bakteri izolasyon ve identifikasyonu. Etlik Vet. Mikrob. Derg.,8(1-2): 254--263.
17-Yardımcı, H., Esendal, Ö. ve Aydın, N. (1995): Sığır brucellosis’inin serum aglutinasyon, komplement fikzasyon ve immunocomb testleriyle teşhisi. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 8(3): 24-32.
18-Şanlı, Y., Aştı, R., Bilgili, A., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Filazi, A. ve Akan, M. (1997): Kanatlı hayvan immun sistemi üzerine antibakteriyal ilaçların etkileri. Etlik Vet. Hek. Derg.,9(2): 159-179.
19-Koçak, C., Akan, M, ve Yardımcı, H (1998): Bacteriological quality of ice cream marketed in Ankara. A.Ü. Vet.Fak.Derg., 45(1):131-134.
20-Yardımcı, H., Boynukara, B., Akan, M. ve Diker, K.S.(1998): Van çevresindeki koyunlarda campylobacter antikorlarının ELISA ile saptanması. YYÜ. Vet. Fak. Derg.,9(1-2): 1-4.
21-Yardımcı, H., Akan, M. ve Atasever, A.(1998): Brucella canis’in biyolojik materyallerde yaşam süresi. YYÜ. Vet. Fak. Derg.,9(1-2): 5-8.
22-Yardımcı, H., Erdeğer, J. ve Akan, M.(1998): Dezenfektanların Brucella canis üzerine etkileri. YYÜ. Sağlık Bil. Enst. Derg.,4(1-2): 13-16.
23-Şanlı, Y., Aştı, R., Yardımcı, H., Bilgili, A., Kurtdede, N., Filazi, A. ve Yarsan,E. (1998): Kanatlı immun sistemi üzerine bazı antibakteriyel ilaçların etkileri. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences.,23(6):547-556.
24- Esendal, Ö.M., Yardımcı, H., Keskin, O. ve Altay, G. (2001): Sığır, koyun ve keçi brucellosisinin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve coombs testinin kullanılması. Ankara.Üniv. Vet.Fak.Derg., 48(1):97-102.
25-Aydın, N., Yardımcı, H., Gümüşsoy, S ve Erdem, B. (2001): Tavuklarda Newcastle hastaliğinın ELISA ve HI testleri ile tanısı. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences., 25(1): 1-6. 
26-Altay, G. ve Yardımcı, H.(2001): Tavuklarda Salmonella enteritidis antikorlarının serum ve yumurta sarısında ELISA ile saptanması. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences., 25:983-988.
27- Yardımcı, H., Erdeğer, J, Akan, M. ve Yıldırım, M (2002): Civcivlerin deneysel campylobacter infeksiyonunda kolonizasyon, translokasyon ve antikor yanıtı. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences., 26: 1367-1374 
28- Şeker, E. ve Yardımcı, H. (2003): Mikrobiyoloji laboratuarlarında biyogüvenlik. Orlab on-line mikrobiyoloji dergisi, 1(4): 3-32

29. Cantas  H, Muwonge A, Sareyyupoglu B, Yardimci H, Skjerve E,  Q fever abortions in ruminant and associated on-farm risk factors in Northern Cyprus. BMC Veterinary Research , 7:13 - 2011

30. Şeker E, Kuyucuoğlu Y, Sareyyüpoğlu B, Yardımcı H, PCR detection of shiga toxins, enterohaemolysin and intimin virulence genes of Escherichia coli O157:H7 strains isolated from faeces of anatolian water  buffaloes in Turkey, Zoonoses and Public Health, 57: 33-37, 2010

31. Fındık A, Yardımcı H, Tavuklarda infeksiyöz korizanın serolojik teşhisinde aglutinasyon, hemaglutinasyon inhibisyon ve indirek hemaglutinasyon testlerinin karşılaştırılması. Ankara Univ Vet Fak Derg, 57: 69-72, 2010

32. Şeker E, Yardımcı H, Sağlıklı anadolu manda yavrularında nazal boşluğun aerobik bakteriyel florası. Ankara Univ Vet Fak Derg, 57: 65-68, 2010

33.Sareyyüpoğlu, B, Çelik OK, A, Cantekin, Z, Yardımcı, H, Akan, M, Akçay, A, Polymerase chain reaction detection of Salmonella spp. in fecal samples of pet birds. Avian Diseases, 52: 163-167, 2008

34. Seker, E, Yardimci, H, First isolation of Escherichia coli O157:H7 from faecal and milk specimens from Anatolian water buffaloes (Bubalus bubalus) in Turkey. J South African Vet Assoc 79: 167-170, 2008

35. Yardımcı H., Ünal C B, Ataseven L, Sareyyüpoğlu, B, Sığır tüberkülozunun PCR ile tanısı ve Mycobacterium bovis in spoligotiplendirme yöntemi ile genotiplendirilmesi. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54: 183-189., 2007.

36. Şeker E, Çelik A, Yardımcı, H, Ankara ilinde kafes kuşu dışkılarında termofilik campylobacter izolasyonu. Ankara Üniv Vet Fak Derg, 54:43-46, 2007

37. Eser, V, Yardımcı, H.(2009): Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasarısı Taslağı Üzerine Bir Değerlendirme. Dünya Gıda Dergisi., sayı: 2009/7., sayfa:20-23.

38. Yardımcı, H ve Bozkurt, F., Genetiği değiştirilmiş veteriner tıbbi ürünlerine ilişkin Avrupa birliği direktifleri. Erişim: http://www.abvizyon.com/315.htm.

 

PRESENTATIONS
1. Diker, K.S. ve Yardımcı, H. (1986) : Campylobacter jejuni izolasyon yöntemlerinin karşılaştırılması ve nemin koloni morfolojisi üzerine etkisi. 22. Türk Mikrobiyoloji Kongresi,24-26 Haziran,Sivas, s. 38.
2. Yardımcı, H.. ve Arda, M. (1987) : Aşı üretiminde yeni teknikler. 5. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, KÜKEM Derg., 10(2) : 172. 
3. Diker, K.S., Aydın, N., Arda, M. ve Yardımcı, H. (1987) : Tavuklardan Campylobacter jejuni, C.coli ve C.laridis izolasyonu 5. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, KÜKEM Derg., 10(2) : 126. 
4. Diker, K.S. ve Yardımcı, H. (1988) : Hasta ve sağlıklı hayvanlarda campylobacter insidensinin saptanması ve campylobacter’lerin zoonotik önemleri.Konya Bölgesi 5. Hayvancılık ve Beslenme Sempozyumu, 24 Mayıs, Konya, s. 33. 
5. Arda, M., Yardımcı, H. ve Çetin, C. (1988) : Aşı üretiminde biyoteknoloji. 1. Ulusal Biyoteknoloji Sempozyumu, 5-7 Eylül, Ankara, s. 31.
6. Aydın, N., Erdeğer, J. ve Yardımcı, H. (1989) : Brucella mikroorganizmaları ile diğer mikroorganizmalar arasındaki ilişkiler. Uluslararası Brucellosis Sempozyumu,18-20 Ekim 1988, İstanbul, s. 47-64.
7. Arda, M., Çetin, C. ve Yardımcı, H. (1989): Neonatal buzağılarda bağışıklık. Uluslararası Buzağı Hastalıkları Sempozyumu, 26-28 Eylül, Hayvan hastalıkları araştırma enstitüsü, Etlik, s.1-6.
8. Şahal, M., İmren, H.Y., Börkü, N.K. and Yardımcı, H. (1989) : The first avirulent vaccine in control of trichophyton infection in cattle in Turkey. Proceedings of the First World Congress of Veterinary Dermatology, 27-30 September, Dijon, France. Advances in Veterinary Dermatology, Vol. 1, pp. 467-468.
9. Akay,Ö., İzgür, M. ve Yardımcı, H. (1989) : Biyoteknolojik aşılar. 6. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı. KÜKEM Derg., 12(2): 74-75.
10. Aydın, N., Minbay, A., İzgür, M. and Yardımcı, H. (1991) : Brucellosis in sheep and goats. Brucella and brucellosis in man and animals. Proceedings of a Symposium held under the auspices of the Federation of European Microbiological Societies, 24-26 September,İzmir. Publication of the Turkish Microbiological Society, No. 16, pp. 51-65.
11. Arda, M., Aydın, N. ve Yardımcı, H. (1991) : Hayvan hastalıklarından korunma ve mücadele yöntemleri. 2. Hayvancılık Kongresi,17-19 Haziran, Ankara, s. 301-322.
12. Arda, M. ve Yardımcı, H. (1991) : Polimeraz zincir reaksiyonunun hastalıkların teşhisinde kullanılması. 7. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, KÜKEM Derg., 14(2) 4.
13. Arda, M. ve Yardımcı, H. (1992) : Biyoteknolojik aşıların üretim stratejileri ve özellikleri. 25. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa, s. 19-20.
14. Diker, K.S., Yardımcı, H., Akan, M., Yıldız, A., Erdeğer, J., Aydın, N. ve İstanbulluoğlu, E. (1992): 1982-1992 yılları arasında hayvanlardan campylobacter izolasyonu : retrospektif bir çalışma. 25. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-11 Eylül, Bursa, s.37.
15. Sancak, Y.C., Boynukara, B. ve Yardımcı, H. (1993) : Van otlu peynirlerinde brucellosis’in varlığı ve dayanma süresi üzerine bir araştırma. 1. Uluslararası Veteriner Halk Sağlığı Sempozyumu, 22-23 Ekim, Konya, s.24.
16. Yardımcı, H., Aksu, A. ve Erdem. B. (1994): Sağlıklı boğaların spermasından aerobik bakteri izolasyon ve identifikasyonu. 1. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 27-29 Eylül, Ankara, s. 105. 
17. Arda, M. ve Yardımcı, H. (1994): Kanatlı hayvan hastalıklarının teşhisinde polimeraz zincir reaksiyonunun kullanılması. 26. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 Nisan, Antalya, s.223.
18. Aksu, A, Yardımcı, H. ve Tekin N. (1994): Boğalarda androlojik muayene ve mikrobiyolojik numune alınması. 1. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi,27-29 Eylül, Ankara, s.101.
19. Yardımcı, H., Esendal, Ö. ve Aydın, N. (1995): Sığır brucellosis’inin serum aglutinasyon, komplement fikzasyon ve immunocomb testleriyle teşhisi. 9. KÜKEM Kongresi Özel Sayısı, KÜKEM Derg., 18(2): 30. 
20. Yardımcı, H., Esendal, Ö.M., Küçükayan, U. ve Erdemoğlu, A. (1995): Koyun brucellosis’inin serolojik teşhisinde dithiothreitol ve EDTA’nın kullanılması. Marmara Bölgesi 2. Hayvancılık Kongresi, 25-27 Ekim 1995, Bursa, Tebliğ Özetleri Kitabı, s.43.
21. Esendal, Ö., Yardımcı, H. ve Aydın, N. (1995): Kanatlı hayvanlarda Mycoplasmagallisepticum ve M. synoviae’ye karşı oluşan antikorların tesbitinde serum lam aglutinasyon (SPA), hemaglutinasyon inhibisyon (HI) ve immunocomb katıfaz immunoassay yöntemlerinin karşılaştırılması. YUTAV 95 Uluslararası TavukçulukFuarı ve Konferansı, 24-27 Mayıs, İstanbul, s.322-331. 
22. Yardımcı, H., Arda, M. ve Akay, Ö.(1996): Tavuk hastalıklarından korunmada biyoteknolojik aşılar. III. Uluslararası tavukçuluk ve tavuk hastalıkları sempozyumu, 3-5 Ekim, Manisa.
23. Akan, M.,Atasever, A. ve Yardımcı, H. (1996): Bıldırcınlarda aspergillozis. I. Uluslararası Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 25-27 Eylül, İstanbul, s. 184.
24. Şanlı, Y., Aştı, R., Bilgili, A., Yardımcı, H., Kurtdede, N., Filazi, A. ve Akan, M.(1997): Kanatlı hayvan immun sistemi üzerine antibakteriyal ilaçların etkileri. Uluslararası Tavukçuluk Kongresi, 14-17 Mayıs, 1997, İstanbul. 
25. Yardımcı, H. (1997): Sığırlarda görülen önemli bakteriyel hastalıklar. I. Hayvancılık kongresi, 12-14 Haziran, Lefkoşa, KKTC. 
26. Koçak, C., Akan, M. ve Yardımcı, H. (1997): Bacteriological quality of ice creammarketed in Ankara. International Symposium on Ice Cream, September 18-19, Athene, Greece.
27. İzgur, M., Esendal, O.M., Yardımcı, H., Erdeğer, J. and Yaman, Can, H.(1998): Vaccine production and vaccination strategies to control animal diseases in Turkey. First world congress on vaccines and immunization. April 26-30,The Marmara, İstanbul.
28. Yardımcı, H., Boynukara, B., Akan, M. and Diker, S.(1998): A serosurvey for campylobacter antibodies in sheep in East Anatolia. The First International Conference on Sheep and Goat Diseases and Productivity. October 23-25. Jordan, Univ. of Sci. and Tech., Faculty of Veterinary Medicine, Irbid-Jordan.
29. Erdeğer,J., Esendal, Ö.M., Yardımcı, H. ve İzgür, M.(1998): Sığır ve koyun brucellosisinin teşhisinde alternatif yöntemler. Ulusal sığır ve koyun yavru atma sempozyumu, 6-8 Ekim ,Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, İstanbul.
30. Yardımcı, H., Diker, S. ve Akan, M (1998): Koyunlarda Campylobacter antikorlarının ELISA ile saptanması. Ulusal sığır ve koyun yavru atma sempozyumu, 6-8 Ekim ,Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü, 
İstanbul. 
31. Esendal, Ö.M., Yardımcı, H., Yıldırım, M., İlhan, Z., Altay,G. ve İzgür, M.(1998): Brucella türlerinin identifikasyonunda boya emdirilmiş disklerin kullanılması. III. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 23-25 Eylül, Uludağ Üniv. Vet. Fak., Bursa.
32. Aydın, N., Yardımcı, H., Gümüşsoy, S ve Erdem, B. (1999): Tavuklarda Newcastle hastalığı tanısı ve aşılı sürülerde antikor düzeylerinin saptanmasında ELISA ve HI testlerinin kullanılması.YUTAV/İstanbul. 
33. Diker, K.S. ve Yardımcı, H. (2000): Tip III Makinalar: Gram negatif bakterilerin salgısal silahları. Dördüncü Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi.26-28 Eylül, Ankara Üniv. Vet.Fak., Ankara.
34. Esendal, Ö.M., Yardımcı, H., Yıldırım, M. ve Altay, G. (2000): Sığır, koyun ve keçi brucellosisinin serolojik tanısında konvansiyonel testler ve coombs testinin kullanılması. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi.26-28 Eylül, Ankara Üniv. Vet.Fak., Ankara. 
35. Yardımcı, H., Erdeğer, J., Akan, M. ve Yıldırım, M. (2000): Civcivlerin deneysel campylobacter infeksiyonunda kolonizasyon, translokasyon ve antikor yanıtı. IV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi.26-28 Eylül, Ankara Üniv. Vet.Fak., Ankara.
36. Altay, G. ve Yardımcı, H.(2000): Tavuklarda Salmonella enteritidis antikorlarının serum ve yumurta sarısında ELISA ile saptanması. IV.ü Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi.26-28 Eylül, Ankara Üniv. Vet.Fak., Ankara.
37. Yardımcı, H. ve Esendal, Ö.M. (2001): Zoonotik Mantarlar ve Tanısı. İkinci Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi. 19-21 Haziran., Türk Mikrobiyoloji 
Cemiyeti Yay. No: 39, s.121-124 
38. Yardımcı, H (2002): Hayvanlarda tüberküloz epidemiyolojisi. IV. Ulusal Mikobakteri Simpozyumu. 31 Ekim-2 Kasım, Simpozyum kitabı, s.94-97, Abant.
39. Yardımcı, H. (2002): Biyolojik silahlar ve Anthrax. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 24-26 Eylül, Konya
40. Yardımcı, H., Ünal, C.B., Kökçü, L, ve Sareyyüpoğlu, B. (2002): Sığır yapay örneklerinde Mycobacterium bovis’in real time pcr ile tanısı. V. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 24-26 Eylül, Konya. 
41. Yardımcı, H. (2004): Bakteriyel zoonoz etkenlerinin ülkemizdeki evcil ve yabani hayvanlardaki durumu. 31. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, s. 126-128, Kuşadası,
42. Ceyhan, İ., Yardımcı, H. , Tarhan, G. (2004): Değişik kaynaklardan izole edilen Mycobacterium bovis suşlarının moleküler tiplendirilmesi. 3. Ulusal Moleküler ve Tanısal Mikrobiyoloji Kongresi, 28 Haziran-1 Temmuz 2004, Program ve Bildiri Özeti Kitabı. 194.
43. Yardımcı, H., Ünal, C.B., Kökçü, L, ve Sareyyüpoğlu, B. (2004): Sığır tüberkülozunun PZR ile tanısı ve Mycobacterium bovis’in genotiplendirilmesi. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 14-16 Eylül, Elazığ.
44. Yardımcı, H. (2004): Genetiği değiştirilmiş organizmalar ve biyogüvenlik. VI. Ulusal 
Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 14-16 Eylül, Elazığ.
45. Şeker, E, Çelik, A, Yardımcı, H. (2004): Ankara ilinde kafes kuşu dışkılarından termofilik campylobacter izolasyonu. VI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi. 14-16 Eylül, Elazığ.
46. Yardımcı, H. (2004): Evcil ve vahşi hayvanlarda tularemi: klinik-tanı-tedavi- korunma. Tularemi sempozyumu. 4 Aralık, Zonguldak.

47. Şeker, E, Yardımcı, H (2006): Afyon Bölgesinde Manda Dışkı ve Sütlerinden Escherichia coli O157:H7 izolsayonu VII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, 26-28 Eylül 2006, Antalya

48. Yardımcı, H (2006): Veteriner Hekimlik Yönünden Mikobakteriler,  I. Ulusal Zoonoz Kongresi, 3-6 Aralık 2007, Erzurum

49.TV’de Konuşmacı: Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftasında, doğal kaynaklarımızı, tarımsal ürünlerimizi nasıl koruyoruz? Nasıl kullanıyoruz ? Neden tarım ürünü ihraç ediyoruz ? Yerli ürünlerimizi niçin tercih etmiyoruz? sorularının cevaplarını arıyoruz. Bu Toprağın Sesi Programı, 12 Aralık 2006,  TRT-3/GAP.

50. Yardımcı, H (2007): Transgenik Hayvan Teknolojisi, 6. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Biyoteknoloji, Biyogüvenlik ve Sosyoekonomik Yaklaşımlar, Ankara Universitesi, 15-17 Kasım 2007, Ankara

51. Yardımcı, H (2008): Biyoteknoloji Çağında Hayvan Etiği, 7. Ankara Biyoteknoloji Günleri, Veteriner Bilimlerinde Biyoteknoloji, Ankara Universitesi, 13-14 Kasım 2008, Ankara.

52. Yardımcı, H (2008): Hayvan Deneyleri ve Etik. VIII. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi, YYÜ Kampüsü,7-9 Ekim 2008, Van

53. Yardımcı, H (2008): 1.Çalıştayın değerlendirilmesi. Yapabildiklerimiz-yapamadıklarımız .Ulusal Akademik Yayıncılık 2008, Hacettepe Üniversitesi, 21-22 Kasım 2008, Ankara

54. Yardımcı, H (2008): Hayvan Deneyleri Etik Kurulları: Yeni Bir Başlangıç mı? Uluslararası Katılımlı V. Tıp Etiği Kongresi, Ankara Üniversitesi 13-15 Kasım 2008, Ankara.

55. Yardımcı, H (2009): Ulusal biyogüvenlik kanun taslağı . 7.Uluslararası katılımlı türk toksikoloji derneği kongresi, ODTÜ,  30 Mayıs-1 Haziran, Ankara

56. TV’de Konuşmacı: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar, Gürkan Zengin’le Arayış Programı, 24 Haziran 2009, ATV

57. Panelist: 'Halk Sağlığında ve Gıda Güvenliğinde Veteriner Hekiminin Önemi'', AVHO, Çağdaş Sanatlar Merkezi, 22 Ekim 2009, Ankara.

58. Panelist: Hayvan Temelli GDO Çalışmaları ve Ulusal Biyogüvenlik Kanun Tasrısı Taslağı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 11 Kasım 2009, Ankara.

59. Çalıştay (Düzenleme Kurulu Üyesi-Panelist): Yaşam Bilimlerinde Elektronik Yayıncılık ve Dergi İzleme Sistemleri  3. Editörler çalıştayı, ULAKBİM-TÜBİTAK,  20 Kasım 2009, Ankara.

60. Panelist: Genetiği  Değiştirilmiş Organizmalar; Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Taslağı ve  Veteriner  Hekimlik; Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası, Samsun Tabip Odası, Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, Samsun Çevre Mühendisleri Odası ve Samsun TÜKO-DER, DSİ  Konferans  Salonu, 23 Kasım 2009, Samsun

61. Panelist: "GDO Gerçeği ve Veteriner Hekimlik", Veteriner Hekimler Derneği ve Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası, Dedeman Ote, 17 Aralık 2009, Ankara.

62. Panelist: “Dünyada ve Türkiye’de Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve Etkileri”,  Ulusal Biyogüvenlik Yasa Tasarısı Taslağı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi- Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Konferans Salonu, 23 Aralık 2009, Bolu.

63. TV’de Konuşmacı: Hayvancılıkta Biyoteknoloji Kullanımı, GDO ve Hayvansal Ürünler, Bu Toprağın Sesi Programı, 24 Aralık 2010,  TRT-3/GAP.

64. Sertifika Programı (Eğitmen): Transgenik Hayvan Tekniği ve Araştırmalarda Kullanım Olanakları, “Deney Hayvanları Uygulama ve Etik Kursu VII”, Gazi Üniversitesi, 21-29 Aralık 20009, Ankara.

65. Konferans (Konuşmacı): GDO lu Ürünler ve Biyogüvenlik Yasa Tasarısı , Türk Fransız Mühendisler Derneği, Galatasaylilar Birligi Lokali , 02 Mart 2010, Ankara.

66. TV’de Konuşmacı: Biyogüvenlik Yasa Tasarısı, Bu Toprağın Sesi Programı, 15 Şubat 2010,  TRT-3/GAP.

67. Panelist: “Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar Sorun mu, Çözüm mü”; TMMOB-KIRKLARELİ  İKK (Kimya Müh. Odası - Ziraat Müh. Odası Temsilcilikleri) ve Ziraatçılar Derneği Kırklareli Şubesi, Kırklareli İl Kütüphanesi, 27 Şubat 2010, Kırklareli.

68. Sempozyum (Konuşmacı): Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu, Ankara Tabip Odası, Ankara Üniversitesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu, 13 Mart 2010, Ankara

69. TV’de Konuşmacı: AB Biyogüvenlik Yapılanması ve Türkiye, Bu Toprağın Sesi Programı, 1 Nisan 2010,  TRT-3/GAP.

70. Kurultay(Düzenleme Kurulu Üyesi): III. Türk Veteriner Hekimliği Kurultayı, Etap Altınel Otel, 23-25 Nisan 2010, Ankara.

71. Konferans (Konuşmacı):  GDO’lar ve Biyogüvenlik Kanunu, “Dünya Veteriner Hekimler Günü”, MKÜ Veteriner Fakültesi, Tayfur Sökmen Kampusu Atatürk Yerleşkesi, 27 Nisan 2010, Hatay.

72. Panelist: “AB Müktesebatı ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar”, Bölgesel Cevre Merkezi, REC Türkiye, Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi, Büyükhanlı Park Otel, 30 Nisan 2010,

73. Ankara.Seminer (Konuşmacı):, Biyogüvenlik Yasası, Trouw Nutrition, Ruminant Akademi Semineri, Crown Plaza, 4-5 Mayıs 2010, İzmir.

74. Seminer (Konuşmacı):  Biyo-Güvenlik Kanununun Getirdikleri, CNR AgroPRO Fuarı, Atatürk Kültür Merkezi, 11 Haziran 2010, Ankara.

75. Sertifika Programı (Eğitmen): Bilimsel Araştırmalarda Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kuruluna Nasıl Başvurulur? Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Programı, Eğitmen Konuşmacı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 31 Mayıs-8 Haziran 2010, Ankara.

76. Sempozyum (Konuşmacı): GDO: Doğrular ve Yanlışlar,"Tavuk Eti ve Yumurta Üretimi: Hedefler ve Potansiyel Problemler", Veteriner Tavukçuluk Derneği Sempozyumu, Bilkent Otel, 16 Haziran 2010, Ankara.

REVIEWS


1-Arda, M., Yardımcı, H. ve Çetin, C., (1989) : Rekombinant DNA teknolojisinde yararlanılan bazı vektör türleri. Biyoteknoloji, Yıl : 2, Sayı : 3, s. 2-4. 
2-Arda, M., Yardımcı, H. ve Çetin, C. (1989): Aşı üretiminde biyoteknoloji. Etlik Vet. Mikrob. Derg., 6(4) : 133-163.
3-Arda, M., Yardımcı, H., ve Çetin,C. (1990): Rekombinant DNA teknolojisinde yararlanılan başlıca vektörler ve bunların kullanılması. Türk Mikrobiyol. Cem. Derg., 20(1-2) : 1-19.
4-Arda, M. ve Yardımcı, H. (1994): Aşılar ve bağışıklık. Türk Veteriner Hekimliği Derg.,6(3): 24-29.
5-Arda, M. ve Yardımcı, H. (1994): Kanatlı Hastalıklarının teşhisinde polimeraz zincir reaksiyonunun kullanılması. Tavukçunun Sesi Derg., 55:17-26.
6-Arda, M. ve Yardımcı, H. (1994): Kanatlı hastalıklarının teşhisinde polimeraz zincir reaksiyonunun (PZR) kullanılması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Manisa Tavuk Hastalıkları Araştırma ve Aşı Üretim Enstitüsü Yay. No. 6, s. 103-115.
7-Altay, G. ve Yardımcı, H. (1997): Kafes kuşlarının bakteriyel ve viral hastalıkları. Türk Veteriner Hekimliği Derg., 9(4): 30-40.
8-Fındık, A. ve Yardımcı, H. (1998): Kafes kuşlarının deri ve deri ile ilgili oluşumlarında görülen noninfeksiyöz hastalıklar. Türk Veteriner Hekimliği Derg.,10(4):40-48.
9-Erdeğer, J., Esendal, Ö.M., Yardımcı, H. ve İzgür, M.(1998): Sığır ve koyun brucellosisinin teşhisinde alternatif yöntemler. Pendik Vet. Mikrobiyol Derg., 29(1-2):105-114.
10- Yardımcı, H. (1999): Nekrotik enteritis. ABFAR Hayvan Sağlığı Derg., 2: 23-24.
11-Fındık, A. ve Yardımcı, H. (1999): Kafes kuşlarında görülen metabolik hastalıklar. Vet. Hek. Dern. Derg., Mart-Haziran,34-45.
12-Kızıl, S. ve Yardımcı, H. (1999) : Derinin bağışıklık sistemindeki rolü. Etlik Vet. Mikrob.Derg. , 10(1):31-45
13-Kahraman, Ü.C. ve Yardımcı, H. (1999): Biyolojik silahlar. Vet. Hek. Dern. Derg. Eylül-Aralık: 45-50
14- Yardımcı, H. (2000): Kanatlı salmonellalarının zoonotik önemi. Infeksiyon  Derg.,14(3):445-447.
15- Yardımcı, H. (2001): Şarbon (anthrax) hastalığı. Türk Tarım Derg., Kasım-Aralık  s.142: 73-75.
16-Şeker, E. ve Yardımcı, H. (2003): Şiddetli akut solunum yatmezliği sendromu (SARS). Türk Vet. Hek. Birliği Derg., 3(1-2): 41-43.

TRANSLATIONS
1-Box, P.G. (1988): Gumboro hastalığının kontrol altına alınmasında yeni bir yaklaşım. 
Çeviren: Yardımcı, H., 1. Uluslararası Tavukçuluk Sempozyumu.25 Mayıs.,İstanbul.

BOOKS
1. Arda, M., Minbay, A, Aydın, N, Akay, Ö, İzgür, M. (ed),Yardımcı, H , Esendal, Ö.M., Erdeğer, J., Akan, M. (ed) (2002). KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI. 1. Baskı. 1- 444. Medisan Yayınevi . Ankara. Yardımcı, H. İnfeksiyöz Koriza. S: 65-68. Yardımcı, H. Klostridial İnfeksiyonlar. 109-114. Yardımcı, H. Neoplastik Hastalıklar. S: 219-226. Yardımcı, H. Kafes Kuşlarının Hastalıkları S: 371-386.

 

2. Yardımcı, H, (2011): Temel Mikoloji, Editör: Çarlı, T.K., Kitap Adı: Temel Veteriner Mikrobiyoloji ve İmmunoloji, 1. Baskı, ISBN: 978-975-06-1012-7, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2338, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1335, Eskişehir.

 

3. Yardımcı, H, (2011): Asidorezistanslar ve Aktinomisetler, Editör: K.Serdar Diker, Kitap Adı:  Veteriner Mikrobiyoloji ve Epidemiyoloji, 2. Baskı, ISBN: 978-975-06-0993-0, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 2317, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 1314, Eskişehir.

4. Yardımcı, H, (2012): Mevzuatlar ve Biyogüvenlik, Editör: Stewart JR, C.N., Çeviri Editörleri: Öktem, H.A., Yücel, M., Kitap Adı: Plant Biotechnology and Genetics: Principels, Techniques and Applications, Bitki Biyoteknolojisi ve Genetik: İlkeler, Teknikler ve Uygulamalar, 1. Basımdan Çeviri, ISBN: 978-605-133-182-9, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık TİC. LTD, ŞTİ, Yayın No: 280, Ankara.

5. Yardımcı, H. (2009): Hayvanlarda Şarbon, Hayvanlarda Mikobakteriyel Enfeksiyonlar. Editörler: Doğanay, M, Altıntaş, N, Kitap Adı: Zoonozlar-Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar, 1. Baskı,  ISBN: 978-975-6068-53-4, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara

6. Yardımcı, H. (2006): Bacillus İnfeksiyonları, Mycobacterium İnfeksiyonları, Legionella İnfeksiyonları, Editörler: Aydın, N., Paracıkoğlu, J., Kitap  Adı: Veteriner Mikrobiyoloji (Bakteriyel Hastalıklar), 1. Baskı, ISBN: 975-6268-06-09, İlke-Emek Matbaacılık ve Yayıncılık, Ankara.