DOÇ.DR. İRFAN AKCA    
Adı : İRFAN
Soyadı : AKCA
E-posta : iakca@eng.ankara.edu.tr
Tel : +90 312 203 33 55
Ünvan : DOÇ.DR.
Birim : MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bölüm : JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler
      E-Posta Adresi : iakca@eng.ankara.edu.tr
      Telefon (İş) : 3126010100-1838
           
      Faks : 3122120071
      Adres : Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 50. Yıl Yerleşkesi H Blok, 06830
                                                   
 

                                                                         
                                                                                   
  Öğrenim Durumu


                                                   
  Doktora   ANKARA ÜNİVERSİTESİ                
    FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)                
  2005-2010                  
 
   
  Yüksek Lisans   ANKARA ÜNİVERSİTESİ                
    FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ (YL) (TEZLİ)                
  2002-2005                  
   

       
  Lisans   ANKARA ÜNİVERSİTESİ                
    MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ PR.                
  1994-1998                  
                                                                                   
                                                                                   
  Görevler                                            
                                                                                   
                   
  YARDIMCI DOÇENT ANKARA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ)                
  2012                 
                                                                                   
                   
  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/UYGULAMALI JEOFİZİK ANABİLİM DALI)                
  2003-2012                
                                                                                   
                                                                                   
  Projelerde Yaptığı Görevler:                                      
                  Depremde Zemin Davranışının Kestiriminde Yeni Bir Yöntem: Ankara Kenti Batı Kesimindeki Jeolojik Birimlere Uygulanması., BAP, Araştırmacı, null (Devam Ediyor) (ULUSAL)           
    1.          
                                                                                   
                  Kuzey Anadolu Fay Zonundaki Pliyo-Kuvaterner birimlerinde meydana gelen heyelanların incelenmesi, BAP, Araştırmacı, null (Devam Ediyor) (ULUSAL)           
    2.          
                                                                                   
                  Çoklu Jeofizik Veri Kümeleri İle Yer Altı Su İçeriğinin Saptanması Ve Jeoteknik Uygulamaları, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, 04.02.2012-04.08.2015 (ULUSAL)           
    3.          
                                                                                   
                                                                                   
  İdari Görevler                                                      
  Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği   ANKARA ÜNİVERSİTESİ/DEPREM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ                
                   
  2015                  
                                                 
                                                                                   
  Bölüm Başkan Yardımcısı   ANKARA ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ                
                   
  2012-2015                  
                                                 
                                                                                   
         
   
                                                                                   
  Dersler *                               Öğrenim Dili Ders Saati                  
                                                                                   
            Lisans                                    
  (2015-2016)        Jeofizikte Tasarım II Türkçe 3                  
  (2015-2016)        UYGULAMALI JEOFİZİK Türkçe 2                  
  (2015-2016)        JEOFİZİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Türkçe 4                  
  (2015-2016)        Jeofizikte Tasarım I Türkçe 3                  
  (2015-2016)        SAYISAL ANALİZ VE PROGRAMLAMA Türkçe 4                  
  (2015-2016)        Spektral Analiz Türkçe 4                  
  (2015-2016)        KAYAÇ FİZİĞİ Türkçe 2                  
  (2013-2014)        Uygulamalı Jeofizik Türkçe 2                  
  (2013-2014)        Kayaç Fiziği Türkçe 2                  
  (2013-2014)        Sayısal Analiz ve Programlama Türkçe 4                  
  (2013-2014)        Jeofizikte Bilgisayar Uygulamaları Türkçe 4                  
            Yüksek Lisans                                    
  (2015-2016)        Parametre Kestirim Yöntemleri Türkçe 3                  
                                                                                   
            * Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler                             
                                                                                   
                                                                                   
  Eserler                                                      
  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:              
                AKCA İRFAN  ELRIS2D: A MATLAB Package for the 2D Inversion of DC Resistivity/IP Data.  Acta Geophysica, Doi: 10.1515/acgeo-2015-0071 (Yayın No: 2614970)              
  1.              
                             
                                                                                   
                Mohamed Attwa,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,AKCA İRFAN (2014).  Hydraulic conductivity estimation using direct current (DC) sounding data: a case study in East Nile Delta, Egypt.  Hydrogeology Journal, 22(5), 1163-1178., Doi: 10.1007/s10040-014-1107-3 (Yayın No: 1358281)              
  2.              
                             
                                                                                   
                Attwa Mohamed,AKCA İRFAN,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,Günther Thomas (2014).  Structure-based geoelectrical models derived from genetic algorithms: A case study for hydrogeological investigations along Elbe River coastal area, Germany.  Journal of Applied Geophysics, 103, 57-70., Doi: 10.1016/j.jappgeo.2014.01.006 (Yayın No: 182526)              
  3.              
                             
                                                                                   
                AKCA İRFAN,Günther Thomas,Müller Petke Mike,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,Yaramancı Uğur (2014).  Joint parameter estimation from magnetic resonance and vertical electric soundings using a multi-objective genetic algorithm.  Geophysical Prospecting, 62(2), 364-376., Doi: 10.1111/1365-2478.12082 (Yayın No: 182572)              
  4.              
                             
                                                                                   
                SOUPIOS Pantelis,AKCA İRFAN,Mpogiatzis Petros,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,Constantinos Papazachos (2011).  Applications of hybrid genetic algorithms in seismic tomography.  Journal of Applied Geophysics, 75(3), 479-489., Doi: 10.1016/j.jappgeo.2011.08.005 (Yayın No: 182488)              
  5.              
                             
                                                                                   
                Ahmet Tuğrul Başokur, İrfan Akca (2011).  Object-based model verification by a genetic algorithm approach: Application in archeological targets.  Journal of Applied Geophysics, 74(4), 167-174. (Yayın No: 182426)              
  6.              
                             
                                                                                   
                AKCA İRFAN,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL (2010).  Extraction of structure-based geoelectric models by hybrid genetic algorithms.  GEOPHYSICS, 75(1), 15-22., Doi: 10.1190/1.3273851 (Yayın No: 182380)              
  7.              
                             
                                                                                   
                BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,AKCA İRFAN,Siyam Nedal (2007).  Hybrid genetic algorithms in view of the evolution theories with application for the electrical sounding method.  Geophysical Prospecting, 55(3), 393-406., Doi: 10.1111/j.1365-2478.2007.00588.x (Yayın No: 182340)              
  8.              
                             
                                                                                   
                Ulugergerli Emin Uğur,AKCA İRFAN (2006).  Detection of cavities in gypsum.  Journal of The Balkan Geophysical Society, 9(1), 8-19. (Yayın No: 182758)              
  9.              
                             
                                                                                   
                                                                                   
  B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :
     
                AKCA İRFAN,Cemile Öztürk Akca (2015).  Two dimensional inversion of resistivity data by an adaptive parameterization approach.  8th Congress of the Balkan Geophysical Society (Tam metin bildiri)(Yayın No:1673025)              
  1.              
                             
                                                                                   
                Thomas Günther,AKCA İRFAN,Mike Müller Petke (2015).  Evolutionary Algorithms for MRS Single and Joint Inversion.  6th International Workshop on Magnetic Resonance In the Subsurface (Poster)(Yayın No:1900231)              
  2.              
                             
                                                                                   
                Günther. T, Akca. I, MüllerPetke. M (2014).  Evolutionary Algorithms for inversion of magnetic resonance soundings jointly with DC/TEM
resistivity soundings.  74. Jahrestagung der Deutschen Geophysikalischen Gesellschaft, 268-268. (Özet bildiri)(Yayın No:912362)
             
  3.              
                             
                                                                                   
                AKCA İRFAN,Günther Thomas,Müller Petke Mike,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,Yaramancı Ugur (2012).  Hybrid and multi-objective genetic algorithm applications in MRS data inversion.  5th International Workshop on Magnetic Resonance, 43 (Özet bildiri)(Yayın No:2572501)              
  4.              
                             
                                                                                   
                AKCA İRFAN,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL (2010).  Structure-based model verification by hybrid genetic algorithms.  20TH Electromagnetic Induction Workshop (Tam metin bildiri)(Yayın No:2614955)              
  5.              
                             
                                                                                   
                Soupios Pantelis,AKCA İRFAN,Petros Mpogiatzis,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,Papazachos Constantin (2010).  Application of Genetic Algorithms in Seismic Tomography.  Europena Geosciences Union Meeting (Özet bildiri)(Yayın No:2614938)              
  6.              
                             
                                                                                   
                BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,AKCA İRFAN (2005).  Hybrid Genetic Algorithms Derived from The Evolution Theories.  4th Congress of Balkan Geophysical Society (Tam metin bildiri)(Yayın No:2614909)              
  7.              
                             
                                                                                   
                AKCA İRFAN,BAŞOKUR AHMET TUĞRUL (2005).  2-D Lamarckian inversion of resistivity data.  4th Congress of Balkan Geophysical Society (Tam metin bildiri)(Yayın No:2614906)              
  8.              
                             
                                                                                   
                                                                                   
        C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
 
                                                                                   
                      Ankara Kenti Batısındaki Zeminlerin Jeolojik-Jeofizik-Jeoteknik Özellikleri ve Dinamik Davranışı, Bölüm adı:(Jeofizik Araştırmalar) (2010)., AKCA İRFAN,  Ankara Üniversitesi, Editör:Ahmet T. Başokur, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 182841)            
          1.            
                                 
                                                                                   
                                                                                   
  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :              
                İrfan Akca, Nurettin Yıldırım Gündoğdu (2010).  Samsun-Baruthane tümülüslerinin doğru akım özdirenç yöntemi ile incelenmesi.  Yerbilimleri, 31(3), 205-215. (Kontrol No: 182670)              
  1.              
                             
                                                                                   
                                                                                   
  E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:    
              AKCA İRFAN,Öztürk Akca Cemile,ZOROĞLU KAMİL LEVENT (2010).  Doğru akım özdirenç verilerinin üçgen model elemanları ile 2b ters çözümü: kelenderis antik kentinde yapılan çalışmalar örneği.  3. Yer Elektrik Çalıştayı, (Yayın No:2614943)    
  1.    
                 
                                                                                   
              BAŞOKUR AHMET TUĞRUL,AKCA İRFAN (2010).  Genetik Algoritma İle Hedef-Yönelimli Model Gerçekleme.  3. Yer Elektrik Çalıştayı, (Yayın No:2614946)    
  2.    
                 
                                                                                   
              AKCA İRFAN,GÜNDOĞDU NURETTİN YILDIRIM (2004).  Karstik Boşlukların Belirlenmesine Yönelik Jeofizik Araştırmalar: Baraj Sahasında Yapılan Çalışmalar.  Türkiye 16. Jeofizik Kongre ve Sergisi, (Yayın No:2614902)    
  3.    
                 
                                                                                   
              Bilgehan Pelin,ULAMIŞ KORAY,AKCA İRFAN,Ulugergerli Emin Uğur,KILIÇ RECEP (2004).  Taşova (Amasya) çevresindeki fosil heyelanların jeofizik ve mühendislik jeolojisi özellikleri.  57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, (Yayın No:2614899)    
  4.    
                 
                                                                                   
              AKCA İRFAN,CANDANSAYAR MEHMET EMİN (2003).  2-b yer-elektrik modellerinden elde edilen doğru akım özdirenç verilerinin 1-b  ve 2-b ters çözüm ile yorumlanması.  Jeofizik Sempozyumu, (Yayın No:2614885)    
  5.    
                 
                                                                                   
                                                                                   
  Üniversite Dışı Deneyim                                        
  2010-2011 Araştırmacı                                          
  Leibniz Institute for Applied Geophysics, Hidrojeoloji Konusunda Yürütülen Projelerde Araştırmacı, (Yurtdışı Üniversite)