ARŞ.GÖR. İBRAHİM BEKTAŞ    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : BEKTAŞ
E-posta : ibektas@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 51 53 - 2153 (Öğrenci Görüşme Gün ve Saati: Perşembe 14.00-16.00)
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Ticaret Hukuku
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora (2016- … ): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yüksek Lisans (2014 – 2016): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Lisans (2010-2014): Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fakülteden 2014 yılı dönem birincisi olarak mezun olunmuştur.)

 

YAYIN LİSTESİ

Yüksek Lisans Tezi:

“Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kuruluna Sermaye Artırım Yetkisi ile Bağlantılı Olarak Tanınabilecek Yetkiler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, XXVI + 280 sayfa, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı. Bu teze, YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden 437319 numara ile elektronik olarak ulaşılabilmektedir (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp).

Hakemli Makaleler:

1) Bektaş, İbrahim: “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri Nedeniyle Doğan Ayrılma Hakkı ve Pay Alım Teklifi Zorunluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 749-828.

Tebliğler:

1) "Haksız Rekabet Hukukunda Dürüst ve Bozulmamış Rekabeti Sağlama Amacı ve ‘İşleyen Rekabet’ Ölçütü", 2nd International Congress of Eurasian Social Sciences, 4-7 April 2018, Antalya.

2) "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda Zorunlu Lisans Kurumu", 4th International Symposium on Law, 3-5 May 2018, Antalya.

3) "Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Güncel Kararları Işığında Markanın Kullanmama Nedeni ile İptali", II. Avrupa Birliği Hukukunda Güncel Gelişmeler Konferansı, 10 Mayıs 2018, Ankara.

Derlemeler:

- Yargıtay Kararları, Batider 2015, Cilt: XXXI, Sayı 1 ve 2.

- Yargıtay Kararları, Batider 2016, Cilt: XXXII, Sayı: 1, 2, 3, 4.

- Yargıtay Kararları, Batider 2017, Cilt: XXXIII, Sayı: 1, 2, 3, 4.

- Yargıtay Kararları, Batider 2018, Cilt: XXXIV, Sayı: 1


EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN ARMAĞAN VE SEMPOZYUMLAR

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı Yayın Kurulu Üyeliği.

Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı Editörler Kurulu Üyeliği.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Armağanı Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu Üyeliği.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXVIII, Bildiriler-Tartışmalar (27 Aralık 2014), Ankara 2016.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXIX, (25 Aralık 2015), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2016.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXX, (23 Aralık 2016), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2017.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXIX, (22 Aralık 2017), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2018.


SERTİFİKA PROGRAMLARI

24. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı, BTHAE, (2012-2013).

Problems of Legal Philosophy in the Application of Law, International Summer Program, Koç University, (17-28 June 2013).

Hukuk Almancası Çeviri Kursu, Ankara Üniversitesi TÖMER, (2015-2016).

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Ocak 2016 - … :  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) Editör Yardımcısı.