ARŞ.GÖR. İBRAHİM BEKTAŞ    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : BEKTAŞ
E-posta : ibektas@ankara.edu.tr
Tel : 0 (312) 595 51 53 - 2153 (Öğrenci Görüşme Gün ve Saati: Salı 14.00-16.00)
Ünvan : ARŞ.GÖR.
Birim : HUKUK FAKÜLTESİ
Bölüm : Ticaret Hukuku
Kişisel Akademik Bilgiler

EĞİTİM

Doktora (2016- … ): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yüksek Lisans (2014 – 2016): Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı

Lisans (2010-2014): Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Fakülteden 2014 yılı dönem birincisi olarak mezun olunmuştur.)

 

YAYIN LİSTESİ

Yüksek Lisans Tezi:

“Kayıtlı Sermaye Sisteminde Yönetim Kuruluna Sermaye Artırım Yetkisi ile Bağlantılı Olarak Tanınabilecek Yetkiler”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, XXVI + 280 sayfa, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı. Tezin SONUÇ kısmına ulaşmak için Academia veya Linkedin sayfalarına yüklenen dosyaya tıklayabilirsiniz.

Hakemli Makaleler:

1) Bektaş, İbrahim: “Halka Açık Anonim Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemleri Nedeniyle Doğan Ayrılma Hakkı ve Pay Alım Teklifi Zorunluluğu”, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı, Ankara 2015, s. 749-828.

 

Derlemeler:

- Yargıtay Kararları, Batider Mart 2015, C. XXXI, S. 1, s. 263-310 (Dr. Murat Gürel ve Ar. Gör. Ufuk Tekin ile birlikte)

- Yargıtay Kararları, Batider Haziran 2015, C. XXXI, S. 2, s. 425-457 (Dr. Murat Gürel ve Ar. Gör. Ufuk Tekin ile birlikte)

- Yargıtay Kararları, Batider Mart 2016, C. XXXII, S. 1, s. 273-297 (Ar. Gör. Ufuk Tekin ile birlikte)

- Yargıtay Kararları, Batider Haziran 2016, C. XXXII, S. 2, s. 289-329

- Yargıtay Kararları, Batider Eylül 2016, C. XXXII, S. 3, s. 241-261 (Ar. Gör. İfakat Balık ile birlikte)

- Yargıtay Kararları, Batider Haziran 2016, C. XXXII, S. 4, s. 251-283 (Ar. Gör. İfakat Balık ile birlikte)

 

EDİTÖRLÜĞÜ YAPILAN ARMAĞAN VE SEMPOZYUMLAR

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 60. Yıl Armağanı Yayın Kurulu Üyeliği.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXVIII, Bildiriler-Tartışmalar (27 Aralık 2014), Ankara 2016.

Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXIX, (25 Aralık 2015), Bildiriler-Tartışmalar, Ankara 2016.

Prof. Dr. Seza Reisoğlu Armağanı Editörler Kurulu Üyeliği.

Prof. Dr. Hikmet Sami Türk Armağanı Editörler Kurulu ve Yayın Kurulu Üyeliği.

 

SERTİFİKA PROGRAMLARI

24. Hukukçular İçin İngilizce Sertifika Programı, BTHAE, (2012-2013).

Problems of Legal Philosophy in the Application of Law, International Summer Program, Koç University, (17-28 June 2013).

Hukuk Almancası Çeviri Kursu, Ankara Üniversitesi TÖMER, (2015-2016).

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER

Ocak 2016 - … :  Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER) Editör Yardımcısı.