PROF.DR. İBRAHİM ÇALIŞKAN    
Adı : İBRAHİM
Soyadı : ÇALIŞKAN
E-posta : icaliskan@ankara.edu.tr
Tel : +903122126800/1223
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Kişisel Akademik Bilgiler

Kimlik Bilgileri:

Adı ve Soyadı:  İbrahim ÇALIŞKAN

Doğum Yeri ve Tarihi: Turgutlu / Manisa 1951

Bildiği Yabancı Diller: Arapça, Fransızca

 

Akademik İlerleme ve Mesleki Deneyimleri:

Lisans:  İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü 1974, İst. Ün. Hukuk Fakültesi 1978.

Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 1986

Doçent: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1989

Profesör: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1995

 

Yurtiçi Görevler (Akademik ve İdari):

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekilliği 1992-1999

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı 1995- (Halen bu görevine devam etmektedir.)

T.C. Sağlık Bakanlığı İlaç Klinik Araştırmaları Etik Danışma Kurulu-II Üyeliği 2010

 

Kullandığı Burslar: Milli Eğitim Bakanlığı Kahire Üniversitesi Araştırma Bursu 1989

 

Yayınlanmış Çalışmalar:

A.    Kitap:

1.     Telif:

a.     Fıkıh Usûlü, Ankuzem, Ankara 2011.

2.     Kitapta Bölüm:

a.     İslâm Hukuku I, Ankuzem, Ankara 2012.

3.     Tercüme:

a.     Muhammed b. İdrîs eş-Şâfi’î (ö. 204 h.), er-Risâle İslâm Hukukunun Kaynakları, Çev: Abdülkadir Şener, İbrahim Çalışkan, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara 1997.

B.    Makale:

1.     “İslam Hukukunda Ceza Kavramı ve Hadd Cezaları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, Sayfa: 367-397.

2.     “İstisn⒠Akdinin Mahiyeti ve Unsurları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, Sayfa: 349-365.

3.     “İslam Hukukunda Zina Suçunun Mahiyeti ve Cezası”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 33, Sayfa: 61-100.

C.    Bildiri:

1.     “Şiiliğe Göre Füruu’d-Din (İbadetler)”, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şiilik Sempozyumu, İlmî Neşriyat, İstanbul 1994, s.189-201.