PROF.DR. İHSAN ÇAPCIOĞLU    
Adı : İHSAN
Soyadı : ÇAPCIOĞLU
E-posta : ihsancapcioglu@yahoo.com, icapci@divinity.ankara.edu.tr
Tel : 2126800/1387
Ünvan : PROF.DR.
Birim : İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm : FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
ABS Adresi:https://abs.ankara.edu.tr/ihsan-capcioglu
Kişisel Akademik Bilgiler